De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychologische processen in forensische behandelteams

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychologische processen in forensische behandelteams"— Transcript van de presentatie:

1 Psychologische processen in forensische behandelteams
Samenhangend kijken en werken

2 Invalshoeken Wel Psychopathologie patiënten Behandelhouding teamleden
Oppervlakte en dieptestructuur teams Parallelprocessen Gezond houden teams Geen Teammanagement Instituutsmanagement

3 Modellen psychopathologie patiënten
Mate van diepte, van oppervlakkig tot diep Manifeste symptomen zoals DSM IV Omgevingsvariabelen Cognitieve schema’s Structureel dynamische kenmerken Trekken en temperament

4 Houding bij manifeste symptomen
Interventies: Medicatie Psycho-educatie Belonen Training Klachtgericht Doel: Symptoomverbetering Houding: - Ondersteunend - Structurerend - Directief - Houden bij de realiteit

5 Houding bij omgevingsvariabelen
Interventies: Adequaat leefmilieu Delictanalyse en Riskmanagement etc. Woontraining ADL Proefverlof RIBW etc. Systeemtherapie Doel: gunstige omgeving Houding: Instruerend Structurerend Motiverend Verklarend

6 Houding bij cognitieve schema’s
Interventies: Functieanalyse Delictanalyse en terugvalpreventie Denkfouten Kernovertuigingen bespreken Sociale competenties verbeteren Doel: cognitieve herstructurering Houding: Motiverend Lerend Confronterend Samenwerkend

7 Houding bij structureel dynamisch
Interventies: Bewerken defensies Overdracht en tegenoverdracht Interpreteren en duiden Traumadoorwerking Doel: ik-versterking Houding: Motiverend Ontregelend Reconstruerend

8 Trekken en temperament
Interventies: Intunen Holding Leren mentaliseren Doel: versterking persoonlijkheid Houding: Containend Aanmoedigend Begrenzen

9 Oppervlaktestructuur en dieptestructuur teams
Definitie behandelteam: een groep mensen die ieder vanuit hun deskundigheid maar steeds in onderlinge samenspraak vanuit de gemeenschappelijk gekozen en aanvaarde behandelingsfilosofie het gestelde behandelingsdoel nastreven Definitie oppervlaktestructuur: de structurele en functionele opzet van een behandelteam waarbij is uitgegaan van een bepaalde doelstelling Definitie dieptestructuur: de structurele en functionele ordening die voortkomt uit een samenspel van persoonsgebonden factoren

10 Parallelprocessen Definitie:
min of meer onbewuste beinvloedingsprocessen, meestal herhalingen, tussen met elkaar verbonden systemen in een organisatie. Kan zowel positief als negatief zijn Deze beinvloedingsprocessen vinden plaats op verschillende niveaus: Maatschappij Instituut Team Behandelgroep Cyclisch proces

11 Competentie en valkuil
Manifest symptomen adequate beschrijving geen behandelrelatie individualisten en los zand Omgeving context programma en milieu externaliseren los zand Cognities denkpatronen denk-verdraaiing betekenis in de ontwikkeling werkgroep, taken,rollen Structurele dynamiek ontwikkelings- verloop persoonlijk-heidspathologie psychologiseren groep met therapeutische kanten Trek en temperament relationeel hechting onvoldoende afstand ouderfunctie

12 Regressie teams Persoonlijk: Team:
Afhankelijkheidsgedrag. Idealisering Tegenafhankelijkheidsgedrag Vechtgedrag Vluchtgedrag. Terugtrekken, vermijden Paar- of kliekvorming Team: Gesloten (symbiotische) Los zand (gefragmenteerd) Afhankelijk Splitsen. Goede en slechte teamleden Scapegoating Sadistische controle Cynisme

13 Gezond houden teams Leg verbindingen tussen destructieve en constructieve processen in team om heftige gevoelens van angst, woede, haat, afgunst, kapot maken te containen Angst ↔ oprechtheid Wantrouwen ↔ openheid Regressie ↔ realiteit Op zichzelf ↔ intervisie Ad hoc ↔ procedures Schuld geven ↔ verdunnen Symetrische strijd ↔ mediation via triade Cynisme ↔ positieve humor Instrumentaliteit ↔ relationaliteit Kortom : DIALOOG


Download ppt "Psychologische processen in forensische behandelteams"

Verwante presentaties


Ads door Google