De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie regeert ? Deskundigen of Politici ?. Trends -verwetenschappelijking van het wereldbeeld -politiek verwijst ( ) naar wetenschap (Klimaat, Betuwelijn,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie regeert ? Deskundigen of Politici ?. Trends -verwetenschappelijking van het wereldbeeld -politiek verwijst ( ) naar wetenschap (Klimaat, Betuwelijn,"— Transcript van de presentatie:

1 Wie regeert ? Deskundigen of Politici ?

2 Trends -verwetenschappelijking van het wereldbeeld -politiek verwijst ( ) naar wetenschap (Klimaat, Betuwelijn, Waddenzee, Schiphol, Stoffenbeleid etc.) -post modernisme; subjectieve wetenschap - Nowotny: Expertise is more and more collective, transgressive and socially distributed

3 Achterliggende problemen Milieu wordt als steeds technocratischer gezien Juridisering van de samenleving; aansprakelijkheids- maatschappij Technologisch fatalisme; de niet maakbare samenleving (doel-rationaliteit wordt kennisrationaliteit ) Drie arena’s; Politiek, Wetenschap en Opinievorming

4 Wetenschappelijke zekerheid Politieke relevantie Sociaal / Cultureel Economie Ecologie / Milieu Global Change Klimaat systeem Sector-structuur (modellen / meting) Bodem, Water,Lucht Consensus transparantie Volledige statistische validatie

5 Doel rationaliteit Kennis rationaliteit Politiek relevantie Waarden Wetenschap zekerheid zekerheid ‘Feiten’ onzekerheid + Integratie Synthese voorzorg principe

6 Doel-rationaliteit -welomschreven doel -na te streven met de meest efficiente middelen -middel - doel relaties k-rationeel onderzoeken Kennis-rationaliteit (= definitie van wetenschap) -nauwkeurige taal -toetsing uitspraken, empirische wetten, theorieen via streng gecontroleerde experimenten -poging tot systematisering van resultaten (puzzeloplossend vermogen)

7 Arena’s; two level game (R in ‘t Veld) 1Politiek debat 2Wetenschappelijk debat 3Wetenschappelijke integriteit

8 Gewetensvragen u Zien we geen (milieu)risico’s over het hoofd? u Lokken we niet onterecht (te dure) maatregelen uit ? u Perspectieven ? Context ? u Alternatieve theorieën ? u Review- en consensusproces toereikend ? u Kunnen we (met de beschikbare middelen) onzekerheden reduceren ? u Kunnen we uitleggen wat onzekerheden voor het beleid betekenen ?

9 Politiek Wetenschap Opinievorming Kennisparadox Traceerbaarheids-paradox Onafhankelijk “objectief” traceerbaar naar bronnen Democratisch mandaat Normatief Normatief; “Objectieve” pretentie “vrijheid van meningsuiting” bescherming van bronnen Juridisering

10 Stoffenbeleid; Wolmanzouten (koper-, arseen-, chroom-verb.) -1991; Groen Links;-Willems; motie aangenomen; verbod ! -1996; Groen Links- Vos ; motie aangenomen; verbod ‘schadelijke nevenwerkingen’ niet bewijsbaar cf Bmw -1998; milieucriteria (Rmnl) op basis Biocidenrichtlijn EU -2000 RIVM / CTB: verbod op gebruik en import; milieueffect -2000 CBB; vernietiging CTB-besluit op juridische overweging -CSTEE-EU valt onderbouwing RIVM aan -Biociden richtlijn; ook andere afwegingen; economie ?? --------------------------------------------------------------------------- + Afweging milieu - economie ? Bewijslast ??

11 Schiphol -PKB 1995: dubbele doelstelling -veiligheidsrisico’s nemen toe; steeds andere maten -geluid; (on)gelijkwaardigheid ; de wijdere omgeving -beleid op de grond ongelijk beleid in de lucht; RO -zowel Tweede Kamer als Wetenschap haakt af ! -------------------------------------------------------------- + Economie of Ecologie

12 Betuwelijn vlgs Frissen -CPB negatief / sceptisch over economie ; termijn ? -RIVM relativerend over milieubijdrage (1-3 %) -grote inzet 6e macht -ritualisering van het gebruik van kennis (F); wetenschappelijk posities pro en con -fixatie op enge perceptie van economische belangen (F) -gezag milieukennis vergt erkenning culturele gebondenheid van kennis (F) ------------------------------------------------------------- + wetenschap (RIVM) door pers en politiek aangevallen

