De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederland weer in de race Hoe te vernieuwen Jaap Koelewijn 20-11-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederland weer in de race Hoe te vernieuwen Jaap Koelewijn 20-11-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Nederland weer in de race Hoe te vernieuwen Jaap Koelewijn 20-11-2013

2 Frits Bolkestein Onze enige grondstof in Nederland is hersens. Het belangrijkste wat je kunt doen is inzetten op onderwijs." Frits Bolkestein, VN 11-2013 2

3 Agenda Kennismaking Hoe staat het met Nederland? Wat zou er beter moeten? Hoe dat te bereiken? De valkuilen Discussie 3

4 Kennismaking Jaap Koelewijn, Studie VU Amsterdam; 1983 Promotie over toezicht op het bankwezen; 1992 Daarna gewerkt in de financiële sector en bij de toezichthouder AFM Sinds 2000 geen grote knecht maar een kleine baas; 0,2 aanstelling Nyenrode Primair aandacht voor financiële processen (beleggen; jaarrapportages) en het toezicht daarop en de bijbehorende verantwoording daarover 4

5 Zo slecht gaat het niet: Corruptie: 1: Denemarken: 9,3 ; 7: Nederland 8.8 Inkomen per hoofd: $42.900; 2 e plaats eurozone Werkloosheid: 7.0%; Europa (28) gemiddeld 11% Gelukkigheid: 4 plaats, na IJsland, Noorwegen en Denemarken Over de kwaliteit van zorg en onderwijs weid ik niet verder uit: internationaal gezien uitstekend –Meeste universiteiten staan hoog op de lijsten 5

6 Het verleden Nederland heeft in een aantal opzichten een zeer succesvol beleid gevoerd: –Na 1982: beheersing loonkosten –Verbetering concurrentiepositie –Sterke groei export –Flexibilisering arbeidsmarkt –Lage werkloosheid –Gelijkmatige inkomensverdeling 6

7 Wassenaar 1982: Rente en lonen na 1973 7

8 Maar….. Het model van matiging en nivellering heeft een aantal nadelen: –Het stimuleert niet tot het leveren van uitmuntende prestaties –Het leidt tot weinig echte vernieuwing Daarnaast is Nederland een schuldenland geworden –Kwetsbaar voor de kredietcrisis –Groei consumptie door kredietverlening 8

9 Het bizarre: Nederland spaart heel veel, maar helaas op de verkeerde manier

10 Wie sparen er wel?

11 Stijging ratio schulden/BBP na 1980 11

12 12

13 Jonge gezinnen hebben een probleem

14 14

15 Bedrijven potten op…. De bedrijven realiseren hoge besparingen (vooral de grote) maar investeren ondanks goede winstgevendheid minder

16 Kort samengevat De afgelopen dertig jaar waren succesvol De Nederlandse economie groeide sterk maar op een ‘domme’ manier –Overdreven matiging lonen –Oprekken van balansen door gezinnen –We sparen en lenen teveel De dynamiek is uit de economie, te weinig gericht op hogere productiviteit en innovatie 16

17 Wat zouden we moeten doen? Op de korte termijn –Minder nadruk op acuut bezuinigen; door inperking hypotheekrenteaftrek en verhoging AOW leeftijd daalt het structurele tekort –Overheid heeft claim van 350 miljard op de pensioenfondsen –Meer ruimte voor loondifferentiatie en loonstijgingen waar dat mogelijk is Draagt ook bij aan betere productiviteit 17

18 In financieel opzicht De resterende pijn in de financiële sector nemen: –Afwaarderen vastgoedportefeuilles en herfinancieren bankbalansen –Oplossingen voor de restschulden van gezinnen; meefinancieren of afboeken –Voor jonge huishoudens: inzetten pensioenpremies voor aflossen hypotheken –Bijdrage pensioenfondsen aan lange financiering van de banken invullen 18

