De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Wat is coaching (niet)?  Acties van de coach  7 fases van het coachtraject  Oefening  Verschillende theorieën  Transactionele analyse  Egoposities.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Wat is coaching (niet)?  Acties van de coach  7 fases van het coachtraject  Oefening  Verschillende theorieën  Transactionele analyse  Egoposities."— Transcript van de presentatie:

1

2  Wat is coaching (niet)?  Acties van de coach  7 fases van het coachtraject  Oefening  Verschillende theorieën  Transactionele analyse  Egoposities en toestanden  Oefening  Egogram  Oefening  Kruis transacties met rollenspel  Vragen

3  Wat is coachen niet?  Wat is coachen? Bespreek dit in 2 tallen (5 minuten)

4  Opleggen/ adviseren/ voorschrijven van je eigen oplossing  Leren in meester-gezel verhouding  werkbegeleiding  Therapie  Een gesprek met een goede vriend  Een interview over iemands privéleven

5  Een coachtraject = ontwikkelingsgericht en werk gerelateerd  Coachen kan plaatsvinden op 3 niveaus- individueel, relationeel, systeemniveau  Doel van de coach; het beste uit de mens te halen door de coachee bewust te maken van zijn mogelijkheden en grenzen.

6  Coachen = Geen kennis overdragen maar maakt mechanismen bewust van de gecoachte die bevorderen of belemmeren.  Het opheffen van remmingen.

7  Coachen is vragen stellen zodat de gecoachte zich kan ontwikkelen  Strategisch coachen is gebaseerd op de visie dat autonomie nastrevenswaardig is.  Strategisch coachen is gebaseerd op een coachcontract, dit is bedoeld om de gelijkwaardigheid zo goed mogelijk te waarborgen.

8  De coach wil zijn/haar doel bereiken door;  Inzicht bieden door voorlichting, informatie, confrontatie  Positief labelen wat de gecoachte doet of gedaan heeft  Confronteren met de feiten  Perspectief bieden  Bepalen wat de gecoachte wil, waarom en waartoe  In overleg een contract opstellen waarin sancties worden geformuleerd om het doel te bereiken. Deze acties moeten wel realiseerbaar en toepasbaar zijn binnen de verwachtingen van de opdrachtgever.

9  Een strategisch coach stelt de juiste vragen en neemt vervolgens de coachhouding aan, achterover zitten

10  Kennismakingsfase  Formuleren van doelstellingen  Afstemmen van vraag en aanbod  Analyse  Oefenen in de praktijk  Evaluatie  Afsluitende rapportage

11  Welke coachingsvaardigheden kun jij noemen? (Maak een top 10 )  Wat voor een coach ben jij of wil je worden?

12  Transactionele Analyse (TA)  Systeemtheorie  Ethologie

13  D E T RANSACTIONELE A NALYSE (TA) IS EEN PERSOONLIJKHEIDSTHEORIE EN EEN COMMUNICATIEMODEL MET HELDERE, OVERDRAAGBARE BEGRIPPEN WAARIN DE ONTWIKKELING, ZORG EN RESPECT VOOR MENSEN CENTRAAL STAAT.  TA GAAT DUS OVER - PERSOONLIJKHEID (O UDER, V OLWASSEN, K IND ) - COMMUNICATIE - ONTWIKKELING

14  IEDER MENS IS O. K  IEDEREEN HEEFT HET VERMOGEN OM TE DENKEN  BEPALEN HUN LOT D. M. V. BESLUITEN

15  IEDER MENS TREKT AL VROEG IN ZIJN LEVEN CONCLUSIES OVER ZICHZELF, ANDEREN EN DE WERELD OM HEN HEEN  D EZE CONCLUSIES KUNNEN LEIDEN TOT BESLUITEN NAAR AANLEIDING VAN EEN SLEUTELBELEVENIS WAARIN DE CONCLUSIES WORDEN BEVESTIGD.  H IJ MAAKT ONDERSCHEIDT TUSSEN DRIE PERSOONLIJKHEDEN WAARUIT MENSEN VOELEN, DENKEN EN HANDELEN ;

16 1. DE OUDER ; HIERBIJ REAGEREN WE ZOALS WE ONZE OPVOEDERS / OUDERS HEBBEN ZIEN DOEN 2. DE VOLWASSENE ; WAARBIJ WE LOGISCH EN REALISTISCH REAGEREN 3. HET KIND ; WAARBIJ WE DENKEN, VOELEN EN DOEN ZOALS WE VROEGER DEDEN ALS KIND  B ERNE GEBRUIKT DEZE THEORIE OM DE COACHEE ZICH BEWUST TE MAKEN VAN HUN KEUZEMOGELIJKHEDEN, IN IEDERE SITUATIE KAN DE COACHEE REAGEREN OP DEZE DRIE MANIEREN. V ANUIT HET KIND, VOLWASSENE OF OUDER.

17

18  Egoposities zijn te herkennen aan:- woorden en zinnen - intonatie - houding, mimiek, gebaren - de soort relaties die de persoon met anderen aangaat E EN STRATEGISCH COACH KAN OP ELK MOMENT KIEZEN VANUIT WELKE EGOPOSITIES HIJ WIL REAGEREN

19

20  Wanneer bevond jij je voor het laatst in een van deze toestanden?  Ervaringen uit de praktijk  Ouder  Volwassenen  Kind  In 2 tallen (2x 5 minuten)

21 21 Egogram Developed by Jack Dusay, cited in Stewart & Joines, TA Today (1987) p.28 Positive Negative KO: Controlling Parent VO: Nurturing Parent V: Adult VK: Free Child AK: Adapted Child Legend: Ego States KOVOVVKAK Maak je eigen Ego-gram

22 22  Maak minimaal 2 egogrammen › Jij als persoon › Jij als docent KOVOVAKVK

23 23  Geef per balk aan hoe je tot deze inschatting bent gekomen (maak selectie)  Wat zou je anders willen?  Teken je gewenste ego-gram

24  Transactie: wederzijdse communicatie  Complementaire transactie

25

26  Gekruiste transactie

27

28  In 2 tallen (2x 5minuten)  Probeer eerst als complementair te reageren.  Daarna in kruistransactie  Wat valt je op?

29  Hoe kunnen wij op praktijkschool de Viaan als coach transactionele analyse toepassen in de praktijk?


Download ppt " Wat is coaching (niet)?  Acties van de coach  7 fases van het coachtraject  Oefening  Verschillende theorieën  Transactionele analyse  Egoposities."

Verwante presentaties


Ads door Google