De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Orde van geneesheren: enkel tuchtrecht ? Lieven WOSTYN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Orde van geneesheren: enkel tuchtrecht ? Lieven WOSTYN."— Transcript van de presentatie:

1

2 Orde van geneesheren: enkel tuchtrecht ? Lieven WOSTYN

3 Orde der geneesheren Wet van 25 juli 1938 Wet van 25 juli 1938 Uitvoeringsbesluiten na de oorlog (1947) Uitvoeringsbesluiten na de oorlog (1947) Tuchtrecht in eerste aanleg Tuchtrecht in eerste aanleg Provinciale raad Provinciale raad KB 79 dd. 10 november 1967 KB 79 dd. 10 november 1967 Wet van 13 maart 1985 (openbaarheid RvB) Wet van 13 maart 1985 (openbaarheid RvB) KB 26 december 1985 (vrije vestiging artsen EG) KB 26 december 1985 (vrije vestiging artsen EG)

4 Autonome zelfregulering Inmenging overheid marginaal Inmenging overheid marginaal gewoonterecht gewoonterecht Overvraagde overheid Overvraagde overheid “De openbare mening en het geneesherenkorps betreuren sinds lang het feit dat er geen maatregelen kunnen genomen worden tegen deze geneesheren, die onder het dekmantel van hun diploma zich overgeven aan kwakzalverij of aan uitbuiting der zieken” MvT

5 Zelfregulering in medebewind Zelfregulering in medebewind Zelfregulering in medebewind België: 600 verschillende groeperingen België: 600 verschillende groeperingen Eigen gedragsregels Eigen gedragsregels Eigen tuchtrechters Eigen tuchtrechters Eigen tuchtprocedures Eigen tuchtprocedures Eigen tuchtsancties Eigen tuchtsancties

6 Samenstelling Provinciale Raad Magistraat – assessor Magistraat – assessor Plaatsvervangend magistraat Plaatsvervangend magistraat benoemd door de Koning benoemd door de Koning gekozen uit de Rechtbank van Eerste Aanleg gekozen uit de Rechtbank van Eerste Aanleg duur 6 jaar duur 6 jaar Aantal leden (volgens de grootte van ger. arr.) Aantal leden (volgens de grootte van ger. arr.) Lid Nationale Raad Lid Nationale Raad raadgevende stem indien verkozen buiten PR raadgevende stem indien verkozen buiten PR

7 Bureau Provinciale Raad samenstelling: samenstelling: - voorzitter - voorzitter - ondervoorzitter - ondervoorzitter - secretaris - secretaris + plaatsvervangers + plaatsvervangers gekozen door Raad voor 3 jaar gekozen door Raad voor 3 jaar

8 Bevoegdheden Tuchtrecht Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde Het opmaken van de lijst van de orde Individuele maatregelen Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Adviserende bevoegdheid Bevoegdheid ivm erelonen Bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

9 Bevoegdheden Tuchtrecht Tuchtrecht Toezicht op de naleving van de regels van geneeskundige plichtenleer Toezicht op de naleving van de regels van geneeskundige plichtenleer Het opmaken van de lijst van de orde Het opmaken van de lijst van de orde Individuele maatregelen Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Adviserende bevoegdheid Bevoegdheid ivm erelonen Bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

10 burgerlijk correctioneel tuchtrecht

11 Non bis in idem Tuchtvordering Tuchtvordering Burgerlijke vordering Burgerlijke vordering Art. 417 Ger. W. Art. 417 Ger. W. Strafvordering Strafvordering Art. 422bis Sw Art. 422bis Sw Art. 418-420 Sw Art. 418-420 Sw “Le criminel tient aussi le disciplinaire en état?” “Le criminel tient aussi le disciplinaire en état?”

12 Tuchtprocedure KB nr. 79 10 november 1967 KB nr. 79 10 november 1967 Wettelijke omschreven bevoegdheid Wettelijke omschreven bevoegdheid

13 Nullum crimen, nulla poena, sine lege ? Nullum crimen, nulla poena, sine lege ? Wettelijk omschreven tuchtmisdrijven (WUG) Wettelijk omschreven tuchtmisdrijven (WUG) art. 8, art. 11, art. 13, art. 14, art. 38 § 3 d… art. 8, art. 11, art. 13, art. 14, art. 38 § 3 d… art. 18 KB 79 (niet betalen bijdrage) art. 18 KB 79 (niet betalen bijdrage) Vaag gegeven omschrijving Vaag gegeven omschrijving Code van Geneeskundige Plichtenleer Code van Geneeskundige Plichtenleer Koning verleende geen bindende kracht Koning verleende geen bindende kracht Aantal niet gecodificeerde gebruiken of richtlijnen al dan verwoord in adviezen Aantal niet gecodificeerde gebruiken of richtlijnen al dan verwoord in adviezen “Deontologische rechtspraak?” “Deontologische rechtspraak?”

