De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© edinn, 2004-2008. All information contained in this document is copyrighted.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© edinn, 2004-2008. All information contained in this document is copyrighted."— Transcript van de presentatie:

1 © edinn, 2004-2008. All information contained in this document is copyrighted.

2 INDEX DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE EFFICIENCY SAMENVATTING

3 DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE EFFICIENCY SAMENVATTING DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

4 DOELSTELLING

5 Er is steeds meer concurrentie in de wereld, omdat er meer aanbod dan vraag is, en er in steeds meer landen meer en beter wordt geproduceerd. Kostenbesparing, efficiency and kwaliteitsverbetering, minder energie verbruik en het milieu minder belasten, etc. is belangrijk en noodzakelijk. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

6 “We moeten meer concurreren” Een groot deel van het concurrentievermogen hangt af van de produktiekosten. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

7 “We moeten kosten besparen” De beste manier om kosten te besparen is om meer te produceren met dezelfde middelen. Dus kunnen we hetzelfde produceren met minder middelen. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

8 “ Vaak investeren we in een machine of proces om meer te kunnen produceren, en verwachten we resultaten die we niet blijken te halen ” Onze maximale produktiecapaciteit is verhoogd maar onze verliezen zijn ook verhoogd. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

9 “ We moeten meer produceren en we denken om in nieuwe machines te investeren ” Er is altijd uitval, lage efficiency. Als we inzicht zouden hebben in de verliezen van het productieproces, zouden we deze kunnen verminderen en zo meer kunnen produceren met minder kosten. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

10 “ We hebben niet genoeg informatie ” Omdat we geen objective en gedetailleerde informatie hebben (automatisch verkregen vanuit de machines/processen), zouden onze investeringsbeslissingen wel eens niet kunnen kloppen. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

11 “ We moeten kosten besparen mbt stilstand en storingen. ” Om produktietijd te winnen, hebben we een autocontrol nodig: een zeker en efficient onderhoudssysteem (onderhoud geregeld dmv produktie) en produktie geregeld dmv procedures. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

12 “ Slechte kwaliteit veroorzaakt veel produktieverliezen ” Een Statistical Process Control (SPC) en het achterhalen van de oorzaken van de slechte kwaliteit helpen ons om dit aspect te verbeteren. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

13 “ We moeten verbeteren ” Het is erg moeilijk om te verbeteren zonder objectieve, gedetailleerde en automatisch verkregen informatie. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

14 Om de produktie te verbeteren hebben we het volgende nodig: 1)Objectieve informatie (OEE, MTBF, MTTR, etc.), en 2)Standaard technieken en hulpmiddelen: SPC, Autocontrol, Failure Prediction, etc. 1)Objectieve informatie verkrijgen is vaak moeilijk: er zijn veel machines en personen, er is vaak veel lawaai, normaal gesproken heeft iedereen een andere mening over produktieverbetering, etc. 2)Standaard technieken (SPC, Autocontrol, etc.) zijn moeilijk toe te passen, zijn niet geïntegreerd en daarom vaak erg duur. Maar… DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

15 Wat is edinn ® M2 ? Een software en electronisch systeem dat, met behulp van sensoren op machines, automatisch alle (100%) produktieverliezen laat zien en U voorziet van de belangrijkste standaard produktieverbeterings technieken: OEE, SPC, AUTOCONTROL, MTBF, MTTR, etc. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

16 Het zorgt dat Uw produktie meer: EFFICIENT CONCURREREND KOSTEN BESPAREND ECOLOGISCH WINSTGEVEND Dit is waarom vele multinationals edinn ® M2 24h./elke dag gebruiken. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

17 Eenvoudig en makkelijk… In 1 of 2 weken geinstalleerd. 100% te configureren door de gebruiker. Programmeren is niet nodig. Flexibel en intuïtief. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