13 Klimaatverandering -Inherente onzekerheden -Aangewezen op wetenschappelijke consensusvorming ; -‘toenemende waarschijnlijkheid’ ; (confirmatie) -IPCC proces succesvol; scenario’s en perspectieven -Integriteit wetenschappers onder vuur (Lomborg cs)

14 Nadruk op Rechtvaardigheid Globalisering Regionalisering fragmentatie / VVD 1 Nadruk op Economische efficientie Groen Links ‘ PvdA LPF 3 4 2 D66 SGP CDA SP

15 Nadruk op Rechtvaardigheid Globalisering Regionalisering fragmentatie / Fukuyama Globalisering Materieel-intensief 1 Nadruk op economische efficientie No Logo Regionaal, Materieel extensief Small is beautifull ‘ Brundtland Globalisering Materieel-extensief Sustainable Development Huntington Regionaal, Materieel intensief ‘Botsende Beschavingen’ : 3 4 2

16 Nadruk op Rechtvaardigheid Globalisering Regionalisering fragmentatie / Fukuyama 1 Nadruk op economische efficientie No Logo Regionaal, Materieel extensief Anti-Globalisme ‘ Brundtland Huntington Regionaal, Materieel intensief ‘Botsende Beschavingen’ : 3 4 2

17 Nadruk op Rechtvaardigheid Globalisering Regionalisering fragmentatie / Fukuyama 1 Nadruk op economische efficientie No Logo Anti Globalisme ‘ Brundtland Huntington ‘Botsende Beschavingen’ : 3 4 2

18 Scenarios : Population Emphasis on material wealth Emphasis on sustainability and equity Globalisation Regionalisation /fragmentation

19 EcologieEconomie -“Planbureaus” als kennismakelaars -wel politiek relevant; niet politiek gestuurd -kosten - baten problem; ‘alles van waarde is weerloos’ -Wetenschappelijke advocatuur in opkomst - Primaat (terug) aan de politiek

20 Doel rationaliteit maakbaarheid Kennis rationaliteit; middelen Politiek relevantie Waarden Wetenschap zekerheid onzekerheid ‘Feiten’ Niet-maakbaarheid Primaat Culturele Perspectief positivisme

21 Doel rationaliteit; waartoe zijn wij op aarde ? Kennis rationaliteit; hoe werkt het hier ? Religie, Filosofie Wetenschap Ware wezen mens, natuur en samenleving

22 Aristoteles, Thomas van Aquino: De vaagste kennis die we van het hogere verwerven valt te verkiezen boven de meest stellige kennis die we van het lagere hebben vergaard

23 Instituten Universiteiten Ecologie Economie Sociaal - Cultureel Kern- Kabinet Economie Sociaal-Cultureel Ecologie Institutioneel / Bestuur

24

25 Temperature (smoothed) Solar activity signal Best fit temperature /w solar signal (part explained by solar activity) Best fit temperature /w solar signal (part explained by anthropogenic influence) Source: Mende and Stellmacher, 2000

26 Scenarios : Energy use per carrier Emphasis on sustainability and equity Globalisation Regionalisation /fragmentation Emphasis on material wealth

27 ONZEKERHEID OF INTEGRITEIT?

28 Waarnemingen Theorie Model Empirische wetten / Model Niewe Hypothese Theorie start punt Alle waarnemingen theorie geladen Falsificatie vs confirmatie ‘Consensus’ i.p.v. ‘objectiviteit’ statistiek Waarnemingen Empirische genaralisaties Theorie formulering

29

30 Post-moderne wetenschaps-opvatting -waarnemingen en feiten contingent; context afhankelijk / toevallig -paradigma wijzigingen (feiten en theorieen) -aanbod gestuurd ; doel - loosheid -contradictie: doelgericht overheidsbeleid


Download ppt "Wie regeert ? Deskundigen of Politici ?. Trends -verwetenschappelijking van het wereldbeeld -politiek verwijst ( ) naar wetenschap (Klimaat, Betuwelijn,"

Verwante presentaties


Ads door Google