De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joods Hospice Immanuel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joods Hospice Immanuel"— Transcript van de presentatie:

1 Joods Hospice Immanuel
JHI

2 Doelstelling Exploitatie van een Joods hospice in Amsterdam 6 bedden
lokaal/regionaal/nationaal

3 Wat is een hospice 24 uurs zorgvoorziening met als doel een thuisgevoel te realiseren voor terminale patiënten in hun laatste levensfase, omringd door professionele zorg en ondersteund door goed opgeleide vrijwilligers Elke bewoner heeft een eigen kamer en badkamer en kan desgewenst eigen meubeltjes meenemen en na overleg een huisdier Er zijn geen bezoekuren en naasten kunnen ten alle tijde op bezoek komen, mee eten en/of logeren

4 Waarom een Joods hospice
Het is er niet. Joodse zorg rond sterven en dood onderscheidt zich van andere (religieuze) tradities visie op euthanasie de zorg tijdens en na overlijden Joods terminale zorg is specifiek trauma’s door WOII Israel kleine en over de wereld verdeelde families weinig of geen Joods leven in Mediene herbeleving Joodse identiteit sterke sociaal-culturele en/of religieuze binding vergrijzing/sterke toename alleenstaanden/eenzaamheid

5 Voor wie Joods hospice Doelgroep
Mensen in hun terminale levensfase uit elke leeftijdsgroep met een Joodse identiteit of affiniteit Kortdurende opvang van terminale mensen ter verbetering van de persoonlijke situatie of om de naasten tijdelijk te ontlasten zodat ze hierna de zorg thuis weer kunnen overnemen (respijtzorg) Mensen uit de regio, landelijk (mediene) en buitenland (België, Israel)

6 Wat biedt het Joodse Hospice
Met respect voor de eigen Joodse beleving wordt de medische 24-uurszorg ingevuld Joodse sfeer kosjere keukens sjabbat en feest/gedenkdagen Joods geestelijke verzorging Goed opgeleid, geïnformeerd personeel en vrijwilligers t.a.v. Jodendom en Joodse identiteit

7 Huisvesting Zes zit/slaapkamers met keukenblok en andere facilitaire voorzieningen zoals video/audio/tv/telefoon aansluiting waar thuisgevoel gecreëerd kan worden o.a. door zelf meegebrachte spullen. Huisdieren onder bepaalde voorwaarden toegestaan Logeerkamers voor familieleden Bibliotheek met joods medische ethiek Rustig gelegen pand in Amsterdam Buitenveldert met een serre en een tuin, voldoende parkeergelegenheid, goed bereikbaar met openbaar vervoer, vlak bij het Amsterdamse Bos. In de buurt van Joodse infrastructuur

8 Zorgvisie Geïntegreerde en multidisciplinaire zorg in een Joodse sfeer aan mensen met een Joodse identiteit of affiniteit in hun terminale levensfase. Specifieke aandacht in de ruimste zin van het woord voor de Joodse identiteit van de individuele bewoners staat in het Joodse hospice voorop. De familie en andere naasten krijgen alle ruimte zorgtaken uit te voeren en worden te allen tijde gastvrij ontvangen en betrokken bij de begeleiding en juiste verzorging van de bewoner.

9 Zorg en nazorg familie Zorg Nazorg
De zorg in het hospice strekt zich ook uit tot de familie en naasten. Dit betekent dat men gastvrij wordt ontvangen en gebruik kan maken van logeermogelijkheden inclusief kosjere maaltijden. Desgewenst kan men zelf ook koken in de familiekeuken (niet-kosjer) Nazorg Na het overlijden zal men de naasten, indien gewenst, bijstaan bij de rouwverwerking. In het hospice zullen regelmatig bijeenkomsten georganiseerd worden waar nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten.

10 Studie- en Expertisecentrum toekomstplannen
Studie- en Expertisecentrum voor Joods medische ethiek trainingen cursussen lezingen conferenties Bibliotheek Samenwerking met academische instellingen. Dit centrum staat financieel geheel los van het hospice

11 Programma Studie-en Expertisecentrum
Bibliotheek: collectie op het gebied van palliatieve terminale zorg, halacha, Joodse ethiek en filosofie Training personeel en vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg en de Joodse traditie Lezingen en cursussen Joods medische ethiek en Joodse filosofie voor zorgverleners, geestelijken, academici en andere geïnteresseerden Conferenties over levensbeschouwelijke vraagstukken, ook gericht op andere tradities

12 Samenwerking Samenwerking met andere (Joodse en niet-Joodse) gezondheidsvoorzieningen (huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, verzorgingshuizen) Deelname aan het Joods Zorgcircuit en de regionale netwerken voor palliatieve zorg Amsterdam en Amstelland en Meerlanden, waarbinnen de diverse betrokkenen hun kennis van zaken en deskundigheid uitwisselen, elkaar informeren en consulteren.

