De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek – de latijnse christenheid en de anderen (6e -15e)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek – de latijnse christenheid en de anderen (6e -15e)"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek – de latijnse christenheid en de anderen (6e -15e)
HB p36-42, cursus p5-7

2 Continenten – beschavingen: bron 4
CULTUREN CONTINENTEN STEDEN CHRISTENDOM EUROPA BRUGGE, CARCASSONNE, BYZANTIUM 2. ISLAM EUROPA / AZIE / AFRIKA CORDOBA 3. BOEDDHISME AZIE CHANG’AN 4. PRECOLOMBIAANSE AMERIKA TIKAL

3 Internationale handel: bron 5
Welke oceaan speelde geen rol bij internationale handel? Atlantische oceaan Reden? Men had nog geen idee dat daar een continent (nl. Amerika) lag.

4 Latijns christendom - vandaag
Doc 4, doc11 België, Nederland, Ierland, Engeland, Wales, Duitsland, Frankrijk, Italië, Denemarken, … GRIEKS-ORTHODOX: Landen: Servië, Bulgarije, Armenië, Griekenland, Cyprus, deel Rusland, … Stad: Byzantium Rijk: Byzantijnse rijk.

5 De islam in Europa Zie atlas kaart 25 (I, II), 26 (I), 27 (I, II), 28 (I). Welke landen hoorden tot de moslimwereld? Wat valt er op? Spanje, Portugal, Frankrijk Drie typisch christelijke landen. Saoedie-Arabië Egypte Algerije Irak Iran Syrië Tunesië Libië Turkije SPANJE PORTUGAL (FRANKRIJK)

6 Slag bij Poitiers

7 Het byzantijnse rijk hield een millennium stand
Boek p42-45, cursus p8-13

8 Keizer Constantijn bouwt een nieuwe hoofdstad.
Eerste christelijke keizer van Rome 313: edict van Milaan – einde christenvervolgingen 330 stichting Constantinopel

9 Constantinopel - 330 HANDEL VERDEDIGIN G

10 Constantinopel Handel Verdediging
Kruispunt van Europese landwegen naar Azië. Overgang tussen de Middellandse Zee en de Russische vlaktes. Verdediging Quasi volledig omgeven door de Zee (Marmara en Zwarte). Makkelijk om invallers te spotten.

11 Constantinopel Smeltkroes van Romeinse, Griekse en Aziatische cultuur, aangevuld met het christendom. Hoe komt dat? Kruispunt van wegen  handelaars  wisselen gebruiken, ideeën en cultuur uit met elkaar.

12 Byzantijnse rijk: expansie en verbrokkeling
Keizer Justinianus I 482 – 565 Beschouwde zichzelf als nakomeling van de oude Romeinse keizers Onderzoeken: bron 1, p42

13 Expansie Bron 1, p42 Uitbreiding v.h. rijk – delen van het WRR heroveren (niet volledig gelukt) Regeerde als een goddelijk heerser

14 Verschrompeling

15 Verschrompeling Hoe evolueerde het Byzantijnse rijk na de dood van Justinianus? Het rijk scheurde terug. Verschrompelde! Lestekst deel 1 – lezen. Einde ORR  1453 Byzantium veroverd door de Turken.

16 Theodora – medeheerser van Byzantium

17 Theodora Tekst p10 – 11 Actrice – prostituee – femme fatale – wolspinster – keizerin Getrouwd in 525 met Justinianus Verbeterde de positie van de vrouw

18 Byzantijnse theocratie
Theo – god / kratos – macht, kracht Theocratie = heerschappij van God. Byzantijnse theocratie: bron 3, p44 Keizer = plaatsvervanger van god op aarde Keizer = de wet zelf Hedendaagse voorbeelden: China tot 1911, Japan tot 1946, Saoedi-Arabië (sharia), Iran (ayatholla), Tibet (dalai Lama), en ook…

19 theocratie

20 Theocratie x Democratie

21 Theocratie x Democratie
Justinianus I Di Rupo I Macht om te regeren komt van God. Keizer is de hoogste wet zelf. Volk - onderdanig Macht om te regeren gekregen van het volk (verkiezingen) Moet zich aan de grondwet houden. Volk – geen onderdanige positie, kan ontslag eisen.

22 Corpus Julius Civilis Verzameling rechtskundige uitspraken ivm burgerlijk recht. Samengesteld door keizer Justinianus (codex Justinianus) Tussen 529 – 534, Gold als burgerlijk wetboek. Waarom laten opstellen? Bracht alle rechtsbronnen samen in één boek, recht gecentraliseerd. Één bron voor rechtspraak in hele rijk  uniforme rechtspraak

23 Corpus Julius Civilis Modern? Ouderwets?
Bewijs leveren, iedereen mag een pleidooi voeren, niet veroordelen zonder gehoord te zijn, straf dient als heropvoeding, … Ouderwets? Man is belangrijker als vrouw. Dames is dit nog steeds zo?