18 De doelstelling van edinn ® M2 is: PRODUKTIEVERBETERING DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

19 Om de produktie te verbeteren… Is edinn ® M2 het enige system dat de produktieprocessen automatisch controleerd en de noodzakelijke standaard technieken integreerd: OEE, SPC, Autocontrol, MTBF, MTTR, etc. De klant beslist welke funties hij wil gebruiken: SPC, Autocontrol, MTBF, etc. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

20 METEN DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

21 En wat is de eerste stap op weg naar verbetering? METEN DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

22 “Je kan niet verbeteren wat je niet controleert; je kan niet controleren wat je niet meet; je kan niet meten wat niet is gedefinieerd." W. Edwards Deming Voorvader van de 3e industriele revolutie. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

23  Je niet iets kan verbeteren wat je niet kan meten.  Alleen als we meten, kunnen we zien dat we verbeteren.  Als we geen correcte informatie hebben, kunnen onze investeringsbeslissingen verkeerd zijn. Omdat: DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

24 Wat is de beste manier om de produktie te meten?  Het zou standaard en sector onafhankelijk moeten zijn om met andere bedrijven en landen te kunnen vergelijken.  Het zou direct aan de winstgevendheid van het produktieproces gekoppeld moeten zijn.  Het zou makkelijk en eenvoudig te begrijpen moeten zijn voor iedereen.  Het zou alle (100%) produktieverliezen moeten omvatten: beschikbaarheid (tijd), prestatie (snelheid) en kwaliteit.  Het zou automatisch moeten zijn en visueel. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

25 edinn ® M2 lost dit op en integreert deze belangrijke functie OEE Maar, de OEE in een standaard installatie is NIET… Deze manier van meten bestaat en heet:  Het is standaard en niet afhankelijk van sector en land, om met andere bedrijven te kunnen vergelijken.  Het kan direct aan de winstgevendheid van het produktieproces gekoppeld worden.  Het is makkelijk en eenvoudig te begrijpen voor iedereen.  Het omvat alle produktieverliezen: beschikbaarheid (tijd), prestatie en kwaliteit.  … Automatisch en visueel. (Overall Equipment Effectiveness) Gebruikt door: Toyota, FORD, Unilever, Ferro, Bonduelle, Metaldyne, Trelleborg, etc. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

26 A Potentiële produktietijd (voor produktie geplande tijd) C C Theoretische Output (bij maximale snelheid) D D Werkelijke Output Snelheidsverlies Kleine Stops Snelheidsverlies Kleine Stops E E Werkelijke Output F F Goed produkt Afval Herbewerking Afval Herbewerking Totale Bedrijfstijd (bedrijf is geopend) Uitgepland B Werkelijke produktietijd B/A x D/C x F/E Beschikbaarhei d KwaliteitPrestatie OEE = Stilstand Storingen Stilstand Storingen Hoe wordt de OEE berekend? DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

27 “ Een OEE van 40% betekent dat, van elke 100 goede produkten die geproduceerd zouden kunnen worden, er maar 40 echt geproduceerd worden.” OEE Beschikbaarheid Prestatie Kwaliteit 64% 91% 98% 57 % Hoe wordt de OEE geinterpreteerd? En het geeft aan waar de produktieverliezen zich bevinden: DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

28 Om de OEE handmatig te berekenen hebben we nodig:  Data entry formulieren.  Training  Handmatig data invoeren.  Invoeren van verkregen data in database (5-10 min. elke shift).  Voorbereiden van rapporten voor het Management. ONBETROUWBAAR, DUUR, ONNAUWKEURIG, etc. EN nog steeds NIET automatisch verkregen en NIET visueel.  Dat de werknemer “onthoudt” wat er gebeurd is (eenvoudig) en wanneer (erg moeilijk). DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

