De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.021 KWALITEITSZORG IN INTERNATEN STUDIEDAG 11 OKTOBER 2002 DWORP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.021 KWALITEITSZORG IN INTERNATEN STUDIEDAG 11 OKTOBER 2002 DWORP."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.021 KWALITEITSZORG IN INTERNATEN STUDIEDAG 11 OKTOBER 2002 DWORP

2 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.022 TOELICHTING BIJ DE DOELSTELLINGEN VAN DEZE DAG Diane Jacobs Gaby Tersago Helmar Vyverman

3 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.023 DOELSTELLING A zInzicht verwerven in wat een kwaliteitszorgsysteem voor internaten kan zijn en hoe jullie eraan kunnen werken

4 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.024 DOELSTELLING B zErvaringen opdoen met werkwijzen die jullie kunnen gebruiken in internaten wanneer je gaat werken aan de kwaliteit van je internaat

5 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.025 CONCREET zWeinig theorie zVerschillende werkvormen om beter inzicht te verwerven in kwaliteitszorg zNieuw? Heel wat zaken zal je herkennen!

6 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.026 CONCREET zModeratoren ynemen de leiding van de werkmomenten yhebben een bundel yzijn vooraf geïnformeerd

7 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.027 CONCREET Voormiddag y2 opdrachten y12.10 uur: toelichting Middagpauze mekaars werk bekijken Namiddag 1 opdracht 15.00 uur: wat nu?

8 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.028 CONCREET zMijn taak: ondersteuning

9 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.029

10 10 KWALITEITSZORG Toelichting bij het thema Duiding van de werkopdrachten

11 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0211 INTERNATEN MOETEN ZELF INSTAAN Daartoe moet je goed kunnen evalueren VOOR DE VORMGEVING VAN EEN EIGEN BELEID (en moet je zicht hebben op de mogelijkheden én op de hinderpalen)

12 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0212 EEN INTERNAAT IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR Daartoe moet je bereid zijn dingen te verbeteren en/of te vernieuwen waar nodig DE KWALITEIT VAN HAAR DIENSTVERLENING

13 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0213 WAT IS KWALITEIT? zKwaliteit (veelomvattend begrip) yis subjectief yevolueert yis manipuleerbaar

14 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0214 WAT IS KWALITEITSZORG? zNIET: yeen lijstje maken en afpunten zWEL: yhet doen, ywerken aan en yzorg dragen voor de kwaliteit van een goede werking

15 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0215 SITUERING VAN KWALITEITSZORG zVerschillende systemen… y…y… y…y… y... zEen gezond principe

16 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0216 2)wat kan beter? verbeteren INTERNE KWALITEITSZORG 1)kijken naar wat goed loopt behouden

17 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0217 DE KWALITEITSDRIEHOEK

18 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0218 ESSENTIEEL VOOR KWALITEITSZORG uit het contactblad voor internaten zduidelijke doelen zefficiënt en effectief gebruik van de middelen zteamwork en overleg ztoenemende professionaliteit z…z… zgemotiveerde mensen

19 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0219 KWALITEITSZORG zHet komt er niet bij zHet is een andere manier omnaar je werking / dienstverlening te kijken z“Het zit tussen je oren.”

20 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0220 ESSENTIEEL VOOR KWALITEITSZORG zDaartoe is een mentaliteitsverandering nodig zniet de zoveelste enquête zmaar de resultaten hebben gevolgen voor de toekomstige werking van hun internaat

21 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0221 ZELFEVALUATIE uit het contactblad voor internaten “Voor de aanvang van elk schooljaar wordt dan ook voor elke werking een evaluatie gemaakt van het voorbije schooljaar. Elk opvoedersteam staat stil bij de probleemsituaties in het internaat om remediërend voor de toekomst te kunnen werken.” Hoe doen jullie het? Hoe kan het rendabeler?

22 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0222 ZELFEVALUATIE zgéén nieuw gegeven durven voor de spiegel gaan staan! zowel voor de beheerder als voor het team (feedback geven en krijgen) een unieke kans om als team samen te werken!!! een hulpmiddel voor kwaliteitsbeleid occasioneelsystematisch

23 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0223 ZELFEVALUATIE definitie naar prof. dr. P. Van Petegem, UIA zEen proces, zin hoofdzaak geïnitieerd door het internaat zelf, zwaarbij welgekozen participanten zop een systematische wijze zhet functioneren van het internaat zbeschrijven en beoordelen

24 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0224 ZELFEVALUATIE definitie naar prof. dr. P. Van Petegem, UIA zmet het oog op het nemen van initiatieven zin het kader van (aspecten van de) algehele internaat(beleids)ontwikkeling

25 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0225 ZELFEVALUATIE Voorbereiding = belangrijkste fase yhet begrip verhelderen en ook het doel ervan yeen zo groot mogelijk draagvlak creëren

26 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0226 VOORDELEN zBeleid van het internaat wordt verhelderd: waar we naartoe willen? zDuidelijkheid over ywat goed loopt ywelke klachten er zijn ywaar vernieuwing nodig is ywàt je moet verbeteren zKans tot samenwerking zHet is de keuze van de betrokkenen

27 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0227 DUIDING VAN DE OPDRACHTEN zIs het belangrijk zicht te hebben op de verwachtingen? Waarom? zHoe heb je je gevoeld tijdens het samen bouwen van het muurtje? zWaarom doen we deze oefening? zWelk verband is er tussen opdracht 1 en 2?

28 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0228

29 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0229 KWALITEITSZORG HOE GAAT HET NU VERDER?

30 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0230 WAT NU? zde resultaten van alle werkmomenten worden verzameld en in een geheel gegoten (= basis voor een zelfevaluatie-instrument) zdiegenen die willen kunnen morgen reeds aan de slag met één van de werkopdrachten, dan toegespitst op het eigen internaat

31 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0231 REGIONALE DAGEN Doel: Vervolg op de studiedag ztijd voor vragen en bedenkingen ztijd om de eerste versie van een instrument te becommentariëren en zodoende te verfijnen ztijd om het aan te vullen met organisatorische aspecten

32 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0232 REGIONALE DAGEN ztijd om te reflecteren over hoe de internen één en ander kunnen waarnemen (= basis voor een bevraging bij hen)

33 Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.0233 DANK VOOR JE MEDEWERKING!


Download ppt "Studiedag: Kwaliteitszorg internaten 11.10.021 KWALITEITSZORG IN INTERNATEN STUDIEDAG 11 OKTOBER 2002 DWORP."

Verwante presentaties


Ads door Google