De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud Inleiding Masteropleidingen / specialisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud Inleiding Masteropleidingen / specialisaties"— Transcript van de presentatie:

0 Graduate School TU/e: MSc Applied Physics MSc Fusion Ton van Leeuwen January 14, 2015

1 Inhoud Inleiding Masteropleidingen / specialisaties
Opbouw van het programma Organisatie Regels Vragen

2 Inleiding Master opleidingen TU/e geheel vernieuwd per 1-09-2015
Nieuw TU/e-breed stramien in Graduate School Aansluitend op instroom eerste Bachelor College BSc studenten Meer mogelijkheid om eigen weg te volgen Deze weg mag ook de “oude weg” zijn! Wat blijft: tracks (specialisatie in onderzoeksrichting) Wat komt: persoonlijk profiel (orientatie op toekomst) Nog niet helemaal uitgekristalliseerd!

3 Masteropleidingen / specialisaties (tracks)
MSc in Applied Physics (MAP): TN Tracks: Nanoscience and Technology Plasma Physics and Radiation Technology Transport Physics MSc Science and Technology of Nuclear Fusion TN + W + EE (eventueel samen met MAP)

4 Kernpunten nieuwe opzet Master AP
Alle vakken 5 ects (paar uitzonderingen van 2.5 ects) Alle vakken in 1 kwartiel 1 algemeen verplicht vak 2 trackverplichte vakken voor iedere track Minimaal 2 keuzevakken uit track Keus uit kort (45 ects) en lang (60 ects) afstudeerproject Externe stage 15 ects Minimaal 15 ects totale programma in het buitenland Aandacht voor professionele vaardigheden Maar anders dan in bachelor!

5 Opbouw van het programma

6 Afstuderen Afstuderen doe je bij/via een onderzoeksgroep (afstudeerdocent) De groepen vallen binnen één van de volgende specialisaties: Nanoscience and Technology Plasma Physics and Radiation Technology Transport Physics

7 Computational/mathematical physics (5 ects)
Verplichte vakken Nanoscience and Technology Plasma Physics and Radiation Technology Transport Physics Computational/mathematical physics (5 ects) Condensed matter at the nanoscale (5 ects) Introduction to plasma physics (5 ects) Advanced fluid dynamics (5 ects) Biomolecules and soft matter (5 ects) Advanced optics (5 ects) Micro- and nanofluids (5 ects)

8 Keuzevakken specialisatie (track electives)
Voorlopige lijst beschikbaar Minimaal 10 ects uit track

9 Vrije keuzevakken (Flexible space)
Mits: voldoende niveau en voldoende samenhangend (ter beoordeling examencommissie) Hoeft geen fysica te zijn, hoeft niet technisch te zijn

10 Externe stage 15 ects Werk+verslaglegging binnen één kwartiel
Voor eigen bachelors: buiten de TU/e maar niet op een Nederlandse universiteit Maar: totale programma Ba+Ma moet minimaal 15 ects buitenlandervaring hebben, dus als niet in buitenland dan bijv. (gedeeltelijk) afstuderen in het buitenland Uitzonderingen mogelijk, maar niet wenselijk Voor zij-instroom uit buitenland: intern

11 Profielen Persoonlijk profiel – wat voor fysicus wil je zijn? Keuzes!
Hulp van de mastercoach Ruggensteun: voorbeeldprofielen (“prefab”) gemaakt Research – sterk op onderzoek gericht, dichtst bij “oude master”, sluit het best aan op promotie Education – streven: eerstegraads onderwijsbevoegdheid ingedaald Engineering – op bedrijfsleven gericht, sluit het best aan op PDEng opleiding Maar: dit zijn maar voorbeelden! Wellicht certificaten

12 Research

13 Education

14 Engineering

15 Jaarindeling Alle vakken 1 keer per jaar gegeven
In principe 2 instroommomenten:  1 september  1 februari Invulling jaarindeling ligt nog niet vast Komt in een paar weken

16 Science and Technology of Nuclear Fusion
Minder veranderd, lag al dicht bij Graduate School raamwerk Zie bijdrage Ton van Lochem (11:10 uur), meer info op voorlichting Fusion

17 Info over afstuderen en specialisatie
Info over de afstudeerrichtingen kun je krijgen via: vandaag de track-coördinatoren de afstudeerdocenten de websites van de onderzoeksgroepen bezoeken aan de onderzoeksgroepen (start ieder semester) (tijdens keuzevakken)

18 Tracks en onderzoeksgroepen
Nanoscience and Technology track coördinator: prof.dr.ir. Henk Swagten Physics of Nanostructures (Koopmans/Swagten) Photonics and Semiconductor Nanophysics (Koenraad/Fiore) Molecular Materials and Nanosystems (Janssen) Theory of Polymers and Soft Matter (Clercx/Bobbert) Molecular Biosensors for Medical Diagnostics (Prins/van IJzendoorn) Plasma Physics and Radiation Technology track coördinator: prof.dr.ir. Jom Luiten Coherence and Quantum Technology (Luiten/van Leeuwen) Elementary Processes in Gas Discharges (Kroesen) Plasma and Materials Processing (Kessels) Science and Technology of Nuclear Fusion (Lopes Cardozo)

19 Tracks en onderzoeksgroepen
Transport Physics trackcoördinator: prof.dr.ir. GertJan van Heijst Mesoscopic Transport Phenomena (Darhuber) Turbulence and Vortex Dynamics (Clercx/v. Heijst) Transport in Permeable Media (Adan/Pel)

20 Verantwoordelijke instanties
Examencommissie en toelatingscommissie Studieprogrammacommissie

21 De examencommissie / toelatingscommissie
Leden: prof.dr. Henk Swagten (vz) dr. Richard Engeln dr.ir. Emiel van Berkum (Wsk) dr. Peter Bobbert dr.ir. Kees Flipse prof.dr. Federico Toschi Adviseurs: prof.dr. Ton van Leeuwen dr.ir. Ruben Trieling dr. Sonia Gomez Puente Secretaris: mw. Petra Siemons

22 De examencommissie / toelatingscommissie
Taken: Organisatie en coördinatie van examens Borging kwaliteit tentamens en examens Verantwoordelijk voor examenprogramma’s Verantwoordelijk voor goedkeuring van keuzeprogramma’s* Verantwoordelijk voor vrijstellingen* Toelating van (internationale) masterstudenten* *Gemandateerd aan studieprogrammacommissie

23 De studieprogrammacommissie
Leden: dr. André Duif (voorzitter) dr.ir. Edgar Vredenbregt dr.ir. Ruben Trieling dr. Leo van IJzendoorn Joris Scheers (studentlid, STOOR) Secretaris: mw. Petra Siemons

24 Regels toelating master
Zonder bachelor geen toelating tot master Diplomauitreikingen 4 keer per jaar, maar datum laatste vak telt Examencommissie vergadert elke maand Aanmelden voor het examen via OASE

25 Regels masteropleiding
Regels voor invullen keuzeprogramma’s, starten met afstuderen, etc. moeten opnieuw bepaald worden in nieuwe opzet – wordt aan gewerkt! In ieder geval: in vroeg stadium keuzeprogramma invullen en wijzigingen ALTIJD doorgeven Overleg met je coach! Je kunt pas tentamen doen in vakken van je masterprogramma na inschrijving in de master Inschrijven voor de master bij STU Inschrijving in de master is mogelijk per 1ste van elke maand

26 Vragen Vragen?


Download ppt "Inhoud Inleiding Masteropleidingen / specialisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google