De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actiegroep Velserbroek-Oost Inspreken op procedures woonvisie, structuurvisie en woningbouw Velserbroek 25 november 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actiegroep Velserbroek-Oost Inspreken op procedures woonvisie, structuurvisie en woningbouw Velserbroek 25 november 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Actiegroep Velserbroek-Oost Inspreken op procedures woonvisie, structuurvisie en woningbouw Velserbroek 25 november 2003

2 Procedures staan centraal Geen open vizier naar bevolking Besluitvorming Communicatie en participatie Gelijke behandeling wijken Conclusies

3 Geen open vizier naar bevolking Geen vertrouwen in openbaarheid gemeente ten aanzien van plannen –Bouwplannen op een eerdere door de gemeente bestempeld buffergebied/groenzone –Alleen informatie via indirecte kanalen (via krant en via de Provincie d.m.v. het streekplan Noord-Holland Zuid) –Ruimte voor externe ‘wilde’ plannen (VSV- de heer van Bodegraven(*)) anders bekeken dan meningen ‘gewone bevolking’. Plannen worden thans bestudeerd binnen de in ontwikkeling zijnde structuurvisie –Bevolking dus teveel buitenspel in meepraten en informeren

4 Besluitvorming Twijfel over de wijze waarop raadsleden worden geïnformeerd en besluitvorming tot stand komt –Te gemakkelijk ingestemd met streekplan Nood- Halland Zuid: dus volgens wethouder Romeyn ingestemd met verplaatsen rode contourlijn en dus met bebouwing (400 woningen: hoe bewust is dit accoord gesloten?) –De woonvisie (dus met 400 woningen) verdwijnt in de la (welke??) in afwachting van de structuurvisie en de bevolking staat buiten spel. –Stemt dit overeen met uw keuzes?

5 Participatie wijkplatform Wijkplatform is nu enige die de woonvisie in handen heeft, leggen dit passief terzijde en wachten op meer definitieve structuurvisie –Is dit een democratisch gekozen mechanisme? –Wijkplatform is geen actieve participant met de bevolking –Gemeente vindt dit echter een comfortabel mechanisme om via de wijkwethouder de opinie van het wijkplatform op zijn minst te kunnen beïnvloeden –Gemeente ontdoet zich van directe verantwoordelijkheid en verschuilt zich achter de wijkplatforms

6 Participatie wijkplatform Wethouders Bal en Romeyn verschuilen zich openlijk achter dit mechanisme –Actiegroep Velserbroek-Oost wordt niet gezien als een partij, terwijl de groep zichzelf wel openstelt voor elke vorm van overleg –Er worden meer dan 400 huishoudens vertegenwoordigd! –Met dit ondemocratische mechanisme wordt elke inhoudelijke discussie vermeden, terwijl plannen in welke vorm dan ook, verder worden uitgewerkt.

7 Gelijke behandeling wijken Velserbroek wordt opvallend anders behandeld, wellicht veroorzaakt door de minder hecht en sociaal samenhangende bevolking –IJmuiden en Velsen-Noord ervaren wel uitgebreide participatie trajecten waar de bevolking wèl een stem heeft –In Velserbroek moet het kennelijk makkelijk mogelijk zijn om zonder overleg 400 extra woningen neer te zetten –De toekomstvisie op de wijken op de noord-zuid as gaat kennelijk niet op voor Velserbroek

8 Conclusies Wat vragen wij van u? –Duidelijke besluitvormings procedures –Open en eerlijke twee richtingen communicatie –Niet verschuilen achter wijkplatform, hiervan de rol opnieuw bezien –Wegen vinden om naar de bevolking te luisteren –Gelijke behandeling van alle wijken –Ons zien als serieuze vertegenwoordiging van de bevolking in Velserbroek ten aanzien van visie aangaande ontwikkelingen in de wijk

9 Actiegroep Velserbroek-Oost –Voor meer informatie kunt u bellen met Lidwina Wever, tel.: 023-5376887 of kijk op onze website: www.home.zonnet.nl/infovelserbroek


Download ppt "Actiegroep Velserbroek-Oost Inspreken op procedures woonvisie, structuurvisie en woningbouw Velserbroek 25 november 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google