De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting keuzes klas 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting keuzes klas 2"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting keuzes klas 2
Het Hooghuis locatie Stadion Thilly Janssen, decaan onderbouw Dennis Snoeks, decaan bovenbouw

2 Te maken keuzes dit jaar:
Leerwegkeuze basis / kader / gemengd-theoretisch ISP Keuze InterSectoraal Programma Keuze bijbehorend vakkenpakket ISP betekent tussen twee sectoren. Brede orientatie. Voorkomen van foute keuzes voor MBO. Bewustere keuze; wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. ISP wordt de opvolger van Talententijd.

3 Beroepsgericht programma klas 3 BREED
4 uur per week Theorie Praktijk Huiswerk 6 modules van 6 weken Oriëntatie voor klas 4

4 ISP-oriëntatie in modules
Technologie & Commercie module 1: Metaal / Installatietechniek & commercie module 2: Handel & Techniek module 3: Wonen & commercie module 4: Techniek, Voeding & Commercie module 5: Motorvoertuigen & mobiliteit module 6: ICT & elektro Dit houdt in: Ontwerpen, maken en in de markt zetten. Welke technieken gebruik je voor je product. Vervoer en ICT horen hier ook bij. Activiteit: Werknemer is veel in de werkplaats of op een locatie werkzaam. Wat kan er verdiend worden aan dit product.

5 ISP-oriëntatie in modules
Dienstverlening & Technologie module 1: Verzorging & techniek module 2: Verpleging & revalidatie module 3: Onderwijs & opvang module 4: Laboratorium & Groen module 5: Landbouw & techniek module 6: Dienstverlening & ICT Dit houdt in: Verplegen en verzorgen van mensen. Zorgen voor kinderen in onderwijs en werken als onderzoeker. Techniek staat in dienst van de zorg. Activiteit: Werken in de verpleging, kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs zijn belangrijk.

6 ISP-oriëntatie in modules
Commercie & Dienstverlening module 1: Toerisme & vrije tijd module 2: Horeca in bedrijf module 3: Dienstverlening & administratie module 4: Wellness & gezondheid module 5: Facilitaire ondersteuning module 6: Dier & verzorging Dit houdt in: Het organiseren van activiteiten: gericht op de uiterlijke en innerlijke verzorging van de mens. Je gaat voor commercie: de economische kant. Activiteit: Je vindt het leuk om commercieel te denken en bezig te zijn met cijfers; uitgaven/inkomsten. Je hebt hierbij een dienstverlenende instelling. Commercie kom je overal tegen: winkels, horeca, toerisme, overheid enz.

7 ISP-oriëntatie in modules
Vervolg in leerjaar 4 voor alle bovenstaande richtingen module 1, 2 en 3: werken aan een totaalopdracht die binnen de twee sectoren valt Presentatie sectorwerkstuk januari module 4: examenvoorbereiding

8 Sectorverplichte vakken
Elke uitstroomvariant kent 2 sectorverplichte vakken. Technologie en Commercie: Tech: Wiskunde of NASK 1 Com: Economie of Duits of Wiskunde Dienstverlening en Technologie: Tech: Wiskunde of NASK 1 Dienst: Biologie of Aardrijkskunde of Geschiedenis of Wiskunde of Maatschappijleer 2 Commercie en Dienstverlening: Com: Economie of Duits of Wiskunde Dienst: Biologie of Aardrijkskunde of Wiskunde of Geschiedenis of Maatschappijleer 2 Bij deze dia gebruikt de mentor het stencil dat uitgedeeld is aan de ouders. Er staat ook een voorbeeld op. Dit stencil is belangrijk omdat wij graag willen dat elke leerling ook elke sector afgedekt heeft met een verplicht vak. Dit is niet noodzakelijk, maar voor het behalen van het einddiploma wel de meest veilige weg.

9 Algemene vakken Nederlands 3 uur Maatschappijleer 1 1 uur Engels 3 uur
Gym uur Loopbaanoriëntatie 1 uur Drama 1 uur Tekenen 1 uur Cult. Kunstz. Vorming 1 uur

10 Gemeenschappelijk deel
Alle leerlingen in klas 3 volgen de lessen in het gemeenschappelijk deel Nederlands Tekenen CKV Engels Maatschappijleer LOB en mentorles Lichamelijk oefening Drama 0 PAKKET 1 0 PAKKET 2 0 PAKKET 3 0 PAKKET 4 ISP KEUZE 0 Technologie en Commercie 0 Dienstverlening en Technologie 0 Commercie en Dienstverlening 0 Technologie en Commercie 0 Dienstverlening en Technologie 0 Technologie en 0 Commercie en Commercie en VAKKENPAKKETKEUZE Wiskunde NaSk 1 NaSk 2 Economie Kies 1 vak uit 2: 0 Duits 0 Biologie Biologie Kies 1 vak uit 3: 0 Geschiedenis 0 Aardrijkskunde Kies 2 vakken uit 3: Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Bij deze dia gebruikt de mentor het stencil, dat alle ouders hebben gekregen. De mentor kan vanuit het ISP naar het vakkenpakket gaan of andersom.

11 Beroepsgericht programma klas 3 SMAL
10 uur per week Theorie Praktijk Huiswerk 10 uur per week praktijk. Daarom een vak minder in de derde klas.

