De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Percepties ten aanzien van teelt los van de ondergrond Onderzoek bij 2 telers Oktober 2012 Elvi van Wijk-Jansen (LEI).

Verwante presentaties


Presentatie over: "Percepties ten aanzien van teelt los van de ondergrond Onderzoek bij 2 telers Oktober 2012 Elvi van Wijk-Jansen (LEI)."— Transcript van de presentatie:

1 Percepties ten aanzien van teelt los van de ondergrond Onderzoek bij 2 telers Oktober 2012 Elvi van Wijk-Jansen (LEI). Elvi.vanwijk@wur.nl/ 06-55340008Elvi.vanwijk@wur.nl/ Elvi van Wijk-Jansen (LEI). Elvi.vanwijk@wur.nl/ 06-55340008Elvi.vanwijk@wur.nl/

2 Aanleiding onderzoek  Teelt de Grond Uit; ontwikkelen teeltsystemen die voldoen aan Europese regelgeving voor waterkwaliteit  Maatschappelijk draagvlak en aantrekkelijkheid van producten voor consument belangrijke aandachtspunten  LEI, onderdeel van Wageningen UR, deed daarom in 2011 kwalitatief onderzoek hoe mensen als recreant, omwonende en consument aankijken tegen het los van de ondergrond telen van gewassen (N=31)

3 Onderzoek in 2011 Centrale onderzoeksvragen waren: 1.In hoeverre wordt betrokkenheid gevoeld bij de tuinbouw en wat zijn ideaal- en doembeelden ten aanzien van de tuinbouw (in de vollegrond)? 2.Welke associaties en meningen zijn er bij het zien van 3 concrete “Teelt de grond uit” –ontwerpen? 3.In hoeverre en hoe zorgt informatie over doel en opzet van het los van de grond telen van gewassen ervoor dat aanvankelijke (negatieve) associaties en meningen worden bijgesteld? 4.Wat zijn volgens de respondenten de belangrijkste voor- en nadelen van het los van de ondergrond telen van gewassen en wat is rand voorwaardelijk voor het succes van deze nieuwe teeltsystemen?

4 Onderzoek in 2011  Respondenten: spreiding ten aanzien van leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, gezins- en arbeidssituatie en leefomgeving. Zowel gezocht naar mensen die wel en die niet nabij een vollegronds tuinbouwbedrijf wonen  Naar aanleiding van het onderzoek is door het LEI een intern rapport geschreven.  In dit onderzoek is video- en fotomateriaal over 3 teeltsystemen voorgelegd aan de respondenten, te weten de teelt van: 1.sierbomen in goten 2.appelbomen in sleuven gevuld met substraat 3.sla in bakken op water

5

6

7

8 Belangrijke bevinding 2011  De landschappelijke aantasting wordt als het belangrijkste nadeel van de nieuwe teeltsystemen gezien  Door het (volgens veel respondenten) steriele, onnatuurlijke, niet romantische en industriële aanzicht van de teeltsystemen

9 Herontwerpsessies in 2013  Doel herontwerpsessies: toetsen van de Teelt de Grond Uit systemen aan verschillende soorten criteria  Onder andere aan criteria die zich baseren op wat voor omwonenden, recreanten en consumenten bepalend is voor een positievere beoordeling van het uiterlijk van de systemen  Centrale onderzoeksvraag in 2012: Welke concrete aanpassingen dragen bij aan een positievere beoordeling door recreanten, omwonenden en consumenten van het uiterlijk van Teelt de Grond Uit-systemen? Te denken is hierbij bijv. aan kleur- en materiaalgebruik

10 Methode  Kwalitatief  Groepsinterviews  Semigestructureerde interviews  Budget stond 4 groepsinterviews toe  Uitgevoerd op 2 bedrijven: ● Sla in bakken op water bij Firma Pater Broersen in Waarland ● Blauwe bessen in potten op de grond bij B-Berry in Melderslo

11

12  Groepsinterviews duurden 3 uur  Zaterdag 13 oktober 2012 in Waarland  Zaterdag 3 november 2012 in Melderslo  Facilitatie: Elvi van Wijk-Jansen, LEI-WUR  Analyse op basis van Atlas.ti (versie 6.2)

13  Input vastgelegd in vorm van notulen en tekeningen

14 Draaiboek groepsinterviews 1.Op een plek vanwaar het bedrijf en/of het nieuwe teeltsysteem vanaf een afstand te zien waren (5-10 minuten lopen vanaf het bedrijf): “Stel je voor dat je hier tijdens een fiets- of wandeltocht langs komt”: ● Wat valt u op aan dit uitzicht als fietser or wandelaar? ● Welk rapportcijfer (1-10) geeft u aan dit uitzicht als fietser of wandelaar? ● Waarom dit cijfer? ● Wanneer zou u een hoger rapportcijfer geven aan dit uitzicht; wat zou er daarvoor moeten veranderen aan wat u ziet?

