De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organogram AZ Sint-Lucas

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organogram AZ Sint-Lucas"— Transcript van de presentatie:

1 Organogram AZ Sint-Lucas
Algemene Vergadering Ombudsvrouw Raad van Bestuur Directiesecretariaat Afgevaardigd bestuurder Preventie adviseur Dienstverantwoordelijke Pastorale Dienst Dienstverantwoordelijke Communicatie Adviseur Algemene Directie Medisch departement Medisch directeur Zorgdepartement Verpleegkundig directeur Administratief departement Financieel directeur Dienst personeel en organisatie Directeur personeel en organisatie Departement Facility en technieken Directeur facility en technieken Versiedatum: dec 2011

2 Organogram Medisch Departement
Medisch directeur Diensthoofd Beleidsinformatie Directieassistente medische directie Kwaliteitscoördinator Geneesheren-diensthoofd anatomo pathologie - anesthesie en reanimatie - dagziekenhuis - fysische geneeskunde en revalidatie/sportgeneeskunde - geriatrie - hart- en vaatziekten - heelkunde - intensieve zorgen - inwendige ziekten - kinderziekten - klinische biologie - materniteit - medische beeldvorming - nierziekten en dialyse - nucleaire geneeskunde - radiotherapie, oncologie en hematologie - SP - chronische - SP - palliatieve zorgen - spoedgevallendienst / MUG Ziekenhuishygiënist Apotheker hoofd van dienst Geneesheren-afdelingshoofd algemene en vaatheelkunde - endrocrinologie - huidziekten - interventionele radiologie - IZ interne - longziekten - maag-, darm- en leverziekten - neonatologie - neurochirurgie - neurologie - NKO ziekten, hoofd- en halsheelkunde - oogheelkunde - orthopedie - plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde - stomatologie, mond- kaak- en aangezichtsheelkunde - reumatologie - urologie Adjunct hoofdapothekers Apothekers Apotheker, verantwoordelijke sterilisatie

3 Organogram Zorgdepartement
Stafmedewerker IT zorg Verpleegkundige ziekenhuishygiënist Verpleegkundig directeur Secretaresse verpleegkundige directie Stafmedewerker zorgontwikkeling Diensthoofd zorggroep 1 Diensthoofd zorggroep 2 Diensthoofd zorggroep 3 Diensthoofd zorggroep 4 Diensthoofd zorggroep 5 Heelkunde 1 Heelkunde 2 Heelkunde 3 Heelkunde 4 Heelkunde 5 Heelkunde 6 Heelkunde 7 Inwendige 6 Dagkliniek Onco Hematologie Radiotherapie SP Palliatieve Zorgprogr.Oncologie Obesitaskliniek Osteo- en reumatovplk. Wondzorg Consultaties Palliatief Support Team Mortuarium, bibliotheek, vrijwilligers Werkgroep documenten CEPD-zorg Materniteit 1 Materniteit 2 Verloskwartier Neonatologie IVF Pediatrie Mobiel team verpl. Team mobiele nacht Log. Ass. Centraal pat.vervoer Materiaalbeheer Secr. Zorg Consultaties Proj.procedures en standaarden Sociale Dienst Interculturele bemiddeling Inwendige 1 Inwendige 2 Inwendige 3 Inwendige 4 Inwendige 5 Inwendige 7 Inwendige 8 Psychiatrie Cardiale revalidatie Hartfalen Diabetsverpleegkundigen Consultaties Hemodialyse Consultaties, low-care Aalter, low-care Zelzate PAZA Operatiekwartier Oftalmol.centrum Pijnkliniek Dagkliniek C en D Intensieve Zorgen 1 Intensieve Zorgen 2 Intensieve Zorgen 3 Spoedgevallendienst Labo Anatomo-Pathologie Medische beeldv. Nucleaire geneesk. Noodplan Reanimatiefunctie Interne MUG functie Geriatrie 1 Geriatrie 2 Geriatrie 3 Geriatrie 4 Sp Neurologie Sp Chronische Paramed. Zorg G-Sp Loco motoriek Zorgprogr. Geriatrie Interne liaison G Dagkliniek G Externe liaison G Poliplatform VK Polikliniek Zelzate Consultaties Versiedatum: juli 2011


Download ppt "Organogram AZ Sint-Lucas"

Verwante presentaties


Ads door Google