De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mijn kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs…. En nu?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mijn kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs…. En nu?"— Transcript van de presentatie:

1 Mijn kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs…. En nu?

2 Waar gaan we het vanavond over hebben?
LVS op de Valentijnschool Entreetoets groep 7 Koers VO Kijkadvies VO eind groep 7 Open dagen Advies VO Eindtoets groep 8 Welke richtingen en vervolgopleidingen binnen het VO Help… mijn kind wordt puber!

3 LVS (leerling volg systeem)
Leerlingen maken vanaf groep 1 toetsen vanuit CITO Luisteren, Rekenen, technisch lezen: DMT en AVI, begrijpend lezen, spelling, werkwoordspelling, studievaardigheden (va E5), woordenschat Twee keer per jaar: Midden en Eind behalve studievaardigheden vanaf E5 + 1x pj Grafiek bij het rapport Groei van uw kind volgen Advies VO: CITO M6, M7 en M8

4

5 Entreetoets groep 7 Afname voor de mei-vakantie
1 of 2 taken per dag verspreid over drie weken Uitslag voor de zomervakantie binnen Entreetoets geeft een beeld van de onderdelen die uw kind goed, gemiddeld of onder gemiddeld beheerst t.o.v. heel Nederland Welke onderdelen verdienen extra aandacht Naar aanleiding van M6, M7 en entreetoets volgt een voorlopig kijkadvies VO

6 Tweede rapport groep 7 Tijdens het tweede rapportgesprek van groep 7 zal het rapport (alle methodetoetsen) + Entreetoets besproken worden. Ouders en leerlingen worden op de hoogte gesteld van een voorlopig kijkadvies voor het voortgezet onderwijs. De leerlingen worden eerst in de klas door de leerkracht op de hoogte gesteld.

7

8

9 LWOO Extra begeleiding in VMBO Soms tijdelijk
Begeleiding in kleine groepen Tijdens of na school (huiswerk –studiebegeleiding) Gewoon diploma VMBO halen

10 Koers VO (eind gr 7/begin gr 8)
N.a.v. LVS en entreetoets (eind groep 7) wordt er bij sommige leerlingen gekeken naar de leerachterstand Bij een te grote leerachterstand komen sommige leerlingen in aanmerking voor Koers VO (leerlingen die leren moeilijk vinden en extra hulp nodig hebben) Intelligentie-onderzoek voor VMBO LWOO en PRO in overleg met ouders, IB’er en leerkracht

11 Voortgangsgesprek groep 8
Het voorlopig advies wordt nader bekeken. Werkt uw kind in groep 8 op het niveau wat we van hem/haar mogen verwachten? Ouders worden op de hoogte gebracht waar uw kind nog extra aan kan werken.

12 Open dagen Bezoek samen met uw kind minimaal twee scholen
Stel vragen over huiswerkbegeleiding, uitval van lessen, controle op de leerlingen Stel samen met uw kind een lijstje met vragen op. Wat vinden jullie belangrijk aan een school? Tip: loop op een doordeweekse dag een keer een school naar binnen https://koersvo.schoolprofielen.nl/

13 Adviesgesprek M6, M7, M8 + entreetoets + methodetoetsen
Gedrag in de klas: huiswerk, luisterhouding, werkhouding, sociale vaardigheden Definitief Advies voor voortgezet onderwijs 19 februari 2015 adviesgesprekken met groep 8 Ouders en kind worden uitgenodigd (ochtend/middag) Onderwijskundig rapport bespreken Inschrijven vanaf maart 2015 Advies van de basisschool is doorslaggevend voor het VO Cito Eindtoets is bevestigend

14 Profielen Binnen Rotterdam is de Plaatsingswijzer bepalend. Alle basisscholen en VO-scholen moeten zich aan deze afspraken houden. Profielen: - Basisprofiel: Het Basisprofiel is het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau - Plusprofiel: Het Plusprofiel is het profiel voor leerlingen die later wellicht kunnen opstromen naar een hoger niveau.

15 Profielen - Bespreekprofiel
Waarbij het advies van de basisschool niet overeenkomt met de daarbij behorende scores uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Door middel van een schriftelijke onderbouwing geeft de basisschool aan op grond waarvan men van mening is dat de leerling toch, of juist niet, een plek zou moeten krijgen binnen het betreffende onderwijsniveau. Situaties in het (school) leven en sociaal-emotionele aspecten spelen daarbij een rol.

16 Profielen - Ondersteuningsprofiel
Het Ondersteuningsprofiel is het profiel voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dat kunnen potentiële pro/lwoo leerlingen zijn. Zogenaamde leerlingen met een rugzak. Leerlingen die naar het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs gaan

17 Eindtoets Cito 21, 22, 23 april 2015 Niveautoets (kader/basis) en
Basistoets (mavo-havo-vwo) Voorbereiding in de klas: oefenen van een aantal oude toetsen Op tijd naar bed Vertrouwen in uw kind Ontspanning bij thuiskomen Bevestiging van het advies gegeven door school.

18 Wel of geen Cito? Iedereen maakt de Cito, omdat de VO-scholen een extra gegeven nodig hebben naast het advies van de school Behalve kinderen die een IQ hebben onder de 70 maken geen cito.

19 Dagindeling Dag 1 Taal – Rekenen – Taal – wereldoriëntatie
Dag 2 Studievaardigheden – Rekenen – Studie vaardigheden – wereldoriëntatie Dag 3 Begrijpend lezen – Rekenen – Woordenschat – wereldoriëntatie

20

21 Kijk naar uw kind Wij kijken naar het complete pakket
Kinderen moeten kunnen groeien Als ouder kun je stimuleren, maar niet motiveren Motivatie zit in het kind: willen en kunnen

22

23

24

25

26 VMBO

27 HAVO

28 VWO

29 Help mijn kind wordt puber!
Het puberbrein met alle hormonen die door hun lijf gieren Nieuwe indrukken, nieuwe vrienden, meer vrijheid, meer verantwoordelijkheid, huiswerk, goede en slechte cijfers, verschillende leraren, opstandig, verliefd, gebroken hart, Maar eigenlijk nog zo klein en hebben papa en mama nodig om hen door die moeilijke periode heen te helpen.

30 Tips www.schoolkeuzerotterdam.nl


Download ppt "Mijn kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs…. En nu?"

Verwante presentaties


Ads door Google