15 Draaiboek groepsinterviews 2.Dezelfde vragen beantwoorden maar dan staand tegenover het bedrijf, vanuit perspectief van het worden van een omwonende 3.Dezelfde vragen beantwoorden maar dan op het bedrijf vanuit identiteit van consument 4.Binnen: uitwisselen van antwoorden en prioriteren. Facilitator vraagt door 5.Respondenten mochten vragen stellen aan de ondernemer 6.Afsluiting

16 Respondenten  Affiniteit met de producten  Spreiding ten aanzien van leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, inkomen, gezins- en arbeidssituatie en leefomgeving  Gezocht naar enkele omwonenden van de bedrijven

17 Respondenten Tabel 1 Kenmerken van de deelnemers aan het kwalitatieve onderzoek (N=29) VariabeleCategorie% GeslachtMan45 Vrouw55 Leeftijd18-3024 31-4021 41-5031 51-6424 Hoogst genoten opleidingMAVO/LBO24 MBO24 HAVO/VWO7 HBO32 WO13 ArbidssituatieWerkzaam72 Huisvrouw14 Studerend7 Niet werkzaam7 GezinssituatieSamenwonend + kinderen7 Alleenstaand + kinderen3 Getrouwd + kinderen38 Samenwonend zonder kinderen24 Alleenstaand zonder kinderen14 Getrouwd zonder kinderen7 Thuiswonend7 WoonomgevingLandelijk Stedelijk

18 Recreantenperspectief bij bedrijf 1

19 Recreantenperspectief bij bedrijf 2

20 Omwonende perspectief bij bedrijf 1

21 Omwonende perspectief bij bedrijf 2

22 Consumentenperspectief bij bedrijf 1

23 Consumentenperspectief bij bedrijf 2

24 Bessen in de volle grond

25 Onderzoeksopstelling

26 Conclusies: 1. Recreantenperspectief

27 2. Onwonendenperspectief

28 3. Consumentenperspectief

29 Aanbevelingen voor bedrijf 1 (consument)

30 Aanbevelingen voor bedrijf 2 (consument)

31 Andere conclusies 4.Het oordeel over het uitzicht op de bedrijven is vanuit het omwonendenperspectief het minst positief. 5.De bedrijfspanden hebben een veel grotere negatieve invloed op het oordeel over het uitzicht op de bedrijven dan de teeltsystemen.

32 Conclusies 6.De bedrijfspanden zouden positiever beoordeeld worden dankzij: ●donkerder groen ●gemaakt van natuurlijkere materialen ●meer verhuld ●kleiner ●speelser ●minder rommel, hekken en waterbassins en auto’s te zien ●water, hoogteverschillen en meer dieren ●“minder anoniem”

33 Maak bedrijfspanden van natuurlijke materialen

34 Gebruik groen ter verhulling van bedrijfspanden

35 Achter parkeren

36 Zorg voor water, dieren, hoogteverschillen

37 Maak het minder anoniem

38 Zoals door informatieborden/ kraampje

39 Conclusies 7.Slechts een enkeling vindt dat teelt in de grond “meer heeft” dan teelt los van de ondergrond.

40 Deels andere resultaten dan in 2011  Opnieuw veel vragen over achtergronden en kenmerken  In 2011 meer negatieve associaties en meningen (steriel, onnatuurlijk, industrieel)  Mogelijk door minder groupthink, andere vragen en verschil tussen foto- en video materiaal en in het echt zien  In het echt sluit zicht beter aan bij ideaalbeelden  Pleit ervoor om mensen te stimuleren op bedrijven te laten rondkijken

41  Transparantie-ambitie is er al in de veehouderij  Nota Dierenwelzijn  LEI-onderzoek naar transparantie in de veehouderij  Verschillende vormen van transparantie denkbaar  Educatieve video’s in ontwikkeling


Download ppt "Percepties ten aanzien van teelt los van de ondergrond Onderzoek bij 2 telers Oktober 2012 Elvi van Wijk-Jansen (LEI)."

Verwante presentaties


Ads door Google