De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)
Psalm 96: 1, 2, 6 Matteüs 10: LvdK 473: Gezang 163: Gezang 179b: Gezang 145: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. van Vught (Eindhoven)

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vught (Eindhoven) De kerkenraad en diakenen vergaderen morgenavond afzonderlijk van elkaar in het kerkgebouw. De collecte is bestemd voor diaconie, onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden.

4 Agenda 21 januari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Korinthe schets 5 Inl: Petra, Bij: Betty 21 januari 1945 Oecumenische vesper plaats: kerkgebouw PKN, Koningin Julianaweg, Best 23 januari 1930 Officiële opening aanbouw 24 januari Open dag aanbouw

5 Deze week zijn jarig: 18 januari: br Aart van Wolfswinkel 22 januari: Naomi Braakman br Michiel Huizinga br H.E.C. Oggel 23 januari: Rick Bondt 24 januari: Daan van Harten zr Manon Verschelling

6 Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)
Psalm 96: 1, 2, 6 Matteüs 10: LvdK 473: Gezang 163: Gezang 179b: Gezang 145: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

7 Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)
Psalm 96: 1, 2, 6 Matteüs 10: LvdK 473: Gezang 163: Gezang 179b: Gezang 145: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)
Psalm 96: 1, 2, 6 Matteüs 10: LvdK 473: Gezang 163: Gezang 179b: Gezang 145: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

10 Psalm 96: 1, 2, 6 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot dag, opdat elk volk die lofzang lere.

11 Psalm 96: 1, 2, 6 2 Leer ieder volk zijn glorie prijzen, leer al de naties eer bewijzen aan Hem die wonderen volbracht. Groot is de HEER, geducht in kracht. Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen.

12 Psalm 96: 1, 2, 6 6 Vertelt de volkeren op aarde: de HERE is het die aanvaardde het koningschap, de oppermacht. Vast staat de wereld door de kracht, waarin Hijzelf zich openbaarde.

13 Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)
Psalm 96: 1, 2, 6 Matteüs 10: LvdK 473: Gezang 163: Gezang 179b: Gezang 145: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

14 Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)
Psalm 96: 1, 2, 6 Matteüs 10: LvdK 473: Gezang 163: Gezang 179b: Gezang 145: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

15 Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)
Psalm 96: 1, 2, 6 Matteüs 10: LvdK 473: Gezang 163: Gezang 179b: Gezang 145: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

16 LvdK 473: 1 - 5 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

17 LvdK 473: 1 - 5 2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

18 LvdK 473: 1 - 5 3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

19 LvdK 473: 1 - 5 4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. 19

20 LvdK 473: 1 - 5 5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil'ge Geest er woon'.

21 Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)
Psalm 96: 1, 2, 6 Matteüs 10: LvdK 473: Gezang 163: Gezang 179b: Gezang 145: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

22 Wees niet bang om iets te verliezen
Als Jezus aan het werk gaat is het eerste wat hij doet: leerlingen maken. Hij vist jongemannen achter hun netten vandaan en neemt hen mee. Hij vertelt er direkt bij wat hij met hen van plan is. ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Zijn leerlingen gaan leren leerlingen te maken. En zo start Jezus zijn beweging van leerlingen die leerlingen maken. En wanneer zij eens met elkaar onderweg zijn wordt Jezus diep geraakt als hij een mensenmenigte ziet. Uitgeput zien ze er uit en hulpeloos. Jezus wil hen ook uitnodigen om zijn leerling te worden. Al die gezichten die zo hunkeren naar genade. Hoe vertelt hij hen allemaal het goede nieuws dat ze op Hem mogen vertrouwen? Zoveel mensen dat kan hij niet alleen. Dat is te groot. En hij vraagt de eerste twaalf: willen jullie tot de Vader bidden of hij meer arbeiders kan sturen om de oogst binnen te halen. En dat doen ze. Onmiddellijk daarna wordt hun gebed verhoord. De tijd is rijp. Jezus stuurt hen er alle twaalf er op uit. Matteüs 10,24-39

