De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verrijking van titelinformatie. Op weg naar een Nederlandstalig Titelbestand? 13 dec 2007 Tony Heemskerk (voorzitter werkgroep titelinformatie GAU/UVW)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verrijking van titelinformatie. Op weg naar een Nederlandstalig Titelbestand? 13 dec 2007 Tony Heemskerk (voorzitter werkgroep titelinformatie GAU/UVW)"— Transcript van de presentatie:

1 Verrijking van titelinformatie. Op weg naar een Nederlandstalig Titelbestand? 13 dec 2007 Tony Heemskerk (voorzitter werkgroep titelinformatie GAU/UVW)

2 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 2 Inleiding: E-commerce vraagt om verrijkte titelinformatie; hoe moet de consument die on-line is anders zijn aankoopbeslissing nemen? Er is een vraag naar meer spreiding van de aanbieding over het jaar; dus frequenter aanbieden Om actuele en verrijkte gegevens beschikbaar te hebben zijn nodig: standaardisatie, goed georganiseerde werkprocessen en aansluitende systemen.

3 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 3 Vandaar de agenda van vandaag Meer verkopen door betere informatie over uw boek Fabienne Linschoten, Online Marketing Manager, bol.com Uw titel wordt digitaal ingekocht door de boekhandel, mits … Jesse Kröger, Marketing manager, Selexyz Bent u als uitgever wel voldoende voorbereid? En zo nee, wanneer begint u? Michiel Gaaf, Manager productie, De Arbeiderspers

4 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 4 Werkgroep Titelinformatie GAU/UVW Rob Bos, Leopold/Ploegsma Martijn Griffioen, Dutch Media Uitgevers Tony Heemskerk, GAU Jaap van der Linden, ANWB, inkomend lid GAU bestuur Thijs VerLoren van Themaat, Uitgeverij VerLoren, UVW/VZU

5 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 5 Drie-lagen architectuur Titelinformatie Concept, 25-09-2006 1. Basis-bestand ISBN + 2. Commerciële informatie in het Publiek Domein aanvullende NUR ter vergroting van vindbaarheid prijsinformatie afbeelding omslag flaptekst promotietekst 3. Auteursrechtelijk beschermde informatie in het Privé Domein inhoudsopgave eerste paragraaf full content samenvatting (cf NBD Biblion) boekbesprekingen weblog van auteur foto van auteur video van interview auteur etc. NB de markt is gebaat bij een ruime definitie van laag 2 de grens tussen lagen 2 en 3 zijn conceptueel van aard feitelijk kunnen/zullen data in 1 systeem opgeslagen zijn en door DRM mechanismen als publiek cq beschermd worden gelabeld.

6 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 6 Voor het handelsverkeer tussen uitgevers en boekhandelaren Betere uitwisseling van boekgegevens door standaarden te hanteren en verrijking te stimuleren Informatie kunnen aanleveren voor digitale aanbieding/inkoop en dit in een hogere frequentie kunnen aanleveren Vergroten van de beschikbaarheid van inhoudelijke en commerciële informatie van boeken om de handel in boeken te stimuleren (in de winkel en voor internet verkopen: e-commerce)

7 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 7 Voor uitgevers specifiek Eenmalige en eenduidige vastlegging van gegevens. Verlichting van (cq voorkoming van verzwaring) van de administratieve lasten en foute of onvolledige informatie Goede inpassing van de toepassing van de facto en de iure standaarden in de workflow van uitgevers/producenten De permanente beschikking voor uitgevers over alle data van gepubliceerde of aangekondigde boeken

8 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 8 Voor iedere organisatie die een verzameling wil opbouwen: Toegankelijkheid creëren van publiek domein informatie Het creëren van een “level playing field” Voor KB, Literatuurplein, Boekbalie, Boektrust heeft dat voordelen van betere info tegen lagere kosten CB heeft de kans de dienstverlening te vergroten naar boekhandelaren en uitgevers Inmiddels zijn gesprekken gaande of we een Nederlandstalig Titel Bestand kunnen creëren

9 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 9 Nederlandstalig Titel Bestand? Moet alle doelstellingen kunnen ondersteunen Kan ook bestaan uit gekoppelde bestanden Bescheiden centrale aansturing en financiering Maar wel goed als alle partijen kunnen samenwerken!

