De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welk beleidsspeerpunt hebben we gekozen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welk beleidsspeerpunt hebben we gekozen?"— Transcript van de presentatie:

1 Welk beleidsspeerpunt hebben we gekozen?
Plaatje Krajicek Wat is onze stip op de horizon?

2 Ledenwerving en ledenbehoud

3 Ledenaantal loopt terug.
Toch werven we ieder jaar nieuwe leden (20 à 30) Conclusie: er zeggen per jaar meer mensen op dan dat er bij komen IN UIT TONIDO

4 Conclusie… Doorgaan en intensiveren van ledenwerving
Maar accent op ledenbehoud!

5 Ledenbehoud Belangrijke aspecten voor nieuwe leden: zich welkom voelen
snel vertrouwd raken met de gang van zaken binnen de vereniging trainings- en speelmogelijkheden op hun eigen niveau geboden krijgen betrokken worden bij de vereniging Dit raakt in feite alle activiteiten en commissies van Tonido

6 Welke acties? Aandacht vragen van alle leden en commissies na te denken over welke acties zij kunnen ondernemen die bijdragen aan ledenbehoud (nieuwe leden welkom laten voelen) Instellen ledencommissie a Instellen commissie PR & communicatie 2015, wel contact met sponsor Maurice Ambaum via Peter Reumkens Mede gelet op de minder sterke punten zoals naar voren gekomen uit de analyse: Niet terugtrekken in de bekende vriendengroepjes maar deze openstellen voor nieuwe leden

7 Ledencommissie Taken met betrekking tot:
Ledenadministratie (splitsing van de taken die nu nog allemaal bij de penningmeester liggen); a Ledenwerving Ledenbehoud

8 Mogelijkheden voor ledenwerving
Aansluiten bij de open dagen van de KNLTB a Ook in september een open dag (in combinatie met tennisactiviteit in het dorp (markt?)) a Inzetten t.b.v. schooltennis als onderdeel van de gymlessen plaatsvinden Wervingsactiviteiten per leeftijdsgroep (bijvoorbeeld ook op 55+ richten) Potentiële doelgroepen als nieuwe bewoners en jeugd actiever benaderen Bonus voor aanbrengen nieuwe leden Organiseren van opentrainingen Speciaal tarief voor uitwonende studenten a Zomertarief: 2015 (voorwaarde was mogelijkheid afsluiting toegangspoort) Kennismakingstoernooien organiseren, zoals: stratentennis (buurtverenigingen) 2015 bedrijventennis toernooien voor sponsoren

9 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

10 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

11 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

12 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

13 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

14 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

15 Hoi Nieuwe commissies!!!

16 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

17 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

18 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

19 Mogelijkheden voor ledenbehoud
Welkomsgesprek voeren. In beeld krijgen wat de (nieuwe) leden verwachten van de vereniging en wat voor achtergrond ze hebben (met betrekking tot eventueel vrijwilligerswerk) a Bijeenkomst voor nieuwe leden a Introductie en begeleiding van nieuwe leden, wegwijs maken binnen de vereniginga Introductieboekje (in samenwerking met communicatiecommissie) a Actief proberen nieuwe leden te koppelen zodat er nieuwe tennisgroepjes ontstaan om samen te kunnen spelen/trainen; In samenspraak andere commissies: aparte (toss) activiteiten voor beginners introductie bardienst, a toernooimogelijkheden bieden etc. a nieuwe jeugdleden: hoofdregel is: les, indelen in teams en competitie spelen a

20 Aaaach… nieuwe commissies?!

21 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

22 Commissie communicatie
Instellen communicatiecommissie (o.a.): nieuwe website a introductieboekje voor nieuwe leden a extern communiceren: kranten etc. a tevredenheidsonderzoek bij de leden promoten tennis in het algemeen en Tonido in het bijzonder a interne nieuws/communicatievoorziening verbeteren (digitale nieuwsbrief) a periodiek overleg commissies en bestuur

23 Hè, hè, komt er nog meer…?

24 Overige actiepunten Beschrijving bestaande en gewenste commissies:
samenstelling taken welke werkzaamheden frequentie werkzaamheden wie doet wat vrijwillig of betaald samenhangende kosten budget daadwerkelijk gemaakte kosten

25 *Prestatief Tennis: ook wel technische commissie genoemd
ALV Bestuur Compe-titie Prestatief tennis* Jeugd commissie PR & Communicatie Accom- modatie Sponsor- commissie Toernooi-commissie Kantine BC Leden- commissie *Prestatief Tennis: ook wel technische commissie genoemd

26 Consequenties: Financiële administratie koppelen aan de diverse commissies Geeft inzicht in de noodzakelijk kosten op jaarbasis en op de (middel) lange termijn Hierdoor kunnen beleidsbeslissing goed onderbouwd worden genomen

27 Overige actiepunten (Uittreksel) beschrijvingen publiceren op de site, zodat voor iedereen helder wordt hoe we zijn georganiseerd en welke werkzaamheden binnen de vereniging plaatsvinden Permanent op zoek naar kostenbesparingsmogelijkheden (in samenspraak commissies; zonnepanelena, LED-verlichting?) Sfeerverbetering kantine Toegang tennispark (cardreader)a

28 We moeten het samen doen!

29 Dan hebben we gezamenlijk succes!!

30 Focus ?

31

32 VRAGEN ?

33 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Welk beleidsspeerpunt hebben we gekozen?"

Verwante presentaties


Ads door Google