De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychologische processen in forensische behandelteams Samenhangend kijken en werken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychologische processen in forensische behandelteams Samenhangend kijken en werken."— Transcript van de presentatie:

1 Psychologische processen in forensische behandelteams Samenhangend kijken en werken

2 Invalshoeken Wel Psychopathologie patiënten Behandelhouding teamleden Oppervlakte en dieptestructuur teams Parallelprocessen Gezond houden teams Geen Teammanagement Instituutsmanagement

3 Modellen psychopathologie patiënten Mate van diepte, van oppervlakkig tot diep - Manifeste symptomen zoals DSM IV - Omgevingsvariabelen - Cognitieve schema’s - Structureel dynamische kenmerken - Trekken en temperament

4 Houding bij manifeste symptomen Interventies : Medicatie Psycho-educatie Belonen Training Klachtgericht Doel : Symptoomverbetering Houding : - Ondersteunend - Structurerend - Directief - Houden bij de realiteit

5 Houding bij omgevingsvariabelen Interventies : Adequaat leefmilieu Delictanalyse en Riskmanagement etc. Woontraining ADL Proefverlof RIBW etc. Systeemtherapie Doel : gunstige omgeving Houding : Instruerend Structurerend Motiverend Verklarend

6 Houding bij cognitieve schema’s Interventies: Functieanalyse Delictanalyse en terugvalpreventie Denkfouten Kernovertuigingen bespreken Sociale competenties verbeteren Doel : cognitieve herstructurering Houding: Motiverend Lerend Confronterend Samenwerkend

7 Houding bij structureel dynamisch Interventies : Bewerken defensies Overdracht en tegenoverdracht Interpreteren en duiden Traumadoorwerking Doel : ik-versterking Houding : Motiverend Ontregelend Reconstruerend

8 Trekken en temperament Interventies: Intunen Holding Leren mentaliseren Doel: versterking persoonlijkheid Houding: Containend Aanmoedigend Begrenzen

9 Oppervlaktestructuur en dieptestructuur teams Definitie behandelteam: een groep mensen die ieder vanuit hun deskundigheid maar steeds in onderlinge samenspraak vanuit de gemeenschappelijk gekozen en aanvaarde behandelingsfilosofie het gestelde behandelingsdoel nastreven Definitie oppervlaktestructuur: de structurele en functionele opzet van een behandelteam waarbij is uitgegaan van een bepaalde doelstelling Definitie dieptestructuur: de structurele en functionele ordening die voortkomt uit een samenspel van persoonsgebonden factoren

10 Parallelprocessen Definitie : min of meer onbewuste beinvloedingsprocessen, meestal herhalingen, tussen met elkaar verbonden systemen in een organisatie. Kan zowel positief als negatief zijn Deze beinvloedingsprocessen vinden plaats op verschillende niveaus: - Maatschappij - Instituut - Team - Behandelgroep Cyclisch proces

11 Competentie en valkuil Manifestsymptomenadequate beschrijving geen behandelrelatie individualisten en los zand Omgevingcontextprogramma en milieu externaliserenlos zand Cognitiesdenkpatronendenk- verdraaiing betekenis in de ontwikkeling werkgroep, taken,rollen Structurele dynamiek ontwikkelings- verloop persoonlijk- heidspathol ogie psychologiserengroep met therapeutische kanten Trek en temperament relationeelhechtingonvoldoende afstand ouderfunctie

12 Regressie teams Persoonlijk : - Afhankelijkheidsgedrag. Idealisering - Tegenafhankelijkheidsgedrag - Vechtgedrag - Vluchtgedrag. Terugtrekken, vermijden - Paar- of kliekvorming Team : - Gesloten (symbiotische) - Los zand (gefragmenteerd) - Afhankelijk - Splitsen. Goede en slechte teamleden - Scapegoating - Sadistische controle - Cynisme

13 Gezond houden teams Leg verbindingen tussen destructieve en constructieve processen in team om heftige gevoelens van angst, woede, haat, afgunst, kapot maken te containen Angst ↔ oprechtheid Wantrouwen↔openheid Regressie↔realiteit Op zichzelf↔intervisie Ad hoc↔procedures Schuld geven↔verdunnen Symetrische strijd↔mediation via triade Cynisme↔positieve humor Instrumentaliteit↔relationaliteit Kortom : DIALOOG


Download ppt "Psychologische processen in forensische behandelteams Samenhangend kijken en werken."

Verwante presentaties


Ads door Google