De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

havo wiskunde A Tom Eitjes

Verwante presentaties


Presentatie over: "havo wiskunde A Tom Eitjes"— Transcript van de presentatie:

1 havo wiskunde A Tom Eitjes
Moderne Wiskunde 11e editie havo wiskunde A Tom Eitjes Rindert Reijenga 26 november 2014

2 Moderne Wiskunde 11e editie inzicht, structuur, vernieuwing

3 Inhoud van de presentatie
   Aanleiding voor herziening Moderne Wiskunde    Aard van de herziening Concept/organisatie van lesmateriaal Nieuwe opzet ICT    Inhoud van de herziening

4 Aanleiding voor herziening
Invoering nieuw examenprogramma Tweede Fase schooljaar 2015 – 2016 Gebruikersonderzoeken Behouden Structuur en inzicht Uitdagen en motiveren Verbeteren Oefenstof Eindexamenvoorbereiding

5 Aard van de herziening Nieuw in de structuur van het hoofdboek
Blokstructuur (twee samenhangende hoofdstukken) losgelaten Extra oefening binnen het hoofdstuk: Basis/Gemengd/Uitdagend Na elke twee hoofdstukken 4 bladzijden Vaardigheden (Rekenen, algebra, tellen) Verwijzing naar Meer Oefenen in Hulpboek Nieuwe elementen in het hoofdboek Uitdagende opdrachten Achtergronden Wiskundige Denk Activiteiten

6 Hulpboek en uitwerkingen
Instructie rekenmachine (TI en Casio) Per hoofdstuk: Meer oefenen (parallel opdracht hoofdboek) Voorbeeldproefwerken met lijstjes vaardigheden en hints verwijzingen. Uitwerkingen en antwoorden: Uitgebreide zorg voor correctheid en didactiek. Uitleg bij tussenstappen voor zwakke leerling.

7 Didactische uitgangspunten verstevigd
Het nieuwe examenprogramma en de gebruikersonderzoeken hebben het staande didactische model bevestigd en verstevigd: Inzicht Wiskundige denkactiviteiten Meer algebraïsche vaardigheden Heldere Structuur Eén les op een dubbele pagina Differentiëren binnen een hoofdstuk Hulpboek parallel aan het leerproces Het beproefde didactische concept van Moderne wiskunde wordt nog eens door de beschrijvingen in het nieuwe examenprogramma onderstreept. Bij MW staat immers het komen tot inzicht en wiskundig handelen centraal. De wiskundige denk activiteiten en meer algebraïsche vaardigheden uit de programma’s komen uitstekend uit de verf. Door te differentiëren binnen het hoofdstuk en het hulpboek parallel te koppelen aan het leerboek, slaagt MW erin om binnen de bekende geprezen structuur leerlingen en docenten nog beter handvatten te bieden tijdens het leerproces en tijdens toetsvoorbereiding.

8 Het programma voor vwo Wiskunde C heeft een eigen gezicht gekregen
Het programma voor vwo Wiskunde C heeft een eigen gezicht gekregen. Hierdoor verschijnt er in klas 5 een apart deel.

9 Inhoud van de herziening
HAVO Wiskunde A Analyse Telproblemen nu bij algebra/analyse (subdomein B3) Meer aandacht voor rekenregels, maar wel uitgaan van toepassingen Rekenen apart subdomein B1 Verder geen grote veranderingen Statistiek Andere opzet: bewuste keuze voor ICT uitgaan van reële databestanden Geen kansrekening Telproblemen alleen SE Statistiek gebaseerd op empirische cyclus: data verwerven-data verwerken-trekken van conclusies. Werken met grote datasets en dus met ICT

10 HAVO Wiskunde A Analyse
Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen: Analyse Domein B: Algebra en tellen met daarin expliciet gemaakte eindtermen B1: Rekenen (nadruk op rekenregels) B2: Algebra (meer herleiden van formules) B3: Telproblemen Domein C: Verbanden (oud B1 en B2: uit veranderingen en oud E: verbanden en oud F1: Toegepaste analyse) Domein D: Verandering (apart beschreven D1: Helling) oud F2: gebroken lineaire functies en machtsfuncties. Ook in domein C: recht evenredig en omgekeerd evenredig

11 HAVO Wiskunde A Statistiek
Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen: Statistiek Uitgangspunt: Statistiek meer realistisch en probleemgestuurd benaderen. Inzet ICT bij data-analyse (grote datasets) E1: presentaties van data interpreteren en beoordelen (CE) E2: Data verwerken (CE) E3: Data en verdelingen (CE) E4: Statistische uitspraken doen (CE) E5: Statistiek met ICT (alleen SE-stof) Spreidingsmaten, boxplots e.d. Normale verdeling als theoretisch model, inclusief gebruik vuistregels Kansrekening Rekenen met normale verdelingen (oud D3) Subdomein E5 in Schoolexamen

