De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project."— Transcript van de presentatie:

1 project

2 project BK 3 2014 2015 opzet semester 8 Installatie 9 inst algemeen
prod 10 opstellen pve binnenklimaat pve functies + klimaat 11 leveringsgebied nutsvoorziening aansluitvoorwaarden + klick melding 12 verwarming installaties keuzematrix + capaciteit / vermogen 13 ventilatie installaties + balans 14 E + W installaties pve functies + schema 15 drinkwaterinstallaties 16 rioleringsinstallaties 17 rapportage advies rapportage installaties 18 professioneel interview

3 project BK 3 bouwfysica 9 inst algemeen prod 10
prod 10 omgevingsfactoren locatie rapportage stedenbouwfysica 11 functies en eisen binnenniveau bepaling geluidwering gevel 12 keuze bouwmuren bepaling luchtgeluidniveau 13 keuze vloeren bepaling contactgeluidniveau 14 opbouw isolatieschil eisen rc + EPG 15 damptransport + f-waarde dampspanning vocht 16 pve verlichting dialux 17 rapportage advies rapportage bouwfysica 18 professioneel interview

4 project 9 instructie algemeen produkt 10 opstellen pve binnenklimaat
produkt 10 opstellen pve binnenklimaat pve functies + klimaat 11 leveringsgebied nutsvoorziening aansluitvoorwaarden + klick melding 12 verwarming installaties keuzematrix + capaciteit / vermogen 13 ventilatie installaties + balans 14 E + W installaties pve functies + schema 15 drinkwaterinstallaties 16 rioleringsinstallaties 17 rapportage advies rapportage installaties 18 professioneel interview

5 project opstellen pve binnenklimaat instructie energiezuinigheid
thermisch comfort, temperatuur visueel comfort, verlichting luchtkwaliteit, akoestisch comfort Publicatienummer: 2EGOU1203

6 project pve functies + klimaat Product: tabel met daarin de eisen
5 aspecten klasse acceptabel – goed – zeer goed

7 project leveringsgebied nutsvoorziening instructie locatie
leverancier(s) leveringsvoorwaarden leidingenverloop laagste kosten

8 project aansluitvoorwaarden + klick product aansluitpunt
leidingenverloop contract(en) https://www.liander.nl/aansluitingen

9 project verwarming installaties instructie
zonne-energie thermische benutting van zonne-energie energie uit biomassa warmtepompen energieopslagsystemen duurzame energiesystemen

10 project keuzematrix + capaciteit / vermogen product
matrix verwarmingssystemen warmteopwekking distributie eindapparatuur aansluitvermogen kWh test sjabloon

11 project ventilatie installaties + balans instructie
natuurlijke ventilatie mechanische ventilatie vraaggestuurd: afzuiging met ventilatoren volgens behoefte balansventilatie

12 project keuzematrix + capaciteit / vermogen product
matrix ventilatiesystemen debiet m3/h ventilatiebalans distributie inblaas / afzuig diameter

13 project E + W installaties instructie opstelling installatie
huisinstallatie verdeelinrichting regelgeving aansluitvermogen

14 project pve functies + schema product schema aansluitingen
installatieschema leidingverloop

15 project Drinkwaterinstallaties instructie toestellen qVn methode
Waterbesparing

16 project pve functies + schema product opstelling installatie
schema leidingverloop diameter leiding

17 project rioleringsinstallaties instructie binnenrioleringsinstallatie;
terreinrioleringsinstallatie; infiltratievoorziening hemelwater; huisaansluitleiding.

18 project pve functies + schema product opstelling installatie
schema leidingverloop diameter leiding

19 project rapportage advies instructie opstellen rapportage
eisen rapportage verschillende rapportages opbouw rapportage

20 project rapportage installaties product Omslag Titelpagina Voorwoord
Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Inhoudelijke hoofdstukken Conclusies en aanbevelingen Literatuur

21 project

22 project BK 3 bouwfysica 9 inst algemeen prod 10
prod 10 omgevingsfactoren locatie rapportage stedenbouwfysica 11 functies en eisen binnenniveau bepaling geluidwering gevel 12 keuze bouwmuren bepaling luchtgeluidniveau 13 keuze vloeren bepaling contactgeluidniveau 14 opbouw isolatieschil eisen rc + EPG 15 damptransport + f-waarde dampspanning vocht 16 pve verlichting dialux 17 rapportage advies rapportage bouwfysica 18 professioneel interview

23 project omgevingsfactoren locatie instructie oriëntatie bezonning
klimaatfactoren verkeersgeluid fijn stof

24 project rapportage stedenbouwfysica product Omslag Titelpagina
Voorwoord Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Inhoudelijke hoofdstukken Conclusies en aanbevelingen Literatuur

25 project functies en eisen binnenniveau instructie
studenthuisvesting / woningen bedrijfsverzamelgebouw / kantoren bijeenkomst / Grand cafe sportzaal / fitness stalling / bergingen

26 project bepaling geluidwering gevel product geluidbelaste gevel
opbouw uitwendige scheidingsconstructie binnenniveau Lvrk en Lvgk geluidwering Gak

27 project keuze bouwmuren instructie t.p. gestort ankerloze spouwmuren
metal stud houtskeletbouw

28 project bepaling luchtgeluidniveau DnT;aK product eisen BB
berekeningen massawetten

29 project keuze vloeren instructie breedplaatvloer kanaalplaat
zwevende dekvloer appartementenvloer betonkern

30 project bepaling contactgeluidniveau LnT product eisen BB berekeningen
massawetten

31 project opbouw isolatieschil instructie plaats isolatie accumulatie
eisen BB passiefhuis nul-op-de-meter

32 project eisen rc + EPG product
minimale waarde rc begane grond, gevel, dak maximale waarde U beglazing Ψ factor koude bruggen EPC berekening

33 project damptransport + f-waarde instructie dampspanningsverloop
plaats dampremmer en damp-open μd-waarde trisco programma condensatie

34 project dampspanning vocht product Pmax en Pwer condensatieverloop
berekening wintersituatie berekening zomersituatie temperatuurfactor condensatiepunt

35 project pve verlichting instructie verlichtingsniveau
lichtstroommethode daglicht – kunstlicht eisen functie

36 project berekening lichtniveau product daglicht kunstlicht
combinatieberekening methode Dialux lichtstroomberekening

37 project rapportage advies instructie opstellen rapportage
eisen rapportage verschillen rapportages opbouw rapportage

38 project rapportage bouwfysica product Omslag Titelpagina Voorwoord
Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Inhoudelijke hoofdstukken Conclusies en aanbevelingen Literatuur

39 project


Download ppt "Project."

Verwante presentaties


Ads door Google