De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Stadion Thilly Janssen, decaan onderbouw Dennis Snoeks, decaan bovenbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Stadion Thilly Janssen, decaan onderbouw Dennis Snoeks, decaan bovenbouw."— Transcript van de presentatie:

1 1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Stadion Thilly Janssen, decaan onderbouw Dennis Snoeks, decaan bovenbouw

2 2 Te maken keuzes dit jaar:  Leerwegkeuze  basis / kader / gemengd-theoretisch  ISP  Keuze InterSectoraal Programma  Keuze bijbehorend vakkenpakket

3 3 Beroepsgericht programma klas 3 BREED Beroepsgericht programma klas 3 BREED  4 uur per week  Theorie  Praktijk  Huiswerk  6 modules van 6 weken  Oriëntatie voor klas 4

4 ISP-oriëntatie in modules Technologie & Commercie module 1: Metaal / Installatietechniek & commercie module 2: Handel & Techniek module 3: Wonen & commercie module 4: Techniek, Voeding & Commercie module 5: Motorvoertuigen & mobiliteit module 6: ICT & elektro Dit houdt in: Ontwerpen, maken en in de markt zetten. Welke technieken gebruik je voor je product. Vervoer en ICT horen hier ook bij. Activiteit: Werknemer is veel in de werkplaats of op een locatie werkzaam. Wat kan er verdiend worden aan dit product.

5 ISP-oriëntatie in modules Dienstverlening & Technologie module 1: Verzorging & techniek module 2: Verpleging & revalidatie module 3: Onderwijs & opvang module 4: Laboratorium & Groen module 5: Landbouw & techniek module 6: Dienstverlening & ICT Dit houdt in: Verplegen en verzorgen van mensen. Zorgen voor kinderen in onderwijs en werken als onderzoeker. Techniek staat in dienst van de zorg. Activiteit: Werken in de verpleging, kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs zijn belangrijk.

6 ISP-oriëntatie in modules Commercie & Dienstverlening module 1: Toerisme & vrije tijd module 2: Horeca in bedrijf module 3: Dienstverlening & administratie module 4: Wellness & gezondheid module 5: Facilitaire ondersteuning module 6: Dier & verzorging Dit houdt in: Het organiseren van activiteiten: gericht op de uiterlijke en innerlijke verzorging van de mens. Je gaat voor commercie: de economische kant. Activiteit: Je vindt het leuk om commercieel te denken en bezig te zijn met cijfers; uitgaven/inkomsten. Je hebt hierbij een dienstverlenende instelling. Commercie kom je overal tegen: winkels, horeca, toerisme, overheid enz.

7 ISP-oriëntatie in modules Vervolg in leerjaar 4 voor alle bovenstaande richtingen module 1, 2 en 3: werken aan een totaalopdracht die binnen de twee sectoren valt. Presentatie sectorwerkstuk januari module 4: examenvoorbereiding

8 8 Sectorverplichte vakken Elke uitstroomvariant kent 2 sectorverplichte vakken.  Technologie en Commercie:  Tech: Wiskunde of NASK 1  Com: Economie of Duits of Wiskunde  Dienstverlening en Technologie:  Tech: Wiskunde of NASK 1  Dienst: Biologie of Aardrijkskunde of Geschiedenis of Wiskunde of Maatschappijleer 2  Commercie en Dienstverlening:  Com: Economie of Duits of Wiskunde  Dienst: Biologie of Aardrijkskunde of Wiskunde of Geschiedenis of Maatschappijleer 2

9 9 Algemene vakken Algemene vakken Nederlands 3 uur Maatschappijleer 1 1 uur Engels 3 uur Gym 2 uur Loopbaanoriëntatie 1 uur Drama1 uur Tekenen 1 uur Cult. Kunstz. Vorming 1 uur

10 Gemeenschappelijk deel Alle leerlingen in klas 3 volgen de lessen in het gemeenschappelijk deel Nederlands Tekenen CKV Engels Maatschappijleer 1 LOB en mentorles Lichamelijk oefening Drama ISP KEUZE 0 Technologie en Commercie 0 Dienstverlening en Technologie 0 Commercie en Dienstverlening ISP KEUZE 0 Technologie en Commercie 0 Dienstverlening en Technologie ISP KEUZE 0 Technologie en Commercie 0 Dienstverlening en Technologie 0 Commercie en Dienstverlening ISP KEUZE Commercie en Dienstverlening 0 PAKKET 10 PAKKET 20 PAKKET 30 PAKKET 4 VAKKENPAKKETKEUZE Wiskunde NaSk 1 NaSk 2 Economie Kies 1 vak uit 2: 0 Duits 0 Biologie VAKKENPAKKETKEUZE Wiskunde NaSk 1 NaSk 2 Biologie Kies 1 vak uit 3: 0 Duits 0 Geschiedenis 0 Aardrijkskunde VAKKENPAKKETKEUZE Wiskunde Economie Biologie Kies 2 vakken uit 3: 0 Duits 0 Geschiedenis 0 Aardrijkskunde VAKKENPAKKETKEUZE Economie Biologie Duits Geschiedenis Aardrijkskunde

11 Beroepsgericht programma klas 3 SMAL 10 uur per week  10 uur per week  Theorie  Praktijk  Huiswerk

12 12 Vorm & Ambacht, Theater en SDV  Vorm en Ambacht & Theater op locatie West  Sport, Dienstverlening en Veiligheid op locatie Stadion(basis,kader en gemengd- theoretisch)

13 13 Algemene vakken Algemene vakken SDV Klas 3 Theater en Vorm & Ambacht Nederlands 3 uur Nederlands 3 uur Engels 3 uur Engels3 uur Project SDV 4 uur Mentoraat1 uur Coaching 1 uur Maatschappijleer 11 uur LO 4 uur Maatschappijleer 2* 2 uur Les/Leiding geven 2 uur LO1 uur Theorie SDV 1 uur Wiskunde*3 uur Zwemmen 1 uur Economie 3 uur Vorm & Ambacht Biologie 3 uur tweedimensionaal 4 uur Maatschappijleer 2 3 uur driedimensionaal werk3 uur Wiskunde 3 uur grafisch werk3 uur Daarnaast 40 uur stageTheater: per leerjaar dans/muziek4 uur per leerjaar dans/muziek4 uur spel2 uur product4 uur * keuzevak

14 0 SDV0 Theater0 Vorm & Ambacht ISP Commercie & Dienstverlening ISP Commercie & Dienstverlening ISP Commercie & Dienstverlening VAKKENPAKKETKEUZE Wiskunde Economie Biologie Maatschappijleer 2 VAKKENPAKKETKEUZE Duits Economie Biologie Kies 1 vak uit 2: 0 Wiskunde 0 Maatschappijleer 2 VAKKENPAKKETKEUZE Duits Economie Biologie Kies 1 vak uit 2: 0 Wiskunde 0 Maatschappijleer 2 Gemeenschappelijk deel Gemeenschappelijk deel Nederlands CKV Engels LOB Maatschappijleer 1 Lichamelijke Oefening Nederlands CKV Engels LOB Lichamelijke Oefening Maatschappijleer 1 Nederlands CKV Engels LOB Lichamelijke Oefening Maatschappijleer 1

15 Pakket 1: Natuur en Gezondheid / Natuur en Techniek + biologie Pakket 2: Natuur en Gezondheid / Natuur en Techniek Pakket 3: Economie en Maatschappij / Cultuur en Maatschappij + Duits Pakket 4: Cultuur en Maatschappij + Duits Kijk goed welke vakken bij welke profielen verplicht zijn i.v.m. definitieve eindexamenpakket VMBO DOORSTROOM HAVO MONDRIAAN

16 16 Oriënteren in richting naar keuze Tot 6 februari 2015 Adviezen van alle docenten in SOM Positief/Negatief/Twijfelachtig Het hele jaar door

17 17 Mentorgesprekken Na de oriëntatiedag: Mentorgesprek over keuze februari en maart Resultaat: Leerling komt tot de keuze van:  InterSectoraal Programma  Vakkenpakket / Handtekening ouders

18 18 In de 3 e klas: Schooljaar 2015-2016 augustus 2015:  6/7 theoretische vakken.  Start lessen InterSectoraal Programma in de gekozen richting.

19 19 In de 4 e klas schooljaar 2016-2017 EINDEXAMEN in 2017 6 theoretische vakken 1 InterSectoraal Programma LET OP: 2016–2017  Rekentoets en afgestemd examen Nederlands.  Eindcijfers Nederlands en Rekenen ten minste 5 en 6  CE-onderdelen gemiddeld 5.5 of hoger

20 20 Informatie voor de ouders  1. via onze site: powerpoint van deze avond  2. via It’s Learning: - Talententijd klas 2 - Powerpoints ISP en modules - Portfolio: reflectieverslagen talententijd

21 VEEL SUCCES!! Start van de gesprekken over vakkenpakketkeuze met de mentor februari / maart 2015 1 april = UITERSTE DATUM definitieve vakkenpakket- en ISP keuze Bespreek de komende tijd met uw kind goed deze keuze door!!


Download ppt "1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Stadion Thilly Janssen, decaan onderbouw Dennis Snoeks, decaan bovenbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google