De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fietsbalans®-2 Utrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fietsbalans®-2 Utrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Fietsbalans®-2 Utrecht
presentatie: Piet van der Linden landelijk bureau, onderzoeksteam

2 Fietsbalans-1 in 125 gemeenten (waaronder 30 grootste)

3 Fietsbalans®-2 Globaal onderzoek naar gemeentelijk fietsklimaat
Na Fietbalans-1 ( ) opnieuw de balans opmaken ( ) Nieuw: Fietsparkeeronderzoek Zowel Fietsbalans®-1 als -2: Op basis van objectief onderzoek Zinvolle vergelijking met andere gemeenten mogelijk

4 Praktijkmeting met meetfiets en auto

5 Het nut van goed fietsbeleid
De fiets is een belangrijk vervoermiddel, ook in Utrecht Een hoog fietsgebruik is goed nieuws voor de gemeente: bereikbaarheid, leefkwaliteit, gezondheid, maatschappelijke participatie, verkeersveiligheid Het fietsgebruik kan nog flink groeien, ook in Utrecht Belangrijk element in het Nationaal mobiliteitsbeleid

6 Gemeentelijk fietsbeleid volgens de Nota Mobiliteit
Gemeenten stimuleren het fietsgebruik Gemeenten maken fietsen een aantrekkelijker alternatief voor de auto Gemeenten zorgen voor een fietsnetwerk dat voldoet aan verkeerskundige hoofdeisen Gemeenten zorgen voor voldoende, goede fietsparkeervoorzieningen op de juiste plek

7 Fiets is belangrijk vervoermiddel
Waarom zou u dat eigenlijk moeten willen, een verbetering van het fietsklimaat? Welnu, ik laat u dit overzicht zien hoe de mensen in zich in de grote steden verplaatsen op afstanden tot 7,5 km. Voor de fiets kan in ieder geval de conclusie worden getrokken dat deze een essentiële bijdrage levert aan de bereikbaarheid in elke gemeente. Want, stel dat op een dag iedereen de fiets thuis laat staan ... Groningen en Zwolle 49% fietsgebruik In Utrecht: 61% van alle verplaatsingen en 38% van alle autoritten korter dan 7,5 km.

8 Fietsbalansscore Utrecht
Substantiële verbeteringen tov. 2000: Concurrentiepositie tussen fiets en auto (nog ver onder gemiddelde grote steden) Fietsgebruik (iets beter dan gemiddelde) Tevredenheid fietsers (op het gemiddelde) Beleid op papier (onder gemiddelde) Verkeersveiligheid (onder gemiddelde) Lichte verbeteringen: Directheid (onder gemiddelde) Stedelijke dichtheid (ver boven gemiddelde én norm) Geen verbeteringen: Comfort (hinder) Wegdekkwaliteit Aantrekkelijkheid Conclusie: in infrastructuur voor rijdende fiets nauwelijks verbetering

9 Pieken ultrafijn stof op de fiets

10 Pieken ultrafijn stof in de auto

11 Conclusies in Utrecht Tov beleid op papier sterk verbeterd maar kwaliteit fietshoofdnetwerk afgenomen en fietsverkeersveiligheid verslechterd Fietshoofdnetwerk sterk vervlochten met autohoofdnetwerk Matige voorzieningen voor stilstaande fiets Kortom: fietsklimaat op straat nodigt nog onvoldoende uit; zeker probleem voor minder vaardige fietsers (kinderen, ouderen, allochtonen)

12 Aanbevelingen voor Utrecht (1)
Hoofdfietsroutes van hoge en herkenbare kwaliteit (brede rode lopers van asfalt) Verlaging fietswachttijden verkeerslichten Stel uitvoering fietsparkeerbeleid bij: van probleemgericht naar vraaggericht Op middellange termijn ontvlechting auto- en fietsroutes (dmv. fietsstraten door verblijfsgebieden, fietsbruggen- en tunnels bij barrières)

13 Aanbevelingen voor Utrecht (2)
In de wijken: Directe en veilige routes van woning naar winkelcentrum, scholen (UVL!), enz. Integrale verkeersplannen met ontwerpvolgorde: lopen, fietsen, OV en dan auto Goede en voldoende fietsparkeersvoorzieningen dicht bij woningen en bestemmingen Dit stimuleert mensen om te lopen en te fietsen voor hun dagelijkse beweging Autoverkeer: Doorgaan met autoparkeren aan rand centrum of verder (transferia) Circulatiemaatregelen

14 Aanbevelingen voor Utrecht (3)
Verkeersveiligheid: Vergroving hoofdautonetwerk + DV Stimuleer fietsen met doelgroepen aanpak: Promotie en voorlichting Training Last but not least: Leg zo veel mogelijk structureel budget vast (geoormerkt)

15

16 Positief in Utrecht  Sterke fietspunten Utrecht:
Sinds 2000 verbetering op 6 van de 10 hoofdaspecten Sterke fietspunten Utrecht: Zeer goede concurrentiepositie Beleid op papier Fietsgebruik In verkeersbeleid en luchtkwaliteitsbeleid wordt belang van goed en stimulerend fietsbeleid benadrukt. Wat kunt u hier nu aan doen? In feite komt het er op neer dat de principes van Duurzaam Veilig consequent zouden moeten worden doorgevoerd: Op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/u dient gescheiden fietsinfrastructuur te worden gerealiseerd. Als dat niet kan of niet wenselijk is: 30 km/u en zo veel mogelijk autoluw maken: fietsers hebben het primaat De minimale breedte van fietsstroken is 1,50 meter, van fietspaden 2,00 meter. De voorkeur gaat echter uit naar respectievelijk 2,00 meter en 2,50 meter. Dit hangt ook af van de intensiteit van het fietsverkeer. Bij het bepalen van de breedte van fietsstroken dient rekening te worden gehouden met eventuele aanliggende parkeerstroken (zoals bijvoorbeeld op de foto). De totale breedte van parkeervak en fietsstrook is minimaal 4 meter. Hoofdfietsroutes in de voorrang zorgt voor een veilige doorstroming van het fietsverkeer op de kruispunten

17 Matige en slechte fietspunten Utrecht
Kwaliteit fietsnetwerk: meeste hoofdfietsroutes parrallel aan druk autoverkeer, omrijdfactor, geluidhinder, regelmatig hoge blootstelling verkeersuitstoot , wegdekkwaliteit. Fietsparkeren Verkeersveiligheid Stedelijke dichtheid  slecht: Fietserstevredenheid Oponthoud, comfort (hinder), In gezondheidsbeleid geen stimulering actieve vormen van verplaatsen Concurrentiepositie heeft grootste invloed op fietsgebruik. Parkeertarieven 2/3 van gemiddelde, 55% rittem wint fiets Angst voor fietsdiefstal en vandalisme; fietsparkere zowel kwantitatief (behalve scholen) als kwalitatief (behalve OV) Verkeersveiligheid: 55% van kruisende wegen 50 km/u (=175!), op ¼ van de 50 km.wegen geen fietsvoorziening, op 16% van deze wegen rechts parkeervakken.

18 Trillinghinder

19 Kruispunten


Download ppt "Fietsbalans®-2 Utrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google