De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Openbaring 6 De preek gaat over: Dankdag, hoe lang nog? Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 67: 1, 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Openbaring 6 De preek gaat over: Dankdag, hoe lang nog? Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 67: 1, 3."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Openbaring 6 De preek gaat over: Dankdag, hoe lang nog? Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 67: 1, 3 Voorganger: ds. Jeroen Sytsma

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 67: 1, 3....

3 Psalm 67: 1, 3

4

5 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 3 Dank: Gewas en Arbeid Zingen:Psalm 104: 3, 8 Lezen + Overdenking: Openbaring 6 Zingen:Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Dank: dat we bidden kunnen … Zingen:Gezang 69 (GK 18) Stil gebed Dank: onze grote wereld Zingen:Gezang 71 (NG 40) (canon) Dank: onze kleine wereld

6 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 3 Dank: Gewas en Arbeid Zingen:Psalm 104: 3, 8 Lezen + Overdenking: Openbaring 6 Zingen:Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Dank: dat we bidden kunnen … Zingen:Gezang 69 (GK 18) Stil gebed Dank: onze grote wereld Zingen:Gezang 71 (NG 40) (canon) Dank: onze kleine wereld

7 Psalm 104: 3, 8

8

9 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 3 Dank: Gewas en Arbeid Zingen:Psalm 104: 3, 8 Lezen + Overdenking: Openbaring 6 Zingen:Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Dank: dat we bidden kunnen … Zingen:Gezang 69 (GK 18) Stil gebed Dank: onze grote wereld Zingen:Gezang 71 (NG 40) (canon) Dank: onze kleine wereld

10 .... Openbaring 6 1 Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ 2 Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet. 3 Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’ De eerste zes zegels

11 .... Openbaring 6 4 Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. 5 Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. 6 Te midden van de vier wezens hoorde ik iets

12 .... Openbaring 6 als een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’ 7 Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’ 8 Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en

13 .... Openbaring 6 verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren. 9 Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. 10 Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen

14 .... Openbaring 6 die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’ 11 Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben.

15 .... Openbaring 6 12 Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. 13 De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. 14 De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats.

16 .... Openbaring 6 15 Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! 17 Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’

17 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 3 Dank: Gewas en Arbeid Zingen:Psalm 104: 3, 8 Lezen + Overdenking: Openbaring 6 Zingen:Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Dank: dat we bidden kunnen … Zingen:Gezang 69 (GK 18) Stil gebed Dank: onze grote wereld Zingen:Gezang 71 (NG 40) (canon) Dank: onze kleine wereld

18 .... Openbaring 6 Dankdag in een turbulente tijd …

19 .... Openbaring 6 Als christen leven op drie niveaus: een wereld om voor te bidden een wereld om voor te danken de nieuwe wereld die komt

20 .... Openbaring 6 1. In de hemel klinkt: Hoe lang nog Heer? - Wie stellen die vraag? → Martelaren vragen om recht

21 .... Openbaring 6 2. In de hemel klinkt: Hoe lang nog Heer? – Waarom stellen ze die vraag? → Ongeduld!

22 .... Openbaring 6 2. In de hemel klinkt: Hoe lang nog Heer? – Waarom stellen ze die vraag? → Ongeduld! → Uitzien naar het oordeel

23 .... Openbaring 6 3. In de hemel klinkt: Hoe lang nog Heer? – Hoe krijgen ze antwoord? wit gewaad belofte

24 .... Openbaring 6 3. In de hemel klinkt: Hoe lang nog Heer? – Hoe krijgen ze antwoord? Extra tijd: → oefen jezelf in dankbaarheid

25 .... Openbaring 6 3. In de hemel klinkt: Hoe lang nog Heer? – Hoe krijgen ze antwoord? vooruitblik voor de oordeelsdag

26 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 3 Dank: Gewas en Arbeid Zingen:Psalm 104: 3, 8 Lezen + Overdenking: Openbaring 6 Zingen:Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Dank: dat we bidden kunnen … Zingen:Gezang 69 (GK 18) Stil gebed Dank: onze grote wereld Zingen:Gezang 71 (NG 40) (canon) Dank: onze kleine wereld