23 missie Ga op weg en verkondig:
“Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Matteüs 10,7 Hun missie wordt dezelfde als die van Jezus en eerder Johannes de Doper. Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Jezus geeft hen het vertrouwen dat zij mogen gaan doen wat ze Jezus al die tijd hebben zien doen. En hij maakt hen duidelijk dat zij dat op hun beurt kunnen gaan doen in vertrouwen op God. Wat ze van Jezus preek gehoord hebben gaan ze nu ervaren en leren leven: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Jongens, zegt Jezus daarmee, Vader in de hemel zorgt voor logies en ontbijt en passende kleding. Jullie hoeven geen boterhammen te smeren voor onderweg, en geen thermosfles mee te nemen. Eigenlijk hoef je je helemaal niet voor te bereiden op deze missie. En, mannen, zegt Jezus erbij, makkelijk gaat het niet worden. Je wordt zo’n beetje als schaap in een roedel wolven gestuurd. Ze zullen je omwille van deze missie voor het gerecht slepen. Ze sluiten je op. In de samenkomsten van de gelovigen wordt je gegeseld. Ze gaan je haten omwille van mijn naam. Ze zullen jullie vervolgen. Ze jagen je weg. En ze gaan je voor alles en nog wat uitmaken. Je vind deuren gesloten want de brenger van de boodschap wordt meestal vermoord. Jij bent niet van deze wereld. Jij bent niet van deze tijd. Jij strooit zout in open wonden. En ze zijn je liever kwijt dan rijk. … Je zou er toch gewoon zin in krijgen als je dit allemaal hoort. Je zou toch staan te trappelen om overal het goede nieuws te brengen als dit het vooruitzicht is. Je zou, net als de eerste twaalf, toch haast niet kunnen wachten om over het koninkrijk van God te beginnen bij mensen die daar nog niet van weten. Of niet soms? Ik denk eerder dat we het scenario dat Jezus schetst moeiteloos kunnen aanvullen. “Ik kan het niet goed uitleggen.” “ik ben bang dat ik de relatie die ik met die ongelovige persoon heb op het spel zet.” “Ik zie op tegen de vragen die er ongetwijfeld komen”. ‘Zonder dat er een vertrouwensband is kun je toch niet over geloof spreken’. ‘Ze kijken je wel met grote ogen aan hóór als je zegt dat je gelooft.’ ‘iedereen moet toch zelf weten wat ie gelooft?’ Er is een tijd geweest dat je betaalde met je leven. Maar de tijden zijn veranderd en nu word je alleen maar dood gezwegen. Ook zonder de reality-check die Jezus de eerste keer meegeeft kunnen wij nu zomaar begrijpen dat die jongemannen er tegenop gezien moeten hebben. En Jezus begrijpt dat natuurlijk ook. Ena als geen ander weet hij hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Daarom neemt hij de tijd om zijn leerlingen te bemoedigen. Hen zijn kijk op de werkelijkheid mee te geven. En hij doet dat door eerst iets over de leerlingen te zeggen en dan iets over zichzelf. En je kunt gerust zeggen dat het punt dat Jezus wil maken. Wat hij zijn leerlingen wil meegeven is: Wees niet bang.

24 Jezus over leerlingen Wees dus niet bang voor hen (26)
Wees niet bang voor hen (28) Wees dus niet bang (31) Drie keer kom je dat tegen in deze bemoediging van Jezus. En drie keer wordt die aansporing voorafgegaan door woorden, argumenten van Jezus. Hij wil zijn leerlingen bevrijden van angst. En hij doet dat door zijn kijk op de werkelijkheid te vertellen. En die staat best haaks op hoe wij de dingen zien. Op de manieren waarop wij zouden overleven. Maar omdat hij de Meester is en wij zijn leerlingen willen we ons door hem laten vormen. In het vertrouwen dat Hij echt verstand van het leven heeft. En laten we dan eens luisteren naar wat Jezus te zeggen heeft:

25 in het spoor van de meester
Wees dus niet bang voor hen (26) Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester Matteüs 10,25 Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Je moet weten dat Jezus, voordat hij de twaalf er op uit stuurt, verschillende mensen heeft genezen. Hij heeft zelfs een meisje uit de dood opgewekt. En die verhalen doen de ronde in heel de omgeving. En die maken wat los. Het is echt onvoorstelbaar wat er gebeurt. Mensen die zien dat Jezus iemand die bezeten is bevrijd zeggen: Zoiets hebben we in Israël nog nooit gezien. Dat jezus demonen kan uitdrijven. Zij staan vooral versteld. Vinden er nog niets van. Maar de religieuze leiders uit die tijd zijn rapper in hun oordeel. Ook zij staan er boven op als ze de macht van Jezus zien. En zij weten wel hoe het kan. Zij hebben een verklaring. Jezus heeft zelf al bewezen dat hij macht van God heeft gekregen. Maar zij denken er anders over. ‘Het is dankzij de vorst der demonen dat hij demonen kan uitdrijven.’ Zij strooien het verhaal rond dat Jezus een verbond heeft met de duivel. Met Beëlzebul. En als ze dat al over de Meester zeggen, dan ook vast over zijn leerlingen. En dan zegt Jezus: Wees dus niet bang. En dat is voor je gevoel een beetje een vreemde manier van zeggen. Je zou verwachten: ze gaan je voor van alles uit maken, wees toch maar niet bang. Maar Jezus zegt: Wees dus niet bang. Zijn redenering is: als mensen lelijk tegen je doen en je uitschelden. Dat betekent dat niet dat je fout zit. Trek dan nou niet de conclusie dat je faalt en dat God je terugfluit of op je nummer zet. Integendeel. Als jij Jezus volgt en als zijn leerling de dingen gaat doen die hij doet, dan zullen de mensen reageren zoals ze op Jezus reageren. Gedoe komt er toch. Is er tegenstand dan is dat eerder een teken dat jij Christus volgt in wat Hij doet. Als zijn leerling en huisgenoot. Gedoe hoeft je niet van slag te brengen. Daar hoef je niet bang van te worden. Jezus zegt dat het er van komt. En Hij is de meester en de heer des huizes. Wees dus niet bang. En dan komt Jezus met een nieuw argument om niet bang te zijn. En eigenlijk is dat een belofte. Die weer verbonden is aan de voorafgaande uitspraak: ‘wees dus niet bang voor hen.’

