De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project. BK 32014 2015 opzet semester 8 Installatie 9instalgemeen prod 10instopstellen pve binnenklimaat prodpve functies + klimaat 11instleveringsgebied.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project. BK 32014 2015 opzet semester 8 Installatie 9instalgemeen prod 10instopstellen pve binnenklimaat prodpve functies + klimaat 11instleveringsgebied."— Transcript van de presentatie:

1 project

2 BK 32014 2015 opzet semester 8 Installatie 9instalgemeen prod 10instopstellen pve binnenklimaat prodpve functies + klimaat 11instleveringsgebied nutsvoorziening prodaansluitvoorwaarden + klick melding 12instverwarming installaties prodkeuzematrix + capaciteit / vermogen 13instventilatie installaties + balans prodkeuzematrix + capaciteit / vermogen 14instE + W installaties prodpve functies + schema 15instdrinkwaterinstallaties prodpve functies + schema 16instrioleringsinstallaties prodpve functies + schema 17instrapportage advies prodrapportage installaties 18inst prodprofessioneel interview

3 project BK 3 bouwfysica 9instalgemeen prod 10instomgevingsfactoren locatie prodrapportage stedenbouwfysica 11instfuncties en eisen binnenniveau prodbepaling geluidwering gevel 12instkeuze bouwmuren prodbepaling luchtgeluidniveau 13instkeuze vloeren prodbepaling contactgeluidniveau 14instopbouw isolatieschil prodeisen rc + EPG 15instdamptransport + f-waarde proddampspanning vocht 16instpve verlichting proddialux 17instrapportage advies prodrapportage bouwfysica 18inst prodprofessioneel interview

4 project 9instructiealgemeen produkt 10instructieopstellen pve binnenklimaat produktpve functies + klimaat 11instructieleveringsgebied nutsvoorziening produktaansluitvoorwaarden + klick melding 12instructieverwarming installaties produktkeuzematrix + capaciteit / vermogen 13instructieventilatie installaties + balans produktkeuzematrix + capaciteit / vermogen 14instructieE + W installaties produktpve functies + schema 15instructiedrinkwaterinstallaties produktpve functies + schema 16instructierioleringsinstallaties produktpve functies + schema 17instructierapportage advies produktrapportage installaties 18instructie produktprofessioneel interview

5 project instructie opstellen pve binnenklimaat energiezuinigheid thermisch comfort, temperatuur visueel comfort, verlichting luchtkwaliteit, akoestisch comfort http://www.rvo.nl/sites/default/files/Frisse%20Scholen%20Programma%20van%2 0Eisen%20-%20april%2712-3.pdf http://www.rvo.nl/sites/default/files/Frisse%20Scholen%20Programma%20van%2 0Eisen%20-%20april%2712-3.pdf Publicatienummer: 2EGOU1203

6 project Product: pve functies + klimaat tabel met daarin de eisen 5 aspecten klasse acceptabel – goed – zeer goed

7 project instructie leveringsgebied nutsvoorziening locatie leverancier(s) leveringsvoorwaarden leidingenverloop laagste kosten http://www.overbruggingsverhuur.nl/overschrijvingsformulier_gas_water_elektra. pdf http://www.overbruggingsverhuur.nl/overschrijvingsformulier_gas_water_elektra. pdf

8 project product aansluitvoorwaarden + klick aansluitpunt leidingenverloop contract(en) https://www.liander.nl/aansluitingen

9 project instructie verwarming installaties zonne-energie thermische benutting van zonne-energie energie uit biomassa warmtepompen energieopslagsystemen duurzame energiesystemen

10 project product keuzematrix + capaciteit / vermogen matrix verwarmingssystemen warmteopwekking distributie eindapparatuur aansluitvermogen kWh test sjabloon

11 project instructie ventilatie installaties + balans natuurlijke ventilatie mechanische ventilatie vraaggestuurd: afzuiging met ventilatoren volgens behoefte balansventilatie

12 project product keuzematrix + capaciteit / vermogen matrix ventilatiesystemen debiet m 3 /h ventilatiebalans distributie inblaas / afzuig diameter

13 project instructie E + W installaties opstelling installatie huisinstallatie verdeelinrichting regelgeving aansluitvermogen

14 project product pve functies + schema schema aansluitingen installatieschema leidingverloop

15 project instructie Drinkwaterinstallaties toestellen qVn methode Waterbesparing

16 project product pve functies + schema opstelling installatie schema leidingverloop diameter leiding www.infodwi.nl/

17 project instructie rioleringsinstallaties binnenrioleringsinstallatie; terreinrioleringsinstallatie; infiltratievoorziening hemelwater; huisaansluitleiding.

