De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijk overleg Remonstrantse Broederschap webmasters en communicatoren Bussum 12 juni 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijk overleg Remonstrantse Broederschap webmasters en communicatoren Bussum 12 juni 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijk overleg Remonstrantse Broederschap webmasters en communicatoren Bussum 12 juni 2004

2 Beleidsplan 2002 - 2010 ondertitel: actueel - herkenbaar - vindbaar de situatie van de samenleving van de Remonstrantse Broederschap Uitgangspunten van beleid Beleidsvoornemens

3 Uitgangspunten van Beleid Zelfstandige geloofsgemeenschap, als netwerk van gemeenten en personen, staand in de christelijke traditie als ondogmatisch, democratisch kerktype, dat vanuit perspectief van vrede, gerechtigheid en duurzaamheid betrokken is bij alle leven op aarde.

4 Beleidsvoornemens Persoonlijk geloof Ervaringsgerichte weg Reflexieve weg Pastorale en diaconale weg Geloofsgemeenschap Samenleving

5 Communicatie (hoofdstuk V) Doelstellingen informatievoorziening actueel en alert vormgeving en inhoud uitingen op elkaar afgestemd positieve houding bevorderen t.a.v. openheid en communicatie bij lokale kerkbestuurders

6 Communicatie- beleidsvoornemens Huisstijl Mediabenadering Publicaties Bestuurlijke communicatie Ledenwerving Toerusting

7 Communicatie-aanpak Waar en waarmee beginnen we? in / vanuit de gemeenten landelijk Hoe stellen we prioriteiten vast? Communicatiebehoeften van de Gemeenten Ondersteuning en uitvoering van Beleidsplan

8 Organisatie van de communicatie Portefeuille in de CoZa PPC opheffen Instelling ad hoc-werkgroep Huisstijl Instelling Webredactie evaluatie van 5 jaar remonstrantse website oriënteren op functies en marktwensen redactionele filosofie program van eisen

9 Communicatie-beleidsinzet Uit de beleidsvoornemens Huisstijl Mediabenadering Publicaties Bestuurlijke communicatie Ledenwerving Toerusting

10 Publicatiebeleid Eigen media AdRem Vlugschriften kleine boekjes in eigen beheer overige boekachtige uitgaven plaatselijke kerkbladen folders, thematisch folders generiek internet (world wide web en e-mail) Externe media levensbeschouwelijke tijdschriften (VolZin, Ruimte, VrijZicht e.d.) Boekachtige uitgaven/ series van Boeken- centrum., Damon, Balans e.d. levensbeschouwelijke en thematische websites (IKON, collega-kerken, etc.)

11 Communicatie-(web)omgeving Kerkelijke websites/portals christendom.pagina.nl www.remonstranten.org www.katholieknederland.nl Plaatselijke websites/portals www.bussum.net Thematische websites/portals www.ikon.nl religie.pagina.nl www.nieuwebijbelvertaling.nl

12 Ver. van Vrijzinnig Protestanten

13 Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB

14 Alg. Doopsgezinde Sociëteit

15 Remonstrantse Broederschap

16 Zinweb

17 Publicatie-functies documenterend boeken website informerend / voorlichtend folders website opiniërend / beschouwend folders, tijdschrifartikelen en brochures website acquirerend / wervend folders website

18 Communicatiedoelgroepen Intern leden/vrienden/belangstellenden bij kerkenwerk betrokken/actieve leden Extern primair: personen 35 - 55 jaar secundair personen 18 - 35 jaar

19 Web-communicatiedoelgroepen primair: personen 35 - 55 jaar welstandsklasse A - B2 passief of actief levensbeschouwelijk aansprekend, interpreteerbaar, actueel, herkenbaar, onderscheidend secundair: personen 18 - 35 jaar actief levensbeschouwelijk onderscheidend, aantrekkelijk, inspirerend

20 Websitefuncties Documenterend Informerend / voorlichtend Beschouwend / opiniërend Acquirerend Duurzaam Vluchtig Passief Actief


Download ppt "Landelijk overleg Remonstrantse Broederschap webmasters en communicatoren Bussum 12 juni 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google