De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leiderschapsstijlen binnen Rotary

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leiderschapsstijlen binnen Rotary"— Transcript van de presentatie:

1 Leiderschapsstijlen binnen Rotary
Presentatie: Marc Corijn Rc Genk Noord Datum: 14/03/2015

2 Leiderschap is…meerdere situaties, meerdere noden, meerdere stijlen:
Informeel, rustig Mens komt op eerste plaats Veilige, begripvolle sfeer Risico: Teveel vermijden conflict Te sterk identificatie met ondergeschikten Verliest resultaat uit oog - Aandacht voor individu & organisatie Gemeenschappelijke doelen Motivatie gericht Risico: Teveel overleg meegaand, zwak Afstandelijk, procedure gericht Koele zelfbeheersing Rationeel, logisch, eerlijk, billijk Risico: Te weinig betrokkenheid Te afstandelijk Weinig creatief, niet origineel Weerstand tegen verandering Besluitvaardig Energiek, gedreven Resultaat gericht Efficiëntie Kosten/baten Risico: - bedreigend - Extreem eisend - Zonder overleg Autonome groep Affectie fase Machtsfase Oriëntatie fase Sterk Mechanistisch Overwegend organisch junior senior medior

3 Leiderschap is…Teambuilding.
Een TEAM creëren, zonder volgers, geen leider: Succes van de leider, ligt in succes van het team: - Individuele belangen ondergeschikt aan gezamenlijk belang en gezamenlijke doelstelling. - de positieve beleving is essentieel: VERTROUWEN, EERLIJKHEID, RECHTVAARDIGHEID, WIJ-gevoel, harmonie. Voordeel binnen Rotary: - Uniforme waarden en normen, zorgzame ‘toetredingsmethodiek’ en introductie, peterschapprincipe, 4-vragen! - Wekelijkse vergaderingen: Proximity Principe, met lege stoel kan ik geen vriendschap sluiten. - Roterend leiderschap en verantwoordelijkheid, iedereen komt aan bod/kan aan bod komen. Aandachtspunten: - Teamvorming is geleidelijk proces, men spreekt van geleidelijk versterkende groepscohesie. - Zorgen voor erkenning en waardering van de bijdrage van elk individu tot het resultaat. - Vermijden kliekvorming, vermijden ‘besmetting’ van foute opinievorming. - Ego, gedrevenheid, ambitie, eerder leiders dan volgers, waken over ‘profileringdrang’. - Rolconflicten: overbelasting in de “rol”. Implicaties voor leiderschapsstijl: Democratische leiderschapsstijl = 3 niveaus: Breed gedragen overleg, mee bepalen van de doelstellingen en de strategie, volledige delegeren het engagement tot de resultaatsverbintenis bij het team. Relationele verbondenheid: inclusie of uitsluiting, “ Ik - Wij - Wij - Zij”. Leider dient contact te hebben met iedereen en kent de wensen, emoties en weerstanden van de teamleden,. Opletten voor te strakke structuur of extreme focus op efficiëntie, kan de warme menselijke sfeer breken!

4 Leiderschap is…Doelstelling zetten.
Een DOEL vooropstellen: zonder richting, geen leider: Duidelijk haalbare doelstelling: misschien eerder ART dan SMART! Voordeel binnen Rotary: Gelijkgestemd, snelle focus, daadkracht en expertise. Aandachtspunten: - Kan iedereen ‘gelijkwaardig’ participeren en ‘gelijkwaardig’ voordeel halen uit resultaat? - Maximale Stakeholder Value, niet zozeer ‘centen en procenten’, maar ‘accenten’!!! - Intra club, Inter club, District, RI, Maatschappij. - Vrijwilligerswerking, beperkte negotiatiebasis tegenover externe partners. Implicaties voor leiderschapsstijl:  Gezamenlijk aflijnen van de doelstelling is de garantie voor gezamenlijke succesbeleving = sterkste middel om verbondenheid te stimuleren !!!  Middelen zitten best verhoudingsgewijs meer in doelrealisatie dan controle en opvolging. Vinden van juiste balans tussen Management (logistiek, planmatig, efficiëntie) en Leiderschap (verstandhouding, begrip, tolerantie, samenwerking). Voorbeeld: installatie lampen in bibliotheek.

