De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AGENDA Basis- of overlegmodel Procedure invoering

Verwante presentaties


Presentatie over: "AGENDA Basis- of overlegmodel Procedure invoering"— Transcript van de presentatie:

1

2 AGENDA Basis- of overlegmodel Procedure invoering
Vijf-gelijke-dagenmodel DISCUSSIE EN MENINGSVORMING

3 BASIS OF OVERLEG MODEL

4 DOELEN CAO Modernisering arbeidsvoorwaarden Werkdrukvermindering
Minder regels – meer eenvoud Meer beleidsruimte op schoolniveau

5 BASIS- OF OVERLEGMODEL
DIT IS BIJ BEIDE GELIJK: 40 uur per week werken (1659 uur per jaar) 428 uur verlof Dienstverband minimaal 8 uur bij nieuwe benoemingen, 5 uur indien het gaat om incidentele vervangingswerkzaamheden van een dag of korter Pauze tussen 10: :00 u Overwerk compenseren tussen schoolvakanties 2 uur per week professionalisering, naast opgedragen scholing Duurzame inzetbaarheid Taakbeleid & werkreglement met PGMR

6 basismodel Overige taken bespreken met team en vaststellen met PMR
Individuele gesprekken voor de zomervakantie In overleg de te werken dagen bepalen, als het niet lukt a.d.h.v. tabel in de cao Maximale lessentaak 930 (afwijken alleen met instemming werknemer) Bijzonder budget voor oudere werknemers en BAPO- overgangsrecht in de vorm van verlof, worden ingezet op herkenbare wijze in dagdelen en via urenverdeling lessen/overige taken

7 overlegmodel Overstap naar overlegmodel met instemming van PGMR
Invoeringsplan overlegmodel met daarin: Welke taken vallen onder opslagfactor Beleid voor bepalen individuele opslagfactor Instemming met plan PMR + meerderheid personeel Overige taken bespreken met team en vaststellen met PMR Individuele gesprekken voor de zomervakantie In overleg de te werken dagen bepalen Individuele opslagfactor %. Inzet van de uren in overleg vaststellen

8 40-urige werkweek WAT IS HET WEL? Wat is het niet? Een werkdag ≠ een lesdag, maar wel bijv. scholingsdag, duurzame inzetbaarheidsdag, beleidsdag) Het is niet zo dat elke keer als er meer dan 40 uur in de week wordt gewerkt er sprake is van overwerk Elke dag ≠ verplicht 8 uur WTF in de toekomst 0,2 per dag = 8 uur * 5 = 40 uur Verhouding les / niet-les kan per medewerker verschillen Vakantierooster ≠ Lesrooster Jaartaak 1659 uur blijft

9 Overwerk Artikel 2A.4 en in de definitielijst: Incidenteel
Door de werkgever opgedragen Bovenop de overeengekomen arbeidsduur per week Compenseren tussen 2 schoolvakanties. Een uur meer werken, een ouderavond of scholingsdag is geen overwerk.

10 VAKANTIE-UREN Hoofdstuk 8B 428 uur inclusief feestdagen
Verlof voor leraren loopt niet meer gelijk met het verlof voor leerlingen. Wat kun je doen met dagen dat de leraar er wel is en de leerlingen niet? Voorbeelden: teamscholing, individuele professionalisering, duurzame inzetbaarheid, beleidsdagen, administratiewerkzaamheden, handelingsplan, evaluaties van opbrengsten. Ook denkbaar: ziektevervanging

11 Ingrediënten jaartaak
ONDERDELEN JAARTAAK VARIABELE UREN OF PERCENTAGES Lestaken 930 uur > 1.000 uur Lesgebonden taken (opslagfactor) 35% > 45% Duurzame inzetbaarheid 40 uur Professionalisering 80 uur Schooltaken Resterende uren TOTAAL 1.659

12 variabelen Afspraken over
de tijd voor lesuren (of lesgebonden en/of behandeltaken) - 930? voor- en nawerk (in het overlegmodel: de opslagfactor) %; professionalisering – 80 uur per jaar (i.p.v. 166) overige taken – taakbeleid