29 Om de OEE handmatig te berekenen hebben we nodig:  Data entry formulieren.  Training  Data worden handmatig ingevoerd  Invoeren van verkregen data in data base(5-10 min. elke shift).  Voorbereiden van rapporten voor het Management. ONBETROUWBAAR, DUUR, ONNAUWKEURIG etc.  Dat de werknemer “onthoudt” wat er gebeurd is (makkelijk) en wanneer (erg moelijk) Automatische data capturing en visueel. edinn ® M2 DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

30 Doordat de OEE gekoppeld is aan winstgevendheid, laat edinn ® M2 door middel van een “groene kleur” de winstgevende produktielijnen zien: Zodat je je kunt richten op de verlieslijdende produktielijnen, en zo waardevolle tijd kunt winnen… DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

31 Door te klikken op de verlieslijdende lijnen, kan je in 1 keer zien wat er gebeurd is: stilstand en storingen (aantal en type), lage produktiesnelheid, slechte kwaliteit, etc. Als we op de corresponderende knop drukken, zien we de details van elk produkt, wat is er gebeurd, tot op de seconde nauwkeurig… DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

32 Alle informatie wordt opgevangen door sensors bij de machines/ processen. Als het systeem geen informatie heeft, moet de werknemer dit invoeren. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

33 Verantwoording van de stops is heel gemakkelijk; de werknemer hoeft alleen maar op het juiste tijdgebruik te klikken. Tijdgebruik is gegroepeerd en kan anders zijn voor elk proces. Werknemers hoeven maar 2 dingen te doen: 1) verantwoorden stops 2) aangeven van produktwisseling. Dmv deze 2 handelingen worden alle rapporten automatisch verkregen. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

34 Alle (100%) produktieverliezen worden weergegeven, automatisch en nauwkeurig … DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

35 … en we krijgen een complete analyse tot en met het laatst geproduceerde produkt. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

36 Gedetailleerde produktie informatie, exact weergegeven. MTBF en MTTR tabellen, voorspelling van de meest voorkomende storingen, gerelateerde documentatie op het scherm, etc. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

37 SPC

38 Wat is het meest effectieve en standaard hulpmiddel om de kwaliteit te verbeteren? SPC DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

39 SPC is gebaseerd op: * edinn ® M2 SPC is approved by “tier 1” providers of the automobile sector. Periodiek meten van kwaliteits variabelen, om produktieprocessen te controleren en te verbeteren. Weergeven van controle en histogram grafieken om kwaliteitsvermindering in de processen te voorkomen. Maar SPC is complex… edinn ® M2 integreert SPC automatisch en eenvoudig en voldoet aan de internationale kwaliteitsstandaards *. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

40 Om te weten of een kwaliteitsvariabel onder controle is of daalt, worden histogram en controle grafieken automatisch aangemaakt. Zoals altijd, kunnen de kwaliteits variabelen automatisch of handmatig worden verkregen. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

41 U kunt SPC eenvoudig of complex gebruiken door gebruik te maken van alle functies: capaciteit en CPK studies, automatische berekening van controle limieten, metingen en verantwoordingen van de proces controle, etc. De beste en meest standaard technieken, gemakkelijk en betaalbaar. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

42 AUTOCONTROL

43 Produktie kan niet efficient zijn zonder Autocontrol DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

44 Autocontrol is is gebaseerd op: * edinn ® M2 Autocontrol is approved by “tier 1” providers of the automobile sector. Flexibiliteit: onderhoud geregeld volgens produktie, en niet volgens de kalender. Voorbeeld: U brengt Uw auto naar de garage elke 30.000 km, niet elke 3 maanden. Procedures: onderhoud en andere taken volgen stricte procedures, volgens type produkt, type storing, etc. Maar Autocontrol is complex… edinn ® M2 integreert Autocontrol automatisch en eenvoudig en voldoet aan de internationale kwaliteitsstandaard*. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

45 Knoppen gaan knipperen om aan te geven dat er onderhoud moet plaats vinden. Kleur en volgorde geeft kritieke items aan. De werknemer voert het onderhoudsresultaat in. Zols altijd, het hele systeem is 100% te configureren zonder programmeren. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

