De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Window Double Degree INFORMATIESESSIE 06/11/14. Wie zijn we? Anita Reynaert, beleidsmedewerker internationalisering FEB, UGent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Window Double Degree INFORMATIESESSIE 06/11/14. Wie zijn we? Anita Reynaert, beleidsmedewerker internationalisering FEB, UGent"— Transcript van de presentatie:

1 Window Double Degree INFORMATIESESSIE 06/11/14

2 Wie zijn we? Anita Reynaert, beleidsmedewerker internationalisering FEB, UGent Anita.Reynaert@UGent.be Gunther Vranken, beleidsmedewerker internationalisering HEC-ULg G.Vranken@ulg.ac.be

3 Double Degree  Double Master’s Degree  Universiteit Gent - Faculteit Economie en Bedrijfskunde en  HEC Management School - University of Liege

4 Van idee tot doel  Jarenlange samenwerking Tempus Tacis en vervolgens Erasmus Belgica  Individuele contacten professoren (research)  Stimuleren strategische samenwerking  Bestaand samenwerkingsverband in onderwijs en onderzoek binnen bestaande en toekomstige programma’s Europese Commissie uitbouwen  Joint agreement voor Double Degree

5 Doelstelling - voorwaarden  Kwalitatieve partner in onderwijs en onderzoek  Gelijk(w)aardige kwalificatie wetenschappelijk domein  Gelijk(w)aardig doel en eindtermen van beide programma’s  Realisatie van een gezamenlijke universitaire opleiding op masterniveau  Dubbele diplomering, meerwaarde voor student  Respecteren van de reglementering van beide programma’s, van beide universiteiten en van de geldende wetgeving van de regio/land

6 Realisatie  Academisch luik  Erkenning, overeenstemming programma’s gedurende 2- jarige master HIR Operationeel Management-Supply Chain Management en Financiering (Financial Engineering)  Taak professoren, coördinatoren  Randvoorwaarden/reglementering: komt later terug  Administratief luik  Vastleggen procedure kandidatuurstelling en selectiecriteria, selectie, nominatie, inschrijving, examens, deliberatie, thesis, enz.  Inhoud akkoord: programma’s, randvoorwaarden  Checklist mogelijke problemen  Financieel luik  Duidelijke afspraken  Afsluiten akkoord  Promotie

7 Programma  Double Degree FEB-UGent met de Universiteit van Luik (HEC-ULg).  Masterstudenten HIR OM en HIR Fin: 1° Ma in gastuniversiteit, 2° Ma in thuisuniversiteit  Indien geslaagd voor beide jaren, krijgen ze 2 diploma’s: 1 van de thuisuniversiteit en 1 van de gastuniversiteit.  Vastgelegd en vooraf goedgekeurd programma  Thesis gebeurt in M2 maar met co-promotor van gastuniversiteit  Procedure : inschrijven als reguliere student in beide universiteiten, inkomende exchange student in gastuniversiteit (i.v.m. beurs, registratie en vrijstelling van inschrijvingsgeld)  Kandidatuurstelling, selectie door de thuisuniversiteit

8 Kandidaten  Selectie op basis van academische resultaten  Bachelor HIR volledig afgewerkt (180 ECTS)  Nominatie, aanvaarding van selectie door gastuniversiteit  Registratie - inschrijving  LA, TOR, thesis  Uitwisseling resultaten  Deliberaties  Proclamatie en 2 diploma’s

9 Checklist  Doelstellingen, inhoud  Interuniversitaire stuurgroep of coördinatoren?  Studiegeld  Balans  OER: deliberatieregels, taalvoorwaarden  Procedure en deadlines, academische kalender  Studentenvoorzieningen  Verzekeringen  Praktische afspraken mogelijke programmawijzigingen

10 Mogelijke problemen  Taalvoorwaarden  Overlap  Deliberatieregels  Verschillende academische kalenders  uitgestelde deliberaties  Thesis  …?

11 FEB UGent: DD met UPorto  2-jarige Master HIR OM UGent  2-jarige Master in Service Engineering and Management, Faculty of Engineering Universidade de Porto  Studenten Porto: M1 in thuisuniversiteit, 1° sem M2 in UGent, 2° sem in Porto met thesis, studenten UGent omgekeerd  Onderzoek mogelijkheid op jaarbasis in analogie met Luik  Grote transparantie qua programma-invulling bij semester  Porto: uitbreiding naar onderzoek en Phd waarbij CV’s professoren toegevoegd worden

12 FEB UGent: DD UPorto  Doelstelling:  Exchange wetenschappelijk, technisch en pedagogische informatie  Exchange studenten, onderzoekers en academische staff  Joint development academisch aanbod

13 FEB UGent: Universität Göttingen  Problematiek samenwerking 1-jarige Master en 2-jarige Master  Studenten Göttingen M1 in UGent (met thesis) en M2 in thuisuniversiteit naar analogie met DD Luik  Studenten UGent aangepast M1 in UGent (met thesis) en M2 in gastuniversiteit

14 Meerwaarde  Window  Zekerheid voor studenten, geen zoektocht  Andere leerstijl, examens, internationale ervaring  Dubbele diplomering, beter CV  Bij niet slagen: gewone exchange, geen dubbel diploma  Mogelijkheid tot betere samenwerking op alle niveaus, strategische samenwerking, kwaliteitszekerheid  Minder administratie voor iedereen

15 DD HEC-ULg – Universität Hohenheim (Stuttgart)  7 DD in totaal (2 in Economics, 3 in Management, 2 in Business Engineering)  7 DD met dezelfde universiteit: vergemakkelijkt coördinatie en administratie (1 contract voor 7 DD)  Alle studenten tijdens M1 in Hohenheim en tijdens M2 in Luik; thesisverdediging in meeste gevallen via videoconferentie  Probleem: 2 de zittijd in Duitsland in oktober  deliberatie en herinschrijving in Luik in november  Bij niet slagen: gewone Erasmusuitwisseling, geen dubbel diploma  Project voor 2015-2016: DD in Economics en Management op bachelorniveau: B1 en B2 in thuisuniversiteit, B3 in partneruniversiteit

16 DD HEC-ULg – ISM University of Management and Economics Vilnius  DD in Economics: Economics and Finance (HEC-ULg) - Financial Economics (ISM Vilnius)  Studenten HEC-ULg: M1 in Vilnius, M2 in Luik  Studenten ISM Vilnius: M1 (S1) in Vilnius, M1 (S2) en M2 (S1) in Luik, M2 (S2) in Vilnius (masterthesis)  Masterthesis telt voor 20 ECTS in Luik, maar voor 30 ECTS in Vilnius  Bij niet slagen: gewone Erasmusuitwisseling, geen dubbel diploma

17 DD HEC-ULg – Sapienza - Università di Roma  DD in Management (Banking and Asset Management)  Alle studenten tijdens M1 in Rome en tijdens M2 in Luik  Bij niet slagen: gewone Erasmusuitwisseling, geen dubbel diploma

18 Toekomstplannen HEC-ULg  DD in Economics met Università degli Studi di Pavia  DD in Economics met Universitat Autonoma de Barcelona  DD in Economics met Zagreb School of Economics and Management  DD in Business Engineering met EM Strasbourg Business School  Verder op zoek naar partners voor DD in Management en Business Engineering in het Engels

19 Vragen


Download ppt "Window Double Degree INFORMATIESESSIE 06/11/14. Wie zijn we? Anita Reynaert, beleidsmedewerker internationalisering FEB, UGent"

Verwante presentaties


Ads door Google