De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolexamen dinsdag 13 januari Leerstof: - 5.5 (hc 'De Republiek 1515-1648') - hst 6 - hst 7 (hc 'Verlichting en revoluties 1650-1848’) - hst 8 - hst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolexamen dinsdag 13 januari Leerstof: - 5.5 (hc 'De Republiek 1515-1648') - hst 6 - hst 7 (hc 'Verlichting en revoluties 1650-1848’) - hst 8 - hst."— Transcript van de presentatie:

1 Schoolexamen dinsdag 13 januari Leerstof: - 5.5 (hc 'De Republiek 1515-1648') - hst 6 - hst 7 (hc 'Verlichting en revoluties 1650-1848’) - hst 8 - hst 9 (hc 'Duitsland 1871-1945') Filmpjes: -JORT -WME geschiedenis

2 Bijbehorende kenmerkende aspecten 5.5: - De protestantse Reformatie die de splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. -Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat. 6: - De bijzondere plaats van de Nederlandse Republiek in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht. - Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. - Het streven van vorsten naar absolute macht. - De wetenschappelijke revolutie. Geef een voorbeeld dat van toepassing is op de verschillende kenmerkende aspecten.

3 I.Boeren experimenteren in landbouw; bijv. overstap op veeteelt Oorzaken bloei economie Gouden Eeuw Oorzaken: - Bodem niet geschikt voor akkerbouw - Graan kan uit het Oostzeegebied gehaald worden Gevolgen: - Meer arbeidskrachten beschikbaar - Winstgevende ondernemingen in de landbouw

4 II. Handel met het Oostzeegebied Graan en hout wordt uit het Oostzeegebied gehaald en vanuit Amsterdam verder verhandeld. Moedernegotie: Basis van de welvaart van de Republiek Amsterdam komt tot bloei en krijgt stapelmarkt functie.

5 III. 1585 – Antwerpen wordt bezet en Schelde wordt afgesloten I. Belangrijke concurrent verdwijnt II. Veel (protestantse) Antwerpenaren vluchten naar Amsterdam, waaronder veel bankiers en handelaren Naast toename van handel in Amsterdam ook komst van kennis en geld Amsterdam als handelsstad bloeit en de stad groeit

6 Wereldeconomie VOC WIC

7 Handelsmonopolie op specerijenhandel in Azië. VOC Verenigde Oost indische Compagnie Handelskapitalisme: Handelen met als doel zo veel mogelijk geld te verdienen WIC: West Indische Compagnie - Afrika en Amerika - Slavenhandel - Kaapvaart

8 Factorijen- handelsposten Hoogste baas: Gouverneur Generaal Bestuurlijk centrum: Batavia/ Jakarta

9 Bestuur Republiek

10 Staten Generaal Vertegenwoordigers uit elke gewest – Den Haag Taken: buitenlandse politiek, belasting leger&vloot,defensie Gewestelijke staten Bestuur gewest (soort provincie). Taken: wetgeving, belasting, rechtspraak Regenten Afkomstig uit een kleine groep rijke (koopman) families. Baat bij: Handel, inkomsten oorlogskas Bestuur Republiek Stadhouder: Opperbevelhebber leger en vloot Raadspensionaris: Hoogste ambtenaar Stadsbestuur ‘Vroedschap’ Taken: Dagelijks bestuur stad

11 Gewesten Republiek der 7 verenigde Nederlanden: Friesland Gelre Holland Overijssel Stad en Lande (Groningen) Utrecht Zeeland Lichtblauw gebied: generaliteitslanden Friesland Gelre Holland Overijssel Stad en LandeGroningen Utrecht Zeeland

12 Van Oldebarneveld vs Maurits Machtsstrijd over: - 12-jarig bestand (tijdelijke vrede met Spanje) - Juiste interpretatie Calvinisme Raadspensionaris Stadhouder Staatgezinden vs prinsgezinden

13 Gereformeerde kerk ‘officiële’ kerk, andere religies zijn toegestaan. Religie in de Republiek Tolerante houding zorgde voor komst van o.a. Joden en Hugenoten. Zij brengen arbeidskracht, handel, kennis en geld met zich mee.

14 Schilderkunst Gouden Eeuw Opdrachtgever schilderijen Republiek: rijke burgers en steden Andere landen: de kerk Kunst Republiek: Burgerlijk karakter

15 Wetenschappelijke revolutie Wetenschappers gebruikten kennis uit de Oudheid en ging zelf onderzoek doen.

16 Rampjaar 1672 De Republiek wordt aangevallen door Frankrijk, Engeland en de bisdommen Munster en Keulen


Download ppt "Schoolexamen dinsdag 13 januari Leerstof: - 5.5 (hc 'De Republiek 1515-1648') - hst 6 - hst 7 (hc 'Verlichting en revoluties 1650-1848’) - hst 8 - hst."

Verwante presentaties


Ads door Google