14 Geen normerende bevoegdheid Geen normerende bevoegdheid Individuele benadering van specifieke casus Individuele benadering van specifieke casus Geen globalisatie en generalisatie Geen globalisatie en generalisatie Specificiteit: verplichting mee te werken Specificiteit: verplichting mee te werken Waarheid verschuldigd Waarheid verschuldigd Afzonderlijke vervolging Afzonderlijke vervolging

15 Anyone can sue anyone for anything

16 Disciplinaire procedure optreden ambtshalve of bij klacht optreden ambtshalve of bij klacht klachten van arts, patiënt, derde en anonieme klachten van arts, patiënt, derde en anonieme Bureau stelt Onderzoekscommissie aan Bureau stelt Onderzoekscommissie aan verslag wordt voorgelegd aan PR verslag wordt voorgelegd aan PR de PR beslist i.v.m. al of niet verschijnen de PR beslist i.v.m. al of niet verschijnen

17 Klacht Territorialiteitsbeginsel Territorialiteitsbeginsel Betwistingen omtrent de woonplaats RvB Betwistingen omtrent de woonplaats RvB Tijdsbepaling Tijdsbepaling Anoniem ? Anoniem ? Ontvangstmelding Ontvangstmelding “passend gevolg” “passend gevolg” zaak behandeld zaak behandeld Verzoeningsprocedure Verzoeningsprocedure

18 Onderzoekscommissie Bureau stelt in onderzoek Bureau stelt in onderzoek Onderzoekscommissie Onderzoekscommissie Cass. 23.05.1985 Cass. 23.05.1985 Onafhankelijk en onpartijdig Onafhankelijk en onpartijdig Verslag: ondertekend (opmerkingen) Verslag: ondertekend (opmerkingen) Kennis nemen van de klacht Kennis nemen van de klacht “in een zaak die u aanbelangt” “in een zaak die u aanbelangt” Voorlopige omschrijving van de klacht Voorlopige omschrijving van de klacht Ruimste bevoegdheden Ruimste bevoegdheden Getuigen, deskundigen, klager, etc. Getuigen, deskundigen, klager, etc.

19 Verschijnen 15 dagen 15 dagen Inzagerecht Inzagerecht Persoonlijk verschijnen ? Persoonlijk verschijnen ? Bijstand door raadslieden ? Bijstand door raadslieden ? RvB: Cass. 23.05.1997 RvB: Cass. 23.05.1997 PR ? Mutatis mutandis… PR ? Mutatis mutandis… Meerdere raadslieden (arts) Meerdere raadslieden (arts) Gesloten deuren Gesloten deuren Geen media Geen media

20 Verschijnen Wrakingsrecht -> RvB Wrakingsrecht -> RvB Meerderheid van stemmen Meerderheid van stemmen Vrijspraak Vrijspraak Sanctie Sanctie Gemotiveerd Gemotiveerd

21 Disciplinaire procedure

22 Raden van Beroep Samenstelling Samenstelling 5 gewone leden+ 5 plaatsvervangers 5 gewone leden+ 5 plaatsvervangers - verkozen artsen door PR - verkozen artsen door PR - duur 6 jaar - duur 6 jaar 5 gewone leden+ 5 plaatsvervangers 5 gewone leden+ 5 plaatsvervangers - raadsheren Hof van Beroep - raadsheren Hof van Beroep - 6 jaar - 6 jaar - benoemd door de Koning - benoemd door de Koning - de Voorzitter en verslaggever wordt benoemd door de Koning, gekozen uit de raadsleden-magistraten - de Voorzitter en verslaggever wordt benoemd door de Koning, gekozen uit de raadsleden-magistraten lid van NR wordt afgevaardigd om zitting R.v.B. bij te wonen lid van NR wordt afgevaardigd om zitting R.v.B. bij te wonen Wie is wie in werkelijkheid? Wie is wie in werkelijkheid?

