De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanmelding en klantroutes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanmelding en klantroutes"— Transcript van de presentatie:

1 Aanmelding en klantroutes
Beppechien Bruins Slot Ben Booij Projectleiders bij gemeente Amsterdam

2 Wat gaan we doen? vier voorbeelden van klantroutes
gaan over nieuwe aanvragen, niet over herbeoordelingen in 2015 samenloop Wijkzorg met Ambulante Ondersteuning, Dagbesteding en Pgb per klantroute andere accenten toeleidingsvormen verbinding met informeel maatwerk versus algemeen evaluatie Pgb vragen graag stellen na de voorbeelden focus op informatievragen, discussies parkeren

3 Klantroute 1 Casus: oudere weduwnaar, vereenzaamt
Signaal komt van huisarts Resultaat: ambulante ondersteuning (als algemene voorziening) in combinatie met welzijnsvoorzieningen en informele oplossingen Accent in toelichting klantroute op brede beoordeling

4 Klantroute 2 Casus: echtpaar 80+, vrouw met dementie. geboden ondersteuning (informele oplossingen, ambulant ondersteuning als algemene voorziening en dagbesteding met laag intensieve begeleiding = eveneens algemene voorziening) Signaal komt van: diverse kanten vanwege evaluatie Resultaat: indicatieaanvraag maatwerkvoorziening dagbesteding met hoog intensieve begeleiding Accent in toelichting klantroute op evaluatie en aanvraag indicatie

5 Klantroute 3 Casus: Vrouw, 42, meerdere opnames in psych. kliniek vanwege psychose achter de rug. Baan kwijtgeraakt, bijstand. Signaal komt van klantmanager DWI (straks RvE Participatie) Resultaat: maatwerkvoorziening arbeidsmatige dagbesteding Accent in toelichting klantroute op overdragen klanthouderschap, rol klantmanager-specialist arbeidsmatige dagbesteding

6 Klantroute 4 Casus: LVB cliënt met zeer specifieke eisen aan ondersteuning Signaal komt van MEE Resultaat: Pgb voor ambulante ondersteuning (maatwerk) Accent in toelichting klantroute op werkzaamheden rond Pgb: informeren cliënt en ondersteuning bij aanvraag


Download ppt "Aanmelding en klantroutes"

Verwante presentaties


Ads door Google