De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfsprocessen en commerciële functies Inkoop: management en control (1)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfsprocessen en commerciële functies Inkoop: management en control (1)"— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfsprocessen en commerciële functies Inkoop: management en control (1)

2 Wat is inkoop? betreft alle activiteiten waarvoor een factuur ontvangen wordt gericht op het managen van leveranciersrelaties met als doel: verzekeren van toeleveringen consistentie in kwaliteit kostreductie product innovatie efficientie verbetering Geen shopping

3 3 Toenemend belang inkoop in organisaties Oorzaken: Toenemende internationale concurrentie Snel wisselende technologiën Toenemende eisen afnemers Gevolgen voor de inkoopfunctie: Heroriëntering op inkoopbeleid = strategisch leveranciers management Heroriëntering op eigen activiteiten = outsourcing management

4 Het Inkoopprocesmodel (Van Weele)

5 Inkoopprocesmodel: gedetailleerd - Vastleggen expeditie proces - Expeditie - 'Trouble- shooting' -Vendor rating & evaluatie - Vastleggen bestelroutine - Uitwerken bestelroutines - Orderafhandeling - Bestelling Proces rol Elementen Docu- menten - Concept contract - Contract expertise - Onderhandelings expertise - Contract -Verzekeren adequate leveranciers selectie -Voorselectie leveranciers -Aanvraag offertes -Voorstel leverancier selectie Bepalen specificatie - functionele specificatie Technische aanpassingen Inbreng lever- ancier’s kennis - - - - - Functionele specificatie Norm/spec. control Specificeren Selecteren Contracteren BestellenBewaken Nazorg en evaluatie -Leverprestatie registratie -Leverancier prestatie evaluatie -Afhandelen contractuele problemen - Vendor balanced score card - Vendor ranking

6 6 7 - 6 Case Chaos bij Telecom −Opdracht 1: Maak een analyse van de problemen die er spelen. −Opdracht 2: Kom met voorstellen hoe de problemen op te lossen.

7 Het Racewagenmodel

8 8 Het Klantwaardeprofiel (Tracey & Wiersema)

9 Trends in inkoopmanagement en control −Coördinatie van inkoopbehoeften binnen ondernemingen met diverse vestigingen = centraal versus decentraal −Global sourcing en offshoring. −Integratie van inkoop en leveranciers in productontwikkeling = early supplier involvement −Reciprociteitafspraken en compensatieverplichtingen (JSF). −Duurzaam inkopen = maatschappelijk verantwoord ondernemen 9

10 Drie vormen van inbedding van de inkoopfunctie −Gecentraliseerd Strategische en tactische inkoopbeslissingen worden centraal gemaakt. Operationele beslissingen bij werkmaatschappijen Lange termijn afspraken met vaste leveranciers −Gedecentraliseerd Meestal in organisaties met divisie structuur met winst/verlies verantwoordelijkheid Mn als er weinig synergie is tussen inkoopgoederen van verschillende BU’s −Hybride Vooral interessant als basisgoederen voor verschillende BU’s/werkmaatschappijen het zelfde zijn Levert meer uniformiteit en onderhandelingsmacht op 10

11 Keuze tussen centrale en decentrale inkooporganisatie 11 gecentraliseerdgedecentraliseerd gemeenschappelijkheid inkoopbehoeften ↑↓ geografische spreiding ↓↑ machtconcentratie in toelevermarkt ↑↓ besparingspotentieel ↑↓ benodigde expertise ↑↓ mate van prijsstabiliteit ↑↓ klantwensen mbt productspecificaties ↓↑

12 Nadenkertje Er komt een nieuwe inkoopmanager. Aan wie moet deze rapporteren/verantwoording afleggen: 1.Financieel manager 2.Productie manager 3.Logistieke manager Elk van de genoemde opties rapporteert op het zelfde hierarchische niveau. Wat zijn voor/nadelen van elk van de drie opties? Welke optie heeft uw voorkeur? 12

13 Decision Making Unit (DMU) en sourcing teams −rollen in de dmu −gatekeeper −beinvloeder −beslisser −koper −user Decision-making units (DMUs) Decision-making units (DMUs) zijn groepen van personen in een organistie die betrokken zijn bij aankoopbeslissingen Wat is de rol van de controller in dergelijke teams?

14 Functionele betrokkenheid in high-tech organisaties

15 Casus inkoopmanagement eigen organisatie percentage inkoopuitgaven tov totale omzet/budget inkoopkosten: kosten tbv het inkoopproces (mensen en middelen) Inkoopbeleid (wat?) inkooporganisatie (wie en waar?) inkoopprocessen (hoe?) Basale vragen: Wordt inkoop in voldoende mate als een bedrijfsproces gemanaged? Worden de leveranciers (relaties) in voldoende mate gemanaged? Maw Is inkoop in control?

16 Strategisch leveranciers management: Inkoopfoliomatrix van Kraljic

17 17 Typologie van Marktvormen (Van Weele,1990)

18 Dutch Windmill (Philips/Purspective) H L L H Relatie waarde Relatie kosten

19 Inkoopresultaatmeting

20 Casus Leveranciers- managementsysteem −Aantal leveranciers aan de poort −Wat voor soort leveranciers zijn dat? −Is er een database met leveranciersinformatie? −Wat zou er in een dergelijke database moeten staan? −Welke rol speelt de controler hierbij?

21 Harink’s Purchasing Intelligence System


Download ppt "Bedrijfsprocessen en commerciële functies Inkoop: management en control (1)"

Verwante presentaties


Ads door Google