10 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 10 Vier “projecten” GAU/UVW Titelinformatie Basisbestand, fase 1 –Kwaliteitsverbetering van gegevens; is al veel aan gedaan Database diensten door CB –“Software as a service” (SAAS; ook wel ASP genoemd) –Boekengroepen NUV en CB (Stuurgroep Titelinformatie) hebben gewerkt aan een convenant dat de verhouding tussen producenten en het Bureau ISBN regelt. –Onderdeel daarvan is dat CB de wijziging en downloads van eigen gegevens voor uitgevers mogelijk maakt –De NBb wilde hierover zeggenschap, dit heeft besluitvorming vertraagd –Onderdeel van convenant was gegevens Bureau ISBN in publiek domein (!) –Leden van GAU willen meer helderheid van CB over de volgende fase voordat zij akkoord gaan met financiering van SAAS Centrale Titelbestand (Nederlandstalig Titel Bestand) –Het CB heeft aangekondigd een vervolgtraject (fasen 2 en 3) te starten om voor eigen rekening en risico een database met verrijkte gegevens in te richten. –Doel is de standaardisering van titelinformatie uit te breiden van een basisbestand, naar commerciële informatie in het publiek domein en auteursrechtelijk beschermde informatie in het privé domein. –Maar partijen willen meer helderheid over kosten, rechten, besturing, etc Eenvoud in aanlevering aan het CvdM –Zo spreken we over de mogelijkheid om wijzigingen vanaf bureau ISBN cq CB naar CvdM te laten verlopen. –Doel is dubbel werk (en fouten) te voorkomen

11 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 11 Bijlagen

12 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 12 Basis bestand Begripsbepaling Titelinformatie, versie 1.0, TH, 25 sept 2006 (vastgesteld Wg Titelinformatie 18-9-06) Doel: Het tot stand brengen van een publiek domein basis bestand aan boekgegevens in Nederland; in aanvulling op het bestand van het Bureau ISBN en daar beheerd; dat door producenten gevuld, gemuteerd en geëxtraheerd wordt; dat daarmee eenduidige en eenmalige vastlegging mogelijk maakt, en dat terbeschikkingstelling van deze data aan alle geïnteresseerden/betrokkenen faciliteert. Functie: Publiek domein database, invoer, beheer en extractie applicatie voor producenten, gratis raadpleegmogelijkheid via internet, download mogelijkheid voor geïnteresseerden van (delen van) de gehele verzameling om niet. Leveranciers: Alle uitgevers/producenten in Nederland, die een ISBN aanvragen. Naast de georganiseerde uitgevers, dus ook de eenmalige producenten van boeken Gebruikers: Uitgevers/producenten voor vastlegging/mutatie/extractie van hun eigen titels. CB/Bureau ISBN voor beheer van het basisbestand en eigen (logistieke) processen. Boekverkopers. KB, CvdM, Boekbalie en andere partijen die over de boekgegevens willen beschikken. Particulieren voor raadpleging gegevens. Inhoud: Een minimale verzameling gegevens op basis van de internationaal vastgestelde set van ISBN gegevens aangevuld met gegevens zoals bepaald in het overleg van de werkgroep titelinformatie van de boekengroepen NUV/CB. Motivatie: Betere kwaliteit van boekgegevens in het maatschappelijk verkeer, stimuleren van gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen in het boekenvak en daarbuiten, kostenvermindering in het proces, faciliteren van inhoudelijke informatie tbv e-commerce. In algemene zin het bieden van een eerste opstap naar het creëren van verrijkte verzamelingen.

13 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 13 Commerciële informatie in het Publiek Domein concept-Begripsbepaling Titelinformatie Versie 0.1, TH, 25 aug 2006 Doel: Het vaststellen van een set aan informatie die voor verkoop van boeken van wezenlijke ondersteuning is. Met de producenten en leveranciers vaststellen of deze pre-competitieve set van data in het publiek domein kan worden gebracht. Functie: De gekozen standaard zal uitwisseling van gegevens mogelijk maken. Waarschijnlijk een nadere definitie/uitwerking van het zgn ONIX bericht. Leveranciers: Uitgevers in Nederland die belang hechten aan het ter beschikking stellen van goede commerciële informatie, die de verkoop kan stimuleren. Veelal zullen de georganiseerde uitgevers door hun schaal en professionaliteit de standaarden willen toepassen en er gebruik van maken. Gebruikers: Uitgevers voor hun eigen titels. Boekverkopers. Boekbalie en andere partijen die over deze boekgegevens willen beschikken. CB om ASP-diensten aan uitgevers en informatie aan boekhandels te kunnen leveren. KB en CvdM, vermoedelijk slechts voor onderdelen van deze infoset. Inhoud: De inhoud van de dataset van het basisbestand, aangevuld met: meer NUR indicaties ter vergroting van vindbaarheid prijsinformatie afbeelding omslag flaptekst promotietekst Motivatie: Betere kwaliteit van boekgegevens in het maatschappelijk verkeer, stimuleren van gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen in het boekenvak en zelfs daarbuiten, faciliteren van e-commerce. Verschillende partijen in het boekenvak in staat stellen hun (dienstverlenende rol) op dit gebied op te bouwen en aan te bieden.

