De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VEILIG WERKEN IN DE BUURT VAN ANTENNES

Verwante presentaties


Presentatie over: "VEILIG WERKEN IN DE BUURT VAN ANTENNES"— Transcript van de presentatie:

1 VEILIG WERKEN IN DE BUURT VAN ANTENNES
TOOLBOXMEETING VEILIG WERKEN IN DE BUURT VAN ANTENNES

2 DOEL Doel van dit deel is uitleg te geven over de mogelijke risico’s En maatregelen m.b.t. het werken in de buurt van antennes: Duidelijkheid te geven over de aard en risico’s van EMV; Proberen weg te nemen van ongerustheid; Voorkomen van overmatige blootstelling; Voldoen aan arbowetgeving inzake voorlichting en onderricht.

3 Definities EMV = Electro Magnetische Velden EMF = Electro Magnetic Fields EMC = Elektromagnetische Comptabiliteit Wat is elektromagnetisme? elektriciteit = verplaatsen van elektronen bij stroming van elektriciteit ontstaat een magnetisch veld beweging van een geleider door een magnetisch veld zorgt voor stroming in die geleider elektriciteit en magnetisme zijn dus gekoppeld

4 frequentiespectrum hoe groter de frequentie, hoe korter de golf, hoe groter de energieafgifte en hoe kleiner het doordringend vermogen.

5 RISICO’S Opwarming; Elektrische schok.

6 GSM-UMTS OPSTELPUNTEN
Celstructuur; GSM frequenties; UMTS frequentie; Basisstations.

7 ANTENNES IN EEN GSM-UMTS NETWERK
Parabool antennes; Directionele antennes.

8 PARABOOL ANTENNES Een voorbeeld van EMV blootstelling bij een paraboolantenne met een doorsnede van 60 cm en een doorsnede van 30 cm.

9 DIRECTIONELE ANTENNES
Een voorbeeld van EMV blootstelling bij een directionele antenne op een woongebouw.

10 GSM-UMTS ANTENNEREGISTER (1)
Per antennelokatie: De eigenschappen van de antenne-installatie; De ingebruikname datum van de installatie; De eigenschappen van de antennes; De veiligheidscontouren / veiligheidsafstanden / actiezones voor de werknemers

11 GSM-UMTS ANTENNEREGISTER (2)
Aantal en plaatsbepaling van de opstelpunten; Specifieke gegevens van het geselecteerde opstelpunt.

12 GSM-UMTS ANTENNEREGISTER (3)
Eigenschappen van de antennes inclusief de algemene veiligheidscontouren; De veiligheidscontouren voor de beroepsbevolking uitgaande van een blootstellingduur van 8 uur. Beroepsbevolking heeft vol- doende training en instructie.

13 RI&E INSTRUMENT VAN MONET
Invoering algemene gegevens; Invoering antennes; Invoering mogelijkheden van daktoegang, looproute en werkgebied; Via diverse schermen verdieping van informatie; Plan van aanpak met risico, beheersmaatregel en aktie- nemer.

14 Antenneherkenning (1) directionele antennes ? parabool antenne ?

15 Antenneherkenning (2) parabool antennes ? onmindirectionele antennes ?

16 Antenneherkenning (3) Parabool antennes ? TV schotel ?

17 Antenneherkenning (4) Antenne ?

18 Antenneherkenning (5) Directionele antennes ?

19 Antenneherkenning (6) Directionele antennes ?

20 Meer informatie meer informatie over EMV en gezondheid is terug te vinden op deze websites: (gezondheidsraad) (RI&E instrument) ook de werkgever en de arbodienst of arbodeskundige kunnen meer informatie geven

21 Vragen?

22 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "VEILIG WERKEN IN DE BUURT VAN ANTENNES"

Verwante presentaties


Ads door Google