De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 4, 5 Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. K. Harmannij

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De reguliere collecte is bestemd voor Sarfath, een hulporganisatie gericht op de opbouw van Roemenië en van de kerk aldaar.

4 Mededelingen kerkenraad
De heilige doop is aangevraagd door br en zr Dick en Angela Siesling voor hun dochter Doreen. In deze dienst zullen we in het Heilig Avondmaal vieren Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie.

5 Mededelingen kerkenraad
In overeenstemming met de gehouden verkiezing is door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd tot diaken br Sander Vonk. Indien daartegen geen gegronde bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging DV plaatsvinden op zondag 24 augustus in de morgendienst. Met gezinsattestatie zijn vertrokken naar de kerk van Goes br. en zr. Hans en Aletta de Vries met hun 3 gedoopte kinderen.

6 Mededelingen kerkenraad
Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

7 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 4, 5 Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

8 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 4, 5 Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

9 Gezang 175C

10 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 4, 5 Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

11 Want U bent mijn verwachting, HERE. Vanaf de moederschoot
Psalm 71: 4, 5 4 Want U bent mijn verwachting, HERE. Vanaf de moederschoot bent U mijn steun in nood. U geldt mijn lof, U zal ik eren, U, die mijn hele leven mijn helper bent gebleven.

12 Een wonder was ik in elks ogen, daar U mij hebt gespaard,
Psalm 71: 4, 5 5 Een wonder was ik in elks ogen, daar U mij hebt gespaard, beveiligd en bewaard. Nu wil U, mijn God, verhogen, uw luister steeds bezingen om al uw zegeningen.

13 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

14 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

15 Ik hoop op U en zal U loven, uw recht van dag tot dag
Psalm 71: 8, 9 8 Ik hoop op U en zal U loven, uw recht van dag tot dag vermelden met ontzag. Uw heil gaat elk begrip te boven. Ik kan die grote schatten niet tellen of bevatten.

16 Uw grote daden zal ik prijzen. HEER, uw gerechtigheid
Psalm 71: 8, 9 9 Uw grote daden zal ik prijzen. HEER, uw gerechtigheid verkondig ik altijd. U wilde mij steeds onderwijzen. Van jongsaf mocht ik leren uw wonderen te eren.

17 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

18 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

19 Voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar uw vriendschap, Heer.
Opwekking 616 Houd me dicht bij U, laat me nooit meer gaan. Voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt wat ik nodig heb; uw liefde die mij warmte geeft, als U mij in uw armen neemt. Leid mij naar uw hart, breng mij terug naar U. 1/4

20 U bent mijn hartsverlangen. houd mij heel dicht bij U.
Opwekking 616 Refrein: U bent mijn doel, U bent mijn hartsverlangen. houd mij heel dicht bij U. 2/4

21 Voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar uw vriendschap, Heer.
Opwekking 616 Houd me dicht bij U, laat me nooit meer gaan. Voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt wat ik nodig heb; uw liefde die mij warmte geeft, als U mij in uw armen neemt. Leid mij naar uw hart, breng mij terug naar U. 3/4

22 U bent mijn hartsverlangen. houd mij heel dicht bij U.
Opwekking 616 Refrein: U bent mijn doel, U bent mijn hartsverlangen. houd mij heel dicht bij U. U bent mijn doel, U bent mijn hartsverlangen. houd mij heel dicht bij U. 4/4

23 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

24 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

25 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

26 Psalm 49: 1, 2, 5 1 Gij volken, overal ter wereld, hoort! Komt, stervelingen, luistert naar mijn woord, of u nu rijk bent en in weelde baadt, dan wel gering en niet in aanzien staat. ‘t Is enkel wijsheid wat mijn mond onthult, van louter inzicht is mijn hart vervuld. Ik zal mijn oor naar wijze spreuken keren, u mijn geheim met zang en citer leren.

27 Psalm 49: 1, 2, 5 2 Wat zou ik vrezen in een kwade tijd, als mij omringt de ongerechtigheid van rijken die vertrouwen op hun geld en sterk op eer en aanzien zijn gesteld. Geen mens redt ooit een broeder van de dood, geen losprijs die aan God voldoening bood. Er is niet één die altijd voort zal leven, als ware hij van dood en graf ontheven.