19 Op de lange termijn Beleid moet inspelen op structuurveranderingen –Door nieuwe technologie staan sectoren onder druk: reis, retail, media, vastgoed –Op termijn zijn er grote uitdagingen: zorgkosten, energietransitie, voedselvoorziening en milieu In een globaliserende wereld winnen we de slag op vernieuwing in productmix en productiviteit –Niet met nog lagere lonen en nog meer export 19

20 Internet is jarig Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam viert dat 25 jaar geleden Nederland als eerste land in Europa werd aangesloten op het internet. Systeembeheerder Piet Beertema ontving op 17 november 1988 per e-mail de mededeling dat het CWI, als eerste instelling buiten Amerika, officieel toegang kreeg tot NSFnet, 20

21 Op de lange termijn Stelt u zich de wereld van 25 jaar geleden nog eens voor: –Geen internet, geen mobiele telefoon, iedereen studeerde in Nederland, werkzame jaren: 30 Nu: levensverwachting 10 jaar toegenomen, razendsnelle vernieuwingen, minder zekerheid, meer risico’s Onze dochters worden 95; ze werken van 25 tot ?? Hoe dan ook, gedurende ons leven moeten we aanpassen 21

22 22

23 Is dat erg? Nassim Taleb; antifragiliteit Nee, mislukkingen en aanpassingen maken ons sterker; Het is goed om aan risico’s blootgesteld te staan, we leren ervan en we passen ons aan de nieuwe omstandigheden aan In feite is dat wat echte ondernemers doen, dingen uitproberen, de mislukkingen achter zich laten en de successen benutten 23

24 Rapport WRR: de lerende economie Kern van de analyse: Nederland heeft vijftig jaar groei achter zich: –Onze kinderen deden het bijna automatisch beter dan hun ouders Alleen, we denken nu niet langer in termen van opwaarts potentieel, maar vooral aan het risico van mislukken Duurzame welvaart blijft alleen mogelijk als we erin blijven slagen ons te vernieuwen 24

25 25

26 De klassieke reflexen Als we Nederland ‘er boven op’ willen krijgen, dan gaan we bouwen Het liefst grote projecten Dat is leuk voor de bouwlobby, maar het is niet de oplossing waarom gevraagd wordt Hoewel steeds kennisintensiever, is het een ongericht salvo van bestedingen 26

27 Waar komt verandering vandaan? Slechts voor een deel uit grote, gecoördineerde, projecten –NatLab Philips, nieuwe medicijnen Meeste innovaties komen tot stand binnen bedrijven of instellingen waar men ruimte heeft voor vernieuwing –Vaak in samenwerking met onderzoeksinstellingen –Gedeelde, gelijkgerichte onderzoeken –Er is tijd en ruimte voor onderzoek en fouten 27

28 Mijn eigen ervaring Breng slimme en creatieve mensen bij elkaar Geef ze ruimte om netwerken te onderhouden Reken ze niet op maandbasis af Geef vrijheid en stimuleer Zorg voor kruisbestuiving Het meestal om vele kleine stapjes 28

29 Rol van de overheid Overheid moet faciliteren –Onderwijs, infrastructuur (goede leefomgeving en snelle procedures) Overheid moet van één ding loskomen: –Alles controleren Ambtenaren zijn geen ondernemers: ze worden afgerekend op fouten en hebben geen belang bij succes 29

30 De fatale staat We moeten tegenslag accepteren –Dat doen we steeds minder, steeds meer protocollen en procedures –Steeds meer neiging tot schuld toerekenen –Risico’s moeten uitgesloten worden 30

31 Afronding Nederland moet niet het succes uit het verleden kopiëren; het matigingsmiddel is uitgewerkt De rommel van de kredietcrisis moet worden opgeveegd Innoveren houdt in dat we voortdurend moeten leren; als mensen als organisaties Ondernemen en mislukkingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden Als je geen risico aanvaardt, ben je gedoemd te verdwijnen 31

32 32


Download ppt "Nederland weer in de race Hoe te vernieuwen Jaap Koelewijn 20-11-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google