13 Organisatie Het JHI is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur. Directie : algemeen directeur en medisch adviseur/hospice arts, die samen het beleid bepalen en de eindverantwoordelijkheid hebben voor de gehele organisatie en tenminste vier keer per jaar rapporteren aan het bestuur. De medische zorg wordt geleverd door de thuiszorg. Vergoed door AWBZ. Eigen bijdrage voor het verblijf in het hospice van 70 euro per dag. Het werk van de vrijwilligers wordt gecoördineerd door coördinatoren.

14 De Stichting Joods Hospice Immanuel
Bestuur JHI Bram Haas, voorzitter Hadassa Hirschfeld, secretaris Marco de Groot, penningmeester David Gorin David Serphos Stephan Pfluger Bestuur Stichting Vrienden van SJHI Comité van Aanbeveling

15 Stichting Vrienden van het Joods Hospice Immanuel
Het doel van deze stichting is om door middel van het werven van sponsorgelden, subsidies, giften en donaties, te voorzien in de aanvullende financiering ten behoeve van het hospice

16 Comite van Aanbeveling
Mevr. N. van den Bergh MA, directeur Joods verzorgingshuis Mr L.E. Visserhuis Den Haag Dr. M. Bloemendal, directeur Joods Bejaarden Centrum Beth Shalom Drs. B. Blog, voorzitter Nederlands Israelietisch Kerkgenootschap Mevr. drs. E. Borst-Eilers, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rabbijn M. ten Brink, Verbond Liberaal Religieuze Joden in Nederland De heer J. Cahen, directeur Joods Historisch Museum Mr. M.J. Cohen, burgemeester van Amsterdam Mevr. J. Geel, theologe en tv presentatrice (o.v) Ds. W.J.J.Glashouwer, voorzitter Christenen voor Israel Internationaal Prof.dr. H.S.A. Heymans, hoogleraar Kindergeneeskunde AMC De heer M.H. Kamphuis, burgemeester Amstelveen Mgr A.H. van Luyn, bisschop Rotterdam Drs. J.M.J. Moors, Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelveen Mevr. drs. R.C. Musaph, ere-voorztiter Joods Historisch Museum De heer E. Schwarts, voorzitter Verbond van Religieuze Joden in Nederland (o.v) Prof. E. van Tijn, voormalig burgemeester Amsterdam Mevr. C. van Tol-Verhagen, algemeen directeur Hospice Kuria te Amsterdam De heer J.M. Tromp, voormalig directeur Sinai Centrum Drs.H.M. Vuijsje, algemeen directeur Joods Maatschappelijk Werk (o.v) Prof.dr. W.W.A.Zuurmond, hoogleraar anesthesie VU en medisch directeur Hospice Kuria te Amsterdam

17 Overlegorganen Overleg netwerken palliatieve zorg Amsterdam/ Amstelland en Meerlanden Overleg met thuiszorgorganisaties Overleg regionale zorgkantoor Overleg Stichting De Open Ankh t.b.v. huisvesting Overleg Joods Zorgcircuit Overleg met alle rabbinaten

18 Strategie Op korte termijn: Bezetting van 4 bedden
Werven van meer vrijwilligers Verwijzers uitnodigen (huisartsen, specialisten, assistentes huisartsen Werven van donateurs om exploitatie rond te krijgen Volledige deelname aan Joods Zorgcircuit en palliatieve Netwerken in regio

19 Strategie 2 Op middellange termijn: Bezetting van 6 bedden
Voldoende vrijwilligers Landelijke bekendheid Respijtzorg terminale patienten Scholingsprogramma voor alle medewerkers Nazorg familie en naasten (gesprekken, bijeenkomsten)

20 Strategie 3 Op de lange termijn Volle bezetting van 6 bedden
Nationale en internationale bekendheid Respijtzorg aan terminale patienten Dagopvang voor terminale patienten die liever thuis willen sterven

21 Joodse Identiteit hoe ga je er mee om en hoe blijft het betaalbaar?
Het hospice heeft joodse identiteit maar biedt optimaal ruimte voor de invulling hiervan of geen invulling ervan op de eigen kamer Geen rabbinaal toezicht Zelf niet koken in de kosjere keukens Sjabbat en joodse feest/gedenkdagen aktief vieren al naar gelang de behoefte. Minimum: passief vieren: in openbare ruimtes geldt halacha

22 Samenwerkingsverbanden
Binnen het Joods Zorgcircuit: Ziekenhuis Amstelland: levert patienten Sinai: overleg indien nodig over bewoners JMW: levert patienten en samenwerking op gebied van vrijwilligerscoordinatie Beth Shalom: samenwerkingsovereenkomst zorg voor het huis bij storingen, calamiteiten maar ook onderhoud

23 Samenwerkingsverbanden 2
Buiten JZ: De Vereniging Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) De Regionale Palliatieve Netwerken Thuiszorgorganisatie Amstelring Open Ankh Palliatieve Helpdesk Amsterdam Diverse andere organisaties op gebied van terminale zorg Pastorale Dienst Joodse Gemeentes


Download ppt "Joods Hospice Immanuel"

Verwante presentaties


Ads door Google