De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NEUROVERPLEEGKUNDIGE Wat is er specifiek aan neuroverpleegkundige zorg? Welke specifieke noden zijn er om een neurologische afdeling goed te bestaffen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "NEUROVERPLEEGKUNDIGE Wat is er specifiek aan neuroverpleegkundige zorg? Welke specifieke noden zijn er om een neurologische afdeling goed te bestaffen?"— Transcript van de presentatie:

1 NEUROVERPLEEGKUNDIGE Wat is er specifiek aan neuroverpleegkundige zorg? Welke specifieke noden zijn er om een neurologische afdeling goed te bestaffen? Welke stappen moeten ondernomen worden naar de ziekenhuisdirecties en overheid toe?

2 Klein onderzoekje… Wie is er van mening dat een pas afgestudeerde verpleegkundige nog bijkomende opleiding nodig heeft om goed op een gespecialiseerde afdeling te werken? Wie is er van mening dat verpleegkundigen tijdens hun loopbaan zich verder moeten kunnen bekwamen in hun specialiteit?

3 Klein onderzoekje in BVNV Wie is van mening dat het verplegen van patiënten met een neurologische of neurochirurgische aandoening extra deskundigheid vraagt van de verpleegkundige? Wie krijgt er voldoende extra scholing om als neuroverpleegkundige te werken? Wie is van mening dat neuroverpleegkunde een specialiteit is?

4 Neuroverpleegkunde Even verder kijken ….. –Afdeling –patiënten

5 Wat is zo bijzonder aan neuro patienten? Het gaat vaak om chronische aandoeningen Patienten hebben hulp nodig bij ADL, mobiliteit, slikken etc. Het gaat om patienten die ernstig beperkt en invalide worden

6 Wat is zo bijzonder aan neuro patienten? Patiënten met een neurologische of neurochirurgische aandoening kunnen vitale functiesstoornissen hebben en hebben vaak een mix van sensomotorische, cognitieve en psycho-emotionele stoornissen. Dit maakt dat neuroverpleegkundigen competent moeten zijn in een wijde schakering van hulpverlening, van levensbedreigende situaties, via begeleiding bij herstel tot zorg in chronische en langdurige situaties.

7 Drie specifieke domeinen voor de neuroverpleegkundige Acute neurozorg Neurorevalidatie Neuropalliatieve en lange termijn zorg A P R

8 Drie specifieke domeinen voor de neuroverpleegkundige Idem voor multidisciplinair team –Artsen –Kinesisten –Ergotherapeuten –Logopedisten –Psychologen –Maatschappelijk werkers

9 Implicaties voor het beroep van neuroverpleegkundige Eigen geheel aan kennis Specifieke competenties Eigen opleiding Belgisch Competentieprofiel voor Neuroverpleegkundigen

10 Implicaties voor de verpleegafdelingen en ziekenhuisdirecties Verbetering van kwaliteit van zorg Behoeften van patiënten analyseren Personeel begeleiden om competenties binnen de 3 domeinen te verwerven

11 Competenties? 5 kerncompetenties: 1.Aanbieden en geven van professionele neuroverpleegkundige zorg, gebaseerd op onafhankelijke verantwoordelijkheid 2.Coördineren van een integraal en coherent geheel van verpleegkundige zorg met als doel de continuïteit van zorg te garanderen binnen de volledige zorgketen 3.Rolmodel en coach van nieuwe teamleden om te functioneren en zich te ontwikkelen binnen de organisatie en het beroep 4.Ontwikkelen van een beleid rond verpleging, zorgprogramma’s voor neurologische patiënten gericht op verbetering van kwaliteit van zorg 5.Advies geven rond beleid van zorg binnen ziekenhuis, daarbij optredent als advokaat van de neurologische patiënt

12 Hoe kan een neuroverpleegkundige de competenties verwerven? Onderwijs: –Cursus neuroverpleegkunde + specialisatiecursussen –Bijscholing intern –Bijscholing extern: congressen BVNV Coach op de afdeling Support van clinical nurse specialist og gespecialiseerde verpleegkundige zoals MS verpleegkundige, parkinsonverpleegkundige,…

13 Toekomst Bijzondere beroepstitel in aanvraag: ‘neuroverpleegkundige’ Ministerie –Support van ziekenhuizen –Support van artsen –Support van VVU

14 Toekomst

15 nEUroBlend European competence based blended learning framework for life-long vocational training of neuroscience nurses. Europees curriculum  competentie gericht leren Goed gevuld e-learning inhoud en contactonderwijs  Blended Learning Life long learning Leren op de werkplek

16 nEUroBlend Competentie gericht leren 1.Leren is gericht op het aktief construeren van kennis in een betekenisvolle en relevante omgeving 2.Een competentie is gelinkt aan betekenisvolle taak-specifeke leeromgevingen 3.Ontwikkeling van competenties vereist het gebruik van kennis, vaardigheden en attitudes op een geintegreerde wijze in een authentieke leeromgeveing (e.g. patient video cases, virtual company) 4.Geintegreerd leren is gericht op coherentie in plaats van losse feiten 5.Actieve reflectie 6.Waar mogelijk samenwerken zoals op de werkvloer 7.Flexibele leerroutes, afgestemd op behoeftes en elders verkregen competenties van individuele studenten 8.Competenties kunnen niet geleerd worden in een moment, het zijn groeiprocessen 9.Individuele studenten zijn verantwoordelijk voor het eigen leerproces 10.De docent faciliteert het leerproces en is coach

17 Competence based learning Competence development requires the use of knowledge, skills an attitudes in an integrated way within an authentic learning environment Different every time  situation Meta-action Result/product action Knowledge Skills Attitudes roles Anticipate Plan care or treatment Reflection Justify actions Explain why Criteria for action Product criteria  standards & routines

18 nEUroBlend Context van het project: –Europese Unie: meer dan 13.500.000 patiënten Enorme vergrijzing 125.000-1.500.000 verpleegkundigen (# opleidingen) Zeer groot opleidingsvraagstuk en –behoefte –Specialisatie en opleiding neuroverpleegkundigen Noord en West Europa: leiders Zuid en centraal Europa: volgers nieuwe EU lidstaten: situatie onbekend –Grote verschillen in wet- & regelgeving –Verscheidenheid in onderwijssystemen –Uiteenlopende cultuur –Europese Identiteit: neuroverpleegkunde is specialiteit  acute neuro care  neuro rehabilitation  neuro palliative/longterm care

19 nEUroBlend doelstelling van het project Een competentiegericht Europees curriculum Een digitale virtuele leeromgeving en repository Lessen en modules (geen opleidingen!) Op 11 gebieden Blauwdrukken voor het maken van lessen/modules Een projectplan voor train de trainers

20 e-Tools overzicht 3. Virtual Patient Case/ Virtual Ward Case 1.Learning Objects/ Digital Repository 2. Virtual Learning Environment 4. Community of Practice for teachers

21

22

23

24

25 http://vectors.neuroblend.eu/

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43


Download ppt "NEUROVERPLEEGKUNDIGE Wat is er specifiek aan neuroverpleegkundige zorg? Welke specifieke noden zijn er om een neurologische afdeling goed te bestaffen?"

Verwante presentaties


Ads door Google