De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Divisie Zorg & Resocialisatie Problematiek in de palliatieve / terminale zorg binnen de GGz Terminale zorg: Zinloos of ook voor zinnelozen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Divisie Zorg & Resocialisatie Problematiek in de palliatieve / terminale zorg binnen de GGz Terminale zorg: Zinloos of ook voor zinnelozen?"— Transcript van de presentatie:

1 Divisie Zorg & Resocialisatie Problematiek in de palliatieve / terminale zorg binnen de GGz Terminale zorg: Zinloos of ook voor zinnelozen?

2 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Er was eens……. Psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel De zes zinnelozen van Reinier van Arkel

3 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Casus Casus mevr. M A. van Egmond, Huisarts Reinier van Arkelgroep

4 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Context Reinier van Arkel Groep RvAgroep is oudste GGz van NL, ontstaan in 1442 In 1998 na fusie bestaande uit: – RIAGG – RIBW – Psychiatrisch ZH Reinier van Arkel

5 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Reinier van Arkel groep Divisie Kortdurende Behandeling + Divisie Intensieve Behandeling  Divisie Behandeling Volwassenen Divisie Zorg & Resocialisatie Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Herlaarhof)

6 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Organisatie somatische zorg onder kantoortijd Intramuraal somatische zorg: – 1.4 FTE huisarts – 1.3 FTE praktijkassistenten / lab afname – 2.2 FTE FT – 0.5 FTE diëtiste – Ergotherapie op afroep Extramuraal: eerste lijn

7 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Organisatie somatische zorg buiten kantoortijd Voorwacht door arts-assistenten – Psychiatrie – Klinische geriatrie Achterwacht somatiek via extern bureau, zien ptn niet zelf

8 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Terminale zorg haalbaar? Is dat door de vele locaties verspreid op het terrein en in de regio te realiseren gedurende 24 uur per dag met voldoende continuïteit en kwaliteit?

9 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Terminale zorg in de GGz: Inventarisatie Trimbosch Instituut Onderzoek Trimbos instituut 2010: – Complexe problemen door somatiek & psychiatrie – “Thuis” & “Familie” – Niet welkom in reguliere zorg – Onvermogen aan te geven wat ze willen (laatste wensen boekje) – Wilsbekwaamheid

10 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Trimbos Onderzoek 2010 Palliatieve terminale zorg: – per organisatie en binnen organisaties zeer divers geregeld – individuele acties – loslaten visie Cure naar Care – onduidelijkheid rond de financiering – gemis aan protocollen voor palliatieve/terminale zorg – geen gebruik van bestaande kennis/zorg

11 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Agora – Handreiking Ontwikkeling & implementatie van een handboek ‘Palliatieve zorg in de GGZ’ – Groeiboek

12 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Geconstateerde problemen Ontbreken kennis en vaardigheden Ontbreken continuïteit van de zorg Kwaliteit van de zorg Logistieke problemen Sterk verschil in kennis en vaardigheden Beperkte mogelijkheden voor familie Herkennen van problemen rond het sterven

13 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie De schouders eronder Start vanuit somatiek en behandelaren EO Overleg management en later RvB Start werkgroep Het wiel uitvinden voor een zorgmodule?

14 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Regio Netwerk palliatief – terminale zorg regio Den Bosch – Zaltbommel Verpleeghuizen Hospice 's-Hertogenbosch – Rosmalen Palliatieve thuiszorg PAT

15 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Vragenrondje Verpleeghuizen in de regio Hospices Eindhoven – Waalwijk – Den Bosch / Rosmalen

16 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Oncologie Meest recente richtlijn zwakzinnigenzorg Psychiatrie: – Somber – aanpassingsstoornis – depressie incl. DSM – Dementie met gedragsstoornissen – Delier

17 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Best practice Aanwezige kennis zit vooral in de Symforagroep, de GGzE en De Gelderse Roos Palliatieve bedden in de GGz Laatste wensen boekje Een tweetal visiedocumenten Het groeiboek van Agora

18 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Visiedocument = Zorgmodule? Algemene zorgaspecten: – Pt regie – Zorginstelling: wie, wat, waar, hoe, grenzen – Communicatie – Bejegening Specifieke zorgaspecten: – Somatische dimenie – Psychische dimensie – Sociale dimensie – Spirituele / existentiële en geestelijke dimensie

19 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Werkwijze

20 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Voor terminale fase

21 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Start terminale zorg

22 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Communicatie / afstemmen

23 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Gesprek pt / vertegenwoordiger

24 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Afstemmen waar zorg plaatsvindt

25 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Start terminale zorg

26 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Aard problemen terminale zorg in de GGz Medisch - Somatisch Organisatorisch Ethisch

27 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Casus Welke problemen / dilemma’s spelen bij de casus van mevr. M?

28 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Medisch Richtlijnen Deskundigheid Continuïteit zorg Voorspelbaarheid effect medicatie + palliatieve sedatie

29 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Organisatorisch Financieel Mantelzorgers / systeem rond pt Logistiek

30 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Ethische dilemma’s Suïcides Euthanasie en psychiatrie Wilsbekwaamheid Regie / aangeven wensen pt Staken psychiatrische medicatie

31 Divisie Zorg & Resocialisatie palliatieve zorg & psychiatrie Discussie in groepen, gevolgd door terugkoppeling


Download ppt "Divisie Zorg & Resocialisatie Problematiek in de palliatieve / terminale zorg binnen de GGz Terminale zorg: Zinloos of ook voor zinnelozen?"

Verwante presentaties


Ads door Google