De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verhoging rendementen en Rapport cie. Veerman Prof. dr. Jan Janssens Faculteit Sociale Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verhoging rendementen en Rapport cie. Veerman Prof. dr. Jan Janssens Faculteit Sociale Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen."— Transcript van de presentatie:

1 Verhoging rendementen en Rapport cie. Veerman Prof. dr. Jan Janssens Faculteit Sociale Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen

2 Verhoging rendementen Definitie rendement Waarom? Het eerste jaar: BSA en andere maatregelen Wat in B2 en B3? Wat in master?

3 Definitie rendement Percentage studenten dat de bacheloropleiding in vier jaar afrondt na toegelaten te zijn tot het tweede studiejaar Dus wel of niet behaald hebben propedeuse speelt geen rol Geen duidelijke definitie masterrendement

4 Streefcijfers en realiteit Landelijk 70%; RU 80% Realiteit: -FSW61% -PWO74% -CW72% -CAOS65% -SOCIOLOGIE57% -PSYCHOLOGIE53% -KI25%

5 Financiering tot 2010 Masterdiploma: ca. 2670 euro Bachelordiploma: ca. 5350 euro Eerste jaar inschrijving: ca. 2000 euro Totaal aantal ingeschreven studenten: ca.650 euro per student

6 Financiering nu 1695 euro voor: -Elke bekostigde student in B1 -Elke bekostigde student in B2 -Elke bekostigde student in B3 -Elk bachelordiploma -Elke bekostigde masterstudent -Elk masterdiploma

7 Voorbeelden niet bekostigde student HBO-instromer Eerst een of meer jaren andere opleiding gevolgd Vierde- en ouderejaars zonder bachelordiploma Masterstudent die langer dan een jaar over de master doet In FSW ca. 40% niet bekostigd Toch onderwijsdeelnemers

8 HBO-instroom Selectie Collegegeld Kortere schakelprogramma’s HBO-minor Standpunt Veerman

9 Bindend Studie Advies (BSA) Minder dan 40 EC in eerste jaar, einde studie BSA gerechtvaardigd indien: -Goede studiebegeleiding -Studeerbaar programma -Duidelijke voorlichting en eisen

10 Studiebegeleiding Mentorgroepen Gesprekken over arbeidsmarktorientatie, studiekeuze en studiegedrag Studentvolgsysteem Uitbreiding aantal studieadviseurs Tussentijds advies

11 Studeerbaarheid Minstens 10-12 EC kleinschalig onderwijs Minimaal 15 uur contacttijd per week Goede spreiding tentamens Controle op kwaliteit toetsen Gesprekken met docenten om toepassing Wet Posthumus tegen te gaan

12 Duidelijke voorlichting en eisen Voorlichting in VO en eerste jaar Tussentijdse digitale oefentoetsen en feedback Inschrijven voor cursus betekent inschrijven voor tentamen Niet deelnemen aan tentamen of resultaat lager dan drie, geen herkansing Invoering tussentijdse toetsen (model Utrecht)?

13 Het mannenprobleem Rendement mannen FSW: 28% Rendement vrouwen FSW: 67% Oplossingen: -Meer mannelijke onderwerpen -Meer mannen in EEN mentorgroep -Meer mannelijke begeleiders mentorgroep

14 B2 en B3 Eenmaal toegelaten tot B2, hoe bereik je dat die studenten de bachelor in vier, liefst drie jaar afronden? Hoe voorkom je langstudeerders? Oplossingen: -Goede studiebegeleiding -Studeerbaar en aantrekkelijk programma -Duidelijke voorlichting en eisen

15 Studiebegeleiding Voortzetting mentorgroepen in B2 en B3 Studentvolgsysteem met alerts en gesprekken

16 Studeerbaarheid B2 en B3 Minstens 10-12 EC kleinschalig onderwijs Uitbreiding contacttijd Goede spreiding tentamens Controle op kwaliteit toetsen Gesprekken met docenten om toepassing Wet Posthumus tegen te gaan Afhankelijkheid van onderdelen tegengaan? Meer toepassingsgericht en beleidsgericht onderwijs? Meer keuzevrijheid? Brede bacheloropleiding?

17 Duidelijke voorlichting en eisen Voorlichting in B2 en B3 Tussentijdse digitale oefentoetsen en feedback invoeren? Inschrijven voor cursus betekent inschrijven voor tentamen Niet deelnemen aan tentamen of resultaat lager dan drie, geen herkansing? Invoering tussentijdse toetsen (model Utrecht)?

