De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leiderschapsstijlen binnen Rotary Presentatie: Marc Corijn - Rc Genk Noord Datum: 14/03/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leiderschapsstijlen binnen Rotary Presentatie: Marc Corijn - Rc Genk Noord Datum: 14/03/2015."— Transcript van de presentatie:

1 Leiderschapsstijlen binnen Rotary Presentatie: Marc Corijn - Rc Genk Noord Datum: 14/03/2015

2 TITLE | 2 Leiderschap is…meerdere situaties, meerdere noden, meerdere stijlen: - Besluitvaardig - Energiek, gedreven - Resultaat gericht - Efficiëntie Kosten/baten Risico: - bedreigend - Extreem eisend - Zonder overleg - Aandacht voor individu & organisatie - Gemeenschappelijke doelen - Motivatie gericht Risico: - Teveel overleg - meegaand, zwak -Informeel, rustig -Mens komt op eerste plaats -Veilige, begripvolle sfeer Risico: -Teveel vermijden conflict -Te sterk identificatie met ondergeschikten -Verliest resultaat uit oog -Afstandelijk, procedure gericht -Koele zelfbeheersing -Rationeel, logisch, eerlijk, billijk Risico: -Te weinig betrokkenheid -Te afstandelijk -Weinig creatief, niet origineel -Weerstand tegen verandering juniorseniormedior Sterk Mechanistisch Overwegend Mechanistisch Sterk organisch Overwegend organisch Oriëntatie fase Machtsfase Affectie fase Autonome groep

3 TITLE | 3 Leiderschap is…Teambuilding. 1.Een TEAM creëren, zonder volgers, geen leider:  Succes van de leider, ligt in succes van het team: - Individuele belangen ondergeschikt aan gezamenlijk belang en gezamenlijke doelstelling. - de positieve beleving is essentieel: VERTROUWEN, EERLIJKHEID, RECHTVAARDIGHEID, WIJ-gevoel, harmonie.  Voordeel binnen Rotary: - Uniforme waarden en normen, zorgzame ‘toetredingsmethodiek’ en introductie, peterschapprincipe, 4-vragen! - Wekelijkse vergaderingen: Proximity Principe, met lege stoel kan ik geen vriendschap sluiten. - Roterend leiderschap en verantwoordelijkheid, iedereen komt aan bod/kan aan bod komen.  Aandachtspunten: - Teamvorming is geleidelijk proces, men spreekt van geleidelijk versterkende groepscohesie. - Zorgen voor erkenning en waardering van de bijdrage van elk individu tot het resultaat. - Vermijden kliekvorming, vermijden ‘besmetting’ van foute opinievorming. - Ego, gedrevenheid, ambitie, eerder leiders dan volgers, waken over ‘profileringdrang’. - Rolconflicten: overbelasting in de “rol”.  Implicaties voor leiderschapsstijl:  Democratische leiderschapsstijl = 3 niveaus: Breed gedragen overleg, mee bepalen van de doelstellingen en de strategie, volledige delegeren het engagement tot de resultaatsverbintenis bij het team.  Relationele verbondenheid: inclusie of uitsluiting, “ Ik - Wij - Wij - Zij”.  Leider dient contact te hebben met iedereen en kent de wensen, emoties en weerstanden van de teamleden,.  Opletten voor te strakke structuur of extreme focus op efficiëntie, kan de warme menselijke sfeer breken!

4 TITLE | 4 Leiderschap is…Doelstelling zetten. 2.Een DOEL vooropstellen: zonder richting, geen leider:  Duidelijk haalbare doelstelling: misschien eerder ART dan SMART!  Voordeel binnen Rotary: Gelijkgestemd, snelle focus, daadkracht en expertise.  Aandachtspunten: - Kan iedereen ‘gelijkwaardig’ participeren en ‘gelijkwaardig’ voordeel halen uit resultaat? - Maximale Stakeholder Value, niet zozeer ‘centen en procenten’, maar ‘accenten’!!! - Intra club, Inter club, District, RI, Maatschappij. - Vrijwilligerswerking, beperkte negotiatiebasis tegenover externe partners.  Implicaties voor leiderschapsstijl:  Gezamenlijk aflijnen van de doelstelling is de garantie voor gezamenlijke succesbeleving = sterkste middel om verbondenheid te stimuleren !!!  Middelen zitten best verhoudingsgewijs meer in doelrealisatie dan controle en opvolging. Vinden van juiste balans tussen Management (logistiek, planmatig, efficiëntie) en Leiderschap (verstandhouding, begrip, tolerantie, samenwerking). Voorbeeld: installatie lampen in bibliotheek.

