De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KWALITEITSZORG IN INTERNATEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "KWALITEITSZORG IN INTERNATEN"— Transcript van de presentatie:

1 KWALITEITSZORG IN INTERNATEN
STUDIEDAG 11 OKTOBER 2002 DWORP Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

2 TOELICHTING BIJ DE DOELSTELLINGEN VAN DEZE DAG
Diane Jacobs Gaby Tersago Helmar Vyverman Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

3 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
DOELSTELLING A Inzicht verwerven in wat een kwaliteitszorgsysteem voor internaten kan zijn en hoe jullie eraan kunnen werken Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

4 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
DOELSTELLING B Ervaringen opdoen met werkwijzen die jullie kunnen gebruiken in internaten wanneer je gaat werken aan de kwaliteit van je internaat Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

5 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
CONCREET Weinig theorie Verschillende werkvormen om beter inzicht te verwerven in kwaliteitszorg Nieuw? Heel wat zaken zal je herkennen! Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

6 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
CONCREET Moderatoren nemen de leiding van de werkmomenten hebben een bundel zijn vooraf geïnformeerd Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

7 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
CONCREET Voormiddag 2 opdrachten 12.10 uur: toelichting Middagpauze mekaars werk bekijken Namiddag 1 opdracht 15.00 uur: wat nu? Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

8 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
CONCREET Mijn taak: ondersteuning Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

9 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02

10 KWALITEITSZORG Toelichting bij het thema
Duiding van de werkopdrachten Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

11 INTERNATEN MOETEN ZELF INSTAAN
VOOR DE VORMGEVING VAN EEN EIGEN BELEID Daartoe moet je goed kunnen evalueren (en moet je zicht hebben op de mogelijkheden én op de hinderpalen) Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

12 EEN INTERNAAT IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR
DE KWALITEIT VAN HAAR DIENSTVERLENING Daartoe moet je bereid zijn dingen te verbeteren en/of te vernieuwen waar nodig Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

13 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
WAT IS KWALITEIT? Kwaliteit (veelomvattend begrip) is subjectief evolueert is manipuleerbaar Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

14 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
WAT IS KWALITEITSZORG? NIET: een lijstje maken en afpunten WEL: het doen, werken aan en zorg dragen voor de kwaliteit van een goede werking Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

15 SITUERING VAN KWALITEITSZORG
Verschillende systemen… ... Een gezond principe Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

16 INTERNE KWALITEITSZORG
1) kijken naar wat goed loopt behouden 2) wat kan beter? verbeteren Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

17 DE KWALITEITSDRIEHOEK
Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

18 ESSENTIEEL VOOR KWALITEITSZORG uit het contactblad voor internaten
duidelijke doelen efficiënt en effectief gebruik van de middelen teamwork en overleg toenemende professionaliteit gemotiveerde mensen Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

19 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
Het komt er niet bij Het is een andere manier om naar je werking / dienstverlening te kijken “Het zit tussen je oren.” Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

20 ESSENTIEEL VOOR KWALITEITSZORG
Daartoe is een mentaliteitsverandering nodig niet de zoveelste enquête maar de resultaten hebben gevolgen voor de toekomstige werking van hun internaat Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

21 ZELFEVALUATIE uit het contactblad voor internaten
“Voor de aanvang van elk schooljaar wordt dan ook voor elke werking een evaluatie gemaakt van het voorbije schooljaar. Elk opvoedersteam staat stil bij de probleemsituaties in het internaat om remediërend voor de toekomst te kunnen werken.” Hoe doen jullie het? Hoe kan het rendabeler? Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

22 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
ZELFEVALUATIE géén nieuw gegeven occasioneel systematisch durven voor de spiegel gaan staan! zowel voor de beheerder als voor het team (feedback geven en krijgen) een unieke kans om als team samen te werken!!! een hulpmiddel voor kwaliteitsbeleid Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

23 ZELFEVALUATIE definitie naar prof. dr. P. Van Petegem, UIA
Een proces, in hoofdzaak geïnitieerd door het internaat zelf, waarbij welgekozen participanten op een systematische wijze het functioneren van het internaat beschrijven en beoordelen Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

24 ZELFEVALUATIE definitie naar prof. dr. P. Van Petegem, UIA
met het oog op het nemen van initiatieven in het kader van (aspecten van de) algehele internaat(beleids)ontwikkeling Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

25 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
ZELFEVALUATIE Voorbereiding = belangrijkste fase het begrip verhelderen en ook het doel ervan een zo groot mogelijk draagvlak creëren Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

26 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
VOORDELEN Beleid van het internaat wordt verhelderd: waar we naartoe willen? Duidelijkheid over wat goed loopt welke klachten er zijn waar vernieuwing nodig is wàt je moet verbeteren Kans tot samenwerking Het is de keuze van de betrokkenen Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

27 DUIDING VAN DE OPDRACHTEN
Is het belangrijk zicht te hebben op de verwachtingen? Waarom? Hoe heb je je gevoeld tijdens het samen bouwen van het muurtje? Waarom doen we deze oefening? Welk verband is er tussen opdracht 1 en 2? Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

28 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02

29 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
HOE GAAT HET NU VERDER? Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

30 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
WAT NU? de resultaten van alle werkmomenten worden verzameld en in een geheel gegoten (= basis voor een zelfevaluatie-instrument) diegenen die willen kunnen morgen reeds aan de slag met één van de werkopdrachten, dan toegespitst op het eigen internaat Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

31 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
REGIONALE DAGEN Doel: Vervolg op de studiedag tijd voor vragen en bedenkingen tijd om de eerste versie van een instrument te becommentariëren en zodoende te verfijnen tijd om het aan te vullen met organisatorische aspecten Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

32 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.02
REGIONALE DAGEN tijd om te reflecteren over hoe de internen één en ander kunnen waarnemen (= basis voor een bevraging bij hen) Studiedag: Kwaliteitszorg internaten

33 DANK VOOR JE MEDEWERKING!
Studiedag: Kwaliteitszorg internaten


Download ppt "KWALITEITSZORG IN INTERNATEN"

Verwante presentaties


Ads door Google