De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Skill training - Traumatologie 03 februari 2015 N. Roossien SEH-arts KNMG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Skill training - Traumatologie 03 februari 2015 N. Roossien SEH-arts KNMG."— Transcript van de presentatie:

1 Skill training - Traumatologie 03 februari 2015 N. Roossien SEH-arts KNMG

2 Onderwerpen –Cricothyroidotomie (Quicktrach) –Thoraxdrainage: Naald thoracocentese Pleuracatheter Chirurgisch –EZ-IO botnaald –Pericardiocentese

3 Cricothyroidotomie

4

5 –Indicaties: Can’t intubate / Can’t oxygenate Luchtweg obstructie –Non-traumatisch –Traumatisch Ernstig aangezichtsletsel Noodzaak voor langdurige beademing Cricothyroidotomie

6 –Contra-indicaties: Absoluut: –Transectie trachea + retractie naar mediastinum –Larynxfractuur of ernstige schade cricoïd / larynx Relatief: –Bloedingsneiging –Identificatie landmarks onmogelijk –Onderliggende anatomische afwijking –Acute larynx ziekte door infectie / trauma –Kinderen onder de 10 jaar Cricothyroidotomie

7 –Quicktach: Desinfectie Positiebepaling membrana cricothyroidea + trachea fixeren Punctie huid in midline, daarna 45°neerwaarts richten Aspirerend puncteren → wegvallen druk → intratracheaal Rode huls reeds op huid + geen lucht aspiratie → rode huls verwijderen en dieper puncteren Naald verwijderen en catheter opvoeren Aansluiten op O 2 bron en ventilatie starten Cricothyroidotomie

8 –Materiaal en techniek: Naaldcricothyroidotomie: –Desinfectie –12-14G infuusnaald + 10cc spuit –Positiebepaling membrana cricothyroidea + trachea fixeren –Punctie huid in midline, daarna 45° neerwaarts richten –Aspirerend puncteren → wegvallen druk → intratracheaal –Infuuscatheter opvoeren en naald verwijderen –Aansluiten op O 2 bron –Ventileren met 1 sec dicht, 4 sec open Cricothyroidotomie

9 –Materiaal en techniek: Chirurgsiche cricothyroidotomie: –Positiebepaling –Desinfectie en verdoving –Transversale huid en membrana cricothyroidea incisie (alternatief: longitudinale incisie huid en transversaal in membraan) –Spreiden –Endotracheale canule inbrengen en cuff opblazen –Aansluiten op beademing Cricothyroidotomie

10 –Aandachtspunten: Naald: –Noodprocedure voor oxygenatie; ventilatie niet mogelijk → hypercapnie na 30-45 min –Overbruggingsmaatregel Quicktrach: –Volledig ventileren en oxigeneren mogelijk Chirurgisch: –Onderste helft membraan incideren ivm vasculatuur Cricothyroidotomie

11 –Complicaties: Inadequate ventilatie → hypoxie en overlijden (Naald) Aspiratie (bloed) Laceratie of perforatie trachea, oesophagus of mediastinum Hematoom vorming Subcutaan en/of mediastinaal emfyseem Schade aan thyroid Pneumothorax Valse route Subglottische stenose of oedeem Stemband paralyse of heesheid Cricothyroidotomie

12

13 Thoraxdrainage

14 –Indicaties: Verwijderen lucht of vloeistof uit thorax: –Pneumothorax –Hemothorax –Grote pleurale effusie –Empyeem –Chylothorax Reëxpansie long en verbetering gasuitwisseling –Contra-indicaties: Relatief: –Hemorrhagische diathese –Coagulopathie Thoraxdrainage

15 –Naaldthoracocentese: Grote infuusnaald 2 e ICR in midclaviculair lijn –Algemeen: Desinfectie en verdoving Lokatie: 5 e ICR net anterieur van midaxillair lijn Pleurevac (waterset) Thoraxdrainage

16 –Pleuracatheter set: In principe geen incisie nodig Catheter in hoesje is net iets langer → schiet naar binnen direct na penetratie door pleura Hoesje vult met lucht / vloeistof Opvoeren catheter en verwijderen naald Catheter opvoeren t/m alle markeringen intrathoracaal zitten Plugje uit uiteinde catheter verwijderen en aansluiten met bevestigingsmateriaal op waterset Vasthechten en afplakken Thoraxdrainage

17 –Thoraxdrain: Pneumothorax → 20 French (geel) Hemothorax of empyeem → 30 French 2-3 cm transversale incisie op 6 e rib → spreiden over rib tot op pleura Pleura puncteren+spreiden met kromme klem → rondom voelen voor verklevingen Inbrengen drain (distaal geklemd) en naar boven richten bij pneumothorax en naar beneden bij hemothorax Vasthechten, afplakken en waterset aansluiten + klem losmaken Thoraxdrainage

