De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Graduate School TU/e: MSc Applied Physics MSc Fusion Ton van Leeuwen January 14, 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Graduate School TU/e: MSc Applied Physics MSc Fusion Ton van Leeuwen January 14, 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Graduate School TU/e: MSc Applied Physics MSc Fusion Ton van Leeuwen January 14, 2015

2 Inhoud ●Inleiding ●Masteropleidingen / specialisaties ●Opbouw van het programma ●Organisatie ●Regels ●Vragen

3 Inleiding ●Master opleidingen TU/e geheel vernieuwd per 1-09-2015 ●Nieuw TU/e-breed stramien in Graduate School ●Aansluitend op instroom eerste Bachelor College BSc studenten ●Meer mogelijkheid om eigen weg te volgen ●Deze weg mag ook de “oude weg” zijn! ●Wat blijft: tracks (specialisatie in onderzoeksrichting) ●Wat komt: persoonlijk profiel (orientatie op toekomst) ●Nog niet helemaal uitgekristalliseerd!

4 Masteropleidingen / specialisaties (tracks) MSc in Applied Physics (MAP): TN Tracks: ●Nanoscience and Technology ●Plasma Physics and Radiation Technology ●Transport Physics MSc Science and Technology of Nuclear Fusion TN + W + EE (eventueel samen met MAP)

5 Kernpunten nieuwe opzet Master AP ●Alle vakken 5 ects (paar uitzonderingen van 2.5 ects) ●Alle vakken in 1 kwartiel ●1 algemeen verplicht vak ●2 trackverplichte vakken voor iedere track ●Minimaal 2 keuzevakken uit track ●Keus uit kort (45 ects) en lang (60 ects) afstudeerproject ●Externe stage 15 ects ●Minimaal 15 ects totale programma in het buitenland ●Aandacht voor professionele vaardigheden ●Maar anders dan in bachelor!

6 Opbouw van het programma

7 Afstuderen ●Afstuderen doe je bij/via een onderzoeksgroep (afstudeerdocent) ●De groepen vallen binnen één van de volgende specialisaties: ●Nanoscience and Technology ●Plasma Physics and Radiation Technology ●Transport Physics

8 Verplichte vakken Nanoscience and Technology Plasma Physics and Radiation Technology Transport Physics Computational/mathematical physics (5 ects) Condensed matter at the nanoscale (5 ects) Introduction to plasma physics (5 ects) Advanced fluid dynamics (5 ects) Biomolecules and soft matter (5 ects) Advanced optics (5 ects) Micro- and nanofluids (5 ects)

9 Keuzevakken specialisatie (track electives) ●Voorlopige lijst beschikbaar ●Minimaal 10 ects uit track

10 Vrije keuzevakken (Flexible space) ●Vrij! ●Mits: voldoende niveau en voldoende samenhangend (ter beoordeling examencommissie) ●Hoeft geen fysica te zijn, hoeft niet technisch te zijn

11 Externe stage ●15 ects ●Werk+verslaglegging binnen één kwartiel ●Voor eigen bachelors: buiten de TU/e maar niet op een Nederlandse universiteit ●Maar: totale programma Ba+Ma moet minimaal 15 ects buitenlandervaring hebben, dus als niet in buitenland dan bijv. (gedeeltelijk) afstuderen in het buitenland ●Uitzonderingen mogelijk, maar niet wenselijk ●Voor zij-instroom uit buitenland: intern

12 Profielen ●Persoonlijk profiel – wat voor fysicus wil je zijn? ●Keuzes! ●Hulp van de mastercoach ●Ruggensteun: voorbeeldprofielen (“prefab”) gemaakt ●Research – sterk op onderzoek gericht, dichtst bij “oude master”, sluit het best aan op promotie ●Education – streven: eerstegraads onderwijsbevoegdheid ingedaald ●Engineering – op bedrijfsleven gericht, sluit het best aan op PDEng opleiding ●Maar: dit zijn maar voorbeelden! ●Wellicht certificaten