23 Hof van Cassatie verbreking van beslissing Raad van Beroep verbreking van beslissing Raad van Beroep ingediend door: ingediend door: - arts - arts - minister bevoegd voor Volksgezondheid - minister bevoegd voor Volksgezondheid - Voorzitter en Oondervoorzitter Nationale Raad - Voorzitter en Oondervoorzitter Nationale Raad - Procureur-Generaal bij Hof van Cassatie - Procureur-Generaal bij Hof van Cassatie beroep en voorziening in Cassatie schorsen uitvoering disciplinaire beslissing beroep en voorziening in Cassatie schorsen uitvoering disciplinaire beslissing

24 Zijn we repressief ?

25

26

27

28 Schorsingen

29 Bevoegdheden Tuchtrecht Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde Het opmaken van de lijst van de orde Individuele maatregelen Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Adviserende bevoegdheid Bevoegdheid ivm erelonen Bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

30 Bevoegdheden Tuchtrecht Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde Het opmaken van de lijst van de orde Individuele maatregelen Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Adviserende bevoegdheid Bevoegdheid ivm erelonen Bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

31 Bevoegdheden Tuchtrecht Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde Het opmaken van de lijst van de orde Individuele maatregelen Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Adviserende bevoegdheid Bevoegdheid ivm erelonen Bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

32 Bevoegdheden Tuchtrecht Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde Het opmaken van de lijst van de orde Individuele maatregelen Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Adviserende bevoegdheid “aan leden” art. 6, 3° KB 79 PR “aan leden” art. 6, 3° KB 79 PR “dwingend” NR vernietigbaar RvS “dwingend” NR vernietigbaar RvS

33 Bevoegdheden Tuchtrecht Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde Het opmaken van de lijst van de orde Individuele maatregelen Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Adviserende bevoegdheid Bevoegdheid ivm erelonen Bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

34 Bevoegdheden Tuchtrecht Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde Het opmaken van de lijst van de orde Individuele maatregelen Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Adviserende bevoegdheid Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

35 Bevoegdheden Tuchtrecht Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde Het opmaken van de lijst van de orde Individuele maatregelen Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Adviserende bevoegdheid Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen Laatste aanleg Laatste aanleg Vrijwillig (PR) Vrijwillig (PR) Onttrokken aan bevoegdheid rechtbank Onttrokken aan bevoegdheid rechtbank

36 Bevoegdheden Tuchtrecht Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde Het opmaken van de lijst van de orde Individuele maatregelen Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Adviserende bevoegdheid Adviserende bevoegdheid ivm erelonen Adviserende bevoegdheid ivm erelonen Elk verzoek van rechtbanken en hoven Elk verzoek van rechtbanken en hoven Verplicht/niet verplicht Verplicht/niet verplicht Partijen moet niet gehoord worden Partijen moet niet gehoord worden Advies dient niet te worden gevolgd Advies dient niet te worden gevolgd

37 Bevoegdheden Tuchtrecht Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde Het opmaken van de lijst van de orde Individuele maatregelen Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Adviserende bevoegdheid Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

38 Bevoegdheden Tuchtrecht Tuchtrecht Het opmaken van de lijst van de orde Het opmaken van de lijst van de orde Individuele maatregelen Individuele maatregelen Adviserende bevoegdheid Adviserende bevoegdheid Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen Aangifte van onwettige geneeskunde Aangifte van onwettige geneeskunde Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage

39 Pitfalls Klager geen beroep Klager geen beroep 30 versus 15 dagen 30 versus 15 dagen

40 Toekomst Eerherstel ? Eerherstel ? Uitwissing ? Uitwissing ? Probatie ? Probatie ? Inventief in uitstel behandeling zaken ? Inventief in uitstel behandeling zaken ? Hoger dan waarschuwing ? Niet verkozen? Hoger dan waarschuwing ? Niet verkozen? Genade ? Genade ? Geldboetes ? Storme Geldboetes ? Storme

41 Toekomst Hervorming Hervorming Tuchtrechtelijk kortgeding, van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad Tuchtrechtelijk kortgeding, van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad Klager Klager Splitsing? Splitsing? “imagoprobleem” “imagoprobleem”


Download ppt "Orde van geneesheren: enkel tuchtrecht ? Lieven WOSTYN."

Verwante presentaties


Ads door Google