De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Roel Bakker (gebaseerd op de presentatie van Jos Loonen en Frens Vonken, NIOC congres,18 april 2007)

Verwante presentaties


Presentatie over: "DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Roel Bakker (gebaseerd op de presentatie van Jos Loonen en Frens Vonken, NIOC congres,18 april 2007)"— Transcript van de presentatie:

1 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Roel Bakker (gebaseerd op de presentatie van Jos Loonen en Frens Vonken, NIOC congres,18 april 2007)

2 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering  Project Digitale Universiteit  Voortgekomen uit SPiON-programma  Samenwerking van Fontys, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Saxion  Naar een consistent en overdraagbaar beschreven competentiegerichte opleiding

3 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering  Presentatie van het ontwikkelde model  Overzicht beschikbaar materiaal  Vragen Programma

4 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering SPIoN Referentie Architectuur (Vodegel, 2005)

5 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Wat nodig? Een bouwwerk van compe- tenties, onderscheiden naar competentiebouwstenen, niveau en context (inhoud, leeractiviteiten)

6 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Waarom? geeft houvast voor docenten en ontwikkelaars voor de architectuur van de opleiding geeft houvast voor studenten: hoe past een onderwijs- activiteit in het grotere geheel van mijn studie? toetssteen om dezelfde onderwijseenheden in verschillende opleidingen te gebruiken start van een metadateringsmethodiek die de transfer van onderwijseenheden tussen opleidingen mogelijk maakt kan bijdragen aan mobiliteit van studenten (en docenten?) bij interne en externe switches

7 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Hoe? Complex proces  Spanningsveld tussen generiek (voor ‘alle’ opleidingen) en specifiek (eigenheid van de opleidingen)  Verschillen in taalgebruik, interpretatie, cultuur  Spanningsveld tussen ‘koninklijke weg’ en ‘quick and dirty’

8 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Hoe? Afspraak: vliegende start we volgen de ontwikkelgroep van één van de opleidingen (Fontys ICT) Zij doen het ‘vallen en opstaan’ Wij volgen, beoordelen overzetbaarheid naar andere instellingen, klankborden, tunen en promoten de verbreiding.

9 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Opleidingen BICT: I, BI, TI etc. 1 Startpunt 1 Opleidingen onderwijsprogramma dat opleidt tot een bachelor of ICT samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken HBO-i: beroepscontexten, beroepsprofielen - Bedrijfskundige Informatica (BI) - Informatica (I) - Technische Informatica (TI) - Communication & Media Design (CMD) - Informatiedienstverlening & -management (IDM) Overal opleidings- en afstudeervarianten Bouwsteen is specifiek voor instelling/opleiding

10 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Opleidingen BICT: I, BI, TI etc. 5 competentiebouwstenen HBO-i: - analyseren - adviseren - ontwerpen - realiseren - beheren + 10 HBO- kerncompetenties generiek specifiek per opleiding 1 2 Startpunt 2 Basiscompetenties HBO-i: 5 bouwstenen voor beroepsspecifieke competenties: - Analyseren - Adviseren - Ontwerpen - Realiseren - Beheren + 10 algemene HBO-kerncompetenties Individuele competentieprofiel BICT opgebouwd uit deze 15 bouwstenen, verder bepaald door de context Bouwstenen zijn generiek, breed geaccepteerd

11 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Opleidingen BICT: I, BI, TI etc. 3 niveaus van beheersing: basis kennis en gedrag zelfstandig eenvoudig zelfstandig complex generiek specifiek per opleiding 1 2 3 Startpunt 3 Niveaus Competenties kunnen op verschillende niveaus worden beheerst Frameworks: 4 niveaus - basiskennis en gedrag - zelfstandig toepassen eenvoudige situaties - zelfstandig toepassen complexe situaties - flexibel toepassen complexe situaties 4e niveau niet in opleiding gehaald Niveaus zijn generiek, goed geaccepteerd Doel Stel competenties en niveaus vast voor verschillende opleidingen We willen per competentie aangeven wat student moet presteren in een opleiding (indicatoren) Leidt tot problemen te algemeen multi-interpretabel definitieproblemen inhoudelijke overlap van contexten 5 competentiebouwstenen HBO-i: - analyseren - adviseren - ontwerpen - realiseren - beheren + 10 HBO- kerncompetenties

12 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Opleidingen BICT: I, BI, TI etc. 3 niveaus van beheersing: basis kennis en gedrag zelfstandig eenvoudig zelfstandig complex generiek specifiek per opleiding ICT-architectuurlagen presentatie & communicatie bedrijfsprocessen applicaties infrastructuur hardware-interfacing 1 2 3 4 Tussenstap 4 ICT-architectuurlagen Definieer contextoverstijgende ‘domeinen’ zonder overlap: de ICT-architectuurlagen We willen per competentiebouwsteen aangeven wat prestaties binnen een architectuurlaag moeten zijn Gekozen voor: - Presentatie en communicatie - Bedrijfsprocessen - Applicaties - Infrastructuur - Hardware-interfacing Niet product, maar proces om dat product te maken/bewerken Lagen zijn generiek, geaccepteerd met discussie 5 competentiebouwstenen HBO-i: - analyseren - adviseren - ontwerpen - realiseren - beheren + 10 HBO- kerncompetenties

13 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Opleidingen BICT: I, BI, TI etc. 5 basiscompetenties HBO-i: - analyseren - adviseren - ontwerpen - realiseren - beheren 3 niveaus van beheersing: basis kennis en gedrag zelfstandig eenvoudig zelfstandig complex + 10 HBO- kerncompetenties generiek specifiek per opleiding ICT-architectuurlagen presentatie & communicatie bedrijfsprocessen applicaties infrastructuur hardware-interfacing Per ICT-architectuurlaag: Beschrijving (deel)competenties/activiteiten per niveau Bv. Infrastructuur: 1 2 3 4 5 Resultaat 5 Deelcompetenties en activiteiten per niveau, voor elke laag Het pièce de résistance! Generieke beschrijving van deelcompetenties en leeractiviteiten. De 5 matrices geven een 3d-ruimte waarin je de student kunt positioneren.

