De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. A.H. van der Velden Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. H. van Hemmen (Ede) 16:30 voorganger: ds. A.H. van der Velden De collecte is bestemd voor de diaconie, onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden.

4 Agenda 21 februari22:30Catharina-nacht 22 februari9:30Kinderclub

5 Deze week zijn jarig: 18 februari:Isa de Groot 20 februari:S. Issa

6 Werkbezoek zendingsprojecten India van Kerken in het Zuiden en van Classis Dordrecht/Gorinchem Vanaf 11 tot en met 20 februari bezoeken Ko Jansen en Joost Sytsma (Kerken in het Zuiden) en Pieter Messelink (DVN) onder meer de Reformed Presbyterian Church of India en Presbyterian Theological Seminary in DehraDun. Vanaf 21 februari tot en met 5 maart bezoeken Tjerk Medemblik en Quintijn Schenkel (Classis Dordrecht/Gorinchem) en Jakolien Meas (DVN) onder meer de Reformed Presbyterian Church of North East India

7 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

8 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

11 Psalm 80: 1, 10 1 O herder, die uw volk wilt leiden, als schapen Israël wilt weiden, die Jozef als uw kudde hoedt, verhoor ons, HERE, wees ons goed. Gij, die uw troon op cherubs sticht, verschijn ons in uw blinkend licht.

12 Psalm 80: 1, 10 10 Doe ons uw kracht ten leven blijken, dan zullen Wij van U niet wijken. Dan wordt uw naam door ons geëerd, o HEER, die alle ding regeert. Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht.

13 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

14 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

15 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

16 Psalm 95: 1, 2, 3 1 Komt, laat ons juichen voor de HEER, een lofzang zingen, Hem ter eer, met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, de rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten.

17 Psalm 95: 1, 2, 3 2 De HEER is groot, een God vol kracht, een Vorst in majesteit en macht ver boven elke god verheven. De diepste plaats is in zijn hand, van Hem zijn bergen, zee en land, Hij heeft ze hun bestaan gegeven.

18 Psalm 95: 1, 2, 3 3 Komt, knielen wij voor God, die leeft, voor Hem, die ons geschapen heeft: Hij wil ons als zijn kudde weiden. Och, hoort toch heden naar zijn stem, u bent zijn schapen, volgt dan Hem: zijn hand slechts kan u veilig leiden.

19 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

20 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

21 LvdK 294: 1 - 8 1 Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag, toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag! 2 Waar blijft het overlang beloofde land van God, waar liefd' en lofgezang verdrijven leed en dood?

22 LvdK 294: 1 - 8 3 Dat land, het ons vanouds vertrouwde Kanaän, waar God zijn stad herbouwt; Sion, waar zijt ge dan? 4 Zal ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd voorgoed zijn weggedaan, in deze wereldtijd?

23 LvdK 294: 1 - 8 5 Dat alle tyrannie eens zal geleden zijn? O sabbath Gods! En zie, dan zal het vrede zijn! 6 Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid! Op U staat onze hoop die onze Herder zijt!

24 LvdK 294: 1 - 8 7 Uw schapen zijn in nood, uw naam wordt niets geacht... men breekt uw volk als brood, men heeft ons opgejaagd. 8 De nacht is als een graf, ontij heerst in het rond. Kom van de hemel af, o Ster van Gods verbond!

25 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

26 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

27 LvdK 122: 5 5 Lof zij God in 't hemelrijk, Vader, Zoon en Geest gelijk, nu en overal altijd, nu en tot in eeuwigheid.

28 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

29 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

30 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

31 Psalm 89: 5, 6, 7 5 Hemel en aarde, HEER, 't is alles uw domein, o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn. Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden, de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide. De wereld is van U, de wind en de getijden, al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.

32 Psalm 89: 5, 6, 7 6 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, en als herauten gaan U voor op al uw schreden uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede.

33 Psalm 89: 5, 6, 7 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

34 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

35 Gezang 182C

36 Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5, 6, 7 Gezang182C:Amen

37 Jongerendienst 22 februari 2014 Welkom! 16.30 uur in de Lidwinakerk Raadhuisstraat 209 Best “Help, is daar iemand?”

38 HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie is bijna voorbij !!! De actie is bijna voorbij !!! Uw (nieuwe) usb-stick kan nog steeds worden ingeleverd zodat ook de mensen in Noord-Korea Gods goede nieuws ontvangen. Inleveren kan tot en met zondag 15 februari. De doos staat nog steeds achterin in de kerk. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op www.sdok.nl/usbwww.sdok.nl/usb

39 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Volgende week zondag 22 februari laatste dag om de dozen in de kerk te plaatsen!!!.

40 Provinciale verkiezingen Kom, hoor en discussieer over het belang van deze verkiezingen  Sprekers (o.a.) -Hermen Vreugdehil, lijsttrekker -Gert Jan Segers, 2e Kamerlid  Onderwerpen (o.a.) Christenvervolging, godsdienstvrijheid, tolerantie, Midden Oosten,..  Tijd en plaats -27 Februari, 20:00 – 22:00 uur (zaal open 19:45) -Koptische Kerk, Stokroosstraat 2B, Eindhoven Geef geloof een stem!

41 13 maart 2015 om 20.00 Lidwinakerk - Best Feestconcert om de nieuwbouw te vieren! Kaartverkoop (9,- p.p.) is gestart. Meer info: www.truetickets.nl.

42 Werkbezoek zendingsprojecten India van Kerken in het Zuiden en van Classis Dordrecht/Gorinchem Vanaf 11 tot en met 20 februari bezoeken Ko Jansen en Joost Sytsma (Kerken in het Zuiden) en Pieter Messelink (DVN) onder meer de Reformed Presbyterian Church of India en Presbyterian Theological Seminary in DehraDun. Vanaf 21 februari tot en met 5 maart bezoeken Tjerk Medemblik en Quintijn Schenkel (Classis Dordrecht/Gorinchem) en Jakolien Meas (DVN) onder meer de Reformed Presbyterian Church of North East India


Download ppt "Liturgie ds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm80:1, 10 Matteüs13:24 - 43 Psalm95:1, 2, 3 Matteüs13:24 - 43 LvdK294:1 - 8 LvdK122:5 Psalm89:5,"

Verwante presentaties


Ads door Google