De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IntegriteitsRegister Zorgaanbieders Informatiebijeenkomst 26 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IntegriteitsRegister Zorgaanbieders Informatiebijeenkomst 26 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 IntegriteitsRegister Zorgaanbieders Informatiebijeenkomst 26 november 2014

2 Doel sessie In een vroeg stadium informeren over ontwikkeling register (van belang voor zorgaanbieders, maar geen impact op ICT) Aandachtspunten voor pilot en communicatie

3 Agenda Overwegingen voor ontwikkeling register Het register De pilot Bespreekpunten: - aandachtspunten pilot - aandachtspunten communicatie

4 Overwegingen voor ontwikkeling register

5 Vooraf Zorg in Nederland is goed Merendeel zorgaanbieders te goeder trouw Gedeeld belang: zorgverzekeraars én zorgaanbieders staan beiden voor een integere zorg

6 Waarom screenen? Wet- en regelgeving schrijft screenen voor: Wet financieel toezicht Protocol Verzekeraars & Criminaliteit Zorgverzekeraars willen weten met wie zij zaken doen

7 Waarom gezamenlijk? “We screenen allemaal individueel, kunnen we (zorgverzekeraars) dat niet beter organiseren?”

8 Conclusies vooronderzoek Zorgverzekeraars screenen zorgaanbieders nu ook al en maken daarbij gebruik van dezelfde bronnen Door samenwerken wordt het proces van screenen efficiënter ingericht: gegevens uit diverse bronnen samen in één register Laat beoordeling informatie bij individuele verzekeraar

9 Voordelen zorgaanbieders Zorgaanbieders hoeven de informatie die in het IRZ verzameld wordt, niet separaat aan te leveren aan zorgverzekeraars Zorgaanbieders dragen bij aan een integere beroepsgroep

10 Het register

11 IRZ Informatie over zorgpartijen vanuit diverse bronnen

12 IRZ Op zichzelfstaand nieuw register (niet onderbrengen in AGB) Feitelijke informatie uit diverse bronnen (die al worden gebruikt) worden real-time opgehaald (dus niet vastgelegd) Beoordeling informatie door individuele zorgverzekeraar Doel: Integriteit sector zoveel mogelijk waarborgen

13 Bronnen AGB-informatie zorgpartijen (onderneming/vestiging/zorgverlener) Kamer van Koophandel (KvK) BIG-register BAG-web Kadaster Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) Experian Insolventieregister (IR) Verklaring omtrent gedrag (VOG) Externe Verwijzingen Register (EVR) Concrete, openbare feiten (vonnis/arrest, handhavingsbesluit NZa, mediabericht)

14 Protocollering Uitwerking van Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars en Wbp Voorleggen aan CBP Uniforme maatregel voor Vektis en zorgverzekeraars over gebruik register Privacyreglement voor zorgaanbieders

15 Uniforme maatregel Zv maakt op basis van informatie eigen afweging en boordeelt of er risico’s zijn Zv besluit zakelijke relatie met zorgaanbieder al dan niet aan te gaan/te continueren Zv besluit of er beheersmaatregelen nodig zijn en zo ja, welke Beveiliging en geheimhouding

16 Privacyreglement Weten welke gegevens worden verzameld Informatieplicht over opname in register Recht op inzage Recht op correctie is niet aan de orde, doordat gegevens realtime uit diverse bronnen worden opgehaald (zorgaanbieders worden verwezen naar oorspronkelijke bron)

17 Planning Protollering is gestart, eind maart 2015 klaar Bouw: jan – mrt 2015 Communicatie zorgaanbieders en zorgverzekeraars: doorlopend Pilot: apr – jul 2015 Evaluatie: aug 2015

18 De pilot

19 Pilotgroep Vanaf april 2015 pilot met groep zorgaanbieders Groep zorgaanbieders is breed, betreft meerdere beroepsgroepen in een bepaalde periode Zorgverzekeraars gebruiken informatie voor werkprocessen

20 Evaluatie/besluitvorming Rapportage vermeldingen en raadplegingen IRZ Beoordelen of informatie van toegevoegde waarde is Besluit voor vervolg

21 Bespreekpunten Aandachtspunten pilot? Aandachtspunten communicatie?

22 Bedankt voor aandacht!


Download ppt "IntegriteitsRegister Zorgaanbieders Informatiebijeenkomst 26 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google