13 Research PAGE 12

14 Education PAGE 13

15 Engineering PAGE 14

16 Jaarindeling ●Alle vakken 1 keer per jaar gegeven ●In principe 2 instroommomenten: ●  1 september ●  1 februari ●Invulling jaarindeling ligt nog niet vast ●Komt in een paar weken

17 Science and Technology of Nuclear Fusion ●Minder veranderd, lag al dicht bij Graduate School raamwerk ●Zie bijdrage Ton van Lochem (11:10 uur), meer info op voorlichting Fusion

18 Info over afstuderen en specialisatie ●Info over de afstudeerrichtingen kun je krijgen via: ●vandaag ●de track-coördinatoren ●de afstudeerdocenten ●de websites van de onderzoeksgroepen ●bezoeken aan de onderzoeksgroepen (start ieder semester) ●(tijdens keuzevakken)

19 Tracks en onderzoeksgroepen ●Nanoscience and Technology track coördinator: prof.dr.ir. Henk Swagten ●Physics of Nanostructures (Koopmans/Swagten) ●Photonics and Semiconductor Nanophysics (Koenraad/Fiore) ●Molecular Materials and Nanosystems (Janssen) ●Theory of Polymers and Soft Matter (Clercx/Bobbert) ●Molecular Biosensors for Medical Diagnostics (Prins/van IJzendoorn) ●Plasma Physics and Radiation Technology track coördinator: prof.dr.ir. Jom Luiten ●Coherence and Quantum Technology (Luiten/van Leeuwen) ●Elementary Processes in Gas Discharges (Kroesen) ●Plasma and Materials Processing (Kessels) ●Science and Technology of Nuclear Fusion (Lopes Cardozo)

20 Tracks en onderzoeksgroepen ●Transport Physics trackcoördinator: prof.dr.ir. GertJan van Heijst ●Mesoscopic Transport Phenomena (Darhuber) ●Turbulence and Vortex Dynamics (Clercx/v. Heijst) ●Transport in Permeable Media (Adan/Pel)

21 Verantwoordelijke instanties ●Examencommissie en toelatingscommissie ●Studieprogrammacommissie

22 De examencommissie / toelatingscommissie Leden: ●prof.dr. Henk Swagten (vz) ●dr. Richard Engeln ●dr.ir. Emiel van Berkum (Wsk) ●dr. Peter Bobbert ●dr.ir. Kees Flipse ●prof.dr. Federico Toschi Adviseurs: ●prof.dr. Ton van Leeuwen ●dr.ir. Ruben Trieling ●dr. Sonia Gomez Puente Secretaris: ●mw. Petra Siemons

23 De examencommissie / toelatingscommissie Taken: ●Organisatie en coördinatie van examens ●Borging kwaliteit tentamens en examens ●Verantwoordelijk voor examenprogramma’s ●Verantwoordelijk voor goedkeuring van keuzeprogramma’s* ●Verantwoordelijk voor vrijstellingen* ●Toelating van (internationale) masterstudenten* * Gemandateerd aan studieprogrammacommissie

24 De studieprogrammacommissie Leden: ●dr. André Duif (voorzitter) ●dr.ir. Edgar Vredenbregt ●dr.ir. Ruben Trieling ●dr. Leo van IJzendoorn ●Joris Scheers (studentlid, STOOR) Secretaris: ●mw. Petra Siemons

25 Regels toelating master ●Zonder bachelor geen toelating tot master ●Diplomauitreikingen 4 keer per jaar, maar datum laatste vak telt ●Examencommissie vergadert elke maand ●Aanmelden voor het examen via OASE

26 Regels masteropleiding ●Regels voor invullen keuzeprogramma’s, starten met afstuderen, etc. moeten opnieuw bepaald worden in nieuwe opzet – wordt aan gewerkt! ●In ieder geval: in vroeg stadium keuzeprogramma invullen en wijzigingen ALTIJD doorgeven ●Overleg met je coach! ●Je kunt pas tentamen doen in vakken van je masterprogramma na inschrijving in de master ●Inschrijven voor de master bij STU ●Inschrijving in de master is mogelijk per 1ste van elke maand

27 Vragen ●Vragen?


Download ppt "Graduate School TU/e: MSc Applied Physics MSc Fusion Ton van Leeuwen January 14, 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google