De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Problematiek in de palliatieve / terminale zorg binnen de GGz

Verwante presentaties


Presentatie over: "Problematiek in de palliatieve / terminale zorg binnen de GGz"— Transcript van de presentatie:

1 Problematiek in de palliatieve / terminale zorg binnen de GGz
Terminale zorg: Zinloos of ook voor zinnelozen?

2 Er was eens……. Psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel
De zes zinnelozen van Reinier van Arkel palliatieve zorg & psychiatrie

3 Casus A. van Egmond, Huisarts Reinier van Arkelgroep Casus mevr. M
palliatieve zorg & psychiatrie

4 Context Reinier van Arkel Groep
RvAgroep is oudste GGz van NL, ontstaan in 1442 In 1998 na fusie bestaande uit: RIAGG RIBW Psychiatrisch ZH Reinier van Arkel palliatieve zorg & psychiatrie

5 Reinier van Arkel groep
Divisie Kortdurende Behandeling + Divisie Intensieve Behandeling Divisie Behandeling Volwassenen Divisie Zorg & Resocialisatie Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Herlaarhof) palliatieve zorg & psychiatrie

6 Organisatie somatische zorg onder kantoortijd
Intramuraal somatische zorg: 1.4 FTE huisarts 1.3 FTE praktijkassistenten / lab afname 2.2 FTE FT 0.5 FTE diëtiste Ergotherapie op afroep Extramuraal: eerste lijn palliatieve zorg & psychiatrie

7 Organisatie somatische zorg buiten kantoortijd
Voorwacht door arts-assistenten Psychiatrie Klinische geriatrie Achterwacht somatiek via extern bureau, zien ptn niet zelf palliatieve zorg & psychiatrie

8 Terminale zorg haalbaar?
Is dat door de vele locaties verspreid op het terrein en in de regio te realiseren gedurende 24 uur per dag met voldoende continuïteit en kwaliteit? palliatieve zorg & psychiatrie

9 Terminale zorg in de GGz: Inventarisatie Trimbosch Instituut
Onderzoek Trimbos instituut 2010: Complexe problemen door somatiek & psychiatrie “Thuis” & “Familie” Niet welkom in reguliere zorg Onvermogen aan te geven wat ze willen (laatste wensen boekje) Wilsbekwaamheid palliatieve zorg & psychiatrie

10 Trimbos Onderzoek 2010 Palliatieve terminale zorg:
per organisatie en binnen organisaties zeer divers geregeld individuele acties loslaten visie Cure naar Care onduidelijkheid rond de financiering gemis aan protocollen voor palliatieve/terminale zorg geen gebruik van bestaande kennis/zorg palliatieve zorg & psychiatrie

11 Agora Handreiking Ontwikkeling & implementatie van een handboek ‘Palliatieve zorg in de GGZ’ Groeiboek palliatieve zorg & psychiatrie

12 Geconstateerde problemen
Ontbreken kennis en vaardigheden Ontbreken continuïteit van de zorg Kwaliteit van de zorg Logistieke problemen Sterk verschil in kennis en vaardigheden Beperkte mogelijkheden voor familie Herkennen van problemen rond het sterven palliatieve zorg & psychiatrie

13 De schouders eronder Start vanuit somatiek en behandelaren EO
Overleg management en later RvB Start werkgroep Het wiel uitvinden voor een zorgmodule? palliatieve zorg & psychiatrie

14 Regio Netwerk palliatief – terminale zorg regio Den Bosch – Zaltbommel
Verpleeghuizen Hospice 's-Hertogenbosch – Rosmalen Palliatieve thuiszorg PAT palliatieve zorg & psychiatrie

15 Vragenrondje Verpleeghuizen in de regio
Hospices Eindhoven – Waalwijk – Den Bosch / Rosmalen palliatieve zorg & psychiatrie

16 www.oncoline.nl www.pallialine.nl
Oncologie Meest recente richtlijn zwakzinnigenzorg Psychiatrie: Somber – aanpassingsstoornis – depressie incl. DSM Dementie met gedragsstoornissen Delier palliatieve zorg & psychiatrie

17 Best practice Aanwezige kennis zit vooral in de Symforagroep, de GGzE en De Gelderse Roos Palliatieve bedden in de GGz Laatste wensen boekje Een tweetal visiedocumenten Het groeiboek van Agora De Gelderse Roos palliatieve zorg & psychiatrie

18 Visiedocument = Zorgmodule?
Algemene zorgaspecten: Pt regie Zorginstelling: wie, wat, waar, hoe, grenzen Communicatie Bejegening Specifieke zorgaspecten: Somatische dimenie Psychische dimensie Sociale dimensie Spirituele / existentiële en geestelijke dimensie palliatieve zorg & psychiatrie

19 Werkwijze palliatieve zorg & psychiatrie

20 Voor terminale fase palliatieve zorg & psychiatrie

21 Start terminale zorg palliatieve zorg & psychiatrie

22 Communicatie / afstemmen
palliatieve zorg & psychiatrie

23 Gesprek pt / vertegenwoordiger
palliatieve zorg & psychiatrie

24 Afstemmen waar zorg plaatsvindt
palliatieve zorg & psychiatrie

25 Start terminale zorg palliatieve zorg & psychiatrie

26 Aard problemen terminale zorg in de GGz
Medisch - Somatisch Organisatorisch Ethisch palliatieve zorg & psychiatrie

27 Casus Welke problemen / dilemma’s spelen bij de casus van mevr. M?
palliatieve zorg & psychiatrie

28 Medisch Richtlijnen Deskundigheid Continuïteit zorg
Voorspelbaarheid effect medicatie + palliatieve sedatie palliatieve zorg & psychiatrie

29 Organisatorisch Financieel Mantelzorgers / systeem rond pt Logistiek
palliatieve zorg & psychiatrie

30 Ethische dilemma’s Suïcides Euthanasie en psychiatrie Wilsbekwaamheid
Regie / aangeven wensen pt Staken psychiatrische medicatie palliatieve zorg & psychiatrie

31 Discussie in groepen, gevolgd door terugkoppeling
palliatieve zorg & psychiatrie


Download ppt "Problematiek in de palliatieve / terminale zorg binnen de GGz"

Verwante presentaties


Ads door Google