De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘WESTDAG’ 22 09 2014. IJH EN ROL VAN HET CLB Hulpverleningslandschap is grondig veranderd zowel inhoudelijk als organisatorisch CLB binnen IJH-landschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘WESTDAG’ 22 09 2014. IJH EN ROL VAN HET CLB Hulpverleningslandschap is grondig veranderd zowel inhoudelijk als organisatorisch CLB binnen IJH-landschap."— Transcript van de presentatie:

1 ‘WESTDAG’ 22 09 2014

2 IJH EN ROL VAN HET CLB Hulpverleningslandschap is grondig veranderd zowel inhoudelijk als organisatorisch CLB binnen IJH-landschap Onze rol als verwijzer Onze zorg om onze cliënt tijdig de gepaste hulp/zorg te bieden is niet veranderd. De cliënt blijft centraal staan.

3 VERANDERD JEUGDLANDSCHAP? ORGANISATORISCH: Intersectoraal Van twee toegangspoorten naar één Brede instap, RTH en NRTH, gemandateerde voorzieningen Functies, modules, typemodules

4 VERANDERD JEUGDLANDSCHAP? INHOUDELIJK: Nieuwe terminologie? VAPH-hulp: RTH en NRTH Multifunctionele centra (MFC) Experimenteel modulair kader (EMK) ‘Problematische leefsituaties’ Hulpaanbod vanuit Jongerenwelzijn: ook RTH -> elkaar leren kennen, afstemming

5 INDICATIESTELLING = Welke hulp/zorg heeft deze cliënt nu nodig? Wat is er nodig (=weg) om te komen tot verandering (=doel)? Hulpvraag van de cliënt! Andere hulpverleners binnen gezin? Minst ingrijpende hulp: RTH als het kan, NRTH als het moet; mobiel als het kan, residentieel als het moet Complex landschap kennen Aanbod? Multidisciplinair CLB-team: expertise samenbrengen  Effectiviteit van de hulp/zorg

6 INDICATIESTELLING Vertalen in (type)modules Meer dan een andere taal gebruiken Inhoud? Zeker voor NRTH belangrijk -> A-document ITP Combineren van intersectorale NRTH

7 MODULERING Brede Instap Info & Advies Diagnostiek Begeleiding Behandeling Bemiddeling Training Hulpcontinuïteit Verblijf Dagopvang Typemodule Inhoudelijke eenheid Module Praktische eenheid Locaties Waar? + acties + indicaties + contra-indic + leeftijd FID (onderscheid) Leeftijd AmbulantMobiel Probleemgebied Acties (Contra)Indicaties Combinatieregels Gerechtelijk? Randvoorw. … Vrije infofiches Instroommogelijkheden

8 VOORBEELD Functie: Begeleiding Typemodule: Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen [basisintensiteit] Module De Cocon dienst BZW Locaties -Ham 133, Gent geen toevoegingen FID 1 uur per week gedurende 6 maanden Leeftijd 17 tot 20 Mobiel Probleemgebied Atijd gezin en opvoeding Gerechtelijk is mogelijk Geen randvoor- waarden Verwijzen/aanmelden Werken aan welke leefgebieden? www.decocon.be Acties -Bemiddelen en overleggen -¨Traject coördineren -Informeren -Handelingsplan -Nazorg -Gezins en contextgesprekken -... Indicaties -Jongvolwassenen

9

10

11 ANDERE BRONNEN Vlaams loket jeugdhulp Beleidsnota modulering 2.0 VAPH-omzendbrief Omzettingstabel van huidige werkvormen naar typemodules Combinaties NRTH binnen IJH

12 BEDENKINGEN Werken met modulering = een stiel -> vorming Aanbodgestuurd versus vraaggestuurd RTH en NRTH binnen Jongerenwelzijn De cliënt staat centraal: verstaanbare communicatie De hulpverlener doet er toe!!!


Download ppt "‘WESTDAG’ 22 09 2014. IJH EN ROL VAN HET CLB Hulpverleningslandschap is grondig veranderd zowel inhoudelijk als organisatorisch CLB binnen IJH-landschap."

Verwante presentaties


Ads door Google