De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:4, 5 Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:4, 5 Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:4, 5 Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De reguliere collecte is bestemd voor Sarfath, een hulporganisatie gericht op de opbouw van Roemenië en van de kerk aldaar.

4 Mededelingen kerkenraad De heilige doop is aangevraagd door br en zr Dick en Angela Siesling voor hun dochter Doreen. In deze dienst zullen we in het Heilig Avondmaal vieren Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie.

5 Mededelingen kerkenraad In overeenstemming met de gehouden verkiezing is door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd tot diaken br Sander Vonk. Indien daartegen geen gegronde bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging DV plaatsvinden op zondag 24 augustus in de morgendienst. Met gezinsattestatie zijn vertrokken naar de kerk van Goes br. en zr. Hans en Aletta de Vries met hun 3 gedoopte kinderen.

6 Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:4, 5 Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:4, 5 Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:4, 5 Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

11 Psalm 71: 4, 5 4 Want U bent mijn verwachting, HERE. Vanaf de moederschoot bent U mijn steun in nood. U geldt mijn lof, U zal ik eren, U, die mijn hele leven mijn helper bent gebleven.

12 Psalm 71: 4, 5 5 Een wonder was ik in elks ogen, daar U mij hebt gespaard, beveiligd en bewaard. Nu wil U, mijn God, verhogen, uw luister steeds bezingen om al uw zegeningen.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

15 Psalm 71: 8, 9 8 Ik hoop op U en zal U loven, uw recht van dag tot dag vermelden met ontzag. Uw heil gaat elk begrip te boven. Ik kan die grote schatten niet tellen of bevatten.

16 Psalm 71: 8, 9 9 Uw grote daden zal ik prijzen. HEER, uw gerechtigheid verkondig ik altijd. U wilde mij steeds onderwijzen. Van jongsaf mocht ik leren uw wonderen te eren.

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

19 Opwekking 616 Houd me dicht bij U, laat me nooit meer gaan. Voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt wat ik nodig heb; uw liefde die mij warmte geeft, als U mij in uw armen neemt. Leid mij naar uw hart, breng mij terug naar U. 1/4

20 Opwekking 616 Refrein: U bent mijn doel, U bent mijn hartsverlangen. U bent mijn doel, houd mij heel dicht bij U. 2/4

21 Opwekking 616 Houd me dicht bij U, laat me nooit meer gaan. Voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt wat ik nodig heb; uw liefde die mij warmte geeft, als U mij in uw armen neemt. Leid mij naar uw hart, breng mij terug naar U. 3/4

22 Opwekking 616 Refrein: U bent mijn doel, U bent mijn hartsverlangen. U bent mijn doel, houd mij heel dicht bij U. 4/4 U bent mijn doel, U bent mijn hartsverlangen. U bent mijn doel, houd mij heel dicht bij U.

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

26 Psalm 49: 1, 2, 5 1 Gij volken, overal ter wereld, hoort! Komt, stervelingen, luistert naar mijn woord, of u nu rijk bent en in weelde baadt, dan wel gering en niet in aanzien staat. ‘t Is enkel wijsheid wat mijn mond onthult, van louter inzicht is mijn hart vervuld. Ik zal mijn oor naar wijze spreuken keren, u mijn geheim met zang en citer leren.

27 Psalm 49: 1, 2, 5 2 Wat zou ik vrezen in een kwade tijd, als mij omringt de ongerechtigheid van rijken die vertrouwen op hun geld en sterk op eer en aanzien zijn gesteld. Geen mens redt ooit een broeder van de dood, geen losprijs die aan God voldoening bood. Er is niet één die altijd voort zal leven, als ware hij van dood en graf ontheven.

28 Psalm 49: 1, 2, 5 5 Maar God zal mij ontrukken aan de dood, Hij koopt mij los en redt mij uit die nood. Hij is het die ten leven mij geleidt En die mij opneemt in zijn heerlijkheid. Vrees niet wanneer een man zichzelf verrijkt En in zijn huis met eer en aanzien prijkt. Het is vergeefs, geen rijkdom kan hem baten; Al zijn bezit – hij moet het achterlaten.

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

31 Daniël 2: 19 HET IS NIET ERG ALS JE DE TOEKOMST NIET WEET Een koning die zich wil bewijzen: dodelijk Al onze analyses voor de toekomst: het blijft gokken In Jezus Christus wordt het mysterie opgelost - aan mensen wordt hun macht ontnomen - God zelf brengt behoud

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

33 LvdK 293: 1, 3 1 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

34 LvdK 293: 1, 3 3 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

37 Psalm 43: 3, 4 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

38 Psalm 43: 3, 4 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

40 Psalm 31: 11, 14 11 Hoe groot is 't goed dat U wilt geven aan elk die U bemint, bij U zijn toevlucht vindt. Dit goed bewerkt U in het leven van hen die U verhogen voor aller mensen ogen.

41 Psalm 31: 11, 14 14 Bemint de HEER, Gods gunstgenoten, Hem, die getrouwen hoedt, maar trotsen bukken doet. Weest sterk, Hij zal u niet verstoten. Want Hij geeft nieuwe krachten aan wie de HEER verwachten.

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

44 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

45 Psalm 90: 1, 3, 8 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: Wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

46 Psalm 90: 1, 3, 8 3 O Here God, Gij wendt het mensenleven om het weer aan het stof terug te geven. Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder. Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog gelijk de dag van gistren die vervloog.

47 Psalm 90: 1, 3, 8 8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

48 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen

49 Gezang 182C

50 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:4, 5 Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4 Psalm31:11, 14 Psalm90:1, 3, 8 Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm71:4, 5 Psalm71:8, 9 Opwekking616: Daniël2:1 - 23 Psalm49:1, 2, 5 Daniël2:19 LvdK293:1, 3 Psalm43:3, 4."

Verwante presentaties


Ads door Google