De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop coaching Annet Kops.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop coaching Annet Kops."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop coaching Annet Kops

2 Inhoud Wat is coaching (niet)? Acties van de coach
7 fases van het coachtraject Oefening Verschillende theorieën Transactionele analyse Egoposities en toestanden Egogram Kruis transacties met rollenspel Vragen

3 Bespreek dit in 2 tallen (5 minuten)
Vraag; Wat is coachen niet? Wat is coachen? Bespreek dit in 2 tallen (5 minuten)

4 Wat is coachen niet? Opleggen/ adviseren/ voorschrijven van je eigen oplossing Leren in meester-gezel verhouding werkbegeleiding Therapie Een gesprek met een goede vriend Een interview over iemands privéleven

5 Coachen is ook Een coachtraject = ontwikkelingsgericht en werk gerelateerd Coachen kan plaatsvinden op 3 niveaus- individueel, relationeel, systeemniveau Doel van de coach; het beste uit de mens te halen door de coachee bewust te maken van zijn mogelijkheden en grenzen.

6 Wat is coaching? Coachen = Geen kennis overdragen maar maakt mechanismen bewust van de gecoachte die bevorderen of belemmeren. Het opheffen van remmingen.

7 Samengevat Coachen is vragen stellen zodat de gecoachte zich kan ontwikkelen Strategisch coachen is gebaseerd op de visie dat autonomie nastrevenswaardig is. Strategisch coachen is gebaseerd op een coachcontract, dit is bedoeld om de gelijkwaardigheid zo goed mogelijk te waarborgen.

8 Acties van de coach tijdens het coachtraject
De coach wil zijn/haar doel bereiken door; Inzicht bieden door voorlichting, informatie, confrontatie Positief labelen wat de gecoachte doet of gedaan heeft Confronteren met de feiten Perspectief bieden Bepalen wat de gecoachte wil, waarom en waartoe In overleg een contract opstellen waarin sancties worden geformuleerd om het doel te bereiken. Deze acties moeten wel realiseerbaar en toepasbaar zijn binnen de verwachtingen van de opdrachtgever.

9 Een strategisch coach stelt de juiste vragen en neemt vervolgens de coachhouding aan, achterover zitten

10 7 fases van het coachtraject
Kennismakingsfase Formuleren van doelstellingen Afstemmen van vraag en aanbod Analyse Oefenen in de praktijk Evaluatie Afsluitende rapportage

11 Oefening Welke coachingsvaardigheden kun jij noemen? (Maak een top 10 ) Wat voor een coach ben jij of wil je worden?

12 Verschillende theorieën
Transactionele Analyse (TA) Systeemtheorie Ethologie

13 Transactionele analyse (TA)
De Transactionele Analyse (TA) is een persoonlijkheidstheorie en een communicatiemodel met heldere, overdraagbare begrippen waarin de ontwikkeling, zorg en respect voor mensen centraal staat. TA gaat dus over - persoonlijkheid (Ouder, Volwassen, Kind) - communicatie - ontwikkeling

14 Uitgandspunten TA ieder mens is o.k
iedereen heeft het vermogen om te denken bepalen hun lot d.m.v. besluiten

15 Grondlegger TA Eric Berne
ieder mens trekt al vroeg in zijn leven conclusies over zichzelf, anderen en de wereld om hen heen Deze conclusies kunnen leiden tot besluiten naar aanleiding van een sleutelbelevenis waarin de conclusies worden bevestigd. Hij maakt onderscheidt tussen drie persoonlijkheden waaruit mensen voelen, denken en handelen;

16 Ego posities 1. de ouder; hierbij reageren we zoals we onze opvoeders/ouders hebben zien doen 2. de volwassene; waarbij we logisch en realistisch reageren 3. het kind; waarbij we denken, voelen en doen zoals we vroeger deden als kind Berne gebruikt deze theorie om de coachee zich bewust te maken van hun keuzemogelijkheden, in iedere situatie kan de coachee reageren op deze drie manieren. Vanuit het kind, volwassene of ouder.

17 Egotoestanden

18 Herkennen van egoposities
Egoposities zijn te herkennen aan: - woorden en zinnen - intonatie - houding, mimiek, gebaren - de soort relaties die de persoon met anderen aangaat Een strategisch coach kan op elk moment kiezen vanuit welke egoposities hij wil reageren

19 Ego toestanden

20 Oefening egoposities Ervaringen uit de praktijk
Wanneer bevond jij je voor het laatst in een van deze toestanden? Ervaringen uit de praktijk Ouder Volwassenen Kind In 2 tallen (2x 5 minuten)

21 Egogram Maak je eigen Ego-gram KO VO V VK AK
Legend: Ego States Positive Negative KO: Controlling Parent VO: Nurturing Parent V: Adult VK: Free Child AK: Adapted Child Developed by Jack Dusay, cited in Stewart & Joines, TA Today (1987) p.28

22 Maak je eigen Ego-gram Maak minimaal 2 egogrammen Jij als persoon
Jij als docent KO VO V VK AK

23 Ego-gram Geef per balk aan hoe je tot deze inschatting bent gekomen (maak selectie) Wat zou je anders willen? Teken je gewenste ego-gram

24 Transacties Transactie: wederzijdse communicatie
Complementaire transactie

25

26 Kruis transactie Gekruiste transactie

27

28 Oefening rollenspel In 2 tallen (2x 5minuten)
Probeer eerst als complementair te reageren. Daarna in kruistransactie Wat valt je op?

29 Vragen? Hoe kunnen wij op praktijkschool de Viaan als coach transactionele analyse toepassen in de praktijk?


Download ppt "Workshop coaching Annet Kops."

Verwante presentaties


Ads door Google