12 Vorm & Ambacht, Theater en SDV
Vorm en Ambacht & Theater op locatie West Sport, Dienstverlening en Veiligheid op locatie Stadion(basis,kader en gemengd theoretisch) 12

13 Algemene vakken SDV Klas 3 Theater en Vorm & Ambacht
Nederlands uur Nederlands 3 uur Engels uur Engels 3 uur Project SDV uur Mentoraat 1 uur Coaching uur Maatschappijleer 1 1 uur LO uur Maatschappijleer 2* 2 uur Les/Leiding geven uur LO 1 uur Theorie SDV uur Wiskunde* 3 uur Zwemmen uur Economie uur Vorm & Ambacht Biologie uur tweedimensionaal uur Maatschappijleer uur driedimensionaal werk 3 uur Wiskunde uur grafisch werk 3 uur Daarnaast 40 uur stage Theater: per leerjaar dans/muziek 4 uur spel 2 uur product 4 uur * keuzevak 13

14 0 SDV 0 Theater 0 Vorm & Ambacht ISP Commercie & Dienstverlening
Gemeenschappelijk deel Nederlands CKV Engels LOB Maatschappijleer 1 Lichamelijke Oefening Nederlands CKV Engels LOB Engels LOB ISP Commercie & Dienstverlening VAKKENPAKKETKEUZE Wiskunde Economie Biologie Maatschappijleer 2 Duits Kies 1 vak uit 2: 0 Wiskunde 0 Maatschappijleer 2 Bij deze dia gebruikt de mentor het stencil, dat aan de ouders is uitgedeeld. Deze pakketten bestaan al uit 6 examenvakken (+Ned en Eng) dus aan het einde van klas 3 valt er niets meer te kiezen.

15 DOORSTROOM HAVO MONDRIAAN
Pakket 1: Natuur en Gezondheid / Natuur en Techniek + biologie Pakket 2: Natuur en Gezondheid / Natuur en Techniek Pakket 3: Economie en Maatschappij / Cultuur en Maatschappij + Duits Pakket 4: Cultuur en Maatschappij + Duits Kijk goed welke vakken bij welke profielen verplicht zijn i.v.m. definitieve eindexamenpakket VMBO Deze dia is nieuw: mentoren let op; er zijn leerlingen die nu al weten graag naar de Havo te willen. Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk dat zij goed kijken naar het vakkenpakket voor de Havo van het Mondriaan. Dit krijgen ze vanavond ook mee!!!

16 Oriënteren in richting naar keuze
Het hele jaar door Oriënteren in richting naar keuze Tot 6 februari 2015 Adviezen van alle docenten in SOM Positief/Negatief/Twijfelachtig 17 dec en 7 januari vanuit TAT orientatie gehad. Daarnaast nog op 20 januari met een aantal leerlingen een Technisch bedrijf bezocht. 2A Spierings Kranen. Adviezen worden gegeven t/m 9 februari. De adviezen kunnen meegenomen worden tijdens de LVV en rapportvergaderingen. Ook gebruikt de mentor deze gesprekken als de leerling op gesprek komt voor zijn/haar keuze. 16

17 Mentorgesprekken Na de oriëntatiedag: Mentorgesprek over keuze
februari en maart Resultaat: Leerling komt tot de keuze van: InterSectoraal Programma Vakkenpakket / Handtekening ouders De mentor van 2A begint na 9 februari met de gesprekken. Tijdens de LBL uren op donderdag worden leerlingen uitgenodigd. Eventueel nog op een ander uur; dinsdag het 1e uur. Keuze gaat op stencil mee naar huis met een begeleidende brief en komt zo snel mogelijk weer terug. Uiterlijk 1 april moet de keuze bekend zijn van alle tweede-klassers.

18 In de 3e klas: Schooljaar 2015-2016
augustus 2015: 6/7 theoretische vakken. Start lessen InterSectoraal Programma in de gekozen richting.

19 In de 4e klas schooljaar 2016-2017
EINDEXAMEN in 2017 6 theoretische vakken 1 InterSectoraal Programma LET OP: 2016–2017 Rekentoets en afgestemd examen Nederlands. Eindcijfers Nederlands en Rekenen ten minste 5 en 6 CE-onderdelen gemiddeld 5.5 of hoger Zo als het er nu naar uitziet wordt de Rekentoets echt ingevoerd. Nederlands zit al in het examen Nederlands verweven.

20 Informatie voor de ouders
1. via onze site: powerpoint van deze avond 2. via It’s Learning: Talententijd klas Powerpoints ISP en modules Portfolio: reflectieverslagen talententijd Deze dia geeft extra info voor de ouders/ouders deelgenoot maken van dit proces. Op onze site staat de powerpoint van deze avond. 2. Via It’s Learning: Bij Talententijd klas 2/loopbaanorientatie powerpoint over ISP en modules Portfolio; leerlingen hebben reflectieverslagen gevuld.

21 VEEL SUCCES!! Start van de gesprekken over vakkenpakketkeuze met de mentor februari / maart 2015 1 april = UITERSTE DATUM definitieve vakkenpakket- en ISP keuze Bespreek de komende tijd met uw kind goed deze keuze door!! Deze powerpoint wordt aan u allen toegestuurd via de mail. (postboxen legen) Ook komt hij op de site onder het kopje ‘Ouders’


Download ppt "Voorlichting keuzes klas 2"

Verwante presentaties


Ads door Google