26 op weg met een belofte Wees niet bang voor hen (28)
Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Matteüs 10,26 Jezus is hier weer bevrijdend nuchter. En tackelt hij een volgende angst. Want als mensen de leerlingen dan voor alles uitmaken en verhalen over hen de wereld in sturen. Hoe krijg je die praatjes de wereld uit? Hoe zitten die de boodschap wel niet in de weg. De angst is natuurlijk dat mensen die Jezus Beëlzebul noemen en zijn leerlingen ook zo overtuigend zijn dat de waarheid geen kans meer maakt. Je herkent dat misschien wel van de keren dat je met ongelovigen een gesprek hebt gevoerd. De grootste klus lijkt dan om eerst alle vooroordelen ten het christelijk geloof te demonteren. Mensen vinden er al wat van als jij erover spreekt. Daarom verzekert Jezus dat zijn onderwijs aan zijn leerlingen onthuld en bekend zal worden. Wat we ’s avonds en ‘snachts hebben besproken, wat ik je in het oor gefluisterd heb. Roep dat maar bij daglicht van de daken. Het zal bekend worden. En in het verdere van de bijbel zien we daar ook getuigenissen van. Hoe Christus door die vooroordelen heen breken kan. Paulus schrijft dat bijvoorbeeld in zijn brief aan de Korintiërs. Daar ziet hij ook dat er zo’n deken kan blijven liggen over het evangelie. Zelfs of ook bij religieuze mensen die de bijbel lezen.

27 op weg met een belofte Wees niet bang voor hen (28)
Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen Korintiërs 3, 15v De Heer heeft altijd het laatste en beslissende woord. En dat mag je ontspannen maken. En dan volgt Jezus met misschien wel de wonderlijkste reden om niet bang te zijn om in zijn spoor te lopen.

28 op weg met een belofte Wees niet bang voor hen (28)
Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna Matteus 10,28 Niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden? Hoe handig, hoe bemoedigend is het om dat te zeggen tegen mensen die waarschijnlijk staan te bibberen op hun knieën? En waarom denkt Jezus met zo’n uitspraak zijn leerlingen moed in te praten? En wat is zijn kijk op de werkelijkheid dan? ‘k bedoel wat is eerlijker en menselijker om te zeggen dan: als dat het risico is van het uitvoeren van Jezus opdracht om het goede nieuws te verkondigen dan krab ik mij even nog even achter de oren. Als het je zelfs je leven kan kosten. zeggen wij. Het kost je hooguit je leven zegt Jezus. Wees niet bang, je kunt hooguit gedood worden. Voel je de logica, maar ook de macht en de kracht als je zo spreken kunt? Wie ben je, wat weet je als je zo spreken kunt. Als je het leven zo ongelooflijk in het perspectief van het koninkrijk kunt zetten. Dan moet je toch wel de grootste en machtigste van deze wereld zijn? En wat gebeurt er met leerlingen van Jezus als zij ook in dit perspectief gaan leven. Als deze logica echt bij je binnen komt? Paulus is er door gegrepen als hij aan een gemeente schrijft: voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Hoe vrijmoedig heeft Paulus, vanwege deze innerlijke overtuiging, niet van Jezus kunnen getuigen? Waarom is hij niet in de stress geraakt van een schipbreuk hier en daar. Waarom heeft hij het niet opgegeven na de zoveelste lynchpartij, maar buit hij dat uit om het verhaal van zijn bekering nog maar eens te vertellen? Waarom blijft hij in een zaal vol Sadduceeën en Farizeeën, het hol van de leeuw, de rust zelve? Wat zou hij antwoorden op die vragen? Hé man, je kunt hooguit dood gaan. En da’s altijd beter dan niet bij Jezus horen. Wees dus niet bang. Wees ook niet bang dat daarmee jouw leven God onverschillig laat. Dat hij niet naar jouw leven omkijkt.

