De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moderne Wiskunde 11e editie havo wiskunde A Tom Eitjes Rindert Reijenga 26 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moderne Wiskunde 11e editie havo wiskunde A Tom Eitjes Rindert Reijenga 26 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Moderne Wiskunde 11e editie havo wiskunde A Tom Eitjes Rindert Reijenga 26 november 2014

2 Moderne Wiskunde 11e editie inzicht, structuur, vernieuwing

3 Inhoud van de presentatie Aanleiding voor herziening Moderne Wiskunde Aard van de herziening −Concept/organisatie van lesmateriaal −Nieuwe opzet ICT Inhoud van de herziening

4 Aanleiding voor herziening Invoering nieuw examenprogramma −Tweede Fase schooljaar 2015 – 2016 Gebruikersonderzoeken −Behouden −Structuur en inzicht −Uitdagen en motiveren −Verbeteren −Oefenstof −Eindexamenvoorbereiding

5 Aard van de herziening Nieuw in de structuur van het hoofdboek −Blokstructuur (twee samenhangende hoofdstukken) losgelaten −Extra oefening binnen het hoofdstuk: Basis/Gemengd/Uitdagend −Na elke twee hoofdstukken 4 bladzijden Vaardigheden (Rekenen, algebra, tellen) −Verwijzing naar Meer Oefenen in Hulpboek Nieuwe elementen in het hoofdboek −Uitdagende opdrachten −Achtergronden −Wiskundige Denk Activiteiten

6 Hulpboek en uitwerkingen Hulpboek Instructie rekenmachine (TI en Casio) Per hoofdstuk: −Meer oefenen (parallel opdracht hoofdboek) −Voorbeeldproefwerken met lijstjes vaardigheden en hints + verwijzingen. Uitwerkingen en antwoorden: −Uitgebreide zorg voor correctheid en didactiek. −Uitleg bij tussenstappen voor zwakke leerling.

7 Didactische uitgangspunten verstevigd Het nieuwe examenprogramma en de gebruikersonderzoeken hebben het staande didactische model bevestigd en verstevigd: Inzicht −Wiskundige denkactiviteiten −Meer algebraïsche vaardigheden Heldere Structuur −Eén les op een dubbele pagina −Differentiëren binnen een hoofdstuk −Hulpboek parallel aan het leerproces

8

9 Inhoud van de herziening HAVO Wiskunde A Analyse −Telproblemen nu bij algebra/analyse (subdomein B3) −Meer aandacht voor rekenregels, maar wel uitgaan van toepassingen −Rekenen apart subdomein B1 −Verder geen grote veranderingen Statistiek −Andere opzet: bewuste keuze voor ICT uitgaan van reële databestanden −Geen kansrekening

10 HAVO Wiskunde A Analyse Domein B: Algebra en tellen met daarin expliciet gemaakte eindtermen −B1: Rekenen (nadruk op rekenregels) −B2: Algebra (meer herleiden van formules) −B3: Telproblemen Domein C: Verbanden (oud B1 en B2: uit veranderingen en oud E: verbanden en oud F1: Toegepaste analyse) Domein D: Verandering (apart beschreven D1: Helling) oud F2: gebroken lineaire functies en machtsfuncties. Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen:

11 HAVO Wiskunde A Statistiek Uitgangspunt: Statistiek meer realistisch en probleemgestuurd benaderen. Inzet ICT bij data-analyse (grote datasets) −E1: presentaties van data interpreteren en beoordelen (CE) −E2: Data verwerken (CE) −E3: Data en verdelingen (CE) −E4: Statistische uitspraken doen (CE) −E5: Statistiek met ICT (alleen SE-stof) Spreidingsmaten, boxplots e.d. Normale verdeling als theoretisch model, inclusief gebruik vuistregels Kansrekening Rekenen met normale verdelingen (oud D3) Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen:

12 HAVO Wiskunde A Globale wijzigingen tov het 2007-programma 1.Meer aandacht voor rekenregels en algebraïsche vaardigheden Domein B: Algebra en tellen (B1 Rekenen, B2 Algebra, B3 Telproblemen) 2.Andere opzet domein E: Statistiek Oude domein C2 (kansen), G2 (Rekenen met kansen) vervallen Telproblemen bij domein B Oude domein G3 (Binomiale verdeling vervalt) Statistiek meer realistisch en probleemgestuurd benaderen. Inzet ICT bij data-analyse (grote datasets) 3.Aandacht Wiskundige Denk Activiteiten (WDA) (subdomein A3: wiskundige vaardigheden)

13 HAVO Wiskunde A Wijzigingen tov het Pilot-programma Onderdelen uitsluitend getoetst op het SE: -Domein D: Verandering -Subdomein B3: Telproblemen -Subdomein E5: Statistiek met ICT De andere subdomeinen van het domein E (Statistiek) kunnen in het CE worden getoetst.

14 Leerlijnen in 4 en 5 havo wiskunde A 1Rekenen 2Tabellen en grafieken 4Systematisch tellen 5Lineaire en exponentiële groei 6Grafieken en vergelijkingen 8Grafieken en veranderingen 1Toegepast rekenen 2Lineaire en exponentiële groei 4Allerlei formules 5Herleiden van formules Algebra en Analyse Klas 4 Klas 5

15 Leerlijnen in 4 en 5 havo wiskunde A 3Statistische vraagstellingen (met ICT) 7Statistische verwerking (met ICT) 7Statistische verwerking (zonder ICT) 3Statistiek (met ICT) 3Statistiek (zonder ICT) Verschillende soorten verdelingen kwantitatief Normale verdeling 6Statistiek(zonder ICT) Data-analyse/Statistisch Onderzoek/Conclusies trekken Statistiek Klas 4 Klas 5

16 Demo ICT Bij paragraaf 3-4: Verband tussen variabelenVerband tussen variabelen

17 Voorbeelden Statistiek ICT Hoofdstuk 3

18

19

20 T4c:

21

22 Steekproeven §3-5

23 Mbv ICT simuleren leerlingen het nemen van een kleine steekproef (5) en een grote steekproef (20). Uit een vaas met 1425 kaartjes waarvan 60% blauw en 40% rood wordt het trekken (zonder terugleggen) van 5 respectievelijk 20 kaartjes 2000 keer gesimuleerd. Zij krijgen dan bijvoorbeeld onderstaand resultaat. aantal blauwe kaartjes

24 Statistisch Onderzoek §3-6

25 4 havo A -WDA meer dan alleen maar lampjes bij opgaven -Examenpraktijk: In pilotexamens ‘onderzoeksachtige opgaven’ (geen deelvragen. één vraag met behoorlijk veel punten) -De opgave op de openingspagina van een hoofdstuk kan een WDA zijn (vb die van rekenen) WDA

26 Voorbeelden WDA opdrachten WDA Opdracht bij H2 Tabellen en grafieken, paragraaf 2-4 Vensterinstelling

27 Voorbeelden WDA opdrachten WDA Opdracht 14e, 8-3: gemiddelde verandering

28 Varia

29 Uitdagend

30 Vragen ?


Download ppt "Moderne Wiskunde 11e editie havo wiskunde A Tom Eitjes Rindert Reijenga 26 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google