5 TITLE | 5 Leiderschap is…Communiceren. 3.Communicatie is één van meest cruciale en veeleisende taken van de leider:  Initiatief nemen en de toon zetten: Het juiste woord, op de juiste toon, op het juiste moment is ‘wervend’, ‘inspirerend’, “bemoedigend” of “corrigerend”, ….  Voordeel binnen Rotary: - Sereniteit en respect staat meestal voorop. - breeddenkend, (bijna) alles is bespreekbaar op respectvolle manier, - gebruik van ‘protocol’ binnen club is een perfecte buffer voor ordelijk verloop van het forum.  Aandachtspunten: - Communiceren begint bij Actief luisteren. - Emoties in bedwang houden is opgave voor iedereen! Sommigen temperen, anderen aanmoedigen. - Te vaak oordelende en veroordelende opinies…nooit persoonlijke verwijten!  Implicaties voor leiderschapsstijl:  Open en respectvol communiceren is inherent aan democratische leiderschapsstijlen.  delegeren is “GEEN LAISSEZ-FAIRE”: Actief luisteren, afbakenen bij afdwalen, inbreng stimuleren en doorvragen waar nodig, vraagt zeer veel aandacht en energie.  Niet alleen WAT er gezegd wordt, maar HOE het gezegd wordt is bepalend, bv. aandacht voor de relatiebetrokkenheid van de boodschap en ‘positivistische’ toonzetting.  Watzlawick: de manier waarop ik iets overbreng geeft aan in welke relatie ik tot de aangesprokene sta: bevelend, onderdanig, afkerig, sympathiek, vijandig – Men kan NIET NIET communiceren!!!

6 TITLE | 6 Leiderschap is…motiveren. 4.Inspireren en motiveren is een permanente opdracht voor de leider:  Aandacht en persoonlijk contact met elk clublid: - De motivatie is bepalend voor energie en doorzettingsvermogen van onze inspanningen. - Belangrijk dat men kan aanvoelen wat wensen en verwachtingen van elk clublid zijn. - Iedereen heeft nood aan erkenning en waardering voor zijn bijdrage.  Voordeel binnen Rotary: - De vrijwilligheid garandeert dat iedereen een zekere “intrinsieke motivatie” heeft Aandachtspunten: ZDT-theorie, Autonomie > < miskenning, verwaarlozing.  Implicaties voor leiderschapsstijl:  Zorgvuldige integratie in de groep, zorg dat elk clublid een volwaardig lid kan zijn, die erkend wordt in de clubgemeenschap.  Zorg voor gelegenheden om met iedereen in contact te komen en te blijven, “hear the buzz and feel the vibes”!  Energie is de bron van alle succesvolle acties, zorg voor activiteiten die meer energie opbrengen dan er moet in geïnvesteerd worden!  Accepteren dat mensen compensatie zoeken voor hun professioneel soms overgestructureerde omgeving en nood hebben aan ontspanning & HUMOR.  Alleen bij wat men graag doet kan men succesvol zijn, alleen waar men succes mee heeft zal men graag doen…

7 TITLE | 7 Allemaal ervaringsdeskundigen Als leider: Wat wil ik gerealiseerd zien en hoe? Goede zelfkennis, wat kan ik goed, wat minder? Wat is mijn AUTHENTIEKE leiderschapsstijl? Als Volger: Wat inspireert - motiveert mij? Waar ontwikkel ik weerstand op? Waar ligt mijn verantwoordelijkheid binnen de groep? Referentie Documentatie Rotary:LEADERSHIP Development (250- EN) Ikzelf: als Leider & als Volger


Download ppt "Leiderschapsstijlen binnen Rotary Presentatie: Marc Corijn - Rc Genk Noord Datum: 14/03/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google