De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. A. van Vught (Eindhoven) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vught (Eindhoven) De kerkenraad en diakenen vergaderen morgenavond afzonderlijk van elkaar in het kerkgebouw. De collecte is bestemd voor diaconie, onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden.

4 Agenda 21 januariBijbelstudieclub Dabar Ond: Korinthe schets 5 Inl: Petra,Bij: Betty 21 januari19 45 Oecumenische vesper plaats: kerkgebouw PKN, Koningin Julianaweg, Best 23 januari19 30 Officiële opening aanbouw 24 januariOpen dag aanbouw

5 Deze week zijn jarig: 18 januari:br Aart van Wolfswinkel 22 januari:Naomi Braakman br Michiel Huizinga br H.E.C. Oggel 23 januari:Rick Bondt 24 januari:Daan van Harten zr Manon Verschelling

6 Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen

7 Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen

10 Psalm 96: 1, 2, 6 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot dag, opdat elk volk die lofzang lere.

11 Psalm 96: 1, 2, 6 2 Leer ieder volk zijn glorie prijzen, leer al de naties eer bewijzen aan Hem die wonderen volbracht. Groot is de HEER, geducht in kracht. Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen.

12 Psalm 96: 1, 2, 6 6 Vertelt de volkeren op aarde: de HERE is het die aanvaardde het koningschap, de oppermacht. Vast staat de wereld door de kracht, waarin Hijzelf zich openbaarde.

13 Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen

15 Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen

16 LvdK 473: 1 - 5 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

17 LvdK 473: 1 - 5 2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

18 LvdK 473: 1 - 5 3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

19 LvdK 473: 1 - 5 4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

20 LvdK 473: 1 - 5 5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil'ge Geest er woon'.

21 Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen

22 Wees niet bang om iets te verliezen Matteüs 10,24-39

23 missie Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Matteüs 10,7

24 Jezus over leerlingen Wees dus niet bang voor hen (26) Wees niet bang voor hen (28) Wees dus niet bang (31)

25 in het spoor van de meester Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester Matteüs 10,25 Wees dus niet bang voor hen (26)

26 op weg met een belofte Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Matteüs 10,26 Wees niet bang voor hen (28)

27 op weg met een belofte Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. 2 Korintiërs 3, 15v Wees niet bang voor hen (28)

28 op weg met een belofte Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. Matteus 10,28 Wees niet bang voor hen (28)

29 onder de vleugels van Vader jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Matteüs 10,31 Wees dus niet bang (31)

30 onder de vleugels van Vader Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Matteüs 10,32 Wees dus niet bang (31)

31 Jezus over zichzelf Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard Matteüs 10,34

32 Jezus over zichzelf dwaas wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid 1 Korintiërs 1,23v

33 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Matteüs 10,24-39

34 Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen

35 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 1 Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

36 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

37 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid.

38 Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen

39 Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

40 Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

41 Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen

42 Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen

43 Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen

44 Gezang 145, NG74: 1 - 4 1 Heer, onze God hoe heerlijk is Uw naam, die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 2 Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

45 Gezang 145, NG74: 1 - 4 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid: leven om Jezus’ wil in eeuwigheid. 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.

46 Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen

47 Gezang 182E 4-stemmig

48 HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! De actie gaat nog steeds door! Er zijn tot nu toe 14 usb-sticks ingeleverd. Dat betekent: 14 bijbels voor Noord-Korea! Doe mee en lever ook een usb-stick in! De doos staat nog steeds achterin in de kerk. Inleveren kan tot zondag 15 februari. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op www.sdok.nl/usbwww.sdok.nl/usb

49 Aanmelden kan via: Website van Present Eindhoven zie Kruispunt of de Flyer van vorige week Aanmelden kan als: Individu Groep Aanmelden kan voor: Sociale activiteit Praktisch project Bij voldoende aanmelding GEEN praatje volgende week na de dienst ;-)


Download ppt "Liturgieds. A. van Vught (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm96:1, 2, 6 Matteüs10:24 - 39 LvdK473:1 - 5 Gezang163: Gezang179b: Gezang145: Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google