24 Positie van de vrouw

25 Byzantijnse theocratie 1 staat, 1 kerk, 1 wet
Staatskerk Hoofd: basileus  hoogste gezag, ook in geloofszaken  plaatsvervanger van god op aarde.(theocratie) Patriarch: wijdde de basileus. Administratie Groot rijk  Ambtenaren nodig! Centrale administratie Keizer moest aanblijven of ze waren hun werk kwijt. 1 wet: corpus Julius Civilis Uniformiteit van wetgeving en rechtspraak doorheen het rijk

26 Andere vormen van sociale ongelijkheid
Welke gevallen van schade aan derden worden vermeld? Schade door onrechtmatig verbranden, vernielen of breken van iets. Sociale ongelijkheid blijkt uit… Slavernij! Het doden van een slaaf (of een stuk vee) is een even zwaar vergrijp als iets van de eigenaar te vernielen of verbranden. Slaaf = levend werktuig

27 Economie en welvaart Economisch: Draaischijf voor mediterrane handel.
Handelscontacten met Azië. Via de zwarte zee handel voeren met Oost-Europa. De Bezant – munt werd overal als betaalmiddel aanvaard  geldeconomie!

28 Welvaart Grote tegenstellingen tussen arm en rijk. Slavernij!
Zie voorbeeld op p13. “De rijken gingen niet te voet maar verplaatsten zich op een muilezel. Als een rijke zich 's nachts op zijn muilezel verplaatste, liep er een slaaf met een lamp voorop en liepen er twee slaven achteraan om de heer tegen overvallers te beschermen. Slaven pasten ook wel eens op het huis. Over het algemeen vond men slaven maar sukkels. De meester liet wel eens in zijn testament opnemen dat een slaaf na de dood van de meester moest worden vrijgelaten. Soms werden hen dan ook nog wat spulletjes en voedsel nagelaten”

29 Byzantijnse beschaving
Boek p44-45, cursus p13-18

30 Schitterende Grieks – christelijke cultuur

31 Grieks – christelijke cultuur
Voortzetting van ORR, met enkele verschillen: Voertaal was Grieks. Voortgebouwd op Griekse fundamenten, Byzantion. Klassieke cultuur in Christelijk kleedje. DUS: Byzantijnen: Erfgenamen van het oude Romeinse rijk Inwoners van het eerste christelijke rijk

32 Patriarch van Byzantium
Patriarchaat bestaat sinds 330. Sinds 451 op zelfde niveau als onze paus. Sinds 1991 – Bartholomeus I Geen macht over de basileus.

33 Orthodoxie Vasthouden aan het geloof, de kerkleer en daar niet van afwijken.

34 Iconen Religieuze afbeeldingen met bladgouden achtergrond geschilderd op een houten paneel.

35 Godsdiensttwisten: Wat: Verbod op verering van iconen, het icoon zelf werd verboden. Partijen: Beeldenvernielers of iconoclasten Ambtenaren en leger Beeldenvereerders of iconodoulen Het gewone volk en de monniken. 843: iconen mogen gebruikt worden als hulp bij meditatie en gebed. Paus: koos kant van iconodoulen Spanningen tussen Rome en Byzantium stegen.

36 Ascese Strenge, vrome levenswijze.
Zowel in kloostergemeenschapp en als leven als kluizenaars. Veel aanzien bij bevolking.

37 Haghia Sophia – Aya Sophia
Gebouwd onder Justinianus. 1453: Mehmet II maakt er een moskee van – Aya Sophia 1934: M.K. Atatürk vormt het om tot seculier gebouw – museum.

38 Byzantium >< Rome
Sinds 395 bestond er een kloof – ORR x WRR Politiek vlak: Basileus: vond zichzelf de rechtmatige opvolger van de Romeinse keizers, was overigens de enige christelijke keizer. 800: de paus kroont Karel de Grote tot keizer.  2 christelijke keizers in Europa.

39 Byzantium >< Rome
Theologische verschillen Pauselijke authoriteit – paus geen zeggenschap over de christenen in Oosten, luisterden naar de basileus. Filioque-doctrine: Westen: de Heilige Geest ging uit van de Vader en de Zoon. Oosten: gingen uit van de Vader via de zoon.

40 Byzantium >< Rome

41 KUNST  TEN DIENSTE VD KERK Schitterende cultuur


Download ppt "Onderzoek – de latijnse christenheid en de anderen (6e -15e)"

Verwante presentaties


Ads door Google