28 Psalm 49: 1, 2, 5 5 Maar God zal mij ontrukken aan de dood, Hij koopt mij los en redt mij uit die nood. Hij is het die ten leven mij geleidt En die mij opneemt in zijn heerlijkheid. Vrees niet wanneer een man zichzelf verrijkt En in zijn huis met eer en aanzien prijkt. Het is vergeefs, geen rijkdom kan hem baten; Al zijn bezit – hij moet het achterlaten.

29 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

30 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

31 Daniël 2: 19 HET IS NIET ERG ALS JE DE TOEKOMST NIET WEET
Een koning die zich wil bewijzen: dodelijk Al onze analyses voor de toekomst: het blijft gokken In Jezus Christus wordt het mysterie opgelost - aan mensen wordt hun macht ontnomen - God zelf brengt behoud in de aanloop naar de dienst van vanmorgen had ik een aantal gesprekken daar kwamen allerlei punten langs speciaal over het verlangen van ons als gemeente over het leven van ons als gemeente in de eerste plaats: het verlangen naar bezieling twee ervan wil ik vanmorgen speciaal belichten het wordt allemaal geweldig goed beredeneerd met ‘rationeel’ bedoelen we dan: waarbij door sommigen als contrast werd genoemd: ‘rationeel’ de één heeft een verhaal dat hijzelf volstrekt overtuigend vindt en vooral ook: je bereikt elkaar niet maar het raakt je niet je praat langs elkaar heen maar je bereikt elkaar niet de ander heeft een verhaal waarvan hij ook vindt dat het precies klopt dat je je gesterkt voelt door de ontmoeting met elkaar dat je samen enthousiast kunt zijn daartegenover willen we echte bezieling is dat niet typisch werk van de Heilige Geest? we willen rust een tweede opmerking sluit daar goed op aan waarbij als contrast werd genoemd: ‘intellectueel’ je moet overal presteren op het hoogste niveau je voelt je al zo opgejaagd want, zo wordt gezegd, het leven is al zo ingewikkeld vertel daar simpelweg wat we in Jezus hebben kom daar niet opnieuw met complexe verhalen mag het in de kerk dan een keer eenvoudig zijn? niet moeilijk doen maar kinderlijk geloven ze passen bij de Geest van Christus van beide verlangens mag je zeggen dat ze waardevol zijn wie dit verlangt, verlangt iets goeds ik weet me erdoor uitgedaagd zeker voor mijzelf is dat een spannende vraag maar hoe bereik je dat? en vooral: om er die bezieling in te laten doorklinken om er een overzichtelijk verhaal van te maken elke preek is weer een worsteling met de materie het is inderdaad het werk van de Heilige Geest een slimme aanpak die altijd werkt waarbij ik telkens merk dat het geen kwestie is van bepaalde foefjes in u en in mij je wilt niet alleen weten wat er in de gemeente leeft ook voor ouderlingen is het een zoektocht je wilt er als ambtsdrager actief aan bijdragen zonder dat het ontaardt in een heleboel onrust en gedoe? maar hoe breng je die bezieling misschien kunnen we iets leren van de apostelen uit Handelingen 4 dat gold uiteraard ook wel voor andere keren dit keer staat er iets bijzonders bij: vervuld van de Heilige Geest (vs. 8) waar we alweer een toespraak lezen van Petrus maar hier blijkbaar in het bijzonder de verbazing van het Sanhedrin het effect daarvan wordt beschreven in vers 13 met als verklarende aantekening: en dat ondanks hun ‘ongeletterdheid’ dat geldt speciaal de ‘vrijmoedigheid’ van Petrus en Johannes ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd bezieling en rust dat geeft een goed aanknopingspunt voor de verlangens die we zojuist noemden het punt van de bezieling wil ik koppelen aan ‘vrijmoedigheid’ waarbij de vraag is of het probleem ligt bij ‘intellectueel’ het punt van de rust en eenvoud wil ik koppelen aan de ‘ongeletterdheid’ waarbij de vraag is of het probleem ligt in ‘rationeel’ 1. “vrijmoedig” het ideaal van de vrijheid van meningsuiting de term komt uit de politiek van het oude Griekenland in de volksvergadering moest iedereen kunnen zeggen wat hij ervan vond maar Petrus en Johannes trekken zich daar niets van aan het verhaal eindigt met een verbod aan de apostelen om te spreken over Jezus die vrijheid is er duidelijk niet in Handelingen 4 het Sanhedrin is duidelijk vijandig tegenover Jezus zo gedragen ze zich al tijdens het verhoor kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? maar de apostelen spreken vrijmoedig over hem als de Christus die wordt het verleend door de wet en bewaakt door de regering deze vrijmoedigheid is dus sterker dan de ‘normale’ vrijmoedigheid zoals ook in onze tijd de vrijheid van meningsuiting wettelijk wordt beschermd de HERE in de hemel zelf zal ons daarbij beschermen! het koninkrijk van de hemel verleent ons de vrijheid om Gods woord te spreken maar de apostelen beroepen zich op de hoge autoriteit van God zelf de belofte van God geldt nog even sterk als toen niet nodig: iets om jaloers op te worden? wij mogen net zo vrijmoedig zijn in ons spreken onder invloed van de wereld waarin we leven toch beleven we dat vaak anders dan zeggen mensen iets lelijks over Marokkanen of over Joden omdat het te vaak gebruikt wordt als vrijheid om te beledigen en te kwetsen de vrijheid van meningsuiting staat in Nederland onder druk geen gezonde ontwikkeling en verschuilen zich achter de vrijheid van meningsuiting tegelijk neemt de