13 HUIDIG BELEID OPSLAGFACTOR 43%
LESGEBONDEN TAKEN bijwonen leerling-besprekingen verzorgen van een adequate voorbereiding op het geven van les plannen van de opzet van de lessen en onderwijskundige activiteiten corrigeren van het werk rapporteren en vastleggen van resultaten en relevante gegevens analyseren leerlingenwerk en toetsen en vastleggen van resultaten voorbereiden van extra hulp en begeleiding voeren van gesprekken met collega's, ib’er, of externe deskundige omtrent de leerlingen voeren van gesprekken met ouders (op school of thuis) omtrent het kind voeren van gesprekken met leerlingen houden van informatieavonden betreffende de groep houden van 10-minutengesprekken of adviesgesprekken met ouders omtrent het kind overleg voeren i.v.m. de aansluiting/overdracht van de groep overleg voeren i.v.m. gezamenlijke activiteiten op orde houden van het lokaal + aangrenzend deel schoolgebouw voorbereiden van compensatieverlof- of Bapo-dag vergaderingen en andere

14 NIEUW: OPSLAGFACTOR 35-45%
In overleg met je leidinggevende: groepsgrootte combinatieklas aantal zorgleerlingen belastbaarheid ervaring lokale omstandigheden

15 WERKTIJDFACTOR ma di wo do vr TOTAAL WTF oud 0,2318 0,1580 1,0852
WTF nw 0,2 1,0000 saldo 0,0318 -0,0420 0,0852 OPTIE 1 8,5 6 40 OPTIE 2 8 WTF verandert NIET, tenzij jij dat zelf wil. WTF 0,2 is passend voor het VIJF-GELIJKE-DAGENROOSTER, NU NOG NIET!

16 PROCEDURE INVOERING Voorgenomen besluit bestuur – januari
Informatiedeling medewerkers, 3 infoavonden - februari Instemming PGMR - maart Uitwerking m.m.v. Werkgroep Personeel – april Keuze op schoolniveau: basis of overleg? Instemming PMR + meerderheid personeel – april Bestuursformatieplan met daaronder schoolformatieplannen vóór 1 mei 2015 Besluit bestuur + goedkeuring raad van toezicht – mei Herziening taakbeleid

17 VIJF GELIJKE DAGEN ?

18 VOOR- EN NADELEN 5GD VOORDELEN nadelen KIND Meer rust en regelmaat
Blijven in dezelfde sfeer Meer speeltijd na schooltijd OUDERS Alle kinderen uit het gezin gelijke schooltijden Minder verkeersbewegingen Betere spreiding opvangbehoefte BSO LEERKRACHTEN Verkorte lesdag, m Meer tijd voor voorbereiding en overleg Stabieler pedagogisch klimaat Geen “korte” dag meer Geen breek in de week Kinderen eten elke dag op school Voor kinderen onderbouw voelt het zwaar aan Personeel geen half uur pauze tussen de middag

19 cao – 5GD Basisbenoeming per dag niet meer 0,2318 maar 0,2 = 8 uur Geen onderscheid meer per werkdag = makkelijker switchen binnen de school en binnen de stichting Stabiliteit en eenvoud geeft rust, voor zowel kinderen als personeel

20 DE WEG ER NAARTOE SCHOOLLOOPBAAN GR. 1 - 8: 7.520 KLOKUREN
Traditioneel: Onderbouw 4 keer 880 Bovenbouw 4 keer 1.000 HOORNS MODEL: Alle groepen 940 uur Vrije woensdagmiddag kan nog steeds Inhaalslag om te voldoen aan uur

21 WERKTIJDFACTOR per 1-8-2018 ma di wo do vr TOT 0,2 1,0000 8 40 WTF
OPTIE 2 8 40 Komende schooljaren zal er gestuurd worden op aanpassing van de WTF’s

22


Download ppt "AGENDA Basis- of overlegmodel Procedure invoering"

Verwante presentaties


Ads door Google