18 –Materiaal en techniek: Waterset werking: –Verzamelkamer → vloeistof aspiratie –Waterslotkamer (luchtbellen → persisterende luchtlekkage) –Zuigkamer –Controle werking: pendelen in waterslot, licht bubbelen in zuig controle en evt bloed in collectie Suctie bij: –Persisterende pneu ondanks waterslot of –Niet te draineren visceuze collectie Thoraxdrainage

19 –Suctie: Typische setting is -20 cm waterdruk Bereik apparaat meestal 0 en -40 cm waterdruk Hoeveelheid benodigde suctie afhankelijk van indicatie –Spontane luchtlekkage: Laagste stand mogelijk (incl. 0 cm) voor ontplooiing Elke hogere stand potentieert luchtlekkage en kan herstel vertragen –Grote drukgradiënt voorkomen → reëxpansie longoedeem –Vloeistof drainage: start -20 cm waterdruk; zo nodig ophogen UpToDate – Placement and management of thoracostomy tubes Thoraxdrainage

20 –Complicaties: Hematoom en bloeding Pneumothorax / long laceratie / orgaan perforatie Reëxpansie longoedeem Schade intercostale neurovasculaire bundel Verkeerde tube positie Blokkade tube Subcutaan emfyseem Locale infectie en empyeem Thoraxdrainage

21

22 EZ-IO –Humerus: 1-2 cm boven collum chirurgicum of 1-2 cm lateraal van intertuberculaire groeve –Tibia: Kinderen < 2 jaar: tuberositas tibiae mogelijk niet palpabel → 2 cm onder distale deel patella in mediale vlakke deel tibia Distale tibia: –Ca. 3 cm proximaal van mediale malleolus

23 –Indicaties: Geen i.v. toegang mogelijk / moeilijk Meerdere toegangen nodig Humerus: indien tibia niet mogelijk –Contra-indicaties: Fractuur in doelbot VG met orhtopedische ingrepen vlakbij injectieplaats Prothetisch gewricht of ledemaat Eerdere i.o. plaatsing in voorgaande 24 uur in zelfde bot Infectie tpv insertie Landmarks niet te localiseren (overmatig weefsel….) EZ-IO

24 –Lokatie bepalen en desinfectie –Inbrengen botnaald –Losdraaien en verwijderen voernaald –Afplakken met speciale driehoekige pleister –Aspireren beenmerg (geen lab mogelijkheden in WFG) –EZ-connect aansluiten –Lidocaine 1% 3 ml voor 60 kg en 4 ml voor 70 kg injecteren –Vulling met drukzak aansluiten EZ-IO

25 –Complicaties: Infectie Penetratie voor-en achterzijde bot Subcutane of subperiostale infiltratie Druknecrose huid Epifysairschijf letsel Hematoom EZ-IO

26

27 Pericardiocentese

28 –Indicaties: Diagnostische punctie effusie Harttamponade –Contra-indicaties: Pericard vocht bij normale en stabiele vitale parameters Relatieve contra-indicaties: –Traumatische pericard effusie + instabiele pt → thoracotomie –Myocard ruptuur –Aorta dissectie –Ernstige stollingsstoornis Geen absolute contra-indicaties bij instabiele patiënt Pericardiocentese

29 –Harttamponade: Becks triad Pulsus paradoxus van > 10 mmHg ECG: Lage voltages; Electrische alternans X-thorax: groot cor Echografie afwijkingen: –Pericard vocht collectie –RV collaps bij pericardvocht –LV collaps en hyperdynamiek –Dilatatie VCI http://www.youtube.com/watch?v=QjqrO71mg0k Pericardiocentese

30 –Electrische alternans Pericardiocentese

31 –Voorbereiding: Monitoring vitale parameters en ECG Desinfectie en verdoving Lange over-the-needle catheter (16-18G) 20cc spuit en driewegkraantje Pericard drainage set –Punctieplaats opties: Subxiphoidaal Parasternaal Apicaal ECHO GELEID! –ECG afw: ST-T afw, wijde en grote QRS-complexen, PVC’s Pericardiocentese

32 –Complicaties: Ventikelfibrilleren Aanprikken cor/ventrikel Laceratie ventriculaire epi-/myocardium Pneumothorax Coronair arterie/vene laesie en toename harttamponade Aanprikken peritoneum, diafragma laesie Lever of oesophagus/maag laesie Aanprikken a. thoracica interna Pericardiocentese

33

34 Instructies voor Sim man –Train as you fight….. Doe je LO zoals je het normaal ook doet –Verbaliseren gedachtegang –Handschoenen dragen –Skills echt te beoefenen op sim ma Behalve pericardiocentese…


Download ppt "Skill training - Traumatologie 03 februari 2015 N. Roossien SEH-arts KNMG."

Verwante presentaties


Ads door Google