De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het postmoderne in films en romans. "De postmoderne roman bestaat niet, er bestaan wel een aantal romans die postmoderne kenmerken vertonen." (Vervaeck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het postmoderne in films en romans. "De postmoderne roman bestaat niet, er bestaan wel een aantal romans die postmoderne kenmerken vertonen." (Vervaeck."— Transcript van de presentatie:

1 Het postmoderne in films en romans

2

3 "De postmoderne roman bestaat niet, er bestaan wel een aantal romans die postmoderne kenmerken vertonen." (Vervaeck 1999:13) "Postmodern is een kwestie van gradatie. " (idem:14) De postmoderne roman?

4 "dissémination" (Derrida) "De beelden steunen op elkaar, niet op een vooraf bestaande realiteit." (Vervaeck 1999:52) "Er is niet eerst de boodschap die de auteur kwijt wil en dan een boek dat als doorgeefluik fungeert." (referentie aan Derrida in Vervaeck 1999: 91) Tussen orde en chaos

5 Voorbeeld > Lost Highway 00:28:00 – 00:30:41 "A world where time is dangerously out of control." (David Lynch) "Mystery Man": niet gebonden aan wetten van tijd en ruimte

6 "Het gaat niet om het opdelen, maar om de overgang tussen realiteit en fictie, buiten en binnen, toen en nu, volheid en leegte. Het gaat met andere woorden steeds om het overstappen van het ene naar het andere, het doorverwijzen." (Vervaeck 1999:53) "Het inzicht dat de postmoderne roman biedt, is niet van de begripsmatige soort." (idem 1999:53) Vgl. "devenir musique" (Deleuze en Guattari) Tussen begrip en onbegrip

7 Referentie aan detective Maar verwachtingspatroon doorbroken 00:25:36 – 00:26:10 Voorbeeld > Lost Highway

8 00:50:17 – 00:51:52 Voorbeeld > Lost Highway => de zaak wordt niet opgelost Verarring identiteit personages "A graphic investigation into parallel identity crises.„ (David Lynch)

9 Veranderlijkheid Hybriditeit Postmoderne personages

10 Fred – Pete Renee – Alice 01:41:48 – 01:42:27 Voorbeeld > Lost Highway

11 Tegenstrijdige informatie Metafictionaliteit 01:52:45 – 01:54:34 Voorbeeld > Lost Highway

12 Tussen fictie en realiteit Tussen toen en nu 00:23:34 – 00:24:05 Voorbeeld > Lost Highway

13 Metafictionaliteit Werkelijkheidsillusie wordt doorbroken "De realiteit is een film." (Vervaeck 1999:21) Tussen fictie en realiteit

14 00:23:34 – 00:24:05 02:00:05 – 02:00:45 Voorbeeld > Lost Highway "A 21st-century noir horror film." (David Lynch) "See, I love 47 different genres in one film. And I love B-movies. But why not have three or four B's running together? Like a little hive!" (David Lynch)

15 De postmoderne roman is "parasitair" Hoge én lage cultuur Intertekstualiteit: geen sleutel tot begrip Intertekstualiteit

16 "breaking the fourth wall" 00:23:34 – 00:24:05 02:00:05 – 02:00:45 http://www.youtube.com/watch?v=rTTEMNxV1rY Voorbeeld > Funny Games

17 De verteller in gesprek tot de "lezer-als- toehoorder" (Vervaeck 1999:117) Geen centrum Postmoderne verteller

18 "Vandaar ook dat postmoderne romans vaak de indruk wekken dat ze voor de vuist weg verteld worden en dat ze naar hun formuleringen zoeken terwijl ze aan het vertellen zijn. De snelle, schijnbaar ongesystematiseerde overgangen, de uitweidingen en tegenstrijdigheden, de correcties van eerdere formuleringen, de halverwege afgebroken zinnen, de excuses voor foute mededelingen – het hoort allemaal bij de improviserende stijl die de indruk wekt dat je aanwezig bent bij het uitvinden van het verhaal. Op die manier is de improvisderende stijl metafictioneel: hij toont hoe en roman zichzelf op elk moment vormt en bijstuurt. Construeert en deconstrueert." (Vervaeck 1999:149) Postmoderne stijl


Download ppt "Het postmoderne in films en romans. "De postmoderne roman bestaat niet, er bestaan wel een aantal romans die postmoderne kenmerken vertonen." (Vervaeck."

Verwante presentaties


Ads door Google