14 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 14 Auteursrechtelijk beschermde informatie in het Privé Domein concept - Begripsbepaling Titelinformatie Versie 0.1, TH, 25 aug 2006 Doel: Het vaststellen van een set aan informatie die uitgevers nu en in de nabije toekomst ter beschikking willen hebben om deze te kunnen verhandelen. Kortom hier gaat het om de data als zelfstandig commercieel product (verkoopbare eenheid). Met de producenten en leveranciers vaststellen of deze set van data zich leent voor standaardisering, en zo ja organiseren van een traject van standaardisering. Functie: De te kiezen standaard zal uitwisseling van gegevens beter mogelijk maken. Ook hier is dit waarschijnlijk een nadere definitie/uitwerking van het zgn ONIX bericht. Ook zal een DRM faciliteit moeten worden toegevoegd die rechthebbende en afrekenbaarheid mogelijk maakt Leveranciers: Uitgevers in Nederland die hun content als verkoopbare eenheid willen vastleggen op gestandaardiseerde wijze, om deze zelf of door intermediairs aan afnemers aan te bieden. Onduidelijk is op welk moment dit op een schaal van enige omvang zal plaatshebben. Gebruikers: Uitgevers voor hun eigen titels. Boekverkopers. Boekbalie en andere partijen die over deze boekgegevens willen beschikken. Inhoud: De inhoud van de dataset van het basisbestand, aangevuld met: Commerciële informatie uit het publiek domein, aangevuld met: inhoudsopgave eerste paragraaf full content samenvatting (bij voorbeeld van NBD Biblion e.a.) boekbesprekingen weblog van auteur foto van auteur video van interview auteur etc. Motivatie: Betere kwaliteit van boekgegevens in het maatschappelijk verkeer, stimuleren van gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen in het boekenvak en zelfs daarbuiten, faciliteren van e-commerce. Stimuleren van innovatie. Verschillende partijen in het boekenvak in staat stellen hun (dienstverlenende rol) op dit gebied op te bouwen en aan te bieden.

15 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 15 Initiatieven CB (status november 07) CB heeft een marktonderzoek verricht onder boekverkopers. Uit dit marktonderzoek bleek onder meer dat er een grote behoefte bestaat aan verrijkte titelinformatie (covers, flapteksten, annotaties,..) in CB Online Boekhandel. Ook heeft de boekhandel behoefte aan verbeterde zoekmogelijkheden en kwalitatief verbeterde gegevens. Boekverkopers moeten met de aanpassingen hun (klant)vragen beter en sneller kunnen opzoeken in CB Online. Vanaf januari kunnen uitgevers via CB Online of ONIX de volgende informatie toevoegen aan hun titels: oEen afbeelding van de voorzijde van een boek oEen afbeelding van de achterzijde van een boek oEen boekbeschrijving oRecensies Deze informatie wordt natuurlijk ook vanaf dat moment getoond in CB Online.

16 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 16 CB, vervolg Daarnaast onderzoekt CB nu verdere mogelijkheden om CB Online voor boekverkopers te verbeteren op de volgende vlakken: oEen verbeterde zoekmachine oMeer aanvullende informatie (unieke auteur, trefwoorden,...) oEen verbeterde lay-out van de schermen Dit onderzoek zal in maart afgerond zijn. Daarna zal CB in de loop van het jaar meer gegevens van uitgevers gaan verzamelen via CB Online. Ook gaat CB uitwerken hoe zij kan samenwerken met andere partijen in het boekvak. De promotionele titelinformatie zal CB ook aan uitgevers en boekverkopers aanbieden voor het gebruik op hun website.

17 13 december 2007Verrijking van titelinformatie - GAU ledenbijeenkomst 17


Download ppt "Verrijking van titelinformatie. Op weg naar een Nederlandstalig Titelbestand? 13 dec 2007 Tony Heemskerk (voorzitter werkgroep titelinformatie GAU/UVW)"

Verwante presentaties


Ads door Google