De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het wetenschappelijk bewijs is onmiskenbaar EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Klimaatverandering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het wetenschappelijk bewijs is onmiskenbaar EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Klimaatverandering."— Transcript van de presentatie:

1 Het wetenschappelijk bewijs is onmiskenbaar EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Klimaatverandering

2 “Klimaat” verwijst naar de atmosferische toestand over een langere tijd, terwijl het “weer” voortdurend varieert. Veranderingen in het klimaat zijn een natuurlijk fenomeen: zo lag de gemiddelde temperatuur na de laatste ijstijd (11 500 jaar geleden) wereldwijd 5 °C lager dan nu. MAAR: we stellen nu vast dat de temperatuur in een nooit eerder gezien tempo stijgt. Wetenschappers zijn van mening dat de activiteiten van de mens hiervoor verantwoordelijk zijn.

3 Feiten over klimaatverandering De temperatuur is in Europa met bijna 1 °C gestegen sinds 1850; Een bijkomende stijging van 1,2 °C zou onomkeerbare, massale en mogelijk catastrofale milieuschade kunnen veroorzaken.

4 Feiten over klimaatverandering Extreme weersomstandigheden – stormen, overstromingen, droogtes en hittegolven – komen steeds vaker voor en worden alsmaar heviger. 90 % van de natuurrampen in Europa sinds 1980 waren het gevolg van het weer en het klimaat.

5 Feiten over klimaatverandering De Europese gletsjers hebben sinds 1850 twee derden van hun omvang verloren en het afsmeltingstempo gaat in stijgende lijn. De poolkappen smelten en de zeespiegel stijgt dubbel zo snel als 50 jaar geleden. Miljoenen mensen over de hele wereld worden bedreigd door waterschaarste, hongersnood en armoede.

6

7 Source: http://maps.grida.no/go/graphic/satellite-observations-in-arctic-sea-ice-1979-and-2003 Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal

8 Wat veroorzaakt klimaatverandering? De mens pompt steeds meer “broeikasgassen” in de atmosfeer. De atmosfeer werkt zoals de glazen wanden van een kas. Natuurlijke broeikasgassen helpen de warmte vasthouden; zonder deze gassen zou de temperatuur 30 °C lager zijn. Maar doordat de broeikasgasemissies als gevolg van de menselijke activiteit sinds 1970 met 70 % zijn toegenomen, wordt meer warmte vastgehouden.

9

10 Broeikasgassen Kooldioxide (CO 2 ) - verbranding van steenkool, aardolie en aardgas voor energie, vervoer en verwarming Distikstofoxide (N 2 O) - stortplaatsen, landbouw en vee Methaan (CH 4 ) Fluorkoolwaterstoffen (HFK's) Perfluorkoolwaterstoffen (PFK's) - gebruikt in koelkasten, airconditioners en zelfs schoenen Zwavelhexafluoride (SF 6 )

11 Waar is het bewijs? De grootste wetenschappelijke autoriteit op het gebied van klimaatverandering is het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. –Coördineert de bevindingen van 2 500 deskundigen van over heel de wereld –4e evaluatierapport gepubliceerd in november 2007 –Evaluatierapport vertegenwoordigt 6 jaar van onderzoek en analyse –Een voorzichtige en streng wetenschappelijke benadering van de conclusievorming –Winnaar van de Nobelprijs voor de vrede in 2007

12 Vaststellingen van het 4e evaluatierapport Onomstotelijk bewijs dat de opwarming van de aarde het gevolg is van de menselijke activiteiten. Indien de gemiddelde temperatuur met meer dan 2 °C stijgt, kunnen de gevolgen onverhoeds toeslaan en onomkeerbaar zijn. Er is nog voldoende tijd om de klimaatverandering af te remmen en ons aan de gevolgen ervan aan te passen. Er bestaan al heel wat nuttige technologieën, die economisch ook verantwoord zijn … maar er moet nu meteen actie worden ondernomen!

13 Wat doen de regeringen eraan? Regeringen werken samen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. In de huidige overeenkomst, het Protocol van Kyoto, zijn bindende emissiedoelstellingen vastgesteld voor de industrielanden. Er worden momenteel onderhandelingen gevoerd over een vervolg, waarover in december 2009 in Kopenhagen een akkoord moet worden bereikt.

14 De Europese Unie neemt het voortouw in de strijd tegen klimaatverandering De EU-lidstaten hebben zichzelf voor 2020 tot doel gesteld: –de uitstoot met 20 % te verminderen (met 30 % in geval van een mondiaal akkoord); –de energie-efficiëntie met 20 % op te drijven; –20 % van de opgewekte energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen. De EU dringt aan op een nieuwe, ambitieuze, wereldwijde overeenkomst om de uitstoot te beperken.

15 Wat kunt u eraan doen? Eenvoudige handelingen in het dagelijkse leven spelen een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering. Met andere woorden: –recycle; –spring zuinig om met warm water door een douche te nemen in plaats van een bad (vier keer minder energie); –plant een boom op school, in uw tuin of in uw wijk.

16

17 Wat kunt u eraan doen? Neem het openbaar vervoer of de fiets of ga gewoon te voet. Laat elektrische toestellen niet in stand-by staan. Gebruik de aan/uit-functie. Laat de lader van uw mobiele telefoon niet in het stopcontact zitten wanneer u uw telefoon niet oplaadt.

18 www.climatechange.eu.com


Download ppt "Het wetenschappelijk bewijs is onmiskenbaar EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Klimaatverandering."

Verwante presentaties


Ads door Google