De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Plaatje Krajicek Welk beleidsspeerpunt hebben we gekozen? Wat is onze stip op de horizon?

Verwante presentaties


Presentatie over: " Plaatje Krajicek Welk beleidsspeerpunt hebben we gekozen? Wat is onze stip op de horizon?"— Transcript van de presentatie:

1  Plaatje Krajicek Welk beleidsspeerpunt hebben we gekozen? Wat is onze stip op de horizon?

2 Ledenwerving en ledenbehoud

3  Ledenaantal loopt terug.  Toch werven we ieder jaar nieuwe leden (20 à 30)  Conclusie: er zeggen per jaar meer mensen op dan dat er bij komen IN UIT TONIDO

4  Doorgaan en intensiveren van ledenwerving  Maar accent op ledenbehoud!

5 Belangrijke aspecten voor nieuwe leden:  zich welkom voelen  snel vertrouwd raken met de gang van zaken binnen de vereniging  trainings- en speelmogelijkheden op hun eigen niveau geboden krijgen  betrokken worden bij de vereniging  Dit raakt in feite alle activiteiten en commissies van Tonido

6  Aandacht vragen van alle leden en commissies na te denken over welke acties zij kunnen ondernemen die bijdragen aan ledenbehoud (nieuwe leden welkom laten voelen)  Instellen ledencommissie   Instellen commissie PR & communicatie 2015, wel contact met sponsor Maurice Ambaum via Peter Reumkens

7 Taken met betrekking tot:  Ledenadministratie (splitsing van de taken die nu nog allemaal bij de penningmeester liggen);   Ledenwerving  Ledenbehoud

8  Aansluiten bij de open dagen van de KNLTB   Ook in september een open dag (in combinatie met tennisactiviteit in het dorp (markt?))   Inzetten t.b.v. schooltennis als onderdeel van de gymlessen plaatsvinden  Wervingsactiviteiten per leeftijdsgroep (bijvoorbeeld ook op 55+ richten)  Potentiële doelgroepen als nieuwe bewoners en jeugd actiever benaderen  Bonus voor aanbrengen nieuwe leden  Organiseren van opentrainingen  Speciaal tarief voor uitwonende studenten   Zomertarief: 2015 (voorwaarde was mogelijkheid afsluiting toegangspoort)  Kennismakingstoernooien organiseren, zoals: ◦ stratentennis (buurtverenigingen) 2015 ◦ bedrijventennis ◦ toernooien voor sponsoren

9 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

10 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

11 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

12 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

13 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

14 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

15 Hoi Nieuwe commissies!!!

16 Hoi Nieuwe commissies!!

17 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

18 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

19  Welkomsgesprek voeren. In beeld krijgen wat de (nieuwe) leden verwachten van de vereniging en wat voor achtergrond ze hebben (met betrekking tot eventueel vrijwilligerswerk)   Bijeenkomst voor nieuwe leden   Introductie en begeleiding van nieuwe leden, wegwijs maken binnen de vereniging   Introductieboekje (in samenwerking met communicatiecommissie)   Actief proberen nieuwe leden te koppelen zodat er nieuwe tennisgroepjes ontstaan om samen te kunnen spelen/trainen;  In samenspraak andere commissies: ◦ aparte (toss) activiteiten voor beginners ◦ introductie bardienst,  ◦ toernooimogelijkheden bieden etc.  ◦ nieuwe jeugdleden: hoofdregel is: les, indelen in teams en competitie spelen 

20 Aaaach… nieuwe commissies?!

21 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

22 Instellen communicatiecommissie (o.a.): ◦ nieuwe website  ◦ introductieboekje voor nieuwe leden  ◦ extern communiceren: kranten etc.  ◦ tevredenheidsonderzoek bij de leden ◦ promoten tennis in het algemeen en Tonido in het bijzonder  ◦ interne nieuws/communicatievoorziening verbeteren (digitale nieuwsbrief)  ◦ periodiek overleg commissies en bestuur

23 Hè, hè, komt er nog meer…?

24 Beschrijving bestaande en gewenste commissies:  samenstelling  taken ◦ welke werkzaamheden ◦ frequentie werkzaamheden ◦ wie doet wat ◦ vrijwillig of betaald ◦ samenhangende kosten  budget  daadwerkelijk gemaakte kosten

25 Bestuur Compe- titie Prestatief tennis* Jeugd commissie PR & Communicatie Accom- modatie Kantine BC Sponsor- commissie Toernooi- commissie Leden- commissie *Prestatief Tennis: ook wel technische commissie genoemd ALV

26  Financiële administratie koppelen aan de diverse commissies  Geeft inzicht in de noodzakelijk kosten op jaarbasis en op de (middel) lange termijn  Hierdoor kunnen beleidsbeslissing goed onderbouwd worden genomen

27  (Uittreksel) beschrijvingen publiceren op de site, zodat voor iedereen helder wordt hoe we zijn georganiseerd en welke werkzaamheden binnen de vereniging plaatsvinden  Permanent op zoek naar kostenbesparingsmogelijkheden (in samenspraak commissies; zonnepanelen , LED-verlichting?)  Sfeerverbetering kantine  Toegang tennispark (cardreader) 

28 We moeten het samen doen!

29 Dan hebben we gezamenlijk succes!!

30 Focus ?

31

32 VRAGEN ?

33 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt " Plaatje Krajicek Welk beleidsspeerpunt hebben we gekozen? Wat is onze stip op de horizon?"

Verwante presentaties


Ads door Google