gevoeligheid voor kwetsende beledigingen toe kun je zomaar worden aangeklaagd wegens belediging wanneer je als christen een kritische opmerking maakt over homo’s wat jij niet kwetsend bedoelde, wordt soms toch zo opgevat terwijl anderen extra hard gaan roepen want ze willen vooral niemand kwetsen dus houden sommige mensen zich maar stil ik wil de dingen kunnen benoemen zoals ze zijn de gevoeligheid voor wat een ander zegt in de kerk zie je dat terugkomen maar ook de harde oordelen over de andere partij niet echt ‘vrijmoedig’ kunnen spreken tegelijk de terugtrekkende beweging: laat maar natuurlijk voelt niemand zich daar happy bij je wilt de ander vol begrip tegemoet treden je wilt jezelf beheersen je wilt toch in gesprek blijven er zitten vaak veel emoties achter verstopt maar die het eigenlijk niet is zo ontstaat er een sfeer die je ‘rationeel’ zou kunnen noemen waar we niet goed raad mee weten het is goed om je verstand te gebruiken die rationaliteit is dus niet het echte probleem het wordt pas een probleem als het dient om onszelf af te schermen we proberen onze gevoeligheden weg te redeneren we durven onszelf niet echt te geven ja, dan word je jaloers op Petrus en Johannes die de mensen open tegemoet durfde te treden zij hebben het geleerd van Jezus Christus maar die hadden het ook niet van zichzelf van onze Leermeester Jezus Christus wij zullen dat ook telkens weer moeten leren omdat hij zich veilig voelde bij zijn Vader en er samen over door te denken in de zin van goed luisteren naar Gods woord daarbij kan gezonde rationaliteit een goede dienst bewijzen je durft te vertrouwen dat Gods woorden waar zijn je weet waar je over spreekt dan kan er iets groeien van die ‘vrijmoedigheid’ maar omdat je houvast vindt bij God niet omdat ze je onverschillig laten het maakt je minder gevoelig voor wat anderen vinden zelf wil ik ook leven van zijn oordeel over mij ik vertrouw het oordeel toe aan de HERE het helpt je ook om minder snel uit te halen naar anderen 2. “gewone, ongeletterde mensen” we hebben van Petrus twee brieven in de Bijbel het gaat er dan uiteraard niet om dat Petrus en Johannes analfabeet zouden zijn van Johannes nog veel meer stuk voor stuk boeken die knap geschreven zijn deze apostelen weten heel goed wat ze moeten zeggen de verbazing van het Sanhedrin zit ergens anders het zijn gewone mensen zonder wetenschappelijke vakdiploma’s maar ze hebben geen opleiding gehad aan de gevestigde scholen zijn volgelingen hebben bij hem blijkbaar een goede opleiding gehad die ook al zo trefzeker kon spreken wel hebben ze jarenlang doorgebracht in het gezelschap van Jezus onder meer het boek van Johannes we lezen daar veel over in de evangelieverhalen vaak staat er dat ze iets niet begrepen wat daarbij steeds opvalt is dat de leerlingen van Jezus er niet altijd wijzer van worden blijkbaar was er meer nodig dan alleen maar kennis maar zolang je goed niet onderkent wie hij is, begrijp je ook zijn onderwijs niet Jezus Christus is zelf die sleutel er was een sleutel nodig om die kennis nuttig te maken (vgl. Luc. 11:52) wat Jezus zei over zijn kruis en opstanding landde niet bij zijn leerlingen ze werden er onzeker van daar hadden ze zelf ook last van het was allemaal zo ingewikkeld laat me in ieder geval weten wat mijn eigen positie is de positie van Jezus is me nog niet helder dat uitte zich in regelmatige discussies over hun eigen positie de opstanding en hemelvaart van Jezus heeft hun de ogen geopend het valt op dat dit na pinksteren radicaal is veranderd dus bekommeren de apostelen zich niet meer om hun eigen positie Handelingen 2, 3, 4, 5 en later in hoofdstuk 10 alle toespraken van Petrus gaan nu over de positie van Jezus Christus ze weten zich veilig bij Jezus je mag dat ‘intellectueel’ noemen inzicht krijgen in de positie van Jezus binnen de plannen van God in die richting zullen wij het vandaag ook moeten zoeken de vraag van Filippus: begrijpt u ook wat u leest denk aan het beroemde verhaal van de Ethiopische ambtenaar uit Handelingen 8 in de goede zin van het woord: dat je begrijpt wat je leest dan wordt kennis tot begrijpen dus vertelt Filippus over Jezus de man las in de Bijbel maar kon het niet plaatsen logisch dat we dat in de kerk graag anders willen mensen vinden het moeilijk om daarin hun plek te vinden onze wereld zit inderdaad ingewikkeld in elkaar we zoeken rust en zekerheid ‘vertel me dat God van me houdt die rust vinden we niet als we blijven hangen op onszelf meer hoef ik niet te weten’ dan is de Bijbel een ingewikkeld boek omdat daarin veel meer aan de orde komt dan zijn preken al gauw te moeilijk je blijft onrustig maar ook krijg je dan nooit antwoord op je vragen omdat je veel teksten niet direct op jezelf kunt toepassen want je begrijpt het nog steeds niet zo goed de hoge positie van onze Here Jezus Christus kijk in de kerk naar de hemel dan hoeven we ons niet meer druk te maken over onze eigen positie bij hem vinden we rust over hem hoeven we nooit onzeker te zijn blijf je verbazen over zijn grote plannen zoek jij maar alles wat je vinden kunt over de betekenis van Gods rijk laat dat maar aan God over zo eenvoudig kan het zijn leer geloven in zijn wonderlijke macht