46 U zult de inter-proces tijden, resultaten van onderhoudstaken, speciale omstandigheden, etc. kennen. Het edinn ® M2 systeem verandert de manier waarop de produktie wordt “gezien” en verbetert deze. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

47 EFFICIENT ENERGIE VERBRUIK

48 Efficient energieverbruik is nodig om: Kosten te besparen en beter te kunnen concurreren. Het milieu te besparen Onregelmatigheden in de produktie te ontdekken. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

49 edinn ® M2 voorziet U van theoretische en echte gegevens en berekeningen van het energieverbruik tijdens de produktie, om zo efficienter te kunnen produceren. Het is het enige systeem dat het energieverbruik meet en het koppelt aan produktieverliezen en de standaard technieken om de produktie te verbeteren. * This module is jointly financed and audited by the Valencian Energy Agency (AVEN). DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

50 Grafiek met de produktie gekoppeld aan energieverbruik (kWh in het voorbeeld). DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

51 SAMENVATTING

52 METEN  Introduceer Uw bedrijf in een continu verbeteringsproces, gebaseerd op exacte informatie over produktieverliezen. SPC  Verbeter de kwaliteit van Uw processen door middel van de technologie die gebruikt wordt door de meest veeleisende fabrieken van de wereld. AUTOCONTROL  Efficient machine en proces onderhoud, door machines aan de produktie en controle procedures te koppelen. EN NOG VEEL MEER  Extra functies: eenvoudig toe te voegen met behulp van onze open programmeerbare module (User Defined Logic). Paper Free: we hebben geen uitgeprinte documenten meer nodig door edinn ® M2’s contextuele Electronische Documentatie Systeem. Constant Informatie: edinn ® M2 geeft informatie over de meest waarschijnlijke storing die zal voorkomen, feed back naar ERP, etc. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

53 Belangrijkste kenmerken van edinn ® M2: 1.Nuttig in elke industrie en produktieproces: handmatig of automatisch. 2.100% te configureren door gebruiker, ook het signaal en teller opvangen. 3.100% gestandaardiseerd: OEE, MTBF, MTTR, SPC, OPC, etc. 4.Intuïtief en gemakkelijk te begrijpen. 5.Exclusieve functies die het produktieproces in beeld brengen. 6.Ideaal om een fabriek op afstand te controleren. 7.De gebruiker kan elke functie programmeren (UDL, User Defined Logic). 8.Goedgekeurd door “tier 1” leveranciers van de auto sector. 9.100% compatibel met en essentieel voor “lean” technieken. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

54 edinn ® M2 is het enige systeem dat al deze functies geïntegreerd aanbied: 1.Controlesysteem om produktieprocessen te verbeteren. 2.Statistical Process Control (SPC). 3.Onderhoud geregeld door produktie (Autocontrol). 4.Produktie geregeld door procedures (Autocontrol). 5.Automatische verzameling van de belangrijkste produktie indicatoren (OEE, MTBF, etc.) via electronische controle en het produceren van produktierapporten. 6.Controle van niet produktieve situaties en kwaliteitsdefecten via cameras. 7.Voorspelling en berichtgeving van de meest voorkomende storingen die voorkomen door middel van patroonanalyse met neurale netwerken. 8.Controle van de maximum tijden en automatische verandering van tijd gebruik en teams. 9.Controle van werknemers en middelen (activiteitsratios). 10.Contextuele lancering van documenten of toepassingen: geen geprinte papieren. 11.Staat toe alles te programmeren op de programmering module (UDL). 12.Het is veel meer dan een SCADA. DOELSTELLING METEN SPC AUTOCONTROL ENERGIE SAMENVATTING

55 Meer informatie Probeer het systeem 30 dagen gratis

56


Download ppt "© edinn, 2004-2008. All information contained in this document is copyrighted."

Verwante presentaties


Ads door Google