De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie: Piet van der Linden landelijk bureau, onderzoeksteam Fietsbalans ® -2 Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie: Piet van der Linden landelijk bureau, onderzoeksteam Fietsbalans ® -2 Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 presentatie: Piet van der Linden landelijk bureau, onderzoeksteam Fietsbalans ® -2 Utrecht

2 Fietsbalans-1 in 125 gemeenten (waaronder 30 grootste)

3 Fietsbalans ® -2 Globaal onderzoek naar gemeentelijk fietsklimaat Na Fietbalans-1 (2000-2004) opnieuw de balans opmaken (2006-2010) Nieuw: Fietsparkeeronderzoek Zowel Fietsbalans ® -1 als -2: Op basis van objectief onderzoek Zinvolle vergelijking met andere gemeenten mogelijk

4 Praktijkmeting met meetfiets en auto

5 Het nut van goed fietsbeleid De fiets is een belangrijk vervoermiddel, ook in Utrecht Een hoog fietsgebruik is goed nieuws voor de gemeente: bereikbaarheid, leefkwaliteit, gezondheid, maatschappelijke participatie, verkeersveiligheid Het fietsgebruik kan nog flink groeien, ook in Utrecht Belangrijk element in het Nationaal mobiliteitsbeleid

6 Gemeentelijk fietsbeleid volgens de Nota Mobiliteit Gemeenten stimuleren het fietsgebruik Gemeenten maken fietsen een aantrekkelijker alternatief voor de auto Gemeenten zorgen voor een fietsnetwerk dat voldoet aan verkeerskundige hoofdeisen Gemeenten zorgen voor voldoende, goede fietsparkeervoorzieningen op de juiste plek

7 Fiets is belangrijk vervoermiddel Groningen en Zwolle 49% fietsgebruik In Utrecht: 61% van alle verplaatsingen en 38% van alle autoritten korter dan 7,5 km.

8 Fietsbalansscore Utrecht

9 Pieken ultrafijn stof op de fiets

10 Pieken ultrafijn stof in de auto

11 Conclusies in Utrecht Tov. 2000 beleid op papier sterk verbeterd maar kwaliteit fietshoofdnetwerk afgenomen en fietsverkeersveiligheid verslechterd Fietshoofdnetwerk sterk vervlochten met autohoofdnetwerk Matige voorzieningen voor stilstaande fiets Kortom: fietsklimaat op straat nodigt nog onvoldoende uit; zeker probleem voor minder vaardige fietsers (kinderen, ouderen, allochtonen)

12 Aanbevelingen voor Utrecht (1) Hoofdfietsroutes van hoge en herkenbare kwaliteit (brede rode lopers van asfalt) Verlaging fietswachttijden verkeerslichten Stel uitvoering fietsparkeerbeleid bij: van probleemgericht naar vraaggericht Op middellange termijn ontvlechting auto- en fietsroutes (dmv. fietsstraten door verblijfsgebieden, fietsbruggen- en tunnels bij barrières)

13 Aanbevelingen voor Utrecht (2) In de wijken: Directe en veilige routes van woning naar winkelcentrum, scholen (UVL!), enz. Integrale verkeersplannen met ontwerpvolgorde: lopen, fietsen, OV en dan auto Goede en voldoende fietsparkeersvoorzieningen dicht bij woningen en bestemmingen Dit stimuleert mensen om te lopen en te fietsen voor hun dagelijkse beweging Autoverkeer: Doorgaan met autoparkeren aan rand centrum of verder (transferia) Circulatiemaatregelen

14 Aanbevelingen voor Utrecht (3) Verkeersveiligheid: Vergroving hoofdautonetwerk + DV Stimuleer fietsen met doelgroepen aanpak: Promotie en voorlichting Training Last but not least: Leg zo veel mogelijk structureel budget vast (geoormerkt)

15

16 Positief in Utrecht Sinds 2000 verbetering op 6 van de 10 hoofdaspecten Sterke fietspunten Utrecht: Zeer goede concurrentiepositie Beleid op papier Fietsgebruik In verkeersbeleid en luchtkwaliteitsbeleid wordt belang van goed en stimulerend fietsbeleid benadrukt.

17 Matige en slechte fietspunten Utrecht  matig: Kwaliteit fietsnetwerk: meeste hoofdfietsroutes parrallel aan druk autoverkeer, omrijdfactor, geluidhinder, regelmatig hoge blootstelling verkeersuitstoot, wegdekkwaliteit. Fietsparkeren Verkeersveiligheid Stedelijke dichtheid  slecht: Fietserstevredenheid Oponthoud, comfort (hinder), In gezondheidsbeleid geen stimulering actieve vormen van verplaatsen

18 Trillinghinder

19 Kruispunten


Download ppt "Presentatie: Piet van der Linden landelijk bureau, onderzoeksteam Fietsbalans ® -2 Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google