12 HAVO Wiskunde A Globale wijzigingen tov het 2007-programma
   HAVO Wiskunde A Globale wijzigingen tov het 2007-programma Meer aandacht voor rekenregels en algebraïsche vaardigheden Domein B: Algebra en tellen (B1 Rekenen, B2 Algebra, B3 Telproblemen) Andere opzet domein E: Statistiek Oude domein C2 (kansen), G2 (Rekenen met kansen) vervallen Telproblemen bij domein B Oude domein G3 (Binomiale verdeling vervalt) Statistiek meer realistisch en probleemgestuurd benaderen. Inzet ICT bij data-analyse (grote datasets) Aandacht Wiskundige Denk Activiteiten (WDA) (subdomein A3: wiskundige vaardigheden) Bronnen: CTWO eindrapport, Syllabus Centraal Examen 2017, Syllabus 2015 Centraal Examen Rekenvaardigheden zullen hoofdzakelijk impliciet worden getoetst. (Bron: syllabus Centraal Examen 2017) Bij opstapvragen (eerste vragen probleemsituatie) kan alleen een beroep worden gedaan op rekenvaardigheden. (Bron: syllabus Centraal Examen 2017). Bij 1: Tendens in de examens van de laatste jaren ook al zichtbaar In MW10 werd hier al meer aandacht aan besteed vergeleken met eerdere versies. Die lijn is voortgezet in MW11 Bij 2: Voorbeelden laten zien uit H3 en H7

13 HAVO Wiskunde A Wijzigingen tov het Pilot-programma
   HAVO Wiskunde A Wijzigingen tov het Pilot-programma Onderdelen uitsluitend getoetst op het SE: Domein D: Verandering Subdomein B3: Telproblemen Subdomein E5: Statistiek met ICT De andere subdomeinen van het domein E (Statistiek) kunnen in het CE worden getoetst.

14 Leerlijnen in 4 en 5 havo wiskunde A
Algebra en Analyse Klas 4 Klas 5 Leerlijnen in 4 en 5 havo wiskunde A 1 Rekenen 2 Tabellen en grafieken 4 Systematisch tellen 5 Lineaire en exponentiële groei 6 Grafieken en vergelijkingen 8 Grafieken en veranderingen 1 Toegepast rekenen 2 Lineaire en exponentiële groei 4 Allerlei formules 5 Herleiden van formules Titels hoofdstukken 5 havo liggen nog niet vast Recht en omgekeerd evenredig in H4 van 5 havo

15 Leerlijnen in 4 en 5 havo wiskunde A
Statistiek Klas 4 Klas 5 Leerlijnen in 4 en 5 havo wiskunde A 3 Statistische vraagstellingen (met ICT) Statistische verwerking (met ICT) 7 Statistische verwerking (zonder ICT) Statistiek (met ICT) 3 Statistiek (zonder ICT) Verschillende soorten verdelingen kwantitatief Normale verdeling 6 Statistiek (zonder ICT) Data-analyse/Statistisch Onderzoek/Conclusies trekken Andere titels Statistiek 5 havo Hoofdstuk 6 5 havo voorbereiding op CE: Geen pilot-examenopgaven als voorbeeld beschikbaar, wel voorbeeldopgaven Voor de zomer van 2016 publicatie van een voorbeeldexamen

16 Bij paragraaf 3-4: Verband tussen variabelen
Demo ICT Bij paragraaf 3-4: Verband tussen variabelen Van de bolletjes doen 2, 3, 4 (opdr. 17), 8 (opdr. 18), 10, 11 (opdr.20), 12 (opdr. 21), 15 (opdr. 23), 16 (opdr. 23), 17 (opdr. 24) Meisjes kiezen vaker voor wiskunde A Dan? Vroeger? Jongens? Voor wiskunde B?

17 Voorbeelden Statistiek ICT Hoofdstuk 3

18

19

20 Voorbeelden Statistiek ICT Hoofdstuk 3
T4c:

21

22 Steekproeven §3-5

23 Mbv ICT simuleren leerlingen het nemen van een kleine steekproef (5) en een grote steekproef (20). Uit een vaas met 1425 kaartjes waarvan 60% blauw en 40% rood wordt het trekken (zonder terugleggen) van 5 respectievelijk 20 kaartjes 2000 keer gesimuleerd. Zij krijgen dan bijvoorbeeld onderstaand resultaat. aantal blauwe kaartjes

24 Statistisch Onderzoek §3-6
Dit onderzoek kunnen leerlingen zelf uitvoeren. Ze kunnen ook gebruik maken van de verzamelde gegevens Kelly en Manouk. Het gaat om de fases van een statistisch onderzoek te doorlopen zoals vermeld op pagina 78

25 WDA 4 havo A WDA meer dan alleen maar lampjes bij opgaven
Examenpraktijk: In pilotexamens ‘onderzoeksachtige opgaven’ (geen deelvragen. één vraag met behoorlijk veel punten) De opgave op de openingspagina van een hoofdstuk kan een WDA zijn (vb die van rekenen)

26 WDA Voorbeelden WDA opdrachten
Opdracht bij H2 Tabellen en grafieken, paragraaf 2-4 Vensterinstelling

27 WDA Voorbeelden WDA opdrachten
Opdracht 14e, 8-3: gemiddelde verandering

28 Varia

29 Uitdagend

30 Vragen ?


Download ppt "havo wiskunde A Tom Eitjes"

Verwante presentaties


Ads door Google