De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PvB volgens KOC-model Wendy Bosma en Senta Mooijman Afdeling Examinering & kwalificering Projectleiding en ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PvB volgens KOC-model Wendy Bosma en Senta Mooijman Afdeling Examinering & kwalificering Projectleiding en ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 PvB volgens KOC-model Wendy Bosma en Senta Mooijman Afdeling Examinering & kwalificering Projectleiding en ontwikkeling

2 Wat gaan we doen? Korte inleiding Flexibel/individueel Zelfsturend Reflecterend BeoordelendCompetentiegericht

3 Werkzaamheden KOC Examenmodellen in opdracht van: Anbos en MBO-raad Branche Platform Kappers Provoet Samenwerking met scholen: pilots, commissies. Inleiding

4 Wat is een PvB? 1.Summatieve en kwalificerende toets. 2.Gebaseerd op Kwalificatiedossier. 3.Eenheid: Kerntaak (kerntaken) en werkprocessen. 4.Beoordeling door onafhankelijke en professionele assessoren. 5.Proces, resultaten en ontwikkelingsvermogen. 6.Context: zo authentiek mogelijk. 7.Weinig sturing.

5 Groepsopdracht (1) Noteer de belangrijkste vraag die jullie hebben over de Proeve van Bekwaamheid.

6 Groepsopdracht (2) Beslis samen met een andere groep welke van de twee vragen aan ons voorgelegd wordt.

7 Reflectie Het (her-)interpreteren van ervaring en kennis. Deelnemers denken actief en bewust na over hun ervaringen, handelen, gedrag en keuzes.

8 Reflectievragen 1.Welk doel had ik bij deze workshop? Is dat doel behaald? Waarom wel/niet? 2.Wat was mijn aandeel bij de groepsopdracht ? Ben ik hier tevreden over? Hoe heb ik deze groepsopdracht ervaren?

9 Contactgegevens  Inhoudelijke vragen en opmerkingen: w.bosma@koc.nl of s.mooijman@koc.nlw.bosma@koc.nls.mooijman@koc.nl  Vragen over beleid, organisatie e.d.: s.dollenkamp@koc.nl (unitmanager K&E)s.dollenkamp@koc.nl  www.koc.nl

10 Context PvB Kosten Branches en scholen. KCE Visie Organisatie Kwalificatiedossier

11 Patstelling of compromis? Scholen: Aannamebeleid. Financiering. Band met leerlingen. Bedrijven: Niet goed, wegwezen. Tijd is geld. Band met eigen leerling. Branche: Selectief aannemen. CAO. Objectiviteit. Gezamenlijk doel: kwaliteit onderwijs en examinering.

12 KOC-model 1.Methodenmix 2.Samenwerking scholen en branches 3.Samenwerking onderwijskundigen en vaktechneuten 4.Borgen van kwaliteit > één soort PvB en beoordelingsportfolio met onafhankelijke beoordelaars. 5.KCE 6.Kwalificatiedossier 7.Geld & organisatie

13 Methodenmix bij summatieve toetsing Portfolio-assessment Proeve van Bekwaamheid Bron: MBO Raad, januari 2007 Gesprek

14 Proeve van bekwaamheid 1.Verantwoording 2.Organisatie 3.Opdrachten / instructies voor kandidaat 4.Instrumenten/ instructies voor beoordelaars 5.Reflectiegesprek 6.Brondocumenten

15 Competenties beoordelen Competenties leid je af uit waarneembaar gedrag, uit de verantwoording die de leerling geeft van zijn gedrag en uit de reflectie op dat gedrag.

16 Beoordelaar/assessor Onafhankelijk. Vaktechneut. Goed observatievermogen. Neutraal beoordelingsvermogen. Goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden. Empathische, stabiele houding. Los kunnen komen van oude systeem.

17 Valkuilen (zie artikelen) 1. Alles uit het KD moet in de proeve. 2. Gedetailleerde of globale beoordeling. 3. Afhankelijke beoordelaar. 4. De proeve ‘uitkleden’en dus eenzijdig beoordelen (kennis, houding, vaktechniek). 5. Alles moet anders. 6. Niet los kunnen komen van oude systeem.

18 Reflectiegesprek 1)Vroeg mee beginnen, het is best moeilijk. 2)Basis voor verbetering. 3)Hoort bij zelfsturing (in latere loopbaan). 4)Diversiteit aan vragen. 5)Belangrijk voor communicatieve vaardigheden.


Download ppt "PvB volgens KOC-model Wendy Bosma en Senta Mooijman Afdeling Examinering & kwalificering Projectleiding en ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google