5 Leiderschap is…Communiceren.
Communicatie is één van meest cruciale en veeleisende taken van de leider: Initiatief nemen en de toon zetten: Het juiste woord, op de juiste toon, op het juiste moment is ‘wervend’, ‘inspirerend’, “bemoedigend” of “corrigerend”, …. Voordeel binnen Rotary: - Sereniteit en respect staat meestal voorop. - breeddenkend, (bijna) alles is bespreekbaar op respectvolle manier, - gebruik van ‘protocol’ binnen club is een perfecte buffer voor ordelijk verloop van het forum. Aandachtspunten: - Communiceren begint bij Actief luisteren. - Emoties in bedwang houden is opgave voor iedereen! Sommigen temperen, anderen aanmoedigen. - Te vaak oordelende en veroordelende opinies…nooit persoonlijke verwijten! Implicaties voor leiderschapsstijl:  Open en respectvol communiceren is inherent aan democratische leiderschapsstijlen.  delegeren is “GEEN LAISSEZ-FAIRE”: Actief luisteren, afbakenen bij afdwalen, inbreng stimuleren en doorvragen waar nodig, vraagt zeer veel aandacht en energie.  Niet alleen WAT er gezegd wordt, maar HOE het gezegd wordt is bepalend, bv. aandacht voor de relatiebetrokkenheid van de boodschap en ‘positivistische’ toonzetting.  Watzlawick: de manier waarop ik iets overbreng geeft aan in welke relatie ik tot de aangesprokene sta: bevelend, onderdanig, afkerig, sympathiek, vijandig – Men kan NIET NIET communiceren!!!

6 Leiderschap is…motiveren.
Inspireren en motiveren is een permanente opdracht voor de leider: Aandacht en persoonlijk contact met elk clublid: - De motivatie is bepalend voor energie en doorzettingsvermogen van onze inspanningen. - Belangrijk dat men kan aanvoelen wat wensen en verwachtingen van elk clublid zijn. - Iedereen heeft nood aan erkenning en waardering voor zijn bijdrage. Voordeel binnen Rotary: - De vrijwilligheid garandeert dat iedereen een zekere “intrinsieke motivatie” heeft Aandachtspunten: ZDT-theorie, Autonomie >< Betutteling, verbondenheid >< WIJ-ZIJ, erkenning competentie en bijdrage > < miskenning, verwaarlozing. Implicaties voor leiderschapsstijl:  Zorgvuldige integratie in de groep, zorg dat elk clublid een volwaardig lid kan zijn, die erkend wordt in de clubgemeenschap. Zorg voor gelegenheden om met iedereen in contact te komen en te blijven, “hear the buzz and feel the vibes”! Energie is de bron van alle succesvolle acties, zorg voor activiteiten die meer energie opbrengen dan er moet in geïnvesteerd worden!  Accepteren dat mensen compensatie zoeken voor hun professioneel soms overgestructureerde omgeving en nood hebben aan ontspanning & HUMOR. Alleen bij wat men graag doet kan men succesvol zijn, alleen waar men succes mee heeft zal men graag doen…

7 Ikzelf: als Leider & als Volger
Allemaal ervaringsdeskundigen Als leider: Wat wil ik gerealiseerd zien en hoe? Goede zelfkennis, wat kan ik goed, wat minder? Wat is mijn AUTHENTIEKE leiderschapsstijl? Als Volger: Wat inspireert - motiveert mij? Waar ontwikkel ik weerstand op? Waar ligt mijn verantwoordelijkheid binnen de groep? Referentie Documentatie Rotary:LEADERSHIP Development (250-EN)


Download ppt "Leiderschapsstijlen binnen Rotary"

Verwante presentaties


Ads door Google