18 project product pve functies + schema opstelling installatie schema leidingverloop diameter leiding www.isso-kenniskaarten.nl/.../brl-6000-17c-beheren-en-onderhouden-va...

19 project instructie rapportage advies opstellen rapportage eisen rapportage verschillende rapportages opbouw rapportage

20 project product rapportage installaties Omslag Titelpagina Voorwoord Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Inhoudelijke hoofdstukken Conclusies en aanbevelingen Literatuur http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/70813-opbouw-van-een-rapport-of- verslag.html http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/70813-opbouw-van-een-rapport-of- verslag.html

21 project

22 BK 3 bouwfysica 9instalgemeen prod 10instomgevingsfactoren locatie prodrapportage stedenbouwfysica 11instfuncties en eisen binnenniveau prodbepaling geluidwering gevel 12instkeuze bouwmuren prodbepaling luchtgeluidniveau 13instkeuze vloeren prodbepaling contactgeluidniveau 14instopbouw isolatieschil prodeisen rc + EPG 15instdamptransport + f-waarde proddampspanning vocht 16instpve verlichting proddialux 17instrapportage advies prodrapportage bouwfysica 18inst prodprofessioneel interview

23 project instructie omgevingsfactoren locatie oriëntatie bezonning klimaatfactoren verkeersgeluid fijn stof

24 project product rapportage stedenbouwfysica Omslag Titelpagina Voorwoord Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Inhoudelijke hoofdstukken Conclusies en aanbevelingen Literatuur

25 project instructie functies en eisen binnenniveau studenthuisvesting / woningen bedrijfsverzamelgebouw / kantoren bijeenkomst / Grand cafe sportzaal / fitness stalling / bergingen

26 project product bepaling geluidwering gevel geluidbelaste gevel opbouw uitwendige scheidingsconstructie binnenniveau L vr k en L vg k geluidwering G a k

27 project instructie keuze bouwmuren t.p. gestort ankerloze spouwmuren metal stud houtskeletbouw

28 project product bepaling luchtgeluidniveau D nT;aK eisen BB berekeningen massawetten

29 project instructie keuze vloeren breedplaatvloer kanaalplaat zwevende dekvloer appartementenvloer betonkern

30 project product bepaling contactgeluidniveau L nT eisen BB berekeningen massawetten

31 project instructie opbouw isolatieschil plaats isolatie accumulatie eisen BB passiefhuis nul-op-de-meter

32 project product eisen rc + EPG minimale waarde rc begane grond, gevel, dak maximale waarde U beglazing Ψ factor koude bruggen EPC berekening

33 project instructie damptransport + f-waarde dampspanningsverloop plaats dampremmer en damp-open μd-waarde trisco programma condensatie

34 project product dampspanning vocht P max en P wer condensatieverloop berekening wintersituatie berekening zomersituatie temperatuurfactor condensatiepunt

35 project instructie p v e verlichting verlichtingsniveau lichtstroommethode daglicht – kunstlicht eisen functie

36 project product berekening lichtniveau daglicht kunstlicht combinatieberekening methode Dialux lichtstroomberekening

37 project instructie rapportage advies opstellen rapportage eisen rapportage verschillen rapportages opbouw rapportage

38 project product rapportage bouwfysica Omslag Titelpagina Voorwoord Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Inhoudelijke hoofdstukken Conclusies en aanbevelingen Literatuur http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/70813-opbouw-van-een-rapport-of- verslag.html http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/70813-opbouw-van-een-rapport-of- verslag.html

39 project


Download ppt "Project. BK 32014 2015 opzet semester 8 Installatie 9instalgemeen prod 10instopstellen pve binnenklimaat prodpve functies + klimaat 11instleveringsgebied."

Verwante presentaties


Ads door Google