De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van zorgstandaard naar Zorgprogramma dementie regio Haaglanden Truus Leinders, Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van zorgstandaard naar Zorgprogramma dementie regio Haaglanden Truus Leinders, Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o."— Transcript van de presentatie:

1 Van zorgstandaard naar Zorgprogramma dementie regio Haaglanden Truus Leinders, Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

2 Achtergrond Regio Haaglanden, 5 gemeentes 750.000 inwoners, +/- 10.000 mensen met dementie Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. bestuurlijk mandaat

3 Netwerk dementie Haaglanden – Netwerk dementie, geen ketenindeling voor regio – Doel: samenhang in zorg aan mensen met (beginnende) dementie en mantelzorgers Afstemming over uitvoering – Samenwerkingsovereenkomst netwerkpartners

4 Relatie Zorgstandaard: “gouden” standaard: wat is goede zorg voor de doelgroep in elke fase van het ziekteproces? Zorgprogramma: welke zorg is mogelijk en door wie in de regio Zorgplan: zorg op maat obv keuze uit zorgprogramma

5 Zorgprogramma 2008 IJkpunt 2008 : probleemvelden in elke fase dementie Doel: overzicht welke zorg mogelijk is en wie biedt overzicht over lacunes in regio Input regionale verbeterplannen

6 Zorgprogramma 2013 Overzicht voor zorgverleners van: – Zorg- en ondersteuningsmogelijkheden – Regionale netwerkafspraken: bij aanbod vanuit verschillende instellingen: eenduidigheid naar cliënten en werkveld Verantwoording kwaliteitsstructuur Basisdocument voor gemeentes en zorgkantoor t.a.v. financiering

7 Zorgprogramma schrijven 1 Vragen vooraf: Wie deelnemers in netwerk Cliëntvertegenwoordiging Regie en eindverantwoordelijkheid Voor wie schrijf je het zorgprogramma: inhoudsopgave Tijdpad

8 Zorgprogramma schrijven 2 Invulschema : – onderdelen zorgstandaard in de verschillende fases – Inhoud, status, wie betrokken/ regie, afspraken, financiering, lacune t.o.v. zorgstandaard Beschrijving onderdelen Overzicht over lacunes in netwerk: input voor jaarplan(nen) netwerk

9 Zorgprogramma schrijven 3 niet zorg gebonden onderwerpen: – Informatie over netwerk/ ketensamenwerking – Kwaliteit – Financiering – Afspraken over herziening

10 Belang zorgprogramma Gezamenlijke discussie over inhoud goede zorg (instelling overstijgend) Samenwerking in belang van cliënt Overzicht over zorg in regio Document voor bestuur, zorgkantoor en gemeente


Download ppt "Van zorgstandaard naar Zorgprogramma dementie regio Haaglanden Truus Leinders, Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o."

Verwante presentaties


Ads door Google