De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hergebruik in de informatieketen. Een verkenning naar de mogelijkheden van hergebruik van aandachtspunten en bouwstenen uit de ICT strategie van 4 gemeenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hergebruik in de informatieketen. Een verkenning naar de mogelijkheden van hergebruik van aandachtspunten en bouwstenen uit de ICT strategie van 4 gemeenten."— Transcript van de presentatie:

1 Hergebruik in de informatieketen. Een verkenning naar de mogelijkheden van hergebruik van aandachtspunten en bouwstenen uit de ICT strategie van 4 gemeenten

2 Voorgeschiedenis Oktober-ICT-markt gemeente den haag www.denhaag.nl/ictm arktwww.denhaag.nl/ictm arkt Veel vragen: de keten werkt ! Architectuur ELO Egem OSOSS

3 Uitgangspunten voor standaardisatie Kleinste eenheden Open Politieke omgeving: vraag/aanbod Implementatie: voor/achter Bubi:Bibu Visie/Strategie/ Architectuur/Infrastructuur KETEN

4 BalieBeleid Besturing Bedrijfs- voering Bestand Beheer en Beveiliging Bezoeker Beïnvloeder Betaler Bewaker Browser Vraag Aanbod Toegankelijkheid PRODUCTEN Doeltreffendheid PROFIELEN Betrouwbaarheid TRANSACTIES Controleer- baarheid GEGEVENS Doelmatigheid WEBPLEKKEN Burger, Bestuurder en Ambtenaar: de drie dimensies van de keten.

5 Convenant Hergebruiksmogelijk- heden per gemeente Besluitvormingsvoor- stel per gemeente Publikatie van alg. leerervaringen

6 Wat niet We hebben het niet over DE architectuur: die bestaat niet Ook al heet het architectuur van de ICT ‘Architectuur’ van de gereedschapskist het maximaal haalbare

7 Wat wel VLIEGWIEL: Met ketensamenhang mogelijkheden tot overzicht,vergelijk- baarheid en her- bruikbaarheid TUSSEN gemeenten verkennen DERAILLEUR: mogelijkheden tot maatwerk per BINNEN (gemeentelijke)keten verkennen.

8 Werkwijze:content en community Content: 100 keten-vragen: Visie Strategie Architectuur Infrastructuur Community

9 Aanpak Haagse “methode” aanscherpen Inventariseren inhoud Selecteren tools Ordening naar VSAI Vragenlijst Selectie “sparring partners” Inventariseren en analyseren gem.documenten Gesprekken met gem. kontaktpersonen (fysiek en virtueel) Workshops/presentaties Visie/Strategie- formulering Verkenning afzonderlijke bouwstenen Architectuur/ Infrastructuur PM:korte doorlooptijd

10 IEDERE GEMEENTE EIGEN SNELHEID DELFT: sinds 1998 keten-strategie EMMEN: nieuwe organisatie, open begin EDE: van jaarplan naar strategie DEN HAAG: de onderlinge afhankelijk- heden in de keten aangescherpt

11 Leerervaringen Delft Vanaf 1998 al ervaring met keten-strategie (KIS I en KIS II en burger@delft.nl )burger@delft.nl Tot 2002 standaardisatie, vanaf 2002 digitalisering dienstverlening Producten worden snel gedigitaliseerd 2004 halverwege:herorientatie op nieuwe inzichten en witte vlekken Bijdrage “open informatieketen”: gestructureerde methode en voorbeelden om tot hernieuwing te komen in korte doorlooptijd

12 Leerervaringen Emmen Haagse aanpak compleet Te smalle interpretatie van strategie DE architectuur bestaat niet Gehele organisatie betrekken Weinig ICT-houvast in bestaande beleidsteksten Tools essentieel Niet model alleen: ook beginnen met realisatie onderdelen Onderlinge afhankelijkheid schakels nog onvoldoende Directe toepasbaarheid visie/strategie groot Directe toepasbaarheid archit/infrastr vergt nadere uitwerking Langere adem Zorg voor goede beheersstructuur Opdrachtgeversschap

13 Leerervaringen Ede Goed voorbeeld doet goed volgen Praktische invuling noodzakelijk Simpel,overzichtelijk en eenvoudig toepasbaar Koppeling politieke doelen en praktische tools Specifieke situatie gemeente(groeimodel/ roadmap) Bereidheid hergebruik/delen van ervaringen groot Wel makkelijk maken: eenvoudige beschikbaarheid tools en teksten Focus op innovators bemoedigend Beperkte middelen Roadmap belangrijk voor communicatie en prioritering

14 Leerervaringen Den Haag Herbevestiging waarde aanpak vanuit geheel Geheel wel erg veel Nut aanscherping Ketensamenhang/herdefiniering schakels Hergebruik resultaten andere gemeenten Resultaat: Functioneel Ontwerp Keten

15 Leerervaringen Algemeen De “open keten” benadering is een bruikbaar instrument, omdat het een totaal-overzicht biedt van de activiteiten en onderdelen die nodig zijnvoor het opzetten van een volwaardige digitale dienstverlening.Op basis daarvankan ook gericht gezocht worden naar (her)bruikbare oplossingen elders.Daarnaast vergemakkelijkt de ketenbenadering de communicatie over de rol en inzet van ICT en maakt het keuzevraagstukken inzichtelijk.

16 Rapportage www.informatieketen. nl Mindmap voor het geheel Samenvatting als publicatie van aanpak en leerervaringen

17 Advies Vertaal verkenningen van content in “vliegwiel” en “ derailleur” Richt een community op bijvoorbeeld: www.goegemeente.nl


Download ppt "Hergebruik in de informatieketen. Een verkenning naar de mogelijkheden van hergebruik van aandachtspunten en bouwstenen uit de ICT strategie van 4 gemeenten."

Verwante presentaties


Ads door Google