27 Gezang 119: 3, 4 (GK 32)

28

29 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 3 Dank: Gewas en Arbeid Zingen:Psalm 104: 3, 8 Lezen + Overdenking: Openbaring 6 Zingen:Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Dank: dat we bidden kunnen … Zingen:Gezang 69 (GK 18) Stil gebed Dank: onze grote wereld Zingen:Gezang 71 (NG 40) (canon) Dank: onze kleine wereld

30 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 3 Dank: Gewas en Arbeid Zingen:Psalm 104: 3, 8 Lezen + Overdenking: Openbaring 6 Zingen:Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Dank: dat we bidden kunnen … Zingen:Gezang 69 (GK 18) Stil gebed Dank: onze grote wereld Zingen:Gezang 71 (NG 40) (canon) Dank: onze kleine wereld

31 ... Gezang 69 a (GK 18)

32 ... Gezang 69 b (GK 18)

33 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 3 Dank: Gewas en Arbeid Zingen:Psalm 104: 3, 8 Lezen + Overdenking: Openbaring 6 Zingen:Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Dank: dat we bidden kunnen … Zingen:Gezang 69 (GK 18) Stil gebed Dank: onze grote wereld Zingen:Gezang 71 (NG 40) (canon) Dank: onze kleine wereld

34 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 3 Dank: Gewas en Arbeid Zingen:Psalm 104: 3, 8 Lezen + Overdenking: Openbaring 6 Zingen:Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Dank: dat we bidden kunnen … Zingen:Gezang 69 (GK 18) Stil gebed Dank: onze grote wereld Zingen:Gezang 71 (NG 40) (canon) Dank: onze kleine wereld

35 ... Gezang 71, canon, drie groepen, groep 1 zingt 3x

36 .... Dank: onze kleine wereld Zingen:Gezang 68: 1, 3 (GK 25) Collecte Zingen:Gezang 79: 1, 2 (GK 13) Zegen

37 .... Dank: onze kleine wereld Zingen:Gezang 68: 1, 3 (GK 25) Collecte Zingen:Gezang 79: 1, 2 (GK 13) Zegen

38 Gezang 68: 1, 3 (GK 25)

39

40 .... COLLECTE Is de collecte voor noodhulp Liberia De strijd tegen Ebola Na de collecte zingen we: Gezang 79: 1, 2 (GK 13)

41 Noodhulp Liberia De strijd tegen Ebola

42 Liberia rouwt Ebola verspreidt zich razendsnel. Bijna 5000 mensen zijn overleden. Meer dan 10.000 mensen zijn besmet. 70 procent van de besmette mensen overlijdt.

43 Preventie is van levensbelang ZOA richt zich op: Voorlichting. Het uitdelen van chloor, zeep en emmers. Opsporen en onderzoeken van mensen die contact hebben gehad met patiënten.

44 ZOA-team werkt keihard 223.000 mensen bereikt met informatie. 3.732 emmers en 43.705 stukken zeep uitgedeeld. 100 contact tracers bezoeken en checken mensen die in aanraking zijn geweest met patiënten. Fotobijschrift diap - Arial 12 pt

45 Aantal besmettingen stijgt snel ‘Alles wordt steeds duurder: water, chloor, emmers en vervoer. We zijn erg bang. Ik bid tot God om te vragen of deze ziekte mag stoppen.’ Antoinette Nyannie, voorlichter in Monrovia

46 Leef mee met Liberia Bid voor de zieken en hun naasten, voor de hulpverleners en voor een einde aan deze ziekte. Geef zodat hulpverleners kunnen blijven helpen. Blijf betrokken via: www.zoa.nl/noodhulp- liberia

47 Bedankt voor uw steun!

48 .... COLLECTE Is de collecte voor noodhulp Liberia De strijd tegen Ebola Na de collecte zingen we: Gezang 79: 1, 2 (GK 13)

49 ...

50 ...

51 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....


Download ppt "We lezen: Openbaring 6 De preek gaat over: Dankdag, hoe lang nog? Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 67: 1, 3."

Verwante presentaties


Ads door Google