14 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering

15 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Opleidingen BICT: I, BI, TI etc. 3 niveaus van beheersing: basis kennis en gedrag zelfstandig eenvoudig zelfstandig complex generiek specifiek per opleiding ICT-architectuurlagen presentatie & communicatie bedrijfsprocessen applicaties infrastructuur hardware-interfacing 1 2 3 4 6 Per opleiding: Eindniveaus per competentie en per ICT-architectuurlaag Bv. Informatica: Per ICT-architectuurlaag: Beschrijving (deel)competenties/activiteiten per niveau Bv. Infrastructuur: 5 Tussenstap 6 ‘Afbeelden’ van opleidingen op ICT-architectuurlagen In een relatiediagram, dat verband legt tussen de competentie-eindniveaus en de ICT- architectuurlagen, per opleiding. Inhoud van opleiding wordt gespecificeerd door aan te geven op welk niveau een competentie in een bepaalde ICT-architectuurlaag verworven wordt. Deze stap is specifiek, moet per instelling worden uitgevoerd 5 competentiebouwstenen HBO-i: - analyseren - adviseren - ontwerpen - realiseren - beheren + 10 HBO- kerncompetenties

16 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Opleidingen BICT: I, BI, TI etc. 5 competentiebouwstenen HBO-i: - analyseren - adviseren - ontwerpen - realiseren - beheren 3 niveaus van beheersing: basis kennis en gedrag zelfstandig eenvoudig zelfstandig complex + 10 HBO- kerncompetenties generiek specifiek per opleiding ICT-architectuurlagen presentatie & communicatie bedrijfsprocessen applicaties infrastructuur hardware-interfacing Per ICT-architectuurlaag: Beschrijving (deel)competenties/activiteiten per niveau Bv. Infrastructuur: Toevoegen van beroepsproducten en prestatie-indicatoren per cel. Beroepsproducten en prestatie-indicatoren contextrijk maken 1 2 3 4 6 5 7 Per opleiding: Eindniveaus per competentie en per ICT-architectuurlaag Bv. Informatica: Resultaat 7 Toevoegen van prestatie- indicatoren en beroepsproducten Is voor een deel generiek, voor een deel contextafhankelijk Ook: aangeven hoe de generieke HBO- kerncompetenties aan bod komen Deze stap is slechts exemplarisch in het project vertegenwoordigd

17 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Opleidingen BICT: I, BI, TI etc. 3 niveaus van beheersing: basis kennis en gedrag zelfstandig eenvoudig zelfstandig complex generiek specifiek per opleiding ICT-architectuurlagen presentatie & communicatie bedrijfsprocessen applicaties infrastructuur hardware-interfacing Per ICT-architectuurlaag: Beschrijving (deel)competenties/activiteiten per niveau Bv. Infrastructuur: Toevoegen van beroepsproducten en prestatie-indicatoren per cel. Beroepsproducten en prestatie-indicatoren contextrijk maken 1 2 3 4 6 5 7 8 Naar een consistent en overdraagbaar beschreven competentiegerichte opleiding Per opleiding: Eindniveaus per competentie en per ICT-architectuurlaag Bv. Informatica: Eindresultaat 8 Een werkmodel dat over verschillende opleidingen gebruikt kan worden gebruikt, als houvast en benchmark Kan zelfs worden overgebracht naar geheel andere bachelors. 5 competentiebouwstenen HBO-i: - analyseren - adviseren - ontwerpen - realiseren - beheren + 10 HBO- kerncompetenties

18 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Opleidingen BICT: I, BI, TI etc. 3 niveaus van beheersing: basis kennis en gedrag zelfstandig eenvoudig zelfstandig complex generiek specifiek per opleiding ICT-architectuurlagen presentatie & communicatie bedrijfsprocessen applicaties infrastructuur hardware-interfacing Per ICT-architectuurlaag: Beschrijving (deel)competenties/activiteiten per niveau Bv. Infrastructuur: Toevoegen van beroepsproducten en prestatie-indicatoren per cel. Beroepsproducten en prestatie-indicatoren contextrijk maken 1 2 3 4 6 5 7 8 Naar een consistent en overdraagbaar beschreven competentiegerichte opleiding Per opleiding: Eindniveaus per competentie en per ICT-architectuurlaag Bv. Informatica: 5 competentiebouwstenen HBO-i: - analyseren - adviseren - ontwerpen - realiseren - beheren + 10 HBO- kerncompetenties

19 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering  Beschikbaar materiaal :  Beschrijving model  Verantwoording model  Handleiding model  Metadatering leerobjecten  Artikel in TINFON Frens Vonken, Jos Loonen, Karin Heesakkers, Roel Bakker, Jos Schmeltz, Luc de Kross. Opleidingscompetenties versus een body of knowledge: synthese via een model voor metadatering. TINFON, 2007:2, p. 54- 57  Deze presentatie

20 DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Vragen?


Download ppt "DU Metadatering, NIOC, 18 april 2007 DU Metadatering Roel Bakker (gebaseerd op de presentatie van Jos Loonen en Frens Vonken, NIOC congres,18 april 2007)"

Verwante presentaties


Ads door Google