De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collecte: Stichting Het Passion

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collecte: Stichting Het Passion"— Transcript van de presentatie:

1 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

2 Welkom in deze dienst Voorganger: br. J. Blom

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: ds. A.O. Reitsema em. te Amersfoort-vathorst De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. Op eerste kerstdag begint de dienst om 9.30 uur Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 24 december Kerstnachtdienst

5 Deze week zijn jarig: 21 december: Bart de Graaf 22 december: br Sil de Graaf Janine Lenting Roel Sollie 23 december: zr Trudy Borst-Pool Inge Smith Lars de Wit Thijs de Wit Thom de Wit 24 december: Britte van Kleef 25 december: Casper van Harten

6 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

7 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

8 Gezang 175C

9 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

10 LvdK 328: 1 - 3 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

11 LvdK 328: 1 - 3 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

12 LvdK 328: 1 - 3 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen

13 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

14 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

15 Gezang 79, Gz 13: 4, 5 4 Mijn hart vol boos begeren getuigt steeds tegen mij, het bloed van onze Here spreekt van het oordeel vrij: Hij deed ons met Zich sterven en uit het graf opstaan en om zijn loon te werven is Hij ons voorgegaan.

16 Gezang 79, Gz 13: 4, 5 5 Blijf zo uw Heer gedenken, o duurgekochte kerk, dan zal Hij u steeds schenken om moedig, vroom en sterk, ja, vroljk 't kruis te dragen als Christus' onderdaan en op de dag der dagen zijn troonzaal in te gaan.

17 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

18 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

19 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

20 Opwekking 769: 1 - 3 1 Kom, vestig Uw gezag; wees Koning in ons hart.
Herstel Uw beeld in ons; onthul Uw doel met ons. Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; een laaiend vuur in onze ziel. Stort Uw Geest uit, laat Uw kracht weer zien. Wij zijn Uw kerk. Heer, maak ons sterk in U.

21 Opwekking 769: 1 - 3 Refrein: Bouw Uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk. Toon Uw sterke hand. Kom, herstel ons land. Vul Uw kerk met vuur. Win dit volk terug. Heer, dat bidden wij tot Uw koninkrijk verschijnt.

22 Opwekking 769: 1 - 3 2 Wij dorsten naar Uw rijk en Uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in en geeft ons leven zin: gevangen harten worden vrij, verslagen mensen troosten wij; zelfs de blinden zien Uw heerschappij. Wij zijn Uw kerk. Hoor ons gebed en kom!

23 Opwekking 769: 1 - 3 Refrein: Bouw Uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk. Toon Uw sterke hand. Kom, herstel ons land. Vul Uw kerk met vuur. Win dit volk terug. Heer, dat bidden wij tot Uw koninkrijk verschijnt.

24 Opwekking 769: 1 - 3 3 Uw ongetemde kracht verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht vernieuwt en sterkt ons hart. Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; leer ons te doen wat U ons vraagt, vol van Jezus´ liefde en Zijn kracht. Wij zijn Uw kerk. Heer, doe Uw werk door ons.

25 Opwekking 769: 1 - 3 Refrein: Bouw Uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk. Toon Uw sterke hand. Kom, herstel ons land. Vul Uw kerk met vuur. Win dit volk terug. Heer, dat bidden wij tot Uw koninkrijk verschijnt.

26 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

27 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

28 Opwekking 268: 1 - 4 1 Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

29 Opwekking 268: 1 - 4 2 En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

30 Opwekking 268: 1 - 4 3 Zie je de wonden zo diep. De hand die aard' en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg. Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

31 Opwekking 268: 1 - 4 3 Zie je de wonden zo diep. De hand die aard' en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg. Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

32 Opwekking 268: 1 - 4 4 Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er ned'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

33 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

34 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

35 MET JE OGEN DICHT KUN JE NIET LEZEN
Lucas 4:14-30 Jezus met Jesaja in Nazaret De gelezen preek is van Prof. Jakob van Bruggen

36 VAN VRIEND TOT VIJAND BIJ EEN OPEN BIJBEL!?

37 MET JE OGEN DICHT KUN JE NIET LEZEN 1. Voorlezing zonder vervolg 2
MET JE OGEN DICHT KUN JE NIET LEZEN 1. Voorlezing zonder vervolg 2. Verwarring door verblinding 3. Verwerping vanwege verharding

38 MET JE OGEN DICHT KUN JE NIET LEZEN 1. Voorlezing zonder vervolg 2
MET JE OGEN DICHT KUN JE NIET LEZEN 1. Voorlezing zonder vervolg 2. Verwarring door verblinding 3. Verwerping vanwege verharding

39

40 Jesaja 61 is nu genoeg! Kijk maar eens om je heen
Jesaja 61 is vandaag ondertiteling Lees niet met dichte ogen!!

41 MET JE OGEN DICHT KUN JE NIET LEZEN 1. Voorlezing zonder vervolg 2
MET JE OGEN DICHT KUN JE NIET LEZEN 1. Voorlezing zonder vervolg 2. Verwarring door verblinding 3. Verwerping vanwege verharding

42 ,,We willen meer dan een bijbellezing’’
,, Wij willen de wonderen zélf beleven!’’ Het gaat om Gods Gezalfde Hij komt voor ellendigen en armen en gevangenen

43 MET JE OGEN DICHT KUN JE NIET LEZEN 1. Voorlezing zonder vervolg 2
MET JE OGEN DICHT KUN JE NIET LEZEN 1. Voorlezing zonder vervolg 2. Verwarring door verblinding 3. Verwerping vanwege verharding

44 DE HELD VAN NAZARET WORDT DE GEKRUISIGDE VAN ISRAËL
Vrienden van vroeger voelen zich te groot voor een lijdende koning Jezus is niet iets verplicht aan Nazaret Jezus is niet van ons, maar van God Zo gaat Hij voor óns uit!

45 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

46 Gezang 68, Gz25: 1 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

47 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

48 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

49 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

50 Psalmen voor nu 84 Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

51 Psalmen voor nu 84 Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

52 Psalmen voor nu 84 Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

53 Psalmen voor nu 84 Ach, hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dichtbij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

54 Psalmen voor nu 84 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven, Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van Uw huis…

55 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

56 Gezang 182D

57 Collecte: Stichting Het Passion
Liturgie br. J. Blom LvdK 328: 1, 2, 3 Gezang 79: 4, 5 Jesaja 61: Opwekking 769: Opwekking 268: Lucas 4: Gezang 68: 1 Psalmen voor nu84: Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Het Passion

58 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk! .

59 Samen werken aan gemeente zijn!
14 januari 2015 Op deze gemeente avond in blok 2 gaan we met elkaar in gesprek over ons geloof en onze drijfveren. De avond wordt geleid door Moniek Mol van het landelijk praktijkcentrum. De avond begint om uur!!! Meer informatie vind je in het kruispunt van 21 december 2014

60 Stel u heeft thuis 9 bijbels...
HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! Stel u heeft thuis 9 bijbels... Zoveel usb-sticks zijn hier in Best ingeleverd om de bijbel in Noord Korea te verspreiden… Er zijn echt nog veel meer usb-sticks nodig. Doe mee en lever ook een usb-stick in! De doos staat nog steeds achterin in de kerk. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op

61


Download ppt "Collecte: Stichting Het Passion"

Verwante presentaties


Ads door Google