18 Rendement master Doorstroom naar master Instroom van buitenaf Master in EEN jaar

19 Doorstroom naar master Moet toenemen bij MAW Meer beleidsgericht en toepassingsgericht onderwijs Duidelijk onderscheid researchmaster en eenjarige master Profilering master Model psychologie en model PWO: wat is wijsheid? Combinatie PSY en PWO? Minder scriptie en stage, meer inhoudelijke vakken?

20 Instroom van buitenaf Profilering van masterprogramma’s Engelstalige masters Voorlichting in buitenland

21 Master in EEN jaar Meer monitoring Duidelijke eisen en deadlines bij stage en scriptie Meer keuzemogelijkheden Doorlichten programma’s

22 Cie. Veerman Te weinig deelname aan HO Te veel uitval Te laag rendement Te weinig uitdaging talent Te weinig flexibiliteit in stelsel Te weinig ouderen naar HO Te weinig internationalisering

23 Oplossing Differentiatie in: -Structuur onderwijsstelsel -Profiel van instellingen -Onderwijsaanbod

24 Structuur onderwijsstelsel Binaire stelsel handhaven; onderzoek- versus beroepsorientatie Bij UNI onderzoek en academische vorming centraal Moeilijk vanwege massaliteit Daarom meer selectie en kleinere universiteiten Kwaliteit onderwijs HBO te gering en te weinig link met onderzoek Invoeren Associate Degree

25 Differentiatie tussen instellingen Te veel van hetzelfde in onderwijs en onderzoek Profilering van instellingen nodig

26 Differentiatie in onderwijsaanbod Selectie Brede opleidingen Geen versnippering Stapelen mogelijk maken Minder (omvangrijke) schakelprogramma’s Arrangementen Leven Lang Leren Deeltijdonderwijs

27 Aanbevelingen Zie Samenvatting Consequenties voor FSW

28 1. Selectie in hele HO Meer motivatie, minder uitval, hoger rendement Wenselijk bij FSW? Welk selectie-instrument? Samenwerking met HBO?

29 2. Profilering Welk type instelling wil RU zijn? Op welke doelgroepen gericht? Accent op onderzoek of onderwijs? Stel vooral onderzoek bij RU centraal: -Gedrags- en maatschappijwetenschappen -Selectie van op onderzoek gerichte studenten -Afspraken met HBO over professionele masters -Accent op academisering van HBO-opleidingen in plaats van HBO-isering van universitaire opleidingen

30 3. Meer missiegebonden en minder studentgebonden financiering Prestatie-indicatoren ontwikkelen en op basis daarvan financieren Kiest RU voor onderzoek: publicaties en promoties Wat betreft onderwijs: rendementen en extern beoordeelde kwaliteit onderwijs op basis NVAO-criteria

31 4. Investeren in onderzoek Wel keuzes maken: b.v. speerpunten BSI en DCC. Bij NISCO nog minder duidelijk Meer toepassingsgericht onderzoek in HBO

32 5. Invoer Associate Degree Korte HBO-opleidingen Arbeidsmarktkwalificatie Doorstroommogelijkheid naar HBO

33 6. Nieuwe arrangementen masteropleidingen Meer differentiatie Researchmaster bij UNI Professionele master meer samenwerking UNI met HBO: b.v. ALPO Minder (omvangrijke) schakelprogramma’s Onderwijsrechten i.v.m. Leven Lang Leren Meer tijd tussen einde bachelor en begin master Langere masteropleidingen

34 7. Eenduidige titulatuur Master = master, ongeacht waar behaald (HBO of UNI) Idem bachelor = bachelor Instellingen kiezen toevoeging, b.v.: -Bsc -Msc - bachelor of education - master applied science

35 8. Kies een duidelijk profiel Type onderwijs Onderwijs of onderzoek Stoot minder goede onderdelen af

36 9. Meer aandacht voor onderwijs Varieteit aan leertracten Ook kortere trajecten Brede bachelor en/of propedeuse Geen onnodige barrieres Meer samenwerking met HBO Internationalisering

37 10. Investeer in kwalificaties van personeel Loopbaanbeleid Scholing Carrieretracks voor onderwijs en onderzoek

38 Beleidsvragen voor faculteit Zetten we vooral in op onderwijs of onderzoek? Voor welke onderzoeksspeerpunten en onderwijsspeerpunten kiezen we? Welke gevolgen heeft dat voor de organisatie van ons onderwijs en onderzoek? Hoe gaan we studenten selecteren? Hoe kunnen we onze masters profileren? Kiezen we voor meer brede bacheloropleidingen of voor bachelors met een startkwalificatie op de arbeidsmarkt? Wat doen we met de HBO-instroom en schakelprogramma’s? Gaan we meer met HBO samenwerken?


Download ppt "Verhoging rendementen en Rapport cie. Veerman Prof. dr. Jan Janssens Faculteit Sociale Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen."

Verwante presentaties


Ads door Google