De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CROWDFUNDING VAN EEN ZONNEPANELENINSTALLATIE OP HET GEMEENTEHUIS VAN DE GEMEENTE NEDER-BETUWE IN OPHEUSDEN INFORMATIE MEMORANDUM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CROWDFUNDING VAN EEN ZONNEPANELENINSTALLATIE OP HET GEMEENTEHUIS VAN DE GEMEENTE NEDER-BETUWE IN OPHEUSDEN INFORMATIE MEMORANDUM."— Transcript van de presentatie:

1 CROWDFUNDING VAN EEN ZONNEPANELENINSTALLATIE OP HET GEMEENTEHUIS VAN DE GEMEENTE NEDER-BETUWE IN OPHEUSDEN INFORMATIE MEMORANDUM

2

3 Informatie Memorandum Stichting Green Crowd (een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Arnhem, Nederland) Dit informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 1.500 leningen van minimaal EUR 10,- per stuk hierna te noemen ‘Leningen’ Totaal EUR 15.000,- Tegenpartij Green Spread InEnergie BV Juli 2012 Stichting Green Crowd is ter zake van de aanbieding van de Obligaties niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

4 Inhoudsopgave 1.Definities 2.Belangrijke informatie 3.Inleidende samenvatting 4.Risicofactoren 5.Kerngegevens van de obligaties 6.Zonne-energie 7.Beschrijving van het project Opheusden 8.Obligatie-uitgifte door de uitgevende instelling 9.Voornaamste financiële informatie 10.Fiscale aspecten 11.Juridische aspecten 12.Adressenlijst 13.Beschikbare informatie Bijlagen

5 1.Definities Aanvangsdatum Aflossingsdatum AFM Bijlage Boekjaar Euro Hoofdsom Informatiememo- randum de dag waarop de Lening aanvangt; de vastgestelde aflossingsdatum van de lening; de Stichting Autoriteit Financiële Markten, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam; een bijlage bij dit Informatiememorandum; het boekjaar van de Uitgevende Instelling, welke gelijk is aan het kalenderjaar; euro, het wettelijk betaalmiddel van de Europese Monetaire Unie; de nominale waarde van een Lening; dit informatiememorandum, inclusief alle Bijlagen; Jaarstukken kW kWh Lening de jaarrekening van de Uitgevende Instelling, met inbegrip van de balans en de winst- en verliesrekening, een vermogensmutatie-overzicht, een kasstroomoverzicht, de grondslagen voor financiële verslaggeving en de toelichting daarop, alsmede het verslag over enig Boekjaar; Kilowatt, een eenheid van vermogen; Kilowattuur, een eenheid van arbeid of van energie; de lening in hoofdsom groot EUR 15.000,-, verstrekt door Stichting Green Crowd (als leninggever) aan de Uitgevende Instelling (als leningnemer) ten behoeve van het project; De hierna gedefinieerde begrippen beginnen met een hoofdletter en hebben in dit Informatiememorandum, tenzij uit de context uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, de betekenis die daaraan is toegekend. Definities in enkelvoud worden geacht mede de meervoudsvorm en definities in meervoud worden geacht mede het enkelvoud te bevatten.

6 1.Definities Leningsovereen- komst de overeenkomst inzake de Lening d.d. XXX tussen Stichting Green Crowd en de Uitgevende Instelling;

7 2.Belangrijke informatie


Download ppt "CROWDFUNDING VAN EEN ZONNEPANELENINSTALLATIE OP HET GEMEENTEHUIS VAN DE GEMEENTE NEDER-BETUWE IN OPHEUSDEN INFORMATIE MEMORANDUM."

Verwante presentaties


Ads door Google