32 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

33 LvdK 293: 1, 3 1 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

34 LvdK 293: 1, 3 3 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

35 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

36 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

37 Psalm 43: 3, 4 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht. 37

38 Psalm 43: 3, 4 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt. 38

39 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

40 Psalm 31: 11, 14 11 Hoe groot is 't goed dat U wilt geven aan elk die U bemint, bij U zijn toevlucht vindt. Dit goed bewerkt U in het leven van hen die U verhogen voor aller mensen ogen.

41 Psalm 31: 11, 14 14 Bemint de HEER, Gods gunstgenoten, Hem, die getrouwen hoedt, maar trotsen bukken doet. Weest sterk, Hij zal u niet verstoten. Want Hij geeft nieuwe krachten aan wie de HEER verwachten.

42 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

43 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

44 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

45 Psalm 90: 1, 3, 8 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: Wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

46 Psalm 90: 1, 3, 8 3 O Here God, Gij wendt het mensenleven om het weer aan het stof terug te geven. Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder. Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog gelijk de dag van gistren die vervloog.

47 Psalm 90: 1, 3, 8 8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

48 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath

49 Gezang 182C

50 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 71: 4, 5 Psalm 71: 8, 9 Opwekking 616: Daniël 2: Psalm 49: 1, 2, 5 Daniël 2: 19 LvdK 293: 1, 3 Psalm 43: 3, 4 Psalm 31: 11, 14 Psalm 90: 1, 3, 8 Gezang 182C: Amen Collecte: Sarfath


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij"

Verwante presentaties


Ads door Google