De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. Volgende week zondag zullen wij in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal vieren. Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. Volgende week zondag zullen wij in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal vieren. Mededelingen kerkenraad

3 De collecte is bestemd voor Present. Deze Stichting slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen we bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 11 december Bijbelstudieclub Dabar Bij: Henny Visscher 11 december Bijbelstudieclub Dabar Bij: Henny Visscher Agenda 14 december Kinderclub Kerstactiviteit 19:30 Gelegenheidskoor 14 december Kinderclub Kerstactiviteit 19:30 Gelegenheidskoor

5 Agenda 15 december 9:30 Kinderclub 19:30 LEF 15 december 9:30 Kinderclub 19:30 LEF

6 9 december:Koen van Pijkeren zr P. van de Riet-de Boer 10 december:br Luuk de Graaf 11 december:Denise Pielman Jari Pielman Jan de Vries 12 december:Minke Schaaij 14 december:zr Jolanda Meijer 9 december:Koen van Pijkeren zr P. van de Riet-de Boer 10 december:br Luuk de Graaf 11 december:Denise Pielman Jari Pielman Jan de Vries 12 december:Minke Schaaij 14 december:zr Jolanda Meijer Deze week zijn jarig:

7 Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

8 Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

9 175 C

10 ● Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

11 1 De HEER regeert, bekleed met majesteit, omgord met kracht en grote heerlijkheid. De wereld staat, bevestigd door zijn hand. Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand. Psalm 93: 1, 2, 3

12 2 Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed, een luid gedruis dat alles beven doet. Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht, troont onze HEER, onwankelbaar in macht. Psalm 93: 1, 2, 3

13 3 Getrouw en waar is uw getuigenis, het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o HEER, de eeuwen door tot sieraad en tot eer. Psalm 93: 1, 2, 3

14 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

15 Psalm93:1, 2, 3 ● Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

16 Psalm 99: 3 3 Niet op bruut geweld hebt G' uw macht gesteld. Gij o Koning, zegt; Ik bemin het recht. Onder uw beleid heerst gerechtigheid; uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven.

17 Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

18 Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 ● Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

19 Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 ● Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

20 Psalm 22: 12, 13 12 Ik breng met heel de broederkring U eer. En wat ik U beloofde, telkens weer, betaal ik straks ten overstaan, o HEER, van wie U vrezen. Dan zullen armen rijk verzadigd wezen. Wie God belijdt, zal aan de dis Hem prijzen. Uw hart spring’ op van vreugd bij al de spijzen, voor u bereid.

21 Psalm 22: 12, 13 13 Dan wordt erkend de grootheid van de HEER. De hele aarde keert dan tot Hem weer. En alle volken knielen voor Hem neer met eerbewijzen. Zij zullen God als Heer der volken prijzen. Gods koninkrijk zal dan in glans verschijnen. Uit alle volken brengen Hem de zijnen hun huldeblijk.

22 Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

23 De Koning komt!!!!! Kerstproject 2013

24 Zondag 8 december 2013

25

26 Kerstfeest Zondag 8 december 2013

27 Jezus brengt ons: Vrijheid Eenheid Wijsheid Zondag 8 december 2013

28 Adventslied Kinderkoor: U bent de grote Koning. U bent de Vredevorst. U bent de Heer van hemel en aard'. U bent waarlijk Zoon van God. Eng'len buigen voor U. Juichen in het koor voor U die het Woord bent van eeuwig leven; Jezus Christus, U bent Heer. Hosanna voor de Zoon van David, de Koning aller koningen. Glorie in de hoogste heem'len, want Jezus de Messias heerst.

29 Adventslied Samen: U bent de grote Koning. U bent de Vredevorst. U bent de Heer van hemel en aard'. U bent waarlijk Zoon van God. Eng'len buigen voor U. Juichen in het koor voor U die het Woord bent van eeuwig leven; Jezus Christus, U bent Heer. Hosanna voor de Zoon van David, de Koning aller koningen. Glorie in de hoogste heem'len, want Jezus de Messias heerst.

30 Adventslied Kinderkoor: Hosanna voor de Zoon van David, de Koning aller koningen. Glorie in de hoogste heem'len, want Jezus de Messias heerst.

31 Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

32 Preek Matt. 4:17 : - vrijheid - samenhang - wijsheid

33 Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 ● LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

34 LvdK 127: 1, 2, 3 1 Gaat, stillen in den lande, uw Koning tegemoet, de intocht is ophanden van Hem die wondren doet. Gij die de Heer verwacht, laat ons voor alle dingen Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht.

35 LvdK 127: 1, 2, 3 2 Vat moed, bedroefde harten, de Koning nadert al. Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, in 't woord laat Hij zich vinden, in avondmaal en doop.

36 LvdK 127: 1, 2, 3 3 Hoort toe, gij zwaarbeproefden, uw Koning is niet ver! Voor wie in 't duister toefden, rijst nu de morgenster. De Heer geeft in de nood zijn wonderbare bijstand; Hij slaat de laatste vijand, Hij overwint de dood.

37 Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

38 Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

39 Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 ● Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

40 Psalm 98: 3 3 Laat voor de HEER uw psalmen horen, brengt met de harp Hem lof en dank. Laat klinken bij uw tempelkoren trompetgeschal, bazuingeklank! Juicht voor de Koning, onze HERE. Komt, zeeën, zingt uw machtig lied! Zingt, landen, volken, wilt Hem eren, prijst onze God wiens heil u ziet.

41 Psalm 98: 1, 4 4 Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen voor de HEER, de bergen uitgelaten springen, en juichen onze God ter eer. Want, zie, Hij komt de aarde richten; verwacht Hem, volken, weest bereid. Hij komt een nieuwe wereld stichten op recht en op gerechtigheid.

42 Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 ● Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

43 182 E 4-stemmig

44 Zaterdag 14 december 19.30-20.30 uur Franse klassieke muziek door jonge talenten uit Best Programma op www.lidwinaconcerten.nl Luuk Meeuwis, saxofoon Dimphy Noorman, dwarsfluit Chris van de Kuilen, piano

45 Hé, spaar je mee? Voor DCE!.


Download ppt "Psalm93:1, 2, 3 Psalm99:3 Daniël7:9 - 18 Psalm22:12, 13 LvdK127: 1, 2, 3 Psalm98:3, 4 Gezang 182E:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij."

Verwante presentaties


Ads door Google