De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VUmc Basispresentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "VUmc Basispresentatie"— Transcript van de presentatie:

1 VUmc Basispresentatie
huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde Waardige zorg, Stemmingsstoornissen, Richtlijnontwikkeling voor diagnostiek en therapie bij hersenaandoeningen onder ouderen, in het bijzonder de dementieën 30 oktober dr. Martin Smalbrugge 1e promovendus van Jan Nog niet eenvoudig om de drie onderwerpen die ik op deze titel dia laat zien met elkaar te verbinden!

2 Disclosures: geen

3 VUmc Basispresentatie
Verbinding Jaarcongres Waardige Zorg 30 oktober 2014 Vooronderstelling: waardige zorg heeft met depressie/depressieve klachten van doen Waardige zorg; waardigheid: lastige begrippen! Depressie mensen staan niet bekend als zorgzoekers: hele uitdaging om waardige zorg te bieden! Depressie/angst: hersenaandoeningen? Komen zeker veel bij dementie voor… Leeropdracht Jan Eefsting Richtlijnontwikkeling voor diagnostiek en therapie bij hersenaandoeningen onder ouderen, in het bijzonder de dementieën

4 VUmc Basispresentatie
Proefschrift heeft vervolg gekregen, zeker in de lijn van de leerstoel; na promotie geparticipeerd in twee richtlijngroepen: addenda voor ouderen bij de richtlijn depressie en bij de richtlijn angtstoornissen En ook aan het thema waardige zorg is na de promotie verder gewerkt: constateren dat depressie veel voorkomt en de nodige ellende met zich meebrengt vraagt om aanpak: DbD; GRIP.

5 Risico op depressie/rol verpleeghuiszorg
VUmc Basispresentatie Risico op depressie/rol verpleeghuiszorg Hoeveel risico lopen verpleeghuisbewoners om depressief te worden en wat draagt verpleeghuiszorg bij om mensen tegen depressie te beschermen? Dat is de verbinding en de grote lijn. Nu tijd voor focus op de vraag die in dit kwartier centraal staat!

6 Ouderen en zorgafhankelijkheid
VUmc Basispresentatie Ouderen en zorgafhankelijkheid 2,5 miljoen 65+ : matige of ernstige lichamelijke, langdurige beperkingen verpleeghuisbewoners (60% psychogeriatrie/40% somatiek) In het verpleeghuis woont een klein dele van de ouderen! Onderdeel van een grote groep, die om bepaalde redenen uiteindelijk in het verpleeghuis komen wonen.

7 VUmc Basispresentatie
Depressie in vph Amsterdam Groningen Elderly Depression (AGED) study (Beekman, Eefsting, Eisses, Jongenelis, Kluiter, Ormel, Pot, Ribbe, Smalbrugge) vóórkomen op peildatum 22% depressie 20% depressieve klachten beloop 6 mnd depressie/depressieve klachten nemen af met 30% bij 5% ontstonden depressie/depressieve klachten In de AGED study, waar mijn promotieonderzoek op gebaseerd is vonden we het volgende over depressie qua voorkomen en beloop.

8 VUmc Basispresentatie
Risicofactoren AGED study Risicofactoren voor het hebben van depressie: - leeftijd < 80jr - mate van verstedelijking - pijn - visus beperking - beroerte - eenzaamheid - ervaren gebrek aan kwaliteit van zorg

9 Risicofactoren AGED study Risicofactoren voor het krijgen van depressie/depressieve klachten: - Risicofactoren voor het houden van depressie/depressieve klachten: hoger opleidingsniveau

10 Risico op depressie/rol verpleeghuiszorg
VUmc Basispresentatie Risico op depressie/rol verpleeghuiszorg Hoeveel risico lopen verpleeghuisbewoners om depressief te worden en wat draagt verpleeghuiszorg bij om mensen tegen depressie te beschermen? risico op depressief zijn: vrij groot risico om depressief te worden: beperkt Rol verpleeghuiszorg: - depressie/depressieve klachten herkennen/bespreken/aanpakken - contactmogelijkheden; veiligheid; ondersteuning

11 Rol verpleeghuiszorg Recent interventie onderzoek op gebied van depressie en gedragsproblemen bij dementie in het verpleeghuis geven voorbeelden van mogelijkheden om die rol handen en voeten te geven. Doen bij depressie (DBD): zorgprogramma gericht op depressie in vph (Roeslan Leontjevas) Grip op probleemgedrag (GRIP): zorgprogramma gericht op gedragsproblemen bij dementie in vph (Sandra Zwijsen)

12 VUmc Basispresentatie
Effecten DbD/GRIP Doen bij depressie: dagprogramma en plezierige activiteitenplan op PG afdelingen: apathie minder lifereview/reminiscentie op somatische afdelingen: depressie minder Grip op probleemgedrag: - gestructureerde aanpak van gedragsproblemen: depressie, apathie minder (en veel minder pillen) Door gestructureerde aanpak (gebaseerd op richtlijnen), methodisch werken, zijn depressie, depressieve klachten, apathie te verminderen. Hoopgevend: passend bij de hoop die als laatste uit de doos van de Pandora ontsnapte, nadat ze daarvoor een hoop ellende uit de doos had zien komen. Aardig wellicht om u even te herinneren aan de oratie van Jan die handelde over de vraag of richtlijnontwikkeling in de verpleeghuisgeneeskunde overlevingsvoorwaarde of doos van Pandora zou blijken. Hoop doet leven: in die zin bevat de doos van Pandora overlevingsvoorwaarden.

13 Jan Eefsting: bedankt!


Download ppt "VUmc Basispresentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google