29 onder de vleugels van Vader
Wees dus niet bang (31) jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen Matteüs 10,31 Wat kosten twee mussen? Een fluitje van een cent. En er valt er niet één dood buiten je Vader in de hemel om. En jullie zijn Hem meer waard dan een hele zwerm mussen. Wees dus niet bang. Als jullie voor mij kiezen bij de mensen, zal ik voor jullie kiezen bij mijn Vader in de hemel.

30 onder de vleugels van Vader
Wees dus niet bang (31) Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel Matteüs 10,32 Als jullie het voor mij opnemen bij de mensen, zal ik het voor jullie opnemen bij de Vader in de Hemel. Als jullie mijn naam noemen bij de mensen, zal ik jullie naam noemen bij de Vader in de hemel. En hij weet wat je nodig hebt. En nu Jezus zijn leerlingen bemoedigd heeft door wat over hen te zeggen vanuit zijn perspectief, gaat hij over zichzelf spreken.

31 Jezus over zichzelf Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard Matteüs 10,34 En ook daarmee kiest hij het perspectief van het koninkrijk. Zongen de engelen bij de geboorte van Jezus nog van vrede die op aarde kwam. Daar maakt Jezus nu duidelijk langs welke weg dat zal gaan. Het goede nieuws brengt ook eerst een grote scheiding. Omdat het om een keuze, een beslissing vraagt. Stel je je vertrouwen op Jezus? Of is er iets of iemand die groter of belangrijker is? Aanvaard je het sterven van Jezus aan het kruis als allesbeslissend voor je leven? Durf je je daardoor eindeloos geliefd te weten en zeker gered door God? En kan de rest je gestolen worden als het er op aan komt? Zie je waarom Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En zie je hoe de genade van God als een zwaard scheiding maakt?

32 Jezus over zichzelf wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid Korintiërs 1,23v Als het kruis verkondigd wordt als de weg naar je behoud. Dan is daar de wereld van de heidenen en en de wereld van de religie die daar wat van vinden. Grieken vinden het een dwaas verhaal, joden struikelen erover. Voor wie hier op aarde leeft met de vraag: wie heeft het beste, wie heeft het meeste, wie heeft het grootste is de verkondiging van een gekruisigde Christus dwaas. Voor wie hier op aarde leeft met de vraag: wie is goed, wie is beter, wie is best is een gekruisigde Christus aanstootgevend. Een struikelblok. Genade snijdt hier als een mes door de boter en maakt een andere scheiding. Niet meer die tussen de heiden en de religieus.

33 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Maar tussen mensen die zichzelf willen redden en mensen die hun redding bij Jezus zoeken. Die niets, niets, niets te verliezen hebben. Omdat ze zich geroepen weten door de meester zelf. Kom, volg mij. Matteüs 10,24-39

34 Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)
Psalm 96: 1, 2, 6 Matteüs 10: LvdK 473: Gezang 163: Gezang 179b: Gezang 145: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

35 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 1 Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

36 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

37 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid.

38 Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)
Psalm 96: 1, 2, 6 Matteüs 10: LvdK 473: Gezang 163: Gezang 179b: Gezang 145: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

39 Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

40 Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

41 Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)
Psalm 96: 1, 2, 6 Matteüs 10: LvdK 473: Gezang 163: Gezang 179b: Gezang 145: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

42 Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)
Psalm 96: 1, 2, 6 Matteüs 10: LvdK 473: Gezang 163: Gezang 179b: Gezang 145: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

43 Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)
Psalm 96: 1, 2, 6 Matteüs 10: LvdK 473: Gezang 163: Gezang 179b: Gezang 145: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

44 Gezang 145, NG74: 1 - 4 1 Heer, onze God hoe heerlijk is Uw naam, die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 2 Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

45 Gezang 145, NG74: 1 - 4 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid: leven om Jezus’ wil in eeuwigheid. 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.

46 Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)
Psalm 96: 1, 2, 6 Matteüs 10: LvdK 473: Gezang 163: Gezang 179b: Gezang 145: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

47 Gezang 182E 4-stemmig

48 Er zijn tot nu toe 14 usb-sticks ingeleverd.
HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! Er zijn tot nu toe 14 usb-sticks ingeleverd. Dat betekent: 14 bijbels voor Noord-Korea! Doe mee en lever ook een usb-stick in! De doos staat nog steeds achterin in de kerk. Inleveren kan tot zondag 15 februari. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op

49 Aanmelden kan via: Aanmelden kan als: Aanmelden kan voor:
Website van Present Eindhoven zie Kruispunt of de Flyer van vorige week Aanmelden kan als: Individu Groep Aanmelden kan voor: Sociale activiteit Praktisch project Bij voldoende aanmelding GEEN praatje volgende week na de dienst ;-)


Download ppt "Liturgie ds. A. van Vught (Eindhoven)"

Verwante presentaties


Ads door Google