De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

v.z.w.Kinderopvang Scholengroep 27

Verwante presentaties


Presentatie over: "v.z.w.Kinderopvang Scholengroep 27"— Transcript van de presentatie:

1 v.z.w.Kinderopvang Scholengroep 27
Welkom…

2 ONZE MISSIE Kwaliteitsvolle voorschoolse kinderopvang bieden op locatie van scholen van de Scholengroep-aan-Zee en ouders de waarden van het GO! laten ervaren via de werking van het kinderdagverblijf. De drie functies van kinderopvang realiseren: - De economische functie : Arbeid en Gezin op elkaar afstemmen - De pedagogische functie : Fysische en Psychische ontwikkeling bevorderen - De sociale functie : Uitsluiting kansengroepen tegengaan/Integratie bevorderen

3 Wat/Wie is de v.z.w.KOSGR27 ? Een “vereniging zonder winstoogmerk “ (v.z.w), opgericht in augustus 2007 en sinds 1 jan een “ grote “ vzw in de juridische betekenis van het woord. Ondernemingsnummer: Raad van Bestuur: Guy Ghysels, directeur Vesaliusinstituut , lid Eveline Viaene , TAC Vesaliusinstituut Oostende, penningmeester Roland De Rycker, lid R.v.B SGR27, voorzitter Bestuur : voornoemden + Nadine Vanthournout, voorzitter RvB SGR27 Xavier Defrancq , Algemeen directeur SGR27 Geert Deledicque, directeur BSGO Vogelzang Vera Verlinde , wnd. directeur BSGO Arnoldus Chris Vandecasteele, directeur BSGO De Lettertuin Serge Kyndt , directeur BSGO De Klimop Werner Ryckaert, directeur BSGO De Groeiboom Vicky Willaert , financieel medewerker Vesaliusintsituut

4 Wat/Wie is de v.z.w.KOSGR27 ? - 5 kinderdagverblijven: tot. capaciteit : 98 opvangplaatsen - “Vogelzang “ op campus BSGO Vogelzang Oostende ( cap. 18 kdn ) - “ De Lettertuin” op campus BSGO De Lettertuin Koekelare (cap .22 kdn ) - “ De Klimop “ op campus BSGO De Klimop in Gistel (cap. 22 kdn) - “ ‘t Arnoldje “ op campus BSGO Arnoldus Oudenburg (cap. 22 kdn) - “ ‘t Groeiboompje” op campus BSGO De Groeiboom (cap.14 kdn) - gekwalificeerd personeel (“minstens” diploma S.O. Kinderzorg ): - 22 personen voor 17 FTE - minstens 12 u/ jaar / kdv. door K&G erkende bijscholing - netwerk vrijwilligers (klusjes/onvoorziene omstandigheden)

5 FINANCIERING -Bij de start : renteloze lening (5 jaar ) SKOGO
- Loonkost en werkingskost gefinancierd door bijdragen ouders in IKG systeem Diverse subsidies van vl.overheid (kwaliteitsondersteuning-beveiligingssubsidie) , gemeentel. overheden (vb Oostende,Gistel,Oudenburg) ,schenking Ethisch Com.Serruysziekenhuis, … - Benevole medewerking van alle bestuursleden.

6 Dagelijkse Werking Een geindividualiseerde (elk kind is een VIP ) pedagogische omgang met de kinderen en hun ouders in het kader van een gestructureerde dagindeling : 07u 00 : onthaal kdn + ouders 09u30 : vers fruit/verse soep 10u00 : verluiering + leesmoment (kijkboekjes etc) 11u u00: vers terplaatse bereid middagmaal + zindelijkheidstraining Middagdutje 14u00-15u00 : zindelijkheidstraining 15u00 : fruitpapje/ 4- uurtje 16u30 :verluiering 18 u00 : KDV gesloten Ouders kunnen op elk moment van de dag het KDV betreden en kunnen zowel mondeling als dmv een heen- en- weerschriftje communiceren met de (verantwoordelijke) kindbegeleiders . Een “huishoudelijk reglement “ (op format van K&G) regelt de betrekkingen tussen ouders , KDV, K&G (miv) IKG

7 RENDEMENT bron: feedback ouders zelfstandigheid
-financieel : ? (vooruitzichten zijn + ) -pedagogisch: + qua : zindelijkheid bron: feedback ouders zelfstandigheid weerbaarheid sociale vaardigheid taalontwikkeling -doorstroming naar KO GO!: van 50 % tot 100 % (bron: bevraging kinderdagverblijven verificatiedienst GO!) KDV Vogelzang : 9/15 ( = 60 %) KDV ‘t Groeiboompje : 4/ 4 (= 100 % ) (start: 1 april 2010) KDV De Lettertuin : 9/12 (= 75%) KDV De Klimop : 5/7 (= 71 %) KDV ‘t Arnoldje : 5/10 (= 50 %) - PR : 300-tal gezinnen bereikt en geholpen in de kern van hun maatschappelijk bestaan op een moment dat school(net)keuze niet aan de orde is.


Download ppt "v.z.w.Kinderopvang Scholengroep 27"

Verwante presentaties


Ads door Google