De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK 473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: br. J. Blom (preeklezen) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: br. R. Braakman De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 12 Oktober 9 30 kinderclub

5 Deze week zijn jarig: 12 oktober:zr Renske Bondt Bastiaan Herfst br Pieter Pontier zr Sigrid van de Riet-Hovenga 13 oktober:zr Cora Ellen 15 oktober:br Marco van Pijkeren 16 oktober:zr Carina Verschelling 17 oktober:br Ard van Harten 18 oktober:Pepijn Herfst Jacolien Sytsma

6 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK 473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

7 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK 473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK 473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

10 Gezang 36, Gz5: 1, 2, 3 1 O allerhoogste Majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de heemlen hebt tot uwen troon, wij roepen U, in uwen Zoon, die voor ons heeft genoeggedaan, als onzen Vader needrig aan.

11 Gezang 36, Gz5: 1, 2, 3 2 Geheiligd word' Uw Naam, o geef, dat elk, waar hij op aarde leev', die vadernaam erkennen moog', uw deugden roeme hemelhoog; Dat elk als kind aan U gelijk' en in zijn doen uw beeltnis blijk'.

12 Gezang 36, Gz5: 1, 2, 3 3 Uw koninkrijk koom' toch, o Heer' o, werp de troon des satans neer; regeer ons door uw Geest en Woord; uw lof word' eens alom gehoord en d' aarde met uw vrees vervuld, totdat G' uw rijk volmaken zult.

13 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK 473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

14 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK 473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

15 Gezang 36, Gz5: 6, 7, 8 6 Vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snood uw eer; de boosheid kleeft ons altijd aan: wie onzer zou voor U bestaan, had Jezus niet voor ons geleên? Wij schelden kwijt die ons misdeên.

16 Gezang 36, Gz5: 6, 7, 8 7 Leid ons in geen verzoeking ooit, Verberg voor ons Uw aanzicht nooit! Gij weet het, onze kracht is klein; De driften veel, en 't hart onrein. Wat wordt er van ons in dien staat, O Vader, zo Gij ons verlaat?

17 Gezang 36, Gz5: 6, 7, 8 8 Verlos ons uit des bozen macht; Bescherm, en sterk ons door Uw kracht Wij zijn toch zwak, Zijn sterkt' is groot; Dus zijn w' elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij, Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.

18 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK 473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

19 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK 473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

20 Gezang 23 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp, Uw woord is een licht, Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

21 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK 473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

22 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK 473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

23 Psalm 115: 1 - 8 1 Allen Niet ons, o HEER, maar uw naam geef de eer, om al uw goedertierenheid, o HEER, om al uw trouw en zegen. Waarom toch zouden heidenen met spot minachtend vragen: Waar is nu hun God? Hij is hun toch genegen?

24 Psalm 115: 1 - 8 2 Allen Hij, onze God, bewoond het hemels licht. Daar heeft Hijzelf zijn hoge toorn gesticht. Hij doet naar zijn behagen. Hun goden zijn van zilver en van goud, slechts mensenwerk, zodat wie op hen bouwt, vergeefs om hulp zou vragen.

25 Psalm 115: 1 - 8 3 Vrouwen Hun afgod heeft een mond, die nimmer spreekt. Hij heeft wel ogen, maar het zien ontbreekt, een neus, maar kan niet ruiken. Hij heeft wel oren, maar kan niets verstaan, wel voeten, maar hij kan er niet mee gaan, gaan hand kan hij gebruiken.

26 Psalm 115: 1 - 8 4 Vrouwen Geen zwak geluid zelfs komt er uit zijn keel. Zij die hem maken, krijgen als hun deel aan hem gelijk te wezen. Daarom zal ieder die op hem vertrouwt en heel zijn toekomst op een afgod bouwt, zijn einde moeten vrezen.

27 Psalm 115: 1 - 8 5 Mannen Maar Israël, vertrouw gij op de HEER. Hij is hun hulp, hun schild en al hun eer. Hij zal zijn volk gedenken. Aärons huis, vertrouw op God, de HEER, Hij is hun hulp, hun schild en al hun eer. Hij zal zijn zegen schenken.

28 Psalm 115: 1 - 8 6 Mannen Vertrouw op God, gij die de HERE vreest, want Hij is steeds hun hulp en schild geweest. heel Israël ten zegen. Aärons huis zal rijk gezegend zijn. Waar men Hem vreest, ontvangen groot en klein die zegen op hun wegen.

29 Psalm 115: 1 - 8 7 Allen De HERE zal u en uw nageslacht vermeerderen in aantal en in macht. Gezegend zij uw leven. De HERE, die de hemel en de aard' geschapen heeft en die sindsdien bewaart, zal u zijn zegen geven.

30 Psalm 115: 1 - 8 8 Allen De hemel is de hemel van de HEER. De aarde heeft Hij tot zijn lof en eer de mensen eens gegeven. In 't stille graf brengt niemand Hem nog eer. Maar wij, wij zullen prijzen onze HEER van nu aan heel ons leven.

31 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK 473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

32 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

33 LvdK 473: 1, 2, 3, 4, 5 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

34 LvdK 473: 1, 2, 3, 4, 5 3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. 4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

35 LvdK 473: 1, 2, 3, 4, 5 5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil'ge Geest er woon'.

36 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

37 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

38 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

39 LvdK 320: 1, 3, 4 1 Zingt een nieuw lied voor God de Here en weest van harte zeer verblijd. God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid. Hij heeft de hand en het verstand gezegend voor het werk, de bouw van Christus' kerk.

40 LvdK 320: 1, 3, 4 3 God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw. Dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw. Maar niet met steen en hout alleen is 't grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan.

41 LvdK 320: 1, 3, 4 4 De Heil'ge Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit. De Vader zelf wil tot ons spreken en elk verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij en maak ons vrij in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom!

42 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

43 Gezang 182E 4-stemmig

44 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK 473:1 - 5 LvdK320:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

45 HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! Gevluchte Noord-Koreaanse broeders en zusters hebben nu een nieuwe manier gevonden om het Evangelie naar Noord-Korea te brengen: via usb-sticks. Daarom zamelt de SDOK (stichting de ondergrondse kerk) zoveel mogelijk usb’s in om die te vullen met de Bijbel, bijbelstudies en christelijke liederen. De usb’s gaan vervolgens naar Zuid-Korea, van waaruit ze via luchtballonnen boven Noord-Korea verspreid worden. Heeft u gebruikte (of nieuwe) usb-sticks die u wilt afstaan voor dit bijzondere project? Achterin de kerk staat een doos klaar om zoveel mogelijk usb-sticks te verzamelen. Daarnaast is er een dringende oproep om voor deze actie te bidden. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt!bidden Meer informatie op www.sdok.nl/usbwww.sdok.nl/usb

46 Jongerendienst (Micha)zondag 19 oktober 2014 ‘Gerechtigheid zit hem in de kleine dingen.’ Lidwinakerk Best Raadhuisstraat 209 Tijd: 16.30 uur WELKOM!


Download ppt "Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang36:1, 2, 3 Gezang36:6, 7, 8 Gezang23: 1 Petrus1:22 - 2: 12 Psalm115:1 - 8 1 Petrus2:4, 5